Detall - esport3919-3956
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport3919-3956
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
132
Dimensió de l'espai de pràctica
12x11
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva 2
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports3919
Municipi
08046
Comarca
41
Tema
6