ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport29820-29842 1 66 Directa: entitat esportiva 80 10x8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala activitats dirigides esports29820 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport1064-5110 1 62 Indirecta: concessió 1685 48,5x28,1 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1064 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport1056-5063 1 66 Directa: entitat esportiva 178 19,8x8,9 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Espai Esportiu en Sala esports1056 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport1059-5076 1 66 Directa: entitat esportiva 5606 96x52,5 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol esports1059 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport1060-5084 1 66 Directa: entitat esportiva 6986 98,5x64,5 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp de Futbol esports1060 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport1065-5119 1 58 Directa: servei d'esports 48 13,1x3,8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala amb Equipament esports1065 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport1055-5057 1 62 Indirecta: concessió 7140 100x65 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp de Futbol esports1055 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport1065-5118 1 58 Directa: servei d'esports 1579 45,8x27,7 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1065 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport1065-5120 1 58 Directa: servei d'esports 50 13,2x3,8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Esportiva esports1065 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport29820-29840 1 66 Directa: entitat esportiva 190 19x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala musculació i tonificació II esports29820 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport1064-5112 1 62 Indirecta: concessió 69 9,7x7,1 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala amb Equipament esports1064 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport1056-5062 1 66 Directa: entitat esportiva 7020 103x62 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp de Futbol esports1056 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport1058-5070 2 62 Indirecta: concessió 6240 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp de Futbol esports1058 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport1064-5111 1 62 Indirecta: concessió 160 16,3x9,7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Esportiva esports1064 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6161-6543 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 145 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista Bàsquet I esports6161 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6166-6561 1 64 Indirecta: interessada 683 29,7x17,9 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva II esports6166 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6130-6313 1 59 Directa: organisme autònom 71 10,7x6,6 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala Condicionament Físic esports6130 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6190-6680 1 62 Indirecta: concessió 444 50,2x8,8 31 Sales esportives (350 m2) Sala Musculació i Tonificació esports6190 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport29852-29854 1 66 Directa: entitat esportiva 110 22x5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala musculació i tonificació II esports29852 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport1063-5105 1 58 Directa: servei d'esports 70 12,5x5,6 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala amb Equipament esports1063 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport1052-5050 1 66 Directa: entitat esportiva 5491 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Futbol esports1052 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6125-6287 1 7410 Directa: privada 24x15,5 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista Bàsquet esports6125 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6160-6536 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 987 38x19,5 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports6160 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport1063-5106 1 58 Directa: servei d'esports 4000 40 Camps d'atletisme (3200 m2) Pista d'Atletisme esports1063 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6149-6450 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 65 9,7x6,6 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala Activitats Dirigides esports6149 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6190-6676 1 62 Indirecta: concessió 931 25x16,6/18x9,2 36 Piscines cobertes (2000 m2) Vas Natació Ensenyament esports6190 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport29852-29853 1 66 Directa: entitat esportiva 110 22x5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala activitats cardiovasculars esports29852 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport1062-5093 1 62 Indirecta: concessió 82 18,4x4,4 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala Aeròbic esports1062 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6129-6305 1 7410 Directa: privada 243 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Minibàsquet p2 esports6129 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6149-6449 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1411 41,5x25 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports6149 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6158-6520 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1472 42x28 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports6158 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6158-6521 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 57 9,1x6,1 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala Tennis Taula esports6158 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6160-6542 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 614 27,5x15,5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports6160 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6161-6544 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 204 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista Bàsquet II esports6161 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6172-6584 1 7410 Directa: privada 198 14x7 52 Piscines a l'aire lliure Vas Aire Lliure esports6172 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6178-6612 1 66 Directa: entitat esportiva 60 15x4 636 Pistes de petanca Pista Petanca II esports6178 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport29820-29844 1 66 Directa: entitat esportiva 60 3976 Vas cobert Recreatiu Vas hidromassatge esports29820 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6129-6304 1 7410 Directa: privada 399 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Minibàsquet p1 esports6129 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6190-6678 1 62 Indirecta: concessió 149 15,9x9,3 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Activitats Cardiovasculars esports6190 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport29828-29880 1 58 Directa: servei d'esports 1440 3578 Camp de futbol 7 Camp futbol-7 esports29828 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6178-6611 1 66 Directa: entitat esportiva 60 15x4 636 Pistes de petanca Pista Petanca I esports6178 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport29852-29855 1 66 Directa: entitat esportiva 212 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala aeròbic esports29852 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6130-6314 1 59 Directa: organisme autònom 25 6,85x3,69 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala Activitats Dirigides esports6130 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6125-6288 1 7410 Directa: privada 376 23,5x16 31 Sales esportives (350 m2) Sala Condicionament Físic esports6125 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6131-6318 1 59 Directa: organisme autònom 118 11,6x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Activitats Dirigides esports6131 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport29850-29851 1 64 Indirecta: interessada 40 10x4 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Sala esports29850 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport29828-29881 1 58 Directa: servei d'esports 178 19,8x8,9 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala 1 esports29828 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport1062-5092 1 62 Indirecta: concessió 56 12,7x4,4 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala Activitats Dirigides esports1062 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport29820-29843 1 66 Directa: entitat esportiva 80 10x8 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Sala aeròbic esports29820 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
esport6164-6552 1 62 Indirecta: concessió 800 44x22 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports6164 08015 13 6 Instal·lacions esportives 2020-08-12 00:52
Estadístiques 2020
Instal·lacions esportives

Mitjana 2020: 37,67 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/