ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport1685-9382 1 58 Directa: servei d'esports 1440 15x96 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports1685 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:53
esport1712-17810 1 7410 Directa: privada 55.8 9x6,2 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Musculació i Tonificació esports1712 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:54
esport1689-17747 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 62.2 9,34x6,66 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales I esports1689 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:54
esport1689-17749 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 76.62 13,61x5,63 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales II esports1689 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:54
esport1692-17782 2 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 898.73 36,5x20,88 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1692 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:54
esport1692-17783 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 90.43 13,68x6,61 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales esports1692 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:54
esport1692-17784 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 104.61 17,73x5,9 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Esportiva esports1692 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:54
esport1710-18096 1 7410 Directa: privada 504.45 23x11,6 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports1710 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:54
esport1710-18097 1 7410 Directa: privada 956.25 38,5x20,5 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva I esports1710 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:54
esport1678-17701 1 31840 Directa: empresa pública 992 25x12,5/25x11,5 36 Piscines cobertes (2000 m2) Vas esportiu + Vas d'ensenyament esports1678 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1678-17702 1 31840 Directa: empresa pública 210 392 Pistes de pàdel Pista Pàdel 4 parets esports1678 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1678-17704 1 31840 Directa: empresa pública 977.5 39,5x21 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1678 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1689-17760 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 939.6 36,15x22 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1689 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1689-17761 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 785.57 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres Camps Petits esports1689 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1690-17766 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 203.64 17,42x11,69 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports1690 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1690-17767 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1664.13 39,67x37 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1690 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1691-17774 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 142 17,75x8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Esportiva esports1691 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1691-17775 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 784.16 34,7x18,8 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva II esports1691 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1691-17776 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 795.47 18,1x35,7 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva I esports1691 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1698-18071 1 27740 Xarxa supralocal 863.14 35,88x20,2 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1698 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1699-18077 1 27740 Xarxa supralocal 1199.32 39,2x26,42 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1699 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1699-18078 2 27740 Xarxa supralocal 276.32 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites I esports1699 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1699-18079 1 27740 Xarxa supralocal 184.35 19,78x9,32 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Esportiva esports1699 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1700-18086 1 27740 Xarxa supralocal 140.31 14,48x9,69 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1700 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1700-18087 2 27740 Xarxa supralocal 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1700 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1700-18089 2 27740 Xarxa supralocal 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà: bàsquet lliure 3x3 esports1700 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1697-18062 1 27740 Xarxa supralocal 1422.11 41,33x30,08 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1697 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1697-18064 1 27740 Xarxa supralocal 3699.84 56,5x57,16 3578 Camp de futbol 7 Camp de Futbol- 7 esports1697 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1698-18069 1 27740 Xarxa supralocal 378.4 20x18,92 31 Sales esportives (350 m2) Sala Esportiva esports1698 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1698-18070 1 27740 Xarxa supralocal 642.64 31,7x16,52 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1698 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1703-17838 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 182.25 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports1703 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1703-17840 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 29.9 6,5x4,6 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala petita esports1703 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1703-17841 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 628 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports1703 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1684-18049 1 31840 Directa: empresa pública 4171.65 65,5x58,9 44 Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1 Camp Softbol esports1684 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1684-18050 1 66 Directa: entitat esportiva 12500 120x97 34 Camps poliesportius (8322 m2) Camp de Beisbol esports1684 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1684-18051 1 31840 Directa: empresa pública 54.6 7,5x7,28 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala amb equipament esports1684 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1684-18052 1 31840 Directa: empresa pública 405.35 43724 Convencional (velòdrom, patinòdrom, altres espais d'atletisme, etc) Recta de Salts 3 carrers esports1684 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1697-18061 1 27740 Xarxa supralocal 369.29 28,04x13,17 31 Sales esportives (350 m2) Sala Esportiva esports1697 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport18186-18187 1 7410 Directa: privada 88.2 14x6,3 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Aeròbic esports18186 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport18186-18188 1 7410 Directa: privada 180 15x12 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Musculació i Tonificació esports18186 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1712-17811 1 7410 Directa: privada 60.35 8,5x7,1 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala especialitzada esports1712 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1711-17814 9 7410 Directa: privada 612 23,2x9,68 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports1711 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1711-17815 2 7410 Directa: privada 200 392 Pistes de pàdel Pista de pàdel esports1711 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1711-17816 1 7410 Directa: privada 511.5 25x12,5 52 Piscines a l'aire lliure Vas esportiu aire lliure esports1711 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1711-17817 1 7410 Directa: privada 202.3 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports1711 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1711-17818 1 7410 Directa: privada 88.55 7,5x3,7 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Vas petit aire lliure esports1711 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1711-17819 2 7410 Directa: privada 70 49 Pistes d'esquaix Pista d'squash esports1711 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1701-17825 1 7410 Directa: privada 163.2 3,5x2,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1701 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1701-17826 1 7410 Directa: privada 214.7 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports1701 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
esport1702-17831 1 7410 Directa: privada 118.8 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports1702 08301 11 6 Instal·lacions esportives 2020-06-27 23:55
Estadístiques 2020
Instal·lacions esportives

Mitjana 2020: 21,74 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5