Detall - esport41163-41185
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport41163-41185
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
511.5
Dimensió de l'espai de pràctica
25x12,5
Tipus d'instal·lació
52
Nom del tipus d'instal·lació
Piscines a l'aire lliure
Descripció de la instal·lació
Vas esportiu
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports41163
Municipi
08104
Comarca
6
Tema
6