ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport21200-21201 1 58 Directa: servei d'esports 3176.25 44 Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1 Camp de Futbol esports21200 08151 24 6 Instal·lacions esportives 2024-05-19 13:16
esport21240-21241 1 58 Directa: servei d'esports 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports21240 08151 24 6 Instal·lacions esportives 2024-05-19 13:16
esport21202-21220 1 58 Directa: servei d'esports 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports21202 08151 24 6 Instal·lacions esportives 2024-05-19 13:16
esport21244-21224 1 58 Directa: servei d'esports 120 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports21244 08151 24 6 Instal·lacions esportives 2024-05-19 13:16
esport21244-21225 1 58 Directa: servei d'esports 300 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports21244 08151 24 6 Instal·lacions esportives 2024-05-19 13:16
esport41880-41881 1 58 Directa: servei d'esports 144 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports41880 08151 24 6 Instal·lacions esportives 2024-05-19 13:18

Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 107,31 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc