ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport2418-8354 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 280.8 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports2418 08004 24 6 Instal·lacions esportives 2020-07-10 06:08
esport2415-8353 1 58 Directa: servei d'esports 3096 44 Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1 Camp de Futbol esports2415 08004 24 6 Instal·lacions esportives 2020-07-10 06:08
esport2416-8355 1 58 Directa: servei d'esports 943.95 40x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports2416 08004 24 6 Instal·lacions esportives 2020-07-10 06:08
esport2416-40081 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà esports2416 08004 24 6 Instal·lacions esportives 2020-07-10 06:12
esport2418-40080 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà esports2418 08004 24 6 Instal·lacions esportives 2020-07-10 06:12

Estadístiques 2020
Instal·lacions esportives

Mitjana 2020: 21,21 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml