ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport1534-32760 4 66 Directa: entitat esportiva 200 392 Pistes de pàdel Pistes pàdel esports1534 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:53
esport1518-11782 1 66 Directa: entitat esportiva 118.8 635 Rocòdroms i boulders Rocòdrom 4,6m d'alçada esports1518 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:53
esport1519-11784 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. zona de rem en aigües tranquil·les esports1519 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:53
esport1523-12057 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1523 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:53
esport1524-12060 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 189 18x10,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1524 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:53
esport1524-12061 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1380 43x28 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1524 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:53
esport1534-12084 1 66 Directa: entitat esportiva 656.5 12,5x25/8x6 52 Piscines a l'aire lliure Vasos a l'aire lliure esports1534 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:53
esport1513-11716 1 66 Directa: entitat esportiva 6300 95x67 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol I esports1513 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1534-12081 5 66 Directa: entitat esportiva 336 17x6 42 Pistes de tennis Pistes de Tennis esports1534 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1513-11719 1 66 Directa: entitat esportiva 6000 95x57 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol II esports1513 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1513-11721 1 66 Directa: entitat esportiva 3000 55x47 3578 Camp de futbol 7 Camp de Futbol 7 esports1513 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1514-11736 1 58 Directa: servei d'esports 6840 97x54 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp de Futbol esports1514 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1516-11756 1 58 Directa: servei d'esports 840 25x16/16x7 36 Piscines cobertes (2000 m2) Vasos coberts 2006 3957.81 4248 Ajuntament de Manlleu 0811200020 Ajuntament de Manlleu esports1516 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1516-11761 1 58 Directa: servei d'esports 807 25x16/13x7 52 Piscines a l'aire lliure Vas esportiu + altres vasos petits 2006 3957.81 4248 Ajuntament de Manlleu 0811200020 Ajuntament de Manlleu esports1516 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport12070-12071 1 58 Directa: servei d'esports 799.2 34x19,6 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports12070 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1512-11702 1 58 Directa: servei d'esports 1262.25 42x25,5 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1512 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1512-11705 1 58 Directa: servei d'esports 800 37x18 26 Pavellons esportius (640 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1512 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1522-11816 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 968 41x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1522 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1522-11822 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 819 18x37 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1522 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1522-11826 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 194.75 20,5x9,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1522 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1523-12056 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 326.25 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites II esports1523 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1520-11791 1 58 Directa: servei d'esports 968 40x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1520 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1521-11795 1 58 Directa: servei d'esports 240 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports1521 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1523-11841 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 94.5 10,5x9 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva I esports1523 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1534-12080 1 66 Directa: entitat esportiva 336 2368 Frontons i pistes amb frontó Frontó curt esports1534 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1526-12067 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 760 36x14 26 Pavellons esportius (640 m2) Pavelló esportiu esports1526 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1526-12068 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 198 22x9 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports1526 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1528-12077 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 360 21x12 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports1528 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1528-12078 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 200 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports1528 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1534-12082 1 66 Directa: entitat esportiva 760 37x16 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1534 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1514-11735 1 58 Directa: servei d'esports 2100 47 Camps d'atletisme de característiques inferiors a ATL1 Pista d'Atletisme de 300m 1 carrer esports1514 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1515-11737 1 58 Directa: servei d'esports 3200 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Camp de monopatí i patí en línia (skatepark) esports1515 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1523-12058 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 281.25 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites I esports1523 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1525-12063 1 27740 Xarxa supralocal 825 34,5x20 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva II esports1525 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1525-12064 1 27740 Xarxa supralocal 132 16,8x8,25 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1525 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1525-12065 1 27740 Xarxa supralocal 968 41x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva I esports1525 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:54
esport1526-20460 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 846 41x16,8 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1526 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:56
esport1533-20580 1 7410 Directa: privada 48 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala petita esports1533 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:56
esport1533-20581 1 7410 Directa: privada 144 12x12 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva p1 esports1533 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:56
esport1533-20582 1 7410 Directa: privada 180 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva p2 esports1533 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:56
esport1525-20621 1 27740 Xarxa supralocal 200 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites esports1525 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:56
esport1530-20700 1 7410 Directa: privada 292.13 22,3x13,1 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports1530 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:56
esport1530-20701 1 7410 Directa: privada 90 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala petita p1 esports1530 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:56
esport20400-20420 1 58 Directa: servei d'esports 2100 65x27 44 Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1 Camp de Futbol esports20400 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:56
esport1528-20540 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 82.15 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pistes petites p1 esports1528 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:56
esport1528-20541 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 15 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pistes petites p2 esports1528 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:56
esport1530-20702 1 7410 Directa: privada 75.52 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala petita p2 esports1530 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:56
esport1531-20520 1 7410 Directa: privada 229 52 Piscines a l'aire lliure Piscina al aire lliure esports1531 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:56
esport1529-20600 1 7410 Directa: privada 144 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1529 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:56
esport1529-20601 1 7410 Directa: privada 48 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala petita esports1529 08112 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-04 17:56
Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 129,11 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml