Detall - esport42501-42508
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport42501-42508
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
4,5x4,5
Tipus d'instal·lació
54
Nom del tipus d'instal·lació
Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)
Descripció de la instal·lació
Altres vasos petits
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports42501
Municipi
08229
Comarca
7
Tema
6