Detall - esport42512-42520
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport42512-42520
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
180
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Altres sales
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports42512
Municipi
08189
Comarca
6
Tema
6