ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport1117-3301 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Sender d'Artés esports1117 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1119-3303 1 64 Indirecta: interessada 200 20x10 52 Piscines a l'aire lliure Vas Polivalent Aire Lliure esports1119 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1119-3311 1 64 Indirecta: interessada 10 4,5x2,5 52 Piscines a l'aire lliure Vas Petit Aire Lliure esports1119 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1119-3315 1 7410 Directa: privada 653.46 22,9x10,48 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports1119 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1119-3319 1 7410 Directa: privada 703 24,2x11,68 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports1119 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1119-3322 1 7410 Directa: privada 300 2368 Frontons i pistes amb frontó Pista de frontó esports1119 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1112-3993 1 58 Directa: servei d'esports 1036 25x16,6/16,5x10/9x4,5 52 Piscines a l'aire lliure Vas Esportiu esports1112 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1113-3222 1 58 Directa: servei d'esports 1800 3578 Camp de futbol 7 Camp petit, esplanada esports1113 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1113-3224 1 58 Directa: servei d'esports 968 40x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1113 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1115-3265 1 66 Directa: entitat esportiva 780 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports1115 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1115-3270 1 66 Directa: entitat esportiva 32 8x4 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Espai esportiu en sala esports1115 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1115-3275 1 66 Directa: entitat esportiva 480 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camp petit, esplanada esports1115 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1115-3276 1 66 Directa: entitat esportiva 60 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Espai petit d'atletisme esports1115 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1112-3992 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'Escalada esports1112 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1112-3151 1 58 Directa: servei d'esports 1100 40X22 27 Pavellons esportius (1012 m2) Pista Doble en Pavelló esports1112 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1112-3152 2 58 Directa: servei d'esports 660.6 23,9x10,68 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports1112 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1112-3155 1 58 Directa: servei d'esports 2592 36x18x4 636 Pistes de petanca Pistes Petanca (4 pistes) esports1112 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1112-3156 1 58 Directa: servei d'esports 2592 36x18x4 636 Pistes de petanca Pista Petanca (4 pistes) esports1112 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1116-3704 1 66 Directa: entitat esportiva 128 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Tennis taula esports1116 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1120-3706 1 66 Directa: entitat esportiva 55 13,8x4 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres Sales I esports1120 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1120-3707 1 66 Directa: entitat esportiva 81 7,29x11,13 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres Sales II esports1120 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1120-3708 1 66 Directa: entitat esportiva 58 7,75x7,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres Sales III esports1120 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1113-3216 1 58 Directa: servei d'esports 5985 90x60 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol esports1113 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1115-3277 1 66 Directa: entitat esportiva 480 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camp petit esplanada esports1115 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1116-3291 1 66 Directa: entitat esportiva 1176 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1116 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1116-3294 1 66 Directa: entitat esportiva 375 25x15 31 Sales esportives (350 m2) Espai esportiu en sala esports1116 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1117-3299 1 66 Directa: entitat esportiva 416 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Poliesportiva esports1117 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1119-3326 1 64 Indirecta: interessada 360 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports1119 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1119-3327 1 64 Indirecta: interessada 60 15x4 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports1119 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1118-4260 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Sender d'Artés esports1118 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport1118-4261 1 58 Directa: servei d'esports 19 Qm 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Sender de la Gavarra esports1118 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:27
esport33770-33782 1 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai Lúdic i de la Salut per a gent gran. esports33770 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:30
esport1119-26140 1 7410 Directa: privada 740 24,2x10,86 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports1119 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31
esport33770-33772 1 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai Lúdic i de la Salut per a gent gran. esports33770 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31

Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 100,31 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml