Detall - esport989-30641
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport989-30641
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
62
Nom del tipus de gestió
Indirecta: concessió
Superfície de l'espai esportiu
1215
Dimensió de l'espai de pràctica
42x25
Tipus d'instal·lació
28
Nom del tipus d'instal·lació
Pavellons esportius (1215 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Triple Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Ajuntament de Mollet del Vallès
Complex esportiu
esports989
Municipi
08124
Comarca
41
Tema
6