ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport17191-17290 1 7410 Directa: privada 120000 2371 Camps de golf i pitch & putt Camp de Golf. 18 forats esports17191 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17189-17291 1 66 Directa: entitat esportiva 80 10x8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports17189 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17274-17283 1 58 Directa: servei d'esports 6792.5 109,5x68 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp Doble Poliesportiu esports17274 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17191-17289 1 7410 Directa: privada 6000 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Camp de pràctiques. 30 forats esports17191 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17189-17292 1 66 Directa: entitat esportiva 216 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports17189 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17197-17308 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 197.5 15,8x12,8 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports17197 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17189-17300 1 66 Directa: entitat esportiva 760 37x16 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports17189 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17194-17304 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1302.1 41,9x27 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports17194 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17189-17301 1 66 Directa: entitat esportiva 240 16x8 52 Piscines a l'aire lliure Vas recreatiu esports17189 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17195-17312 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 310.5 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes I esports17195 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17195-17313 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 358 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes II esports17195 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17196-17319 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 58.58 10,1x5,8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports17196 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17276-17353 1 58 Directa: servei d'esports 79 14,9x5,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports17276 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17188-17328 1 7410 Directa: privada 63 9x7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva I esports17188 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17201-17345 1 7410 Directa: privada 800 28x8 42 Pistes de tennis Pista de Tennis esports17201 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17201-17342 1 7410 Directa: privada 392 2368 Frontons i pistes amb frontó Frontó esports17201 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17201-17344 1 7410 Directa: privada 558 25x14 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Vas esportiu esports17201 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17201-17348 1 7410 Directa: privada 2340 35x18 26 Pavellons esportius (640 m2) Pista en Pavelló esports17201 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17201-17346 1 7410 Directa: privada 3325 40 Camps d'atletisme (3200 m2) Pista d'Atletisme esports17201 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:07
esport17197-17309 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1750 47x33 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports17197 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17194-17305 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 111.22 16,6x6,7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports17194 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17277-17363 1 62 Indirecta: concessió 232.5 18,6x12,5 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva II esports17277 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17188-17330 1 7410 Directa: privada 40 8x5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva III esports17188 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17188-17329 1 7410 Directa: privada 78 13x6 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva II esports17188 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17198-17332 1 27740 Xarxa supralocal 176 17x10,2 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports17198 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17277-17359 1 62 Indirecta: concessió 406 25x10 52 Piscines a l'aire lliure Vas a l'aire lliure esports17277 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17277-17362 1 62 Indirecta: concessió 199.8 18,5x10,8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva I esports17277 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17276-17352 1 58 Directa: servei d'esports 1344 45x26 27 Pavellons esportius (1012 m2) Pista Triple en Pavelló esports17276 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17201-17347 1 7410 Directa: privada 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Recta de Salts esports17201 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17200-17324 1 7410 Directa: privada 792 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camp petit esports17200 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17181-17369 1 58 Directa: servei d'esports 877.56 38,2x19,3 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports17181 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17195-17314 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 397.76 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes III esports17195 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17196-17320 2 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 924 39x20 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports17196 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17195-17315 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 158 22x7,2 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports17195 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17201-17343 4 7410 Directa: privada 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports17201 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:12
esport17200-17325 1 7410 Directa: privada 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports17200 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17189-17293 3 66 Directa: entitat esportiva 39.75 3x13,25 636 Pistes de petanca Pista de Pentanca esports17189 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:12
esport17198-17333 2 27740 Xarxa supralocal 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports17198 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:12
esport17275-17376 2 58 Directa: servei d'esports 36.27 11,7x3,1 636 Pistes de petanca Pista de Pentanca esports17275 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17189-17294 2 66 Directa: entitat esportiva 288 12x24 636 Pistes de petanca Pista de Tennis esports17189 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:12
esport17277-17364 1 62 Indirecta: concessió 126.15 14,5x8,7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva III esports17277 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:12
esport17182-17374 1 58 Directa: servei d'esports 924 39x20 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports17182 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:11
esport17199-17339 1 27740 Xarxa supralocal 242 22x11 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports17199 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:12
esport17199-17338 1 27740 Xarxa supralocal 968 39x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports17199 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:12
esport17277-17361 1 62 Indirecta: concessió 676.5 25x12,5/12,5x6 36 Piscines cobertes (2000 m2) Vas esportiu esports17277 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:12
esport17184-28376 2 58 Directa: servei d'esports 150 636 Pistes de petanca Pistes petanca esports17184 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:13
esport33998-34021 1 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai lúdic i de salut per a gent gran esports33998 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:13
esport44920-44926 1 58 Directa: servei d'esports 2367 Circuits i carrils de bicicleta Carril bicicleta en vorera o via esports44920 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:14
esport44921-44927 1 58 Directa: servei d'esports 2367 Circuits i carrils de bicicleta Carril bicicleta en vorera o via esports44921 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:14
esport44925-44940 1 58 Directa: servei d'esports 2367 Circuits i carrils de bicicleta Carril bicicleta segregat esports44925 08088 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-20 12:14
Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 224,31 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/