ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport2386-21321 1 58 Directa: servei d'esports 90 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camp de Futbol en esplanada esports2386 08271 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-02 19:00
esport2385-21362 1 58 Directa: servei d'esports 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala local esports2385 08271 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-02 19:00
esport2385-21340 1 58 Directa: servei d'esports 144 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala polivalent esports2385 08271 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-02 19:01
esport42654-42657 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà esports42654 08271 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-02 19:03
esport42655-42658 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Sender de petit recorregut esports42655 08271 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-02 19:03
esport42656-42659 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà esports42656 08271 24 6 Instal·lacions esportives 2023-10-02 19:03

Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 130,21 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml