ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport41742-41760 1 58 Directa: servei d'esports 204.25 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports41742 08142 14 6 Instal·lacions esportives 2024-04-22 06:11
esport41741-41761 2 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Sender de petit recorregut esports41741 08142 14 6 Instal·lacions esportives 2024-04-22 06:11
esport41741-41762 2 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Camí natural, històric, sirga, rural esports41741 08142 14 6 Instal·lacions esportives 2024-04-22 06:11
esport41741-41763 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Sender de gran recorregut esports41741 08142 14 6 Instal·lacions esportives 2024-04-22 06:11
esport41740-41764 1 7760 - Sense identificar - 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà esports41740 08142 14 6 Instal·lacions esportives 2024-04-22 06:11
esport41740-41765 3 58 Directa: servei d'esports 48 636 Pistes de petanca Pista de petanca esports41740 08142 14 6 Instal·lacions esportives 2024-04-22 06:11
esport41740-41766 1 58 Directa: servei d'esports 924 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista doble poliesportiva esports41740 08142 14 6 Instal·lacions esportives 2024-04-22 06:11

Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 102,01 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc