ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport17085-17128 1 7410 Directa: privada 60 2368 Frontons i pistes amb frontó Frontó esports17085 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17085-17126 9 7410 Directa: privada 800 24x11 42 Pistes de tennis Pista de Tennis esports17085 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17085-17129 1 7410 Directa: privada 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports17085 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17086-17147 1 62 Indirecta: concessió 90.2 9,6x9,4 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales esports17086 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17084-17121 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 114.5 10,9x10,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports17084 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17085-17127 1 7410 Directa: privada 3995 80x44 44 Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1 Camp Bàsic Poliesportiu esports17085 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17085-17130 1 7410 Directa: privada 702 33x12 52 Piscines a l'aire lliure Vas a l'aire lliure esports17085 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17088-17221 1 27740 Xarxa supralocal 600 30x20 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva esports17088 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17095-17257 1 58 Directa: servei d'esports 4560 90x45 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Poliesportiu esports17095 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17086-17148 4 62 Indirecta: concessió 648 42 Pistes de tennis Pistes de Tennis esports17086 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17089-17223 1 7410 Directa: privada 1795.5 50x21/15x10,5/8x6 52 Piscines a l'aire lliure Vasos esportius Aire liure esports17089 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17096-17265 1 58 Directa: servei d'esports 5716.5 98x52,5 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp doble Poliesportiu esports17096 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17088-17220 2 27740 Xarxa supralocal 968 41x18 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports17088 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17096-17266 3 58 Directa: servei d'esports 512 30x10 42 Pistes de tennis Pistes de Tennis esports17096 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17080-17098 1 58 Directa: servei d'esports 546.62 27,2x16,1 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports17080 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17091-17238 1 58 Directa: servei d'esports 500 22x18 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports17091 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17096-17267 1 58 Directa: servei d'esports 824.18 37,6x17,3 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports17096 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17092-17246 1 58 Directa: servei d'esports 1440 45x28 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pista Triple en Pavelló esports17092 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17086-17145 1 62 Indirecta: concessió 398.9 27,7x14,4 31 Sales esportives (350 m2) Sala amb equipament I esports17086 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17089-17228 4 7410 Directa: privada 60 15x4 636 Pistes de petanca Pistes de Petanca esports17089 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17089-17227 4 7410 Directa: privada 610.5 25x10,5 42 Pistes de tennis Pistes de Tennis esports17089 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17095-17256 2 58 Directa: servei d'esports 200 392 Pistes de pàdel Pistes de Pàdel 4 parets esports17095 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17089-17226 1 7410 Directa: privada 18 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes esports17089 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17096-17268 4 58 Directa: servei d'esports 47.25 13,5x3,7 636 Pistes de petanca Pistes de Petanca esports17096 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17090-17235 1 7410 Directa: privada 84 12x7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports17090 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17089-17229 1 7410 Directa: privada 7597 103x69 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp Doble Poliesportiu esports17089 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17081-17103 1 58 Directa: servei d'esports 6966.6 97x65,3 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp doble poliesportiu esports17081 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17082-17110 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1408 27x42 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports17082 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17082-17109 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 195 15x13 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports17082 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17084-17120 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1782 49x30 44 Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1 Camp de Futbol esports17084 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17091-17237 1 58 Directa: servei d'esports 1215 42x25 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pista Triple en Pavelló esports17091 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17083-17115 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 968 41x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports17083 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17083-17114 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 189.88 20,2x9,4 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports17083 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17094-17255 1 58 Directa: servei d'esports 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Camp monopatí i patí en línia esports17094 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:12
esport17084-17119 2 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 648 33x16 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pistesa Bàsica Poliesportiva esports17084 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17086-17140 1 62 Indirecta: concessió 658.5 25x12,5/6,5x10 36 Piscines cobertes (2000 m2) Vasos coberts esportius esports17086 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17080-17097 1 58 Directa: servei d'esports 1669.12 46,2x29,6 3578 Camp de futbol 7 Camp de Futbol-7 esports17080 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:12
esport17086-17143 1 62 Indirecta: concessió 886.5 25x12,5/12,5x10/8x8 52 Piscines a l'aire lliure Vas esportiu a l'aire lliure esports17086 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:12
esport17086-17146 1 62 Indirecta: concessió 83.7 9,2x9,1 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala amb equipament II esports17086 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:12
esport17095-17258 1 58 Directa: servei d'esports 924 39x20 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports17095 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17095-17259 2 58 Directa: servei d'esports 60 636 Pistes de petanca Pistes de Petanca esports17095 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17092-17247 1 58 Directa: servei d'esports 1056 41x22 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports17092 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:12
esport33759-33780 1 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran esports33759 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:13
esport44782-44804 1 7410 Directa: privada 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Altres espais de motor esports44782 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:14
esport44782-44800 1 7410 Directa: privada 200 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites esports44782 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:14
esport44840-44841 1 7410 Directa: privada 37.3 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala especialitzada esports44840 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:14
esport44780-44822 1 7410 Directa: privada 77 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales esports44780 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:14
esport44780-44824 1 7410 Directa: privada 151 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala amb equipament esports44780 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:14
esport44782-44803 1 7410 Directa: privada 2370 Circuits de motor Circuit de karts esports44782 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:14
esport44782-44802 2 7410 Directa: privada 2367 Circuits i carrils de bicicleta Circuit de bicicleta esports44782 08086 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:14
Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 224,31 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc