ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport33917-33918 1 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai lúdic i de salut per a gent gran esports33917 08040 21 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:51
esport34300-34442 1 62 Indirecta: concessió 179 23,71x7,55 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala activitats dirigides esports34300 08040 21 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:51
esport34300-34443 1 62 Indirecta: concessió 276 32,5x8,5 30 Sales esportives (250 m2) Sala musculació i tonificació esports34300 08040 21 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:51
esport34300-34444 1 62 Indirecta: concessió 92.11 12,2x7,55 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Activitats Dirigides II esports34300 08040 21 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:51
esport34300-34445 1 62 Indirecta: concessió 37 7,2x5,15 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala Activitats Cardiovasculars esports34300 08040 21 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:51
esport34300-34446 1 62 Indirecta: concessió 680.62 25x12,5/12,5x6,25 36 Piscines cobertes (2000 m2) Vasos d'ensenyament esports34300 08040 21 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:51

Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 131,68 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc