Detall - esport39901-39960
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport39901-39960
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
300.8
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
30
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (250 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports39901
Municipi
08002
Comarca
7
Tema
6