ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport1734-16210 1 66 Directa: entitat esportiva 360.75 19,5x18,5 31 Sales esportives (350 m2) Sala de Musculació i Tonificació esports1734 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1734-16215 1 66 Directa: entitat esportiva 885.8 25x16,6/16,6x8 37 Piscines cobertes (2600 m2) Piscina esportiva i petita (2 vasos) esports1734 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1734-16217 1 66 Directa: entitat esportiva 1125 42x25 27 Pavellons esportius (1012 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1734 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1734-16219 1 66 Directa: entitat esportiva 168 635 Rocòdroms i boulders Rocòdrom 12m d'alçada esports1734 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport29680-29700 1 58 Directa: servei d'esports 984 38x22 26 Pavellons esportius (640 m2) Pista Doble Poliesportiva esports29680 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1734-16205 1 66 Directa: entitat esportiva 103.5 11,5x9 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Especialitzada esports1734 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1734-16208 1 66 Directa: entitat esportiva 228 19x12 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva II esports1734 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1751-18271 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 63 9x7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esports1751 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1758-18294 1 7410 Directa: privada 375 20x8-4,2x2,5 52 Piscines a l'aire lliure Piscines a l'aire lliure esports1758 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1760-18299 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 276 23x12 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Poliesportiva I esports1760 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1760-18300 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 116 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1760 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1745-18301 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 112.8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1745 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1745-18302 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 401.2 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Poliesportiva esports1745 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1745-18303 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 75 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita I esports1745 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1745-18304 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 75 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita II esports1745 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1745-18305 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 247 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita III esports1745 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport18242-18352 1 7410 Directa: privada 48 8x6 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala petita esports18242 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1741-18354 1 27740 Xarxa supralocal 600 27x18 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports1741 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1741-18355 1 27740 Xarxa supralocal 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1741 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1741-18357 1 27740 Xarxa supralocal 150 16x9 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1741 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1750-18362 1 58 Directa: servei d'esports 542.5 28x15,5 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports1750 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1747-18365 1 58 Directa: servei d'esports 968 41x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1747 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1733-18371 1 58 Directa: servei d'esports 3325 40 Camps d'atletisme (3200 m2) Pista atletisme de 400m 6 carrers esports1733 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1744-18321 1 7410 Directa: privada 511.92 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Poliesportiva I esports1744 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1744-18322 1 7410 Directa: privada 507.5 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Poliesportiva II esports1744 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1744-18323 1 7410 Directa: privada 507.5 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Poliesportiva III esports1744 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1744-18324 1 7410 Directa: privada 286 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita I esports1744 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1744-18325 1 7410 Directa: privada 214.5 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita II esports1744 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1744-18326 1 7410 Directa: privada 286 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita III esports1744 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1744-18327 1 7410 Directa: privada 108.5 15,5x7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1744 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1735-18330 1 7410 Directa: privada 375 20x10 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Piscina coberta esports1735 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1735-18333 1 7410 Directa: privada 120 12x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala d'Esports de Combat esports1735 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1735-18335 1 7410 Directa: privada 150 15x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala p1 esports1735 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1735-18337 1 7410 Directa: privada 78 13x6 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala p2 esports1735 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1735-18338 1 7410 Directa: privada 150 15x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1735 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:39
esport1751-18269 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1408 41x30 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1751 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:40
esport1752-18282 3 7410 Directa: privada 612 42 Pistes de tennis Pista de Tennis p2 esports1752 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:40
esport1752-18283 1 7410 Directa: privada 648 42 Pistes de tennis Pista de Tennis p1 esports1752 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:40
esport1752-18284 1 7410 Directa: privada 72 2368 Frontons i pistes amb frontó Frontó esports1752 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:40
esport1752-18285 1 7410 Directa: privada 820 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Poliesportiva esports1752 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:40
esport1752-18286 1 7410 Directa: privada 160 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala de Musculació i Tonificació esports1752 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:40
esport1758-18290 1 7410 Directa: privada 700 42 Pistes de tennis Pista Tennis esports1758 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:40
esport1735-18339 1 7410 Directa: privada 200 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista coberta petita esports1735 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:40
esport1735-18340 1 7410 Directa: privada 200 20x10 392 Pistes de pàdel Pista de Pàdel esports1735 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:40
esport1748-18356 1 58 Directa: servei d'esports 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports1748 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:40
esport7462-18361 1 58 Directa: servei d'esports 576 29x16 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports7462 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:40
esport1750-18363 1 58 Directa: servei d'esports 375 15x25 636 Pistes de petanca Pista Petanca esports1750 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:40
esport1757-18248 2 7410 Directa: privada 39 13x3 636 Pistes de petanca Pista Petanca p2 esports1757 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:40
esport7461-18249 1 58 Directa: servei d'esports 5890 90x59 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol esports7461 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:40
esport1742-18261 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 195 15x13 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1742 08202 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:40
Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 107,19 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml