Detall - 794595
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament de la Granada
Codi ens
0809450006
Municipi
08094
Nom expedient
2022_126_2022_126_FRANCISCO JAVIER NIETO PLÀNOLS CARRER CABANYES, 12 2N 2ª
Codi expedient
126
Any expedient
2022
Identificador
794595
Descripció sol·licitud
SOL·LICITAR CÓPIA DELS PLANOLS DE L`EDIFICI DEL C. CABANYES, 12, PIS 2 PORTA 2.
Temàtica sol·licitud
Altra informació
Data de registre
2022-01-24 00:00:00
Número registre
180
Tipus solicitant
Persona Física
Idioma
Català
Canal entrada
Electrònic
Sentit de la resolució
Estimada
Data de notificació
2022-03-04 00:00:00
Dies de resposta
29
Número de la resolució
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP