ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport1604-17415 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 646 35x15 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1604 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:07
esport1609-17413 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 51.6 12x4,30 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales esports1609 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:07
esport1604-17418 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 51.48 8,71x5,91 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales esports1604 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:07
esport1608-17411 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 450 12x28 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports1608 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:07
esport1607-17408 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 798 35x19 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva II esports1607 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:07
esport1604-17417 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 146.77 17,41x8,43 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1604 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:07
esport1604-17416 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 315 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports1604 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:07
esport1609-17412 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1344 39x30 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1609 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:07
esport1599-17387 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 648 33x16 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1599 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:07
esport1599-17388 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 504 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camp petit esports1599 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:07
esport1610-17399 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 186 15,5x12 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1610 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:07
esport1600-17396 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1320 41x28 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1600 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:07
esport1585-17886 2 58 Directa: servei d'esports 183 635 Rocòdroms i boulders Rocòdrom 10m d'alçada esports1585 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1622-17980 1 7410 Directa: privada 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1622 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1583-17927 1 58 Directa: servei d'esports 63.56 9,9x6,42 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala amb equipament esports1583 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1605-17836 2 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 648 33x16 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1605 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1615-18002 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 140.7 16,71x8,42 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1615 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1616-17996 2 27740 Xarxa supralocal 880 37x20 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1616 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1621-17964 1 58 Directa: servei d'esports 510 27x14 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva I esports1621 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1606-17860 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 125.77 14,54x8,65 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1606 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1585-17880 1 58 Directa: servei d'esports 230.85 20,52x11,25 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva I esports1585 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1586-17911 1 58 Directa: servei d'esports 1236.8 24,46x43,04 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pista Triple en Pavelló esports1586 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1583-17949 1 58 Directa: servei d'esports 3036 87x30 3578 Camp de futbol 7 Camp de Futbol 7 esports1583 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1585-17885 2 58 Directa: servei d'esports 367.8 2368 Frontons i pistes amb frontó Frontó esports1585 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1583-17928 1 58 Directa: servei d'esports 4000 39 Camps d'atletisme (16400 m2) Pista d'Atletisme 8 carrers esports1583 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1583-17922 1 58 Directa: servei d'esports 1008.53 25x16,7/16,5x7,5/7,6x7,3 37 Piscines cobertes (2600 m2) Vas esportiu esports1583 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1583-17947 1 58 Directa: servei d'esports 959.2 41x19,8 26 Pavellons esportius (640 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1583 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1583-17948 1 58 Directa: servei d'esports 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1583 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1624-17981 1 7410 Directa: privada 48.07 9,77x4,92 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva petita esports1624 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1626-18225 1 7410 Directa: privada 125.48 13,88x9,04 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Aeròbic esports1626 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1585-17879 1 58 Directa: servei d'esports 1312.9 41,28x27,65 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pista Triple en Pavelló esports1585 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1626-18224 1 7410 Directa: privada 125.48 13,88x9,04 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Musculació i Tonificació II esports1626 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1584-17901 1 58 Directa: servei d'esports 533.75 27,5x15,5 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports1584 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1626-18228 1 7410 Directa: privada 1197 38x26,5 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Poliesportiva esports1626 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1595-18194 1 58 Directa: servei d'esports 896 56x16 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports1595 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1617-17989 1 27740 Xarxa supralocal 648 33x16 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1617 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1585-17881 1 58 Directa: servei d'esports 207.98 17,64x11,79 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva II esports1585 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1585-17882 1 58 Directa: servei d'esports 223.2 20,59x10,84 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports1585 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1603-17872 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1344 39x30 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1603 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1583-17950 1 58 Directa: servei d'esports 7303 104x64 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp de Futbol esports1583 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1593-18193 1 58 Directa: servei d'esports 120 15x8 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports1593 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1626-18222 1 7410 Directa: privada 237.08 17,13x13,84 29 Sales esportives (200 m2) Sala Activitats Cardiovasculars esports1626 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1606-17861 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1120 37x26 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1606 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1621-17965 1 58 Directa: servei d'esports 738 38x15 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva II esports1621 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1585-17889 1 58 Directa: servei d'esports 750 43724 Convencional (velòdrom, patinòdrom, altres espais d'atletisme, etc) Patinódrom esports1585 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1605-17839 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 51.41 7,22x7,12 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales II esports1605 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1625-17877 1 7410 Directa: privada 50 10x5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva II esports1625 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1625-17876 1 7410 Directa: privada 25 5x5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva I esports1625 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1584-17903 1 58 Directa: servei d'esports 63.12 10,59x5,92 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales esports1584 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
esport1626-18223 1 7410 Directa: privada 111.68 14,97x7,46 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Musculació i Tonificació esports1626 08169 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-30 06:11
Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 220,01 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml