ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport23900-23901 1 66 Directa: entitat esportiva 5045.6 90,2x50 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Poliesportiu esports23900 08254 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 08:57
esport23908-23909 1 66 Directa: entitat esportiva 4561.65 78,7x51,5 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Poliesportiu esports23908 08254 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 08:57
esport23942-23922 1 7410 Directa: privada 147 17,5x8,4 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala petita esports23942 08254 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 08:57
esport24026-24060 1 58 Directa: servei d'esports 676.5 25x12,5 / 12,5x6 52 Piscines a l'aire lliure Piscina a l'aire lliure En servei estacional esports24026 08254 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 08:57
esport24024-24025 1 58 Directa: servei d'esports 481.5 29,1x12 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Poliesportiva petita esports24024 08254 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 08:57
esport23942-23921 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 559.44 22,9x18,6 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Poliesportiva petita esports23942 08254 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 08:57
esport23913-23941 1 7410 Directa: privada 892 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camp petit esports23913 08254 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 08:57
esport23923-23924 1 7410 Directa: privada 657.03 23,5x10,78 42 Pistes de tennis Pista de Tennis esports23923 08254 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 08:57
esport23980-24000 1 7410 Directa: privada 199.5 15x6,5 52 Piscines a l'aire lliure Piscina a l'aire lliure En servei estacional. esports23980 08254 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 08:57
esport23913-23940 1 7410 Directa: privada 2560.8 72,6x30 44 Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1 Camp Poliesportiu petit En servei estacional esports23913 08254 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 08:57
esport24002-24021 1 58 Directa: servei d'esports 65 13x5 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala petita En construcció esports24002 08254 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 08:57
esport24002-24020 1 58 Directa: servei d'esports 1012 40x20 27 Pavellons esportius (1012 m2) Pavelló Doble Poliesportiu En construcció esports24002 08254 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 08:57
esport23923-23960 1 7410 Directa: privada 585.17 24,9x10,2 42 Pistes de tennis Pista de Tennis esports23923 08254 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 08:57
esport24026-24040 1 58 Directa: servei d'esports 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports24026 08254 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 08:58
esport23980-23981 1 7410 Directa: privada 338 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita Espai a l'aire lliure esports23980 08254 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 08:58
esport23913-23920 1 7410 Directa: privada 264.2 14x7 / 5x2,5 52 Piscines a l'aire lliure Piscina al aire lliure En servei estacional esports23913 08254 24 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 08:58

Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 223,71 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc