ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport724-11322 1 27740 Xarxa supralocal 6583.14 95,2x62,7 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Doble Poliesportiu esports724 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:08
esport756-11327 1 7410 Directa: privada 760.94 25x10/16,5x6/9,2x5,1 37 Piscines cobertes (2600 m2) Vasos natació ensenyament i recreatiu esports756 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:08
esport756-11328 3 7410 Directa: privada 59.52 6,40x9,75 49 Pistes d'esquaix Pista d'Squash esports756 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:08
esport756-11329 1 7410 Directa: privada 45 5x9 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala polivalent esports756 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:08
esport11768-12542 1 62 Indirecta: concessió 594 30x16 45 Pavellons esportius de característiques inferiors a PAV1 Pavelló Poliesportiu esports11768 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport11770-12549 1 7410 Directa: privada 249.6 6,40x9,75x4 49 Pistes d'esquaix Pista d'squash (4 pistes) esports11770 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport746-12556 2 58 Directa: servei d'esports 120 15x8 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports746 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport12653-12655 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 72 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita I esports12653 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport12653-12657 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 336 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita II esports12653 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport12653-12658 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 17x37 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports12653 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport12653-12660 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 500 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camp petit esports12653 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport723-12885 1 7410 Directa: privada 5700 58x92 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Hoquei I esports723 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport723-12886 1 7410 Directa: privada 5700 58x92 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Hoquei II esports723 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport723-12887 1 7410 Directa: privada 4000 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Zona d'Hípica esports723 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport723-12888 1 7410 Directa: privada 600 10x20x3 392 Pistes de pàdel Pista de Pàdel (3 pistes) esports723 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport723-12889 1 7410 Directa: privada 80 8x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala polivalent esports723 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport723-12890 1 7410 Directa: privada 80 8x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala de Fitness esports723 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport723-12891 1 7410 Directa: privada 1500 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camp Hoquei III esports723 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport760-11741 1 7410 Directa: privada 80 8x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala de Musculació esports760 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport760-11742 1 7410 Directa: privada 100 10x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Activitats Dirigides I esports760 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport760-11743 1 7410 Directa: privada 200 10x20 29 Sales esportives (200 m2) Sala Activitats Dirigides II esports760 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport758-11747 1 7410 Directa: privada 384 28x8 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Piscina coberta esports758 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport758-11749 1 7410 Directa: privada 80 8x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Musculació i Tonificació esports758 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport758-11750 1 7410 Directa: privada 80 8x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala polivalent I esports758 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport758-11753 1 7410 Directa: privada 80 8x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala polivalent II esports758 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13015-13017 1 7410 Directa: privada 162 9x18 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala polivalent esports13015 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport751-13020 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 17x37 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports751 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13145-13146 1 7410 Directa: privada 300 15x20 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports13145 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13145-13147 1 7410 Directa: privada 162 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports13145 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13145-13148 1 7410 Directa: privada 312.5 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita II esports13145 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13145-13149 1 7410 Directa: privada 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports13145 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13330-13332 1 7410 Directa: privada 324 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita (2 pistes) esports13330 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13358-13360 1 62 Indirecta: concessió 5940 94x57 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp d'Hoquei esports13358 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport705-13369 1 66 Directa: entitat esportiva 5376 91x53 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Doble Poliesportiu esports705 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport707-13373 1 66 Directa: entitat esportiva 180 15x12 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports707 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13374-13376 2 27740 Xarxa supralocal 49 14x3,5 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports13374 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13379-13383 1 7410 Directa: privada 162 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports13379 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13385-13386 1 7410 Directa: privada 937.5 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita (3 pistes) esports13385 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13385-13388 1 7410 Directa: privada 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva I esports13385 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13385-13389 1 7410 Directa: privada 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva II esports13385 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13385-13390 1 7410 Directa: privada 2400 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camp petit esports13385 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13385-13392 1 7410 Directa: privada 486 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita II (3 pistes) esports13385 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13385-13393 1 7410 Directa: privada 375 25x15 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva esports13385 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13504-13505 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 304 20x15,2 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports13504 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13504-13506 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 666 34x16 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva II esports13504 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13504-13507 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 425 22x15 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Altres pistes I esports13504 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport13504-13508 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 412.7 29,5x10,7 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Altres pistes II esports13504 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport748-12586 1 58 Directa: servei d'esports 630 32x16 42 Pistes de tennis Pista de Tennis I esports748 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport748-12587 1 58 Directa: servei d'esports 612.5 32x15,5 42 Pistes de tennis Pista de Tennis II esports748 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
esport12937-12942 2 58 Directa: servei d'esports 120 15x8 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports12937 08279 40 6 Instal·lacions esportives 2024-02-28 14:09
Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 99,92 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5