Detall - esport3916-3935
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport3916-3935
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
900
Dimensió de l'espai de pràctica
42x18
Tipus d'instal·lació
23
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (608 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports3916
Municipi
08046
Comarca
41
Tema
6