ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport498-11104 1 7410 Directa: privada 325.12 636 Pistes de petanca Pistes de Petanca esports498 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:08
esport499-11113 1 7410 Directa: privada 648 42 Pistes de tennis Pista de Tennis esports499 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:08
esport500-11114 2 7410 Directa: privada 648 42 Pistes de tennis Pistes de Tennis esports500 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:08
esport500-11115 1 7410 Directa: privada 350 52 Piscines a l'aire lliure Vasos a l'aire lliure esports500 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:08
esport486-10388 1 62 Indirecta: concessió 192 27,5x7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva I esports486 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:08
esport498-11105 4 7410 Directa: privada 658.8 42 Pistes de tennis Pistesa de Tennis esports498 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:08
esport498-11103 1 7410 Directa: privada 220 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites esports498 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:08
esport485-10371 1 66 Directa: entitat esportiva 6060 96x57 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol esports485 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:08
esport498-11106 1 7410 Directa: privada 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports498 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:08
esport510-11169 1 27740 Xarxa supralocal 360 15x24 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva esports510 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport509-11162 2 27740 Xarxa supralocal 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pistes Bàsiques Poliesportives esports509 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport509-11161 1 27740 Xarxa supralocal 169.92 17,7x9,6 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports509 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport490-11087 1 66 Directa: entitat esportiva 4000 400x10 40 Camps d'atletisme (3200 m2) Pista d'Atletisme 8 carrers esports490 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport486-10384 1 62 Indirecta: concessió 676.5 25x12,5/12,5x6 36 Piscines cobertes (2000 m2) Vas principal i vas complementari esports486 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:08
esport487-10400 1 58 Directa: servei d'esports 800 37x18 26 Pavellons esportius (640 m2) Pavelló Poliesportiu esports487 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:08
esport508-11156 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 403.1 24,8x12,5 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports508 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport491-11088 1 58 Directa: servei d'esports 1320 41x28 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports491 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport497-11101 2 7410 Directa: privada 320 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sales esportives esports497 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport503-11129 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 312 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camp petit-esplanada esports503 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport504-11135 4 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1200 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camps petit-esplanada esports504 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport504-11137 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports504 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport505-11140 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 332.88 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camps petit-esplanada I esports505 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport1253-11174 1 58 Directa: servei d'esports 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Camp monopatí i patí en línia esports1253 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport492-11089 1 66 Directa: entitat esportiva 36 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres sales petites: escacs esports492 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport503-11130 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 220 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Poliesportiva I esports503 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport496-11098 1 66 Directa: entitat esportiva 435 192/26 52 Piscines a l'aire lliure Vasos a l'aire lliure esports496 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport502-11125 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 205.2 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista de volei platja esports502 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport502-11126 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 118.64 14,3x8,3 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports502 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport503-11131 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 260 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Poliesportiva II esports503 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport510-11170 1 27740 Xarxa supralocal 1112 37x26 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Poliesportiva esports510 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport502-11124 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 240 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista de minibàsquet esports502 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport501-11122 1 62 Indirecta: concessió 361 15x15 52 Piscines a l'aire lliure Vas a l'aire lliure esports501 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport503-11132 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 200 20x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports503 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport504-11136 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 182.25 13,5x13,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports504 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport496-11097 2 66 Directa: entitat esportiva 200 392 Pistes de pàdel Pistes de pàdel esports496 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport502-11127 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 539.55 29,7x14,5 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports502 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport493-11092 1 58 Directa: servei d'esports 622 42 Pistes de tennis Pista de Tennis III esports493 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport507-11150 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 866.81 39,7x18,3 23 Pistes poliesportives (608 m2) Altres pistes: futbol sala esports507 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport508-11155 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 339.9 33x10,3 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports508 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport494-11094 1 7410 Directa: privada 100 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Altres espais d'hípica esports494 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport505-11143 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 737.3 35x17,4 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva I esports505 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport507-11148 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 400.5 26,7x15 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva esports507 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport506-11147 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 198 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports506 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport488-11080 1 58 Directa: servei d'esports 740 34x18 26 Pavellons esportius (640 m2) Pavelló esports488 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport493-11090 1 58 Directa: servei d'esports 663 42 Pistes de tennis Pista de Tennis I esports493 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport493-11091 1 58 Directa: servei d'esports 611 42 Pistes de tennis Pista de Tennis II esports493 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport505-11142 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 173.16 14,8x11,7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports505 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport506-11146 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 840 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports506 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport494-11093 1 7410 Directa: privada 2400 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Pista de salts esports494 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
esport507-11149 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 1500 47x28 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Altres pistes: bàsquet esports507 08051 40 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:09
Estadístiques 2022
Instal·lacions esportives

Mitjana 2022: 132,80 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml