ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport1918-23062 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 267.6 22,3x12 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports1918 08233 24 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:11
esport1918-23063 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 59.76 8,3x7,2 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala petita esports1918 08233 24 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:11
esport23100-23120 5 7410 Directa: privada 9121.09 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Pistes d'hípica Pista de doma, picador x3 + Pista de salts + altres esports23100 08233 24 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:11
esport23080-23081 1 66 Directa: entitat esportiva 30 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala petita esports23080 08233 24 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:11
esport1918-23061 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 619.52 22,6x21,2 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports1918 08233 24 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:11
esport1921-23060 1 58 Directa: servei d'esports 38.88 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala petita esports1921 08233 24 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:11
esport23101-23160 1 58 Directa: servei d'esports 47.5 9,5x5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala petita esports23101 08233 24 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:11
esport23101-23180 1 58 Directa: servei d'esports 635 Rocòdroms i boulders Rocódrom 4 m d'alçada esports23101 08233 24 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:11
esport23101-23140 1 58 Directa: servei d'esports 642 25x17,4 26 Pavellons esportius (640 m2) Pavelló Poliesportiu esports23101 08233 24 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:11
esport23106-23107 1 58 Directa: servei d'esports 718.2 29,2x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports23106 08233 24 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:12
esport1920-23281 1 58 Directa: servei d'esports 1767 3578 Camp de futbol 7 Camp de Futbol 7 esports1920 08233 24 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:12
esport23260-23102 1 58 Directa: servei d'esports 511.5 25x12,5 52 Piscines a l'aire lliure Piscina al aire lliure esports23260 08233 24 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:12
esport1920-23280 1 58 Directa: servei d'esports 5629.72 91,4x54,8 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol esports1920 08233 24 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:12
esport1923-23109 1 58 Directa: servei d'esports 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Skate park esports1923 08233 24 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:12
esport34051-34052 1 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran esports34051 08233 24 6 Instal·lacions esportives 2022-12-04 12:12

Estadístiques 2022
Instal·lacions esportives

Mitjana 2022: 132,80 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc