Detall - esport42501-42509
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport42501-42509
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
19,5x10
Tipus d'instal·lació
52
Nom del tipus d'instal·lació
Piscines a l'aire lliure
Descripció de la instal·lació
Altres vasos
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports42501
Municipi
08229
Comarca
7
Tema
6