ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport2408-21180 1 58 Directa: servei d'esports 6000 95x57 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Poliesportiu esports2408 08149 24 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:10
esport21060-21042 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 48.88 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala petita esports21060 08149 24 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:10
esport21060-21100 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 207 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports21060 08149 24 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:10
esport21060-21120 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 247.75 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports21060 08149 24 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:10
esport21060-21140 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 29.24 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports21060 08149 24 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:10
esport2412-20680 1 58 Directa: servei d'esports 4560 90x45 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol esports2412 08149 24 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:10
esport2408-20704 1 58 Directa: servei d'esports 968 40x20 27 Pavellons esportius (1012 m2) Pavelló Doble Poliesportiu esports2408 08149 24 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:10
esport2408-20705 1 58 Directa: servei d'esports 968 40x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports2408 08149 24 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:10
esport2408-20707 1 58 Directa: servei d'esports 384.5 52 Piscines a l'aire lliure Piscina municipal esports2408 08149 24 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:11

Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 98,18 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc