Detall - esport989-30640
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport989-30640
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
62
Nom del tipus de gestió
Indirecta: concessió
Superfície de l'espai esportiu
500
Dimensió de l'espai de pràctica
25x16/12x6
Tipus d'instal·lació
36
Nom del tipus d'instal·lació
Piscines cobertes (2000 m2)
Descripció de la instal·lació
Vasos esportius
Observacions
vas gran 420 vas petit 87,5
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Ajuntament de Mollet del Vallès
Complex esportiu
esports989
Municipi
08124
Comarca
41
Tema
6