ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport42144-42151 1 58 Directa: servei d'esports 800 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista bàsica poliesportiva esports42144 08179 40 6 Instal·lacions esportives 2020-05-25 18:56
esport42145-42180 1 58 Directa: servei d'esports 1166 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista doble poliesportiva esports42145 08179 40 6 Instal·lacions esportives 2020-05-25 18:56
esport42140-42149 1 7760 - Sense identificar - 800 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports42140 08179 40 6 Instal·lacions esportives 2020-05-25 18:56
esport42142-42161 1 7760 - Sense identificar - 450 2368 Frontons i pistes amb frontó Frontó esports42142 08179 40 6 Instal·lacions esportives 2020-05-25 18:56
esport42143-42162 1 27740 Xarxa supralocal 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Sender de gran recorregut esports42143 08179 40 6 Instal·lacions esportives 2020-05-25 18:56
esport42140-42150 1 7760 - Sense identificar - 800 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports42140 08179 40 6 Instal·lacions esportives 2020-05-25 18:56
esport42148-42181 1 7760 - Sense identificar - 40 2369 Camps de tir Camp de tir al plat esports42148 08179 40 6 Instal·lacions esportives 2020-05-25 18:56
esport42141-42160 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista bàsica poliesportiva esports42141 08179 40 6 Instal·lacions esportives 2020-05-25 18:56
esport42146-42147 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Sender local esports42146 08179 40 6 Instal·lacions esportives 2020-05-25 18:56

Estadístiques 2020
Instal·lacions esportives

Mitjana 2020: 23,27 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc