Detall - esport3919-3959
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport3919-3959
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
135
Dimensió de l'espai de pràctica
11x5
Tipus d'instal·lació
1175
Nom del tipus d'instal·lació
Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1
Descripció de la instal·lació
Vas cobert petit
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports3919
Municipi
08046
Comarca
41
Tema
6