ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport957-10093 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 280 70x4 43724 Convencional (velòdrom, patinòdrom, altres espais d'atletisme, etc) Recta de Salts esports957 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport951-10025 1 59 Directa: organisme autònom 6324 97x59 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol esports951 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport962-10110 1 7410 Directa: privada 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports962 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport958-10181 1 27740 Xarxa supralocal 850 38,5x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports958 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport963-10121 1 27740 Xarxa supralocal 882 39x19 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports963 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport969-10185 1 58 Directa: servei d'esports 231 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites esports969 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport960-10049 2 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports960 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport963-10125 1 27740 Xarxa supralocal 367.09 21,81x16,82 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva esports963 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport964-10246 1 59 Directa: organisme autònom 596.83 32,8x18,44 31 Sales esportives (350 m2) Sala Esportiva I esports964 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport958-10182 1 27740 Xarxa supralocal 152.21 15,89x9,57 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports958 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport960-10053 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 67.18 8,84x7,59 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala especialitzada esports960 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport964-10253 1 59 Directa: organisme autònom 840 39x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports964 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport966-10046 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 61.49 8,45x7,27 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales esports966 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport957-10089 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1425 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camp Futbol-7 esports957 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport961-10100 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1380 43x28 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports961 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport960-10052 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 124.95 18,11x6,89 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Condicionament Físic esports960 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport960-10051 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 125.5 17,96x6,98 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports960 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport964-10251 1 59 Directa: organisme autònom 360 20x18 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva III esports964 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport953-10188 1 59 Directa: organisme autònom 823 38x18 26 Pavellons esportius (640 m2) Pista d'Handbol esports953 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport953-10190 1 59 Directa: organisme autònom 148.11 15,17x9,75 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala especialitzada esports953 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport974-10220 1 7410 Directa: privada 491.66 42 Pistes de tennis Pista de Tennis I esports974 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport956-10060 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 117.9 15,96x7,38 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports956 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport960-10054 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 14.5 14,5x1 43724 Convencional (velòdrom, patinòdrom, altres espais d'atletisme, etc) Recta de Salts 1 carrer esports960 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport963-10124 1 27740 Xarxa supralocal 924 39x20 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsquet esports963 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport957-10090 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 307.63 20x15,35 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports957 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport956-10063 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 55.97 7,93x7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esports956 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport957-10092 2 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports957 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport959-10081 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 805 43x15,5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports959 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport965-10137 1 27740 Xarxa supralocal 200 42 Pistes de tennis Pista de Tennis I esports965 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport964-10248 1 59 Directa: organisme autònom 276 23,64x11,67 30 Sales esportives (250 m2) Sala Esportiva II esports964 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport959-10084 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 58.03 10,86x5,3 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales esports959 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport956-10068 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 128 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Mini volei esports956 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport964-10240 9 59 Directa: organisme autònom 648 42 Pistes de tennis Pistes de Tennis esports964 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport953-10191 1 59 Directa: organisme autònom 135.55 12,77x10,61 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala de karate esports953 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport965-10140 1 27740 Xarxa supralocal 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Futbol esports965 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport953-10189 1 59 Directa: organisme autònom 226.8 16,82x13,47 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports953 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport956-10058 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports956 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport953-10187 1 59 Directa: organisme autònom 820 26 Pavellons esportius (640 m2) Pista Poliesportiva esports953 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport964-10255 1 59 Directa: organisme autònom 1325 40 Camps d'atletisme (3200 m2) Pista d'atletisme de 200m 6 carrers esports964 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport965-10136 1 27740 Xarxa supralocal 480 42 Pistes de tennis Pista de Tennis II esports965 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport965-10138 1 27740 Xarxa supralocal 1774.5 42,5x37 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports965 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport964-10229 1 59 Directa: organisme autònom 1344 50x20 52 Piscines a l'aire lliure Vas esportiu a l'aire lliure 8 carrers esports964 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport956-10059 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 540 27x16 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista minibàsquet esports956 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport965-10139 1 27740 Xarxa supralocal 420 27x12 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Hoquei Sala esports965 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport952-10039 1 59 Directa: organisme autònom 6720 100x61 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp de Futbol esports952 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport974-10221 1 7410 Directa: privada 508.52 42 Pistes de tennis Pista de Tennis II esports974 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport954-10197 1 59 Directa: organisme autònom 405 24x13 45 Pavellons esportius de característiques inferiors a PAV1 Pista Bàsica Poliesportiva esports954 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport957-10088 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 364 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camp petit esports957 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport961-10099 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 181.52 27,64x6,56 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports961 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
esport965-10135 1 27740 Xarxa supralocal 189.73 18,11x10,47 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports965 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2020-02-27 16:38
Estadístiques 2020
Instal·lacions esportives

Mitjana 2020: 43,60 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5