Detall - esport41162-41221
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport41162-41221
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
64
Dimensió de l'espai de pràctica
4x4
Tipus d'instal·lació
54
Nom del tipus d'instal·lació
Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)
Descripció de la instal·lació
Altres vasos petits
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports41162
Municipi
08104
Comarca
6
Tema
6