ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport27940-27941 1 58 Directa: servei d'esports 560 24x9,9 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports27940 08072 11 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:10
esport1225-27780 2 7410 Directa: privada 621.27 24,1x11,6 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports1225 08072 11 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:11
esport1225-27781 1 7410 Directa: privada 624.8 24,5x11,5 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports1225 08072 11 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:11
esport1225-27782 1 7410 Directa: privada 629.88 23,2x11,3 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports1225 08072 11 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:11
esport1225-27784 1 7410 Directa: privada 425.25 2368 Frontons i pistes amb frontó Pista de frontó esports1225 08072 11 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:11
esport1225-27785 1 7410 Directa: privada 217 2368 Frontons i pistes amb frontó Pista de frontó esports1225 08072 11 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:11
esport33957-33958 1 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai lúdic i de salut per a gent gran esports33957 08072 11 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:11
esport1225-39020 1 66 Directa: entitat esportiva 186.2 15,6x5,5 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Altres vasos esports1225 08072 11 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:12

Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 98,28 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc