Detall - 876637
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
Codi ens
0818250006
Municipi
08182
Nom expedient
2019_1335_2019_1335_GRUP MUNICIPAL ERC_CONSULTA PARTIDES PRESSUPOST 2020
Codi expedient
1335
Any expedient
2019
Identificador
876637
Descripció sol·licitud
CONSULTA PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES 2020 PEL GRUP ERC
Temàtica sol·licitud
Gestió econòmica
Data de registre
2019-11-20 00:00:00
Número registre
3500
Tipus solicitant
Persona Jurídica
Idioma
Català
Canal entrada
Ordinari
Sentit de la resolució
Estimada
Data de notificació
2019-11-21 00:00:00
Dies de resposta
2
Número de la resolució
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP