ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport7460-7649 1 27740 Xarxa supralocal 968 40x17 26 Pavellons esportius (640 m2) Pavelló Poliesportiu esports7460 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7460-7650 1 27740 Xarxa supralocal 200 20x10 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports7460 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7460-7651 1 27740 Xarxa supralocal 160 40x4 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva II esports7460 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7460-7652 1 27740 Xarxa supralocal 288 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita I esports7460 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7460-7653 1 27740 Xarxa supralocal 352 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita II esports7460 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport1730-7577 1 58 Directa: servei d'esports 434 25x10/- 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Piscina esportiva i recreativa (2 vasos) esports1730 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport1730-7578 1 58 Directa: servei d'esports 743 24x17/11,5x6 52 Piscines a l'aire lliure Piscina recreativa (2 vasos) esports1730 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport1730-7579 1 58 Directa: servei d'esports 170 17,50x9,70 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala amb equipament I esports1730 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport1730-7580 1 58 Directa: servei d'esports 90.28 7,4x12,2 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala amb equipament II esports1730 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport1730-7581 1 58 Directa: servei d'esports 74.82 8,7x8,6 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala especialitzada esports1730 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport1730-7582 1 58 Directa: servei d'esports 125 12,5x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1730 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport1730-7583 2 58 Directa: servei d'esports 200 392 Pistes de pàdel Pàdel 4 parets esports1730 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7452-7588 1 58 Directa: servei d'esports 968 41x20 26 Pavellons esportius (640 m2) Pavelló Poliesportiu Doble esports7452 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7452-7589 1 58 Directa: servei d'esports 420 25x13 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports7452 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7453-7594 1 58 Directa: servei d'esports 924 39x20 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports7453 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport1731-7599 1 58 Directa: servei d'esports 4275 90x42 44 Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1 Camp de Futbol 0 0 0 esports1731 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport1731-7600 1 58 Directa: servei d'esports 1749 48x30 3578 Camp de futbol 7 Camp de Futbol 7/ Pistes de voleibol platja 0 0 0 esports1731 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport1731-7601 1 58 Directa: servei d'esports 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Camp de monopatí i patí en línia (skatepark) 0 0 0 esports1731 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport1731-7602 1 58 Directa: servei d'esports 120 636 Pistes de petanca Pista Petanca 0 0 0 esports1731 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7460-7647 1 27740 Xarxa supralocal 600 27x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva I esports7460 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7460-7648 1 27740 Xarxa supralocal 660 27x19 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva II esports7460 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7457-7625 1 7410 Directa: privada 1564 40x28 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Poliesportiva esports7457 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7457-7626 1 7410 Directa: privada 162 18x9 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Pista de Voleibol esports7457 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7457-7627 1 7410 Directa: privada 4750 90x45 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol esports7457 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7457-7628 1 7410 Directa: privada 576 25x9,9 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports7457 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7457-7630 1 7410 Directa: privada 6000 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Camp de pràctiques de golf esports7457 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7458-7633 1 7410 Directa: privada 160000 2371 Camps de golf i pitch & putt Camp de golf (2 camps) esports7458 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7458-7634 1 7410 Directa: privada 18000 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) 2 Green de pràctiques i 1 camp de pràctiques de golf esports7458 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7458-7635 1 7410 Directa: privada 639 25x15/50 52 Piscines a l'aire lliure Piscina a l'aire lliure i piscina de xipolleig esports7458 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7458-7636 1 7410 Directa: privada 220 16x7 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Piscina coberta esports7458 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7458-7637 2 7410 Directa: privada 648 23,2x10,68 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports7458 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7458-7638 1 7410 Directa: privada 54 49 Pistes d'esquaix Pista d'squash esports7458 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7458-7639 1 7410 Directa: privada 612 32x15 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports7458 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7458-7640 1 7410 Directa: privada 44 11x4 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala de Fitness esports7458 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7458-7641 1 7410 Directa: privada 44 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Minigolf esports7458 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:37
esport7456-7618 1 27740 Xarxa supralocal 1468 41x30 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports7456 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:38
esport7456-7619 1 27740 Xarxa supralocal 400 25x16 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva esports7456 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:38
esport7456-7620 1 27740 Xarxa supralocal 162 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites esports7456 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:38
esport1732-7608 1 58 Directa: servei d'esports 968 41x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1732 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:38
esport1732-7609 1 58 Directa: servei d'esports 4275 40x92 44 Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1 Camp bàsic poliesportiu esports1732 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:38
esport7454-7610 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 968 41x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Poliesportiva esports7454 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:38
esport7454-7611 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 192 16x12 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports7454 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:38
esport7455-7614 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1408 41x30 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports7455 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:38
esport7455-7615 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 192 16x12 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports7455 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:38
esport7457-7623 1 7410 Directa: privada 880 36x17 26 Pavellons esportius (640 m2) Pavelló Poliesportiu esports7457 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:38
esport7457-7624 1 7410 Directa: privada 511.5 25x12,5 35 Piscines cobertes (1600 m2) Piscina coberta esports7457 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:38
esport7455-65082 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 61.48 10,60x5,80 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales esports7455 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:38
esport32580-32581 1 7410 Directa: privada 77 11x7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports32580 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:41
esport32582-32583 6 7410 Directa: privada 392 Pistes de pàdel Pistes de Pàdel esports32582 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:41
esport32582-32584 6 7410 Directa: privada 392 Pistes de pàdel Pistes de Pàdel esports32582 08208 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-13 04:41
Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 107,19 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc