ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport34100-34101 2 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai Lúdic i de Salut per a gent gran esports34100 08136 41 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31
esport34301-34560 1 62 Indirecta: concessió 987.5 25x12,5/20x10/10x6 52 Piscines a l'aire lliure Vasos a l'aire lliure esports34301 08136 41 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31
esport34301-34561 1 62 Indirecta: concessió 162 18x9 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports34301 08136 41 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31
esport34301-34562 1 62 Indirecta: concessió 162 33x5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala musculació i tonificació esports34301 08136 41 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31
esport34301-34563 1 62 Indirecta: concessió 88 11x8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala aeròbic esports34301 08136 41 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31
esport34301-34564 1 62 Indirecta: concessió 60 2368 Frontons i pistes amb frontó Frontó esports34301 08136 41 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31
esport34301-34519 3 62 Indirecta: concessió 648 24x11 42 Pistes de tennis Pista de Tennis esports34301 08136 41 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31
esport34301-34540 2 62 Indirecta: concessió 60 10x6 49 Pistes d'esquaix Pista d'squash esports34301 08136 41 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31
esport34301-34565 1 62 Indirecta: concessió 968 40x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista doble poliesportiva esports34301 08136 41 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31
esport34301-34566 1 62 Indirecta: concessió 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista poliesportiva esports34301 08136 41 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31
esport34301-34567 1 62 Indirecta: concessió 1260 41x21 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pista Triple Poliesportiva esports34301 08136 41 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31
esport34301-34541 1 62 Indirecta: concessió 658.5 25x12,5/10x6,5 36 Piscines cobertes (2000 m2) Vas esportiu i vas d'ensenyament esports34301 08136 41 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31

Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 99,26 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml