Detall - esport51440-51460
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport51440-51460
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
33640
Nom del tipus d'instal·lació
Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran
Descripció de la instal·lació
Zona d'activitat en espai urbà
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports51440
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6