ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport22380-22381 1 58 Directa: servei d'esports 6057.31 90,7x60,3 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol esports22380 08215 24 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:51
esport22400-22382 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 98.28 11,7x8,4 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala petita esports22400 08215 24 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:51
esport22422-22384 1 66 Directa: entitat esportiva 39.2 11,2x3,5 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports22422 08215 24 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:51
esport22422-22385 1 66 Directa: entitat esportiva 56 14x4 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports22422 08215 24 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:51
esport22422-22386 1 66 Directa: entitat esportiva 46.2 14x3,3 636 Pistes de petanca Pistes de petanca (4 pistes) esports22422 08215 24 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:51
esport22388-22481 2 66 Directa: entitat esportiva 648 23,20x10,68 42 Pistes de tennis Pistes de Tennis esports22388 08215 24 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:51
esport22482-22467 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 498 33,2x15 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Poliesportiva esports22482 08215 24 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:51
esport22468-22469 1 66 Directa: entitat esportiva 800 35x16 26 Pavellons esportius (640 m2) Pavelló Poliesportiu esports22468 08215 24 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:51
esport22474-22475 1 58 Directa: servei d'esports 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports22474 08215 24 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:51
esport22400-22420 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 17x37 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports22400 08215 24 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:51
esport22400-22421 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 404.48 25,3x16 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista petita esports22400 08215 24 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:51
esport22422-22383 1 66 Directa: entitat esportiva 42.24 13,2x3,2 636 Pistes de petanca Pistes de Petanca (4 pistes) esports22422 08215 24 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:51
esport22388-22389 1 66 Directa: entitat esportiva 702.72 33,6x16,2 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports22388 08215 24 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:51
esport22388-22440 1 66 Directa: entitat esportiva 406.31 20x10 / 4,9x3,9 52 Piscines a l'aire lliure Piscina a l'aire lliure esports22388 08215 24 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:51
esport34049-34050 1 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran esports34049 08215 24 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52

Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 130,48 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc