ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport1652-12238 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 48 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres sales petites II esports1652 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:08
esport1652-12239 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 30 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres sales petites III esports1652 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:08
esport1652-12241 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 270 18x15 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports1652 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:08
esport1640-12331 5 58 Directa: servei d'esports 648 42 Pistes de tennis Pista de Tennis p2 esports1640 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:08
esport1658-12346 1 27740 Xarxa supralocal 1188 41x25 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1658 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:08
esport1654-12251 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1408 41x30 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1654 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1653-12256 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 968 41x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1653 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1653-12259 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 200 20x10 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports1653 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1653-12262 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 46.2 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres sales petites esports1653 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1656-12277 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1408 41x30 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1656 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1640-12334 1 58 Directa: servei d'esports 575.5 25x12,5/4x4 52 Piscines a l'aire lliure Vas esportiu + altres vasos petits esports1640 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1640-12335 2 58 Directa: servei d'esports 432 2368 Frontons i pistes amb frontó Frontó 3 parets esports1640 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1640-12336 5 58 Directa: servei d'esports 200 392 Pistes de pàdel Pista de Pàdel 4 parets esports1640 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1642-12355 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1320 41x28 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1642 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1651-12371 1 58 Directa: servei d'esports 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1651 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1657-12351 1 27740 Xarxa supralocal 392 28x14 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva esports1657 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1657-12352 2 27740 Xarxa supralocal 903 40x19 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1657 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1649-12361 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà: bàsquet lliure 3x3 esports1649 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1649-12362 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà: Futbol sala esports1649 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1650-12367 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà: bàsquet lliure 3x3 esports1650 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1643-12373 1 58 Directa: servei d'esports 612.5 32x15,5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1643 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1654-12250 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 176 16x11 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva Condicionament Físic esports1654 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1655-12270 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 200 20x10 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports1655 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1655-12271 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1260 39x28 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1655 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1658-12344 1 27740 Xarxa supralocal 384 24x16 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva Condicionament Físic esports1658 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1658-12345 1 27740 Xarxa supralocal 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà: Tennis Taula esports1658 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1647-12358 1 58 Directa: servei d'esports 15 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports1647 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1646-12379 1 58 Directa: servei d'esports 600 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista esports1646 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1656-12274 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 96 16x6 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Condicionament Físic esports1656 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1641-12301 1 58 Directa: servei d'esports 1824 51x32 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1641 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1645-12288 1 58 Directa: servei d'esports 2367 Circuits i carrils de bicicleta Circuit de Bicicleta esports1645 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1640-12332 1 58 Directa: servei d'esports 2660 65x35 3578 Camp de futbol 7 Altres Camps esports1640 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1640-12333 1 58 Directa: servei d'esports 5152 87x53 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Doble Poliesportiu esports1640 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1648-12359 1 58 Directa: servei d'esports 289 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites esports1648 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1641-12293 1 58 Directa: servei d'esports 1035 42x21 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1641 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1641-12297 1 58 Directa: servei d'esports 326 20,37x16 30 Sales esportives (250 m2) Sala Esportiva III esports1641 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1640-12330 3 58 Directa: servei d'esports 800 42 Pistes de tennis Pista de Tennis p1 esports1640 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:09
esport1641-28600 1 58 Directa: servei d'esports 1012 41x21 27 Pavellons esportius (1012 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1641 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:11
esport1641-28602 1 58 Directa: servei d'esports 160 16x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Esportiva I esports1641 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:11
esport1641-28603 1 58 Directa: servei d'esports 154 14x11 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Esportiva II esports1641 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:11
esport1640-28620 1 58 Directa: servei d'esports 648 42 Pistes de tennis Pista de Tennis p3 esports1640 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:11
esport33950-33951 1 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran esports33950 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:11
esport48424-48440 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà: tennis de taula esports48424 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:13
esport48422-48480 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà: tennis de taula esports48422 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:13
esport48385-48386 1 58 Directa: servei d'esports 2367 Circuits i carrils de bicicleta Carril bicicleta en vorera o via esports48385 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:13
esport48387-48389 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà: bàsquet lliure 3x3 esports48387 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:13
esport48388-48390 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà: bàsquet lliure 3x3 esports48388 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:13
esport48391-48392 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1200 37x28 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista triple poliesportiva esports48391 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:13
esport48391-48393 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 57 10,35x5,50 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales esports48391 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:13
esport48391-48394 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 200 20x10 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports48391 08196 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:13
Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 102,94 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/