ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport1538-20753 1 58 Directa: servei d'esports 6136.4 95,9x56,6 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp Doble Poliesportiu esports1538 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport1541-20812 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 535.8 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Poliesportiva esports1541 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport20815-20816 1 58 Directa: servei d'esports 651.6 31x14,1 26 Pavellons esportius (640 m2) Pavelló Poliesportiu esports20815 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport1543-20803 1 7410 Directa: privada 535.78 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista petita esports1543 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport1537-20822 1 58 Directa: servei d'esports 397 52 Piscines a l'aire lliure Piscina al aire lliure esports1537 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport1536-20821 1 58 Directa: servei d'esports 755.16 31,8x18,7 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports1536 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport1537-20823 1 58 Directa: servei d'esports 4268.7 86,8x43,5 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Poliesportiu esports1537 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport1542-20802 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 32 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports1542 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport1541-20813 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 115.2 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports1541 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport1539-20758 1 66 Directa: entitat esportiva 4080.65 86,7x41,5 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Poliesportiu esports1539 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport20809-20810 1 58 Directa: servei d'esports 336 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports20809 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport1543-20805 1 7410 Directa: privada 18 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala petita esports1543 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport20809-20811 1 58 Directa: servei d'esports 237 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports20809 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport1541-20814 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 32 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports1541 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport1543-20804 1 7410 Directa: privada 650 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camp petit esports1543 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport1542-20800 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 360 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camp petit esports1542 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport1542-20801 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 36 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala petita esports1542 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport1543-20806 1 7410 Directa: privada 384.09 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports1543 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:22
esport34047-34048 1 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran esports34047 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:23
esport34321-34855 1 58 Directa: servei d'esports 178.5 13x6,5 52 Piscines a l'aire lliure Vas natació recreativa esports34321 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:24
esport34321-34854 1 58 Directa: servei d'esports 511.5 25x12,5 35 Piscines cobertes (1600 m2) Vas esportiu (globus) esports34321 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:24
esport34321-34856 1 58 Directa: servei d'esports 4268.7 86,8x43,5 44 Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1 Camp poliesportiu esports34321 08117 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:24

Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 223,71 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc