ID
Títol
Data d'inici
Data de finalització
Descripció
Imatge
Organitzadors
Enllaç web
Telèfon
Correu de contacte
Nom del lloc
Adreça
Codi postal
Nom del municipi
Localització
Web
Col·laboradors
Municipi
Temes
Etiquetes
Categoria
Relació amb el punt
Preu
Peu Imatge
Durada
Observacions d'horari
Dies
Tipus
Públic
Observacions
Comarca
Documentació
Assistents
Aforament
Inscripció
Cos
Cercador/Codi
Conjunt de dades
Últim canvi
agendadiba269937619 GIA. Gestor d’Informació d’Activitats. Trobada anual GIA 2019-12-04 09:00:00 2019-12-04 14:00:00 Us convidem a la III edició del TAG #GIAdiba organitzada per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta trobada anual està adreçada als 240 municipis usuaris del GIA. https://www.diba.cat/web/agenda/-/gia-gestor-d-informacio-d-activitats-trobada-anual-gia Auditori del Museu Marítim Barcelona. Av. De les Drassanes s/n Barcelona Auditori del Museu Marítim Barcelona. Av. De les Drassanes s/n Barcelona 41.3753020,2.1762500 1 Què us oferim en el TAG #GIAdiba 2019? Tendències i novetats relacionades amb el sector de les activitats Avançar els canvis normatius que es preveuen en matèria d’activitats Identificar les novetats i evolutius del GIA Servir com a punt de trobada i d’intercanvi dels usuaris Per últim, volem reconèixer la tasca desenvolupada pel personal dels ajuntaments, per això, us hem preparat alguna sorpresa. Us hi esperem ! Destinataris Personal tècnic i administratiu usuari del GIA i que du a terme tasques en matèria d’activitats. Inscripcions i programa El període d'inscripció es tancarà un cop s'hagin assolit les places ofertades, o en tot cas, 10 dies abans de l'inici del curs. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat; les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds. Podeu fer efectives les vostres inscripcions al següent enllaç. Galeria d'imatges   1. Presentació 2. Ponència marc: Nova Llei d’impuls de l’activitat econòmica en un entorn digital 3. Sessions: Novetats GIA 2019-2020 Directori d’empreses en les webs municipals Integració del GIA amb el SITMUN. Informació cartogràfica de les activitats. Inspire 4. Cloenda nominatim/OK Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba276250724 Actualització normativa en matèria d’activitats 2019-11-22 09:00:00 2019-12-10 14:00:00 L'obejctiu d'aquesta formació és adquirir coneixements sobre la normativa d’aplicació a les activitats i sobre les novetats normatives en els diferents àmbits. https://www.diba.cat/web/agenda/-/actualitzacio-normativa-en-materia-d-activita-2 Aula S7. Planta-1 de l’Edifici 25. Recinte de l’Escola Industrial. C/Comte d'Urgell, 187 Barcelona. Aula S7. Planta-1 de l’Edifici 25. Recinte de l’Escola Industrial. C/Comte d'Urgell, 187 Barcelona. Barcelona 1 Presentació La Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona presenta aquesta acció formativa específica sobre l’àmbit de la gestió d’activitats. Els temes a tractar seran les: Activitats extraordinàries en espais multi usos. Seguretat contra incendis. Plans d’Autoprotecció i Sorolls. Llicències d’activitats: Atmosfera. Residus. Avaluació d’impacte ambiental. Activitats i reglaments sectorials d’indústria. RIPCI, Emmagatzematge de productes químics, emmagatzematge de productes petrolífers, RITE Urbanisme i Activitats. Regulació d’activitats en sòl no urbanitzable. Disciplina d’activitats versus urbanisme Adequació edificis religiosos Destinataris Personal tècnic i administratiu que du a terme tasques en matèria d’activitats. Programa Sessió 1: Activitats extraordinàries en espais multi usos. Seguretat contra incendis. Plans d’autoprotecció. Sorolls i Horaris Regulació de les activitats extraordinàries. Montse Escudé Responsable Jurídica de l’Oficina d’Activitats de la Gerència d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona. Plans d’Autoprotecció en les activitat extraordinàries. Álvaro González. Servies Territorials de Protecció Civil de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Prevenció contra incendis en les activitat extraordinàries. Maria Xampeny. Servei de Prevenció. Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Sorolls i Horaris en les activitats extraordinàries. Ernest Cuadrado. Enginyer municipal Sant Just Desvern Sessió 2: Llicències d’activitats. Atmosfera. Residus. Avaluació d’impacte ambiental Atmosfera. Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera  i Guia d’emissions per als permisos ambientals. Meritxell Rodriguez. Cap de Secció Emissions Atmosfèriques Direcció General de Qualitat Ambiental. Residus. Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. Enric Elias. Cap del Departament d’Avaluació d’Activitats de l’Agència Catalana de Residus. Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Assumpció Martinez. Responsable Prevenció OGAU Barcelona. Sessió 3: Activitats i reglaments sectorials d’indústria Seguretat Industrial. RIPCI. Instrucció tècnica. Contingut memòria tècnica. Joan Carles Esteban. Cap de Secció d'Aparells a Pressió Subdirecció General de Seguretat Industrial Departament d’Empresa i Coneixement. Emmagatzemament de productes químics. Francesc Calaf. Subdirecció General de Seguretat Industrial Departament d’Empresa i Coneixement. Emmagatzematge de productes petrolífers. Benzineres. Altres tipologies de recarrega de combustible (elèctric, gas, etc.). Albert Morcego. Cap de Secció d'Instal·lacions Energètiques Receptores. Subdirecció General de Seguretat Industrial Departament d’Empresa i Coneixement. RITE.Normativa aplicable. Procediment administratiu posada en servei existents, noves. Instal·lacions afectades. Ventilació. Josep Castillo. Cap de Secció d'Aparells Elevadors. Subdirecció General de Seguretat Industrial Departament d’Empresa i Coneixement. Sessió 4: Urbanisme i Activitats Regulació d’activitats en sòl no urbanitzable. Trini Capdevila. Cap dels serveis jurídics de l’Ajuntament de Santpedor. Jurisprudència en matèria d’activitats. Montserrat Raga. Jutgessa del Jutjat contenciós administratiu nº 5 de Barcelona. Disciplina d’activitats versus urbanisme. Xavier Silvestre. Lletrat dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona. Adequació dels edificis religiosos. Anna Massalle. Tècnics Direcció General Afers religiosos. Inscripcions El període d'inscripció es tancarà un cop s'hagin assolit les places ofertades, o en tot cas, 10 dies abans de l'inici del curs. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat; les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds. Podeu fer efectives les vostres inscripcions al següent enllaç.   google/OK Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba280121151 Presentació del Catàleg de serveis 2020 2020-01-16 16:00:00 2020-01-16 19:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/presentacio-cataleg-de-serveis-2020 Recinte Mundet. Sala d’Actes, edifici Migjorn Recinte Mundet. Sala d’Actes, edifici Migjorn 41.4348760,2.1416090 1 Programa 16:30h     Recepció i cafè 17:00h     Presentació institucional. J                 Javier Silva Pérez, Diputat delegat de Joventut 17:15h     L’Oficina del Pla Jove en el nou Mandat 2020-2023                 Oriol Fernández i Saltor, cap de l’Oficina del Pla Jove 17:30h     Els recursos del Catàleg de serveis 2020                 Sara Torres Fernández, Unitat Tècnica de Serveis al Territori 18:00h     Altres recursos a disposició dels ens locals                 M. Teresa Clotet Masana, Unitat Tècnica de Gestió de recursos 18:15h     Torn de preguntes 19:00h     Fi de la sessió   INSCRIPCIONS: Enllaç d'inscripció per a electes i professionals que treballen amb joves nominatim/OK Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba280121139 Presentació Catàleg de serveis 2020 2020-01-15 09:00:00 2020-01-15 12:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/presentacio-cataleg-2020 Recinte Mundet. Sala d’Actes, edifici Migjorn Recinte Mundet. Sala d’Actes, edifici Migjorn 41.4348760,2.1416090 1 Programa 09:30h     Recepció i cafè 10:00h     Presentació institucional. J                 Javier Silva Pérez, Diputat delegat de Joventut 10:15h     L’Oficina del Pla Jove en el nou Mandat 2020-2023                 Oriol Fernández i Saltor, cap de l’Oficina del Pla Jove 10:30h     Els recursos del Catàleg de serveis 2020                 Sara Torres Fernández, Unitat Tècnica de Serveis al Territori 11:00h     Altres recursos a disposició dels ens locals                 M. Teresa Clotet Masana, Unitat Tècnica de Gestió de recursos 11:15h     Torn de preguntes 12:00h     Fi de la sessió   INSCRIPCIONS: Enllaç d'inscripció per a electes i professionals que treballen amb joves nominatim/OK Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba269985365 Seminari d’Actualització Urbanística 2019 2019-10-22 09:00:00 2019-11-26 14:00:00 Des de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l'Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals us presentem, un any més, el Seminari d’Actualització Urbanística una acció formativa l’objectiu de la qual és acollir aportacions i novetats d’interès en relació a l’acció urbanística local, que contribueixin a aprofundir en el coneixement disciplinar, incentivar la reflexió, el debat i l’intercanvi, i promoure el reciclatge i l’actualització dels tècnics locals que desenvolupen la seva activitat en aquest àmbit. https://www.diba.cat/web/agenda/-/seminari-d-actualitzacio-urbanistica-2019 Edifici del vagó, Sala d’actes i Edifici 25 Aula S7. Recinte Escola Industrial. Carrer Comte d'Urgell 187, Barcelona Edifici del vagó, Sala d’actes i Edifici 25 Aula S7. Recinte Escola Industrial. Carrer Comte d'Urgell 187, Barcelona 41.3887310,2.1482820 1 Presentació La Diputació de Barcelona és una entitat de govern local que treballa conjuntament amb ajuntaments i consells comarcals per impulsar el progrés i el benestar de la ciutadania i el desplegament de models territorials sostenibles. El Seminari consisteix en un conjunt de quinze intervencions  (a càrrec de responsables i professionals del sector públic o privat vinculats a la temàtica objecte de la seva intervenció) desenvolupades al llarg de les cinc sessions programades, integrades per tres ponències en una mateixa seqüència de blocs temàtics: -   Una primera intervenció, dins  el bloc “Marc de Referència”, on es situen aportacions sobre el context general, el marc normatiu o les directrius d’estratègia pública. -  Una segona intervenció, dins el bloc “Càpsules d’especialització”, amb intervencions de contingut tècnic/jurídic específic, sobre aspectes concrets directament vinculats a l’acció urbanística i la pràctica disciplinar. -   Una darrera intervenció, dins el bloc “Plans, estudis, propostes”, amb exposició d’exemples o casos d’estudi que il.lustren iniciatives d’interès. Destinataris Tècnics de les administracions locals. Inscripcions i programa La inscripció es realitzarà pel conjunt de les sessions mitjançant l’aplicatiu Gestforma, i la confirmació de la inscripció per part de la Diputació de Barcelona es farà per correu electrònic. Per motius logístics i de dinàmica de la sessió el nombre de places és limitat. Les sol·licituds seran ateses considerant l’adequació del perfil de demandants i l’ordre de presentació d’aquestes. Per afavorir la participació del màxim d’assistents es podrà limitar l’assistència al curs a una persona per ens local. L’organització es reserva el dret a fer canvis en la programació establerta. Es requereix validació/autorització a Gestforma de la persona Responsable Municipal de Formació a cada ens públic. Podeu fer efectives les vostres inscripcions fins al dia 9 d’octubre mitjançant el següent enllaç.   Acreditació Per obtenir l’acreditació del seminari cal el 100% d’assistència a cadascuna de les sessions i la realització de l’avaluació.   nominatim/OK Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba272961101 Euroleague Hockey 2019-10-04 00:00:00 2019-10-06 23:59:59 Setze clubs d’onze països diferents, entre els quals hi ha el Reial Club de Polo, disputaran l’Euro Hockey League Men K016, del 4 al 6 d’octubre a les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal Pau Negre. https://www.diba.cat/web/agenda/-/euroleague-hockey Complex Esportiu Municipal Pau Negre Complex Esportiu Municipal Pau Negre Barcelona https://ehlhockey.tv/ 1 google/OK Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba270470270 VII Jornada inclusiva 2019-10-05 10:00:00 2019-10-05 14:00:00 El proper dissabte 5 d’octubre de 2019 se celebra la VII Jornada Inclusiva, una nova edició de divulgació de l’esport adaptat organitzada per la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF) a la que la Diputació de Barcelona hi dóna suport. https://www.diba.cat/web/agenda/-/vii-jornada-inclusiva Entorn de l’Av. Lluis Companys – Arc de Triomf de Barcelona Entorn de l’Av. Lluis Companys – Arc de Triomf de Barcelona Barcelona https://esportadaptat.org/7-jornada-inclusiva/ 1 El principal objectiu de l'esdeveniment és donar visibilitat a l’esport adaptat dins la nostra societat.  Les modalitats que s’exhibiran són: atletisme, bàsquet cr, ciclisme, boccia, esgrima, futbol, petanca, eslàlom, tennis, hoquei cre, quad-rugbi, voleibol i pàdel google/OK Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba272959246 CSIO 108º Concurs de Salts Internacional 2019-10-03 00:00:00 2019-10-06 23:59:59 Del 3 al 6 d’octubre, Barcelona es convertirà en la capital mundial de l’hípica amb la celebració del 108è Concurs de Salts Internacional. Per sisè any consecutiu, el CSIO Barcelona acollirà la gran final mundial – Longines FEI Jumping Nations Cup™, l'esdeveniment hípic més important del calendari eqüestre internacional.  https://www.diba.cat/web/agenda/-/csio-108-concurs-de-salts-internacional Reial Club de Polo Barcelona Reial Club de Polo Barcelona Barcelona https://www.csiobarcelona.com/ca 1 google/OK Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba271991320 Taller per a joves 'La publicitat' 2019-10-08 18:00:00 2019-10-08 20:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/taller-per-a-joves-la-publicita-2 Espai Jove Rocafonda - El Palau Carrer de Pablo Ruiz Picasso, 30, Mataró Espai Jove Rocafonda - El Palau Carrer de Pablo Ruiz Picasso, 30, Mataró 41.5490470,2.4496970 1 nominatim/OK Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba236204064 Regatta Barcelona Winter Series 2019-03-16 00:00:00 2019-03-17 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/regatta-barcelona-winter-seri-1 http://barcelonawinterseries.com/es 1 La Barcelona Winter Series és una regata organitzada pel Real Club Nàutic de Barcelona, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba232523112 Dia Mundial de l’Activitat Física (DMAF) 2019-04-06 00:00:00 2019-04-06 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/dia-mundial-de-l-activitat-fisica-dmaf- 1 El proper dia 6 d’abril és el Dia Mundial de l’Activitat Física (DMAF) que enguany té com a lema “VIDA ACTIVA, + VIDA”. Aquest any fa 10 ANYS que celebrem el DMAF a Catalunya. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba229465627 Presentació del pla de màrqueting turístic de Manresa 2019-01-29 12:00:00 2019-01-29 14:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/presentacio-del-pla-de-marqueting-turistic-de-manresa 1 nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba227871216 Inscripció Respir de març. Federació ACELL 2019-01-09 00:00:00 2019-02-08 23:59:59 Respir de Març (carnaval) del 08/03 al 10/03 Aparthotel Comptat Sant Jordi (Platja d'Aro) Preu: 190€ Inscripcions: del 09/01 al 08/02 Data límit documentació: 08/02 És un espai de temps de descans pels familiars i a la vegada una estada de Vacances per a les persones amb discapacitat intel·lectual. https://www.diba.cat/web/agenda/-/inscripcio-respir-de-marc-federacio-acell 1 Per qualsevol consulta els podeu escriure a: lleure@federacioacell.org Per a més informació: www.federacioacell.org També els pots trobar a: www.facebook.com/lleure.acel Més informació aquí.  nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba226009268 Presentació de la 41a Cursa de Sant Antoni 2019-01-08 12:00:00 2019-01-08 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/presentacio-de-la-41a-cursa-de-sant-antoni https://www.cursasantantoni.cat/ 1 nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba215027898 Acte d'acreditació del programa Punts d'Informació Turística a Gironella 2018-11-07 11:00:00 2018-11-07 12:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/acte-d-acreditacio-del-programa-punts-d-informacio-turistica-a-gironella 1 nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba169652115 Reunió amb l'Associació de propietaris del Montseny 2018-02-22 09:00:00 2018-02-22 10:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-amb-l-associacio-de-propietaris-del-montseny 1 nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba115195178 reunió amb els ajuntaments que impulsen el Parc Rural de Montserrat 2017-04-18 17:00:00 2017-04-18 18:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-amb-els-ajuntaments-que-impulsen-el-parc-rural-de-montserrat 1 nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba67114646 L'agenda 2016-01-01 00:00:00 2016-01-01 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/l-agenda 1 nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba232679542 Introducció a la gestió en matèria d'activitats 2019-02-25 09:00:00 2019-03-11 13:00:00 Des de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat es presenta aquesta acció formativa específica, destinada a personal administratiu dels ens locals, sobre l’àmbit de les activitats. https://www.diba.cat/web/agenda/-/introduccio-a-la-gestio-en-materia-d-activita-2 Sala 2B, Edifici del Vagó. Recinte Escola Industrial C/ Comte Urgell, 187. 08036 Barcelona Sala 2B, Edifici del Vagó. Recinte Escola Industrial C/ Comte Urgell, 187. 08036 Barcelona Barcelona 41.3882415,2.1497028 1 Objectiu - Adquirir coneixements bàsics sobre la regulació de les activitats i la normativa que la desenvolupa: prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles i activitats recreatives, simplificació administrativa, incendis i plans d'autoprotecció. - Adquirir coneixements sobre la diversa tramitació i el règim d'intervenció de les activitats segons la seva incidència i tipologia. - Adquirir coneixements sobre els modelaris existents (instàncies, guies de tramitació, formularis) i eines de gestió municipal. Destinataris Personal administratiu municipal. Programa Dilluns 25 de febrer Isabel Alonso  Règim general i conceptes bàsics  Eines de gestió: guies, formularis i GIA Montse Escudé  Normativa reguladora de les activitats: classificacions i procediments:  Llei 16/2015 de simplificació administrativa Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats Llei 11/2009reguladora dels espectacles i les activitats recreatives Llei 3/2010 de prevenció i extinció d’incendis Activitats no classificades Isabel Alonso  Els plans de verificació de les activitats comunicades Dilluns 4 de març Trini Capdevila  Controls periòdics i revisions de les llicències ambientals.  Controls periòdics de les llicències d’espectacles  Canvis de titularitat  Modificacions objectives de les activitats  Vigència de les activitats i causes de la seva pèrdua, en especial la caducitat.  La potestat d’inspecció en matèria d’activitats  La disciplina de les activitats: Restauració i règim sancionador Dilluns 11 de març Montse Escudé i Elisa Moron  Exemples de tramitació google/OK Agenda electes 2020-01-18 19:12
agendadiba292812562 Introducció a la gestió en matèria d'Activitats. Programa de formació per a personal administratiu 2020-02-12 09:00:00 2020-02-26 13:00:00 Des de l'Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals es presenta aquesta acció formativa específica, destinada a personal administratiu dels ens locals, sobre l’àmbit de les activitats. https://www.diba.cat/web/agenda/-/introduccio-a-la-gestio-en-materia-d-activitats-programa-de-formacio-per-a-personal-administratiu Edifici Vagó, Sala 2B. Recinte Escola Industrial, C. Urgell, 187 Edifici Vagó, Sala 2B. Recinte Escola Industrial, C. Urgell, 187 Barcelona 41.387218,2.1491817 1 Presentació La Diputació de Barcelona és una entitat de govern local que treballa conjuntament amb els ajuntaments per impulsar el progrés i el benestar de la ciutadania. Els objectius d'aquesta formació sobre l'àmbit de les activitats són: - Adquirir coneixements bàsics sobre la regulació de les activitats i la normativa que la desenvolupa: prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles i activitats recreatives, simplificació administrativa, incendis i plans d'autoprotecció. - Adquirir coneixements sobre la diversa tramitació i el règim d'intervenció de les activitats segons la seva incidència i tipologia. - Adquirir coneixements sobre els modelaris existents (instàncies, guies de tramitació, formularis) i eines de gestió municipal. Destinataris Personal administratiu municipal. Inscripcions i programa El període d'inscripció es tancarà un cop s'hagin assolit les places ofertades, o en tot cas, 10 dies abans de l'inici del curs. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat; les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds. Podeu fer efectives les vostres inscripcions al següent enllaç google/OK Agenda electes 2020-01-18 19:12
agendadiba287865776 Planejament Urbanístic: Marc normatiu i principis bàsics d’actuació 2020-02-03 09:00:00 2020-02-24 14:00:00 El Servei d'Urbanisme programa aquest curs amb l'objectiu d'introduir als assistents en els conceptes bàsics del planejament urbanístic, el marc legislatiu vigent, el règim urbanístic del sòl, el planejament territorial, general i derivat amb exemples, així com l’avaluació ambiental i el procediment de tramitació del planejament. https://www.diba.cat/web/agenda/-/planejament-urbanistic-marc-normatiu-i-principis-basics-d-actuac-1 Recinte Escola Industrial – Edifici del vagó, 2B C. Urgell, 187. 08036 Barcelona Recinte Escola Industrial – Edifici del vagó, 2B C. Urgell, 187. 08036 Barcelona Barcelona 41.3890464,2.1476851 1 Presentació Un any més, des del Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona s’han programat, entre d’altres, tres formacions de caràcter introductori destinades al personal tècnic dels ens locals que intervé en la pràctica de l'urbanisme municipal, una matèria de gran complexitat que constitueix una de les competències més importants de l'àmbit d'actuació dels governs locals. Aquests cursos tractaran el marc normatiu urbanístic en tres blocs diferenciats: el planejament urbanístic, la gestió urbanística, i la intervenció en l’ús del sòl i la protecció de la legalitat urbanística. L’objectiu d’aquest primer curs, Planejament urbanístic: marc normatiu i principis bàsics d’actuació és introduir als assistents en els conceptes bàsics del planejament urbanístic, el marc legislatiu vigent, el règim urbanístic del sòl, el planejament territorial, general i derivat amb exemples, així com l’avaluació ambiental i el procediment de tramitació del planejament. Ponents  Gemma Segura, advocada a Pareja & Associats, Juli Esteban, arquitecte urbanista, Director del Programa de Planejament Territorial Generalitat de Catalunya(2004-10); Sergi Miquel, ambientòleg de l’Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials a Barcelona; Ferran Navarro, arquitecte urbanista; Albert de Pablo, arquitecte urbanista a Interlands Ciutat i Territori, SLP. Destinataris Tècnics municipals, atès l’orientació del curs, aquest va adreçat al personal de les administracions amb reduïts coneixements i experiència en la temàtica objecte del curs. Inscripcions i programa Les inscripcions es realitzaran mitjançant l’aplicatiu gestforma, i la confirmació de la inscripció per part de la Diputació de Barcelona es farà per correu electrònic. Per motius logístics i de dinàmica de la sessió el nombre de places és limitat. Les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds. Per afavorir la participació del màxim d’assistents es podrà limitar l’assistència al curs a una persona per ens local. L’organització es reserva el dret a fer canvis en la programació establerta. Es requereix validació/autorització a Gestforma de la persona Responsable Municipal de Formació a cada ens públic. Podeu fer efectives les vostres inscripcions fins al dia 24 de gener mitjançant el següent  enllaç. google/OK Agenda electes 2020-01-18 19:12
agendadiba287971628 Taller d’urbanisme: Volum disconforme i fora d’ordenació. Irregularitat i caos 2020-01-29 09:00:00 2020-01-29 14:00:00 Els efectes del planejament urbanístic sobre les construccions i usos preexistents ha generat al llarg del anys un enorme conjunt d’edificacions que, total o parcialment, es troben en situació de “Fora d’ordenació” o de “Volum disconforme”.  https://www.diba.cat/web/agenda/-/taller-d-urbanisme-volum-disconforme-i-fora-d-ordenacio-irregularitat-i-caos Recinte Escola Industrial – Edifici del vagó, 2B. C/ Urgell, 187- 08036 Barcelona Recinte Escola Industrial – Edifici del vagó, 2B. C/ Urgell, 187- 08036 Barcelona Barcelona 41.3890464,2.1476851 1 Presentació Els efectes del planejament urbanístic sobre les construccions i usos preexistents ha generat al llarg del anys un enorme conjunt d’edificacions que, total o parcialment, es troben en situació de “Fora d’ordenació” o de “Volum disconforme”.  Aquests casos afecten tant a construccions que el seu dia es van fer de manera regular com irregular. Les casuístiques de gestió d’aquests volums i espais no adequats a l’ordenació física són molt variades i sovint conflictives. Les administracions públiques, encarregades de garantir la transició d’aquestes situacions cap a la seva adequació normativa, no disposen d’un marc d’actuació prou definit i prou sòlid ni tampoc disposen d’un criteri unívoc al respecte. Els objectius d’aquest primer taller dedicat als “volums disconformes i fora d’ordenació” són els següents: Analitzar el fonament del règim de fora d’ordenació i de volum disconforme segons la jurisprudència més rellevant en la matèria. Aportar solucions alternatives per la solució del problema que plantegen les edificacions en règim de fora d’ordenació. Tractar amb concepcions incorrectes del règim de fora d’ordenació que poden donar lloc a solucions de planejament “improvisades” o forçades. Analitzar solucions transitòries que podien tenir lògica en el seu moment però que han quedat superades pel transcurs del temps.  Per tal d’assolir aquests objectius, aquest Taller d’Urbanisme es planteja com una sessió de caràcter eminentment pràctic amb una participació activa dels assistents.  Ponents Pablo Molina Alegre, advocat. Soci a J&A Garrigues, SLP. Especialitzat en l'àrea de Dret Urbanístic, expropiació forçosa, propietats especials i medi ambient. És membre de diverses associacions professionals dedicades a l’urbanisme i és docent habitual en cursos de formació especialitzats per les administracions públiques. Destinataris Tècnics municipals. Atesa l’orientació del curs, aquest va adreçat al personal de les administracions amb coneixements i experiència en la temàtica. Inscripcions i programa Les inscripcions es realitzaran mitjançant l’aplicatiu gestforma, i la confirmació de la inscripció per part de la Diputació de Barcelona es farà per correu electrònic. Per motius logístics i de dinàmica de la sessió el nombre de places és limitat. Les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds. Per afavorir la participació del màxim d’assistents es podrà limitar l’assistència al curs a una persona per ens local. L’organització es reserva el dret a fer canvis en la programació establerta. Es requereix validació/autorització a Gestforma de la persona Responsable Municipal de Formació a cada ens públic. Podeu fer efectives les vostres inscripcions fins al dia 21 de gener mitjançant el següent  enllaç.     google/OK Agenda electes 2020-01-18 19:12
agendadiba253975177 Curs de «Normativa de les activitats esportives continuades i dels esdeveniments a l’aire lliure» 2019-07-10 00:00:00 2019-07-10 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/curs-de-normativa-de-les-activitats-esportives-continuades-i-dels-esdeveniments-a-l-aire-lliure- https://www.diba.cat/web/esports/accions-formatives-2019 1 nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-18 19:12
agendadiba253525219 Campionat del món de beach tennis 2019-06-27 00:00:00 2019-06-30 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/campionat-del-mon-de-beach-tennis https://www.abt.cat 1 nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-18 19:12
agendadiba252204703 World Roller Games 2019 2019-07-04 00:00:00 2019-07-14 23:59:59 Barcelona viurà del 4 al 14 de juliol de 2019 el més gran esdeveniment mundial que agrupa els campionats del món de totes les disciplines de roller sports. https://www.diba.cat/web/agenda/-/world-roller-games-2019 https://www.wrg2019.com 1 Al llarg d’onze intensos dies de competició, els World Roller Games veuran en acció més de 4.000 atletes, els grans noms propis dels esports de roda petita. Els WRG coronaran els millors del món d’onze disciplines tan dispars com Alpí, Artístic, Roller Freestyle, Descens, Inline Freestyle, Hoquei Línia, Hoquei Patins, Roller Derby, Scooter, Velocitat i Skateboard. Barcelona és territori roller i per això serà protagonista d’aquest esdeveniment, amb un programa esportiu que s’estendrà a diverses instal·lacions emblemàtiques, com el Palau Sant Jordi i l’Anella Olímpica, i també en subseus. Durant onze dies, els roller sports i les seves estrelles prendran la ciutat de Barcelona i també altres localitats que exerciran de subseu propiciant que els World Roller Games es visquin molt intensament a tot el país. Espais icònics exteriors de la ciutat es combinaran amb instal·lacions esportives indoor de referència. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-18 19:12
agendadiba238626657 Taller d’elaboració de plans de verificació d’activitats 2019-05-08 09:00:00 2019-05-29 13:00:00 La Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’Àrea de Territori de la Diputació de Barcelona presenta aquesta acció formativa específica, destinada a personal tècnic dels ens locals, sobre l’àmbit de les activitats. https://www.diba.cat/web/agenda/-/taller-d-elaboracio-de-plans-de-verificacio-d-activita-1 Edifici 25 - Aula S7 i Edifici 14 - Aula 1. Recinte Escola Industrial. C/ Comte d'Urgell 187. 08036 Barcelona Edifici 25 - Aula S7 i Edifici 14 - Aula 1. Recinte Escola Industrial. C/ Comte d'Urgell 187. 08036 Barcelona Barcelona 41.3882415,2.1497028 1 Presentació La normativa d’activitats estableix la necessitat de disposar de plans de verificació d’activitats comunicades. Aquesta formació pretén donar les eines perquè cada municipi pugui elaborar el seu Pla de Verificació d’activitats comunicades, seguint les pautes de la Guia per a l’elaboració de plans de verificació d’activitats comunicades i usant la informació del cens d’activitats i el GIA (Gestor d’Informació d’Activitats) de manera preferent. Objectiu Adquirir coneixements sobre la Llei 16/2015 de simplificació administrativa (LSA) i la normativa de plans de verificació d’activitats i sobre el cens d’activitats, la classificació d’acord amb la normativa en vigor. Adquirir coneixements per a l’elaboració del Pla i Programa de Verificació d’activitats comunicades. Destinataris Personal tècnic de gestió d’activitats. Avaluació i Certificació Cada assistent haurà d’acreditar l’assistència al 100% de les sessions presencials i haurà de lliurar un Pla de Verificació d’Activitats comunicades del municipi dins del termini que s’estableixi en el taller. Inscripcions i programa El període d'inscripció es tancarà un cop s'hagin assolit les places ofertades, o en tot cas, 10 dies abans de l'inici del curs. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat; les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds. Podeu fer efectives les vostres inscripcions al següent enllaç.   1a sessió (8 de maig): Conceptes generals. Recursos. 2a sessió (15 de maig):  Informació necessària per a la redacció del pla de verificació. Cas pràctic. 3a sessió (29 de maig): L'execució del pla de verificació. L'activitat inspectora. google/OK Agenda electes 2020-01-18 20:27
agendadiba99917101 7è FLIC, Festival de literatures i arts infantil i juvenil. FLIC Professional 2017-03-10 00:00:00 2017-03-11 23:59:59 Organitza: Associació Tantágora Serveis Culturals Flic és un festival d’experiències i creació literària que convida a les famílies a gaudir de la literatura i les arts, apostant per la innovació i l’experimentació en els formats culturals. El lema d’enguany és: “Paraules que alimenten”. Flic té una programació per les famílies, un programa per a les escoles i una trobada professional. El Flic Professional convida a diferents agents implicats en la creació, producció, difusió, venda i mediació de la literatura infantil i juvenil a compartir un temps i un espai per conèixer experiències i tendències, promoure relacions de negoci i revisar la pròpia pràctica professional de la mà de convidats nacionals i internacionals. Entre les grans novetats d'aquesta trobada hi ha la celebració de la 1a edició de la Fira d'Il·lustració, dins la qual es convocaran dos premis. https://diba.cat/documents/16060163/99917148/Flic17.png/bf27e059-c327-4e01-a3db-81512c0ebec8?t=1484925745579 https://www.diba.cat/web/agenda/-/7e-flic-festival-de-literatures-i-arts-infantil-i-juvenil-flic-professional Barcelona. Museu del Disseny de Barcelona. Edifici HUB Barcelona. Museu del Disseny de Barcelona. Edifici HUB http://flicfestival.com/flic-professional/ 1 Activitats recomanades NO participades per la Diputació de Barcelona activitats_recomanades_no_participades_per_la_diputacio_de_barcelona nominatim/TIMEOUT Agenda electes 2020-01-20 14:29
agendadiba99917135 15es Jornadas Españolas de Información y Documentación 2017-05-25 00:00:00 2017-05-26 23:59:59 Organitza: Fesabid (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística) Amb el títol: “Sinergias entre profesionales para la transformación digital”. La utilització avançada de les tecnologies de la informació i la documentació ha provocat un procés imparable de transformació digital en la societat actual. Es tracta d'una tasca complexa que va lligada a la digitalització de productes i serveis, i que implica canvis organitzatius i creació de nous models. Fesabid proposa un nou format de jornades en què els diferents professionals implicats identifiquin, analitzin i reflexionin sobre la necessitat de treballar de forma conjunta per impulsar la transformació digital. https://diba.cat/documents/16060163/99917148/Fesabid17.jpg/b3631fa5-6825-4a28-bb9d-07a11aced4e6?t=1484925712739 https://www.diba.cat/web/agenda/-/fesabid-17-15es-jornadas-espanolas-de-informacion-y-documentacion Pamplona. Baluarte. Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra. Plaza del Baluarte Pamplona. Baluarte. Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra. Plaza del Baluarte http://www.fesabid.org/pamplona2017 1 Activitats recomanades NO participades per la Diputació de Barcelona activitats_recomanades_no_participades_per_la_diputacio_de_barcelona nominatim/TIMEOUT Agenda electes 2020-01-20 14:29
agendadiba99903219 BCNegra 2017. Trobada de novel·la negra de Barcelona 2017-01-26 00:00:00 2017-02-04 23:59:59 Barcelona   Organitza: Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura   Dotzena edició de BCNegra i com cada any,  autors, editors, crítics, periodistes i, especialment, lectors i lectores es troben a Barcelona per parlar de la narrativa negrocriminal i de la diversitat de personatges, trames i atmosferes pròpia d’aquest gènere. Enguany, a BCNegra, es ret homenatge a Manuel Vázquez Montalbán i també als trenta anys de la 'Semana Negra” de Gijón. Se seguirà donant veu als qui publiquen la seva primera novel·la; es farà pública la decisió del jurat del Premi 'Crims de Tinta'; rebrem Dennis Lehane, guanyador del Premi Pepe Carvalho d'aquest any i un dels grans narradors nord-americans del moment.   Biblioteques de Barcelona participarà, un any més, en la Trobada de Novel•la Negra de Barcelona. https://diba.cat/documents/16060163/99917148/BCNegra17.jpg/820a761a-2ba9-4eba-aa18-777f57331636?t=1484922019383 https://www.diba.cat/web/agenda/-/bcnegra-2017-trobada-de-novel-la-negra-de-barcelona 1 Activitats recomanades NO participades per la Diputació de Barcelona activitats_recomanades_no_participades_per_la_diputacio_de_barcelona nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-20 14:29
agendadiba100340208 LILAC 2017. Librarians’ Information Literacy Annual Conference 2017-04-10 00:00:00 2017-04-12 23:59:59 Organitza: CILIP’s Information Literacy Group LILAC s’adreça a bibliotecaris i professionals de la informació que ensenyen habilitats informatives, estan interessats en l'alfabetització digital i volen millorar la recerca d'informació i la capacitat d'avaluació dels  usuaris de la biblioteca. El congrés inclou conferències magistrals i sessions paral·leles que cobreixen moltes àrees diferents, des de biblioteques escolars a universitàries, des del sector públic a biblioteques nacionals. https://diba.cat/documents/16060163/99917148/Lilac17.jpg/8d7835b5-df2d-44f4-a5c8-2e7fed6b7c0c?t=1485187747277 https://www.diba.cat/web/agenda/-/lilac-2017-librarians-information-literacy-annual-conference Swansea, Wales, United Kingdom. Swansea University Bay Campus Swansea, Wales, United Kingdom. Swansea University Bay Campus 1 Activitats recomanades NO participades per la Diputació de Barcelona activitats_recomanades_no_participades_per_la_diputacio_de_barcelona nominatim/TIMEOUT Agenda electes 2020-01-23 16:59
agendadiba100340233 MetLib 2017 Conference 2017-04-30 00:00:00 2017-05-05 23:59:59 Organitza: BAnQ, Bibliothèque et Archives Nationales Quebec,  Bibliothèques Montreal. Amb el títol: “Partnerships: Creating a New Vision for Libraries.” D'acord amb el seu objectiu de democratitzar el coneixement i en línia amb les tendències actuals de col·laboració, les biblioteques públiques utilitzen cada cop més el model de cooperació per a satisfer les necessitats de l'usuari, tant per a les tasques del dia a dia com per a la gestió i planificació de projectes. El congrés vol aprofundir en els diferents aspectes de la cooperació. https://diba.cat/documents/16060163/99917148/metlib2017.png/f8d37a06-1c48-4e99-ace0-968a55731fe0?t=1485185659086 https://www.diba.cat/web/agenda/-/metlib-2017-conference Montreal, Canadà. BAnQ, Grande Bibliothèque. Montreal, Canadà. BAnQ, Grande Bibliothèque. http://metlib2017montreal.org/en/metlib/ 1 Activitats recomanades NO participades per la Diputació de Barcelona activitats_recomanades_no_participades_per_la_diputacio_de_barcelona nominatim/TIMEOUT Agenda electes 2020-01-23 16:59
agendadiba100340112 EMEA Regional Council Annual Conference 2017 2017-02-21 00:00:00 2017-02-22 23:59:59 Berlin, Alemanya Organitza: OCLC (Online Computer Library Center) Amb el tema:  “Libraries at the Crossroads: Resolving Identities”. S’adreça als dirigents de les institucions membres, que es desafien a si mateixos per pensar més enllà de les seves audiències actuals. Aquesta trobada és una oportunitat per a biblioteques innovadores per mostrar com s'han compromès en transformar la seva identitat als ulls de la seva comunitat. https://diba.cat/documents/16060163/99917148/emea+2017.png/66b9f34e-fba2-407f-a0ff-f8faaca696d8?t=1485181979635 https://www.diba.cat/web/agenda/-/emea-regional-council-annual-conference-2017 1 Activitats recomanades NO participades per la Diputació de Barcelona activitats_recomanades_no_participades_per_la_diputacio_de_barcelona nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-23 16:59
agendadiba100505101 EBLIDA NAPLE Annual Council and Conference 2017-05-04 00:00:00 2017-05-04 23:59:59 Organitza: Eblida (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) i Naple (National Authorities of Public Libraries in Europe) Amb el tema: “Let’s Rethink”. Enguany Eblida compleix 25 anys i semblava apropiat adoptar aquest tema motivador (tema de la ciutat d’Aarhus nomenada capital Europea de la Cultura 2017) i fer-lo nostre després de 25 anys d'existència per tal de repensar el nostre treball, la nostra missió i el nostre impacte. L’entorn en que es mouen les biblioteques ha canviat dràsticament, diversos factors s'han combinat per accelerar la transformació de les nostres institucions. https://diba.cat/documents/16060163/99917148/eblida2017.jpg/8df8b531-4f37-4065-bf3e-0a3080cf23f2?t=1485256711380 https://www.diba.cat/web/agenda/-/eblida-naple-annual-council-and-conference Aarhus, Dinamarca. Dokk1 Aarhus, Dinamarca. Dokk1 http://conferencemanager.events/eblida2017 1 Activitats recomanades NO participades per la Diputació de Barcelona activitats_recomanades_no_participades_per_la_diputacio_de_barcelona nominatim/TIMEOUT Agenda electes 2020-01-24 13:04
agendadiba100527190 Convegno Stelline 2017-03-16 00:00:00 2017-03-17 23:59:59 Organitza: Fondazione Stelline Sota el títol: “La biblioteca aperta. Tecniche et strategie di condivisione”, aquesta edició s'ocuparà de la biblioteca oberta, una biblioteca transversal, convergent, incloent, capaç d'utilitzar les oportunitats que ofereix la tecnologia per crear un projecte cultural d’extraordinari valor social. https://diba.cat/documents/16060163/99917148/Convegno17.png/c90f91ef-5a0f-4623-b8e8-109ac675858a?t=1485185555948 https://www.diba.cat/web/agenda/-/convegno-stelline Milà, Itàlia Milà, Itàlia http://www.convegnostelline.it/home.php 1 Activitats recomanades NO participades per la Diputació de Barcelona activitats_recomanades_no_participades_per_la_diputacio_de_barcelona nominatim/TIMEOUT Agenda electes 2020-01-24 13:04
agendadiba100519162 Bologna Children’s Book Fair 2017-04-03 00:00:00 2017-04-06 23:59:59 Organitza: Bologna Fiere 54 edició de la Fira del Llibre Infantil de Bolonya, fira internacional de referència de la indústria editorial i multimèdia dedicada als infants. Es una oportunitat de contacte per a  tots els professionals del sector, a més de poder gaudir d’una àmplia oferta expositiva i d’activitats. La mostra d’il·lustradors i els diversos premis que s’atorguen són els pilars essencials de la Fira. Els convidats d'honor d’aquesta edició són Catalunya i les Illes Balears.  https://diba.cat/documents/16060163/99917148/Bologna17.png/704aa597-b41c-4cdf-9f99-870d9885c128?t=1485260827122 https://www.diba.cat/web/agenda/-/bologna-children-s-book-fair Bolonya, Itàlia Bolonya, Itàlia http://www.bolognachildrensbookfair.com/home/878.html 1 Activitats recomanades NO participades per la Diputació de Barcelona activitats_recomanades_no_participades_per_la_diputacio_de_barcelona nominatim/TIMEOUT Agenda electes 2020-01-24 13:04
agendadiba100505121 IFLA World Library and Information Congress 2017 2017-08-19 00:00:00 2017-08-25 23:59:59 Wrocław, Polònia. The Centennial Hall   Organitza: IFLA Internacional Federation of Library Associations and Institutions. IFLA WLIC 2017 National Committee.   Amb el lema: 'Libraries. Solidarity. Society”. Un poderós missatge d'una comunitat bibliotecària que ha aconseguit  no només sobreviure als desafiaments de la transformació, sinó que ha destacat i prosperat en la nova realitat social i política. I ara la xarxa de proveïdors d'informació del nostre país està a punt per aportar aquesta experiència al congrés. https://diba.cat/documents/16060163/99917148/ifla+2017.png/b4574b99-1e22-4709-be08-55f83b9129d0?t=1485182021198 https://www.diba.cat/web/agenda/-/ifla-world-library-and-information-congress-2017 1 Activitats recomanades NO participades per la Diputació de Barcelona activitats_recomanades_no_participades_per_la_diputacio_de_barcelona nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-24 13:04
agendadiba100505127 IFLA Satellite Meeting 2017 2017-08-16 00:00:00 2017-08-17 23:59:59 Bergen, Noruega. Bergen Public Library   Organitza: IFLA Standing Committees for Public Libraries and Management and Marketing   Les dues seccions de la Ifla: Public libraries i Management and Marketing cooperaran conjuntament en una trobada abans de la Ifla WLIC 2017. El tema és: “Managing Change: Library Transitions – moving into the future. Best practices from around the world” amb el focus en el canvi comunicatiu. Aquesta trobada s’adreça a professionals de biblioteques publiques i universitàries. https://diba.cat/documents/16060163/99917148/Ifla.png/0cb3b726-ec7e-4c3a-a21c-bca25f9becad?t=1485253152564 https://www.diba.cat/web/agenda/-/ifla-satellite-meeting-2017 1 Activitats recomanades NO participades per la Diputació de Barcelona activitats_recomanades_no_participades_per_la_diputacio_de_barcelona nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-24 13:04
agendadiba100537107 2a Jornada de Còmic i Biblioteques 2017-02-23 00:00:00 2017-02-23 23:59:59 Barcelona. Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra. Organitza: Biblioteques de Barcelona, Biblioteques de l’Hospitalet, Diputació de Barcelona, Grup Còmic. Aquesta segona jornada té com a objectiu tornar a construir un petit espai de trobada entre els professionals de les biblioteques que treballen el còmic o que ho volen fer. La bona acollida de les primeres ens obliga a fer-ho i esperem que es converteixi en una cita obligada cada dos anys pels bibliotecaris que estimem els còmics. Programa https://diba.cat/documents/16060163/99917148/JornadaComic2017.jpg/0ca27929-1fae-48e6-8bdd-301f9ffe9e47?t=1485263877854 https://www.diba.cat/web/agenda/-/2a-jornada-de-comic-i-biblioteques 1 Activitats recomanades NO participades per la Diputació de Barcelona activitats_recomanades_no_participades_per_la_diputacio_de_barcelona nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-24 16:59
agendadiba295941142 Lliurament PPI a l'Ajuntament de Castellgalí 2020-01-28 16:30:30 2020-01-28 17:00:00 Lliurament del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del municipi https://www.diba.cat/web/agenda/-/lliurament-ppi-a-l-ajuntament-de-castellgali Ajuntament de Castellgalí Ajuntament de Castellgalí 41.6750910,1.8439530 1 Territori i parcs naturals; Castellgalí; Infraestructures i Espais Naturals; Reunió; Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals; Tarin Canales, Josep; diputat/diputada territori_i_parcs_naturals; castellgali; infraestructures_i_espais_naturals; reunio; area_dinfraestructures_i_espais_naturals; tarin_canales_josep; diputatdiputada <p>Josep Tarin Canales, diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals</p> <p>Cristòfol Gimeno Iglésias, alcalde de Castellgalí</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-01-29 00:17
agendadiba296148147 La Mitja de Granollers 2020-02-02 09:00:00 2020-02-02 11:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/la-mitja-de-granollers Carrer de Francesc Macià de Granollers (davant del Pavelló d’Esports de Granollers). 08402 Granollers Carrer de Francesc Macià de Granollers (davant del Pavelló d’Esports de Granollers). 08402 Granollers 1 Educació, Esports i Joventut; Escudé Rodríguez, David; diputat/diputada educacio_esports_i_joventut; escude_rodriguez_david; diputatdiputada David Escudé, diputat delegat d'Esports nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-01-30 02:22
agendadiba297246243 Lliurament del Projecte de restauració de la capella de Sant Miquel Xic 2020-02-05 18:00:00 2020-02-05 18:15:15 https://www.diba.cat/web/agenda/-/lliurament-del-projecte-de-restauracio-de-la-capella-de-sant-miquel-xic Barcelona, comte d'Urgell, 187, 3a planta. Barcelona Barcelona, comte d'Urgell, 187, 3a planta. Barcelona 41.3882300,2.1490500 1 Territori i parcs naturals; Vic; Infraestructures i Espais Naturals; Reunió; Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals; Tarin Canales, Josep; diputat/diputada territori_i_parcs_naturals; vic; infraestructures_i_espais_naturals; reunio; area_dinfraestructures_i_espais_naturals; tarin_canales_josep; diputatdiputada <p>Josep Tarin Canales, diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals</p> <p>Albert Castells, regidor de Manteniment, Serveis i Medi Ambient de l'Ajuntament de Vic</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-02-05 21:02
agendadiba297246344 Reunió amb els Ajuntaments de Gurb i Manlleu 2020-02-05 18:15:15 2020-02-05 19:15:15 https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-amb-els-alcaldes-de-gurb-i-manlleu Barcelona, comte d'Urgell, 187, 3a planta. Barcelona. Barcelona, comte d'Urgell, 187, 3a planta. Barcelona. 41.3882300,2.1490500 1 Territori i parcs naturals; Gurb; Manlleu; Infraestructures i Espais Naturals; Reunió; Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals; Tarin Canales, Josep; diputat/diputada territori_i_parcs_naturals; gurb; manlleu; infraestructures_i_espais_naturals; reunio; area_dinfraestructures_i_espais_naturals; tarin_canales_josep; diputatdiputada <p>Josep Tarin Canales, diputat delegat de Moblitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals</p> <p>Josep Casassas Jordà, alcalde de Gurb</p> <p>Enric Vilaregut, 1r tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manlleu</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-02-05 21:02
agendadiba297246169 Reunió amb els Ajuntaments de Gurb i Vic 2020-02-05 17:00:00 2020-02-05 18:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-amb-els-ajuntaments-de-gurb-i-vic Diputació de Barcelona, comte d'Urgell, 187, 3a planta. Barcelona. Diputació de Barcelona, comte d'Urgell, 187, 3a planta. Barcelona. 41.3882300,2.1490500 1 Territori i parcs naturals; Gurb; Vic; Infraestructures i Espais Naturals; Reunió; Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals; Tarin Canales, Josep; diputat/diputada territori_i_parcs_naturals; gurb; vic; infraestructures_i_espais_naturals; reunio; area_dinfraestructures_i_espais_naturals; tarin_canales_josep; diputatdiputada <p>Josep Tarin Canales, diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals.</p> <p>Josep Casassas, alcalde de Gurb</p> <p>Pere Miralpeix, regidor de l'Ajuntament de Gurb</p> <p>Albert Castells, regidor de Manteniment, Serveis i Medi Ambient de l'Ajuntament de Vic</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-02-05 21:02
agendadiba298434014 Subvencions entitats 2020 2020-02-17 00:00:00 2020-03-12 23:59:59 Des del 17 de febrer de 2020 al 12 de març de 2020 (ambós inclosos) estarà oberta la convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de Benestar Social, Igualtat i Ciutadania, Respir i Serveis complementaris a la tutela. https://www.diba.cat/web/agenda/-/subvencions-entitats-2020 1 Es destinen a la convocatòria 2.075.000 €, dels quals 1.300.000 € correspon a projectes relacionats amb l'àmbit de Benestar Social, 425.000 € a Igualtat i Ciutadania, i 350.000 € a Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental i Serveis de tutela. La convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. Accedeix a tota la informació i model de documents a la web de Benestar. Les subvencions volen fomentar projectes o activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat afavorir les actuacions d’inclusió, de cohesió i de promoció social, la promoció de la igualtat de drets i deures entre totes les persones, així com el suport a les activitats de Respir que portin a terme les entitats socials dins de l’àmbit territorial de la demarcació de Barcelona i aquells projectes que tinguin com a finalitat iniciar o potenciar l’àmbit social dels serveis tutelars, que promoguin la millora de la qualitat de vida de les persones tutelades i la defensa dels seus drets.   nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-02-10 15:07
agendadiba298434307 Dia de la Internet Segura 2020:'Una Internet millor comença amb tu: junts aprenem ciberseguretat' 2020-02-11 00:00:00 2020-02-11 23:59:59  El Dia de la Internet Segura 2.020 per a promoure un ús segur i positiu de les tecnologies digitals, especialment entre nens i joves https://www.diba.cat/web/agenda/-/dia-de-la-internet-segura-2020-una-internet-millor-comenca-amb-tu-junts-aprenem-ciberseguretat- 1 El Dia d'Internet Segura (DIS) és un esdeveniment promogut per la xarxa INSAFE/*INHOPE amb el suport de la Comissió Europea, que se celebra cada mes de febrer amb l'objectiu de promoure un ús segur i positiu de les tecnologies digitals, especialment entre nens i joves. En 2020 se celebrarà l'11 de febrer. Amb l'objectiu de destacar el caràcter positiu d'Internet, el lema 2020 'Una Internet millor comença amb tu: junts aprenem ciberseguretat', ens convida a sumar-nos al moviment global, participar i aprofitar el millor d'Internet per a unir persones. El DIS es dirigeix a nens i joves, pares i tutors, professors, educadors i treballadors socials, així com a les empreses i responsables polítics, animant-los a participar de manera activa en la creació d'una Internet millor. Enllaços amb informació pràctica https://www.is4k.es/programas/dia-de-internet-segura http://www.edu365.cat/internetsegura/index.html https://internetsegura.cat/joves/ https://www.pantallasamigas.net/ https://www.saferinternetday.org/web/sid/resources/gallery   nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-02-10 15:07
agendadiba169323199 IFLA President's Meeting 2018 2018-03-17 00:00:00 2018-03-17 23:59:59 Organitza:  IFLA, Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries. Sota el lema,  “Leading the way: Libraries as motors of change”,  ens centrarem en allò que està per venir: els canvis socials que estan perfilant la forma en què treballen conjuntament  les persones i les organitzacions, els canvis econòmics que desafien les nocions tradicionals del servei públic, i els canvis tecnològics que redefineixen el que vol dir ser un professional de la informació. Aquest esdeveniment ofereix una oportunitat única per escoltar com els principals actors s'apropen a aquest futur. Programa https://diba.cat/documents/16060163/143829134/presidents-meeting-2018.png/3bebb26d-de7e-45ce-887a-1f29d0ccb2f5?t=1519146687612 https://www.diba.cat/web/agenda/-/ifla-president-s-meeting-2018 Barcelona. Museu Marítim. Sala Comillas Barcelona. Museu Marítim. Sala Comillas 1 Activitats recomanades NO participades per la Diputació de Barcelona activitats_recomanades_no_participades_per_la_diputacio_de_barcelona nominatim/TIMEOUT Agenda electes 2020-02-20 14:53
agendadiba106241124 35è Saló Internacional del Còmic de Barcelona 2017-03-30 00:00:00 2017-04-02 23:59:59 Organitza: Ficomic (Federació d'Institucions Professionals del Còmic) Un dels eixos temàtics del certamen tindrà a veure amb la presència de l'aviació en el còmic, amb una gran exposició amb avions reals de diferents èpoques i diverses activitats pedagògiques i lúdiques. Tots els gèneres del còmic estaran presents en les diverses exposicions, entre elles,  les dedicades al centenari de la revista TBO, al centenari del naixement de Will Eisner, a la sèrie de còmic Fanhunter de Cels Piñol, als viatges de Tintín al voltant del món o als superherois més passats de voltes. També hi haurà tallers de diferents temàtiques i la presència de destacats dibuixants i guionistes nacionals i estrangers. https://diba.cat/documents/16060163/99917148/Ficomic17.jpg/bd909a38-f2cc-4c00-9868-6a927c2dc271?t=1488296848736 https://www.diba.cat/web/agenda/-/35e-salo-internacional-del-comic-de-barcelona Barcelona. Fira Barcelona Montjuic. Palaus 1,  2.1 (planta superior del Palau 2), 4 i Plaça Univers. Av. Reina Maria Cristina s/n Barcelona. Fira Barcelona Montjuic. Palaus 1,  2.1 (planta superior del Palau 2), 4 i Plaça Univers. Av. Reina Maria Cristina s/n http://comic-35.ficomic.com/informacio.cfm 1 Activitats recomanades NO participades per la Diputació de Barcelona activitats_recomanades_no_participades_per_la_diputacio_de_barcelona nominatim/TIMEOUT Agenda electes 2020-02-28 12:14
agendadiba257967115 Caixa d’eines dels equipament juvenils municipals: Tenim un pla de comunicació? 2019-11-14 09:00:00 2019-11-14 14:00:00 Activitat formativa https://diba.cat/documents/95670/247291249/caixa+2/4618917d-5fe1-4d7a-a21b-3abb28c2e4f1?t=1580731598864 https://www.diba.cat/web/agenda/-/caixa-d-eines-dels-equipament-juvenils-municipals-tenim-un-pla-de-comunicaci-1 Carrer de Campfaso, 24-44 Carrer de Campfaso, 24-44 41.3619130,2.0783580 1 Caixa d’eines dels equipaments juvenils municipals caixa_deines_dels_equipaments_juvenils_municipals PROGRAMA 09:00h Introducció en els diversos aspectes a tenir en compte en el pla de comunicació. A càrrec de l’Apòstrof Aprendre els aspectes clau d’un pla de comunicació a partir d’exemples d’èxit Conèixer les eines i els materials comunicatius bàsics d’un projecte 11:30h Pausa i visita a l’equipament 12:00h Metodologia i pràctica, a càrrec de l’Apòstrof Dinàmica participativa d’anàlisi de casos 13:30h Cloenda de la jornada nominatim/TIMEOUT Agenda electes 2020-03-02 07:02
agendadiba300053881 Reunió Mancomunitat La Plana 2020-02-13 18:00:00 2020-02-13 19:00:00 Presentació del Programa de govern de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona i dels recursos que ofereixen als municipis https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-mancomunitat-la-plana Sector El Quadro, s/n, Malla   Sector El Quadro, s/n, Malla   1 Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial; Forcadell Esteller, Francesc Xavier; Reunió; Arimany Manso, Josep; Alt Penedès; Anoia; Garraf innovacio_governs_locals_i_cohesio_territorial; forcadell_esteller_francesc_xavier; reunio; arimany_manso_josep; alt_penedes; anoia; garraf <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><span style='font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;'><font color='#000000' face='Calibri'>Dr. Josep Arimany i Manso, Diputat president de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial</font></span></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><span style='font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;'><font color='#000000' face='Calibri'>Sr. Xavier Forcadell i Esteller, Coordinador de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial</font></span></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><span style='font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;'><font color='#000000' face='Calibri'>Sra. Nico Pérez Sánchez, Gerent de la Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial</font></span></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><span style='font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;'><font color='#000000' face='Calibri'>Sr. Joan A. Olivares Obis, Cap del Gabinet d'Innovació Digital de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial</font></span></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><span style='font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;'><font color='#000000' face='Calibri'>Sr. Lluís Ramírez Pierna, Director de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial</font></span></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><span style='font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;'><font color='#000000' face='Calibri'>Sr. Enric Herranz Moral, Director de la Direcció de Serveis de Formació de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial</font></span></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sr. Miquel Parella-Aj. Aiguafreda</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sr. Enric Cruells-Aj. Aiguafreda</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sr. Alexis Sáez-Aj. Balenyà</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sr. Ferran Teixidó-Aj. del Brull</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sr. Francesc X. Roviró-Aj. Folgueroles</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sra. Imma Serra- Aj. Folgueroles</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sr. Eudald Sentmartí- Aj. de Malla</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sra. M. Dolors Riesco-Aj. de Malla</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sr. Carles Morera-Aj. de Muntanyola</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sr. Xavier Sabata-Aj. de Muntanyola</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sra. Núria Roca-Aj. de Sant Martí de Centelles</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sr. Josep Llobera-Aj. de Sant Martí de Centelles</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sr. Xavier Rovira-Aj. de Sta. Eulàlia de Riuprimer</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sr. Martí Oliveras-Aj. de Sta. Eulàlia de Riuprimer</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sr. Xavier Rierola-Aj. de Seva</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sra. Mercè Cabanas-Aj. de Taradell</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sr. Joan Canó-Aj. de Taradell</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sra. Marta Muntadas-Aj. de Tona</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sr. Albert Jofre-Aj. de Tona</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sr. Jaume Tordera-Aj. de Viladrau</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sr. Josep Antoni Vallbona-EMD Sant Miquel de Balenyà</font></p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><font color='#000000' face='Calibri' size='3'>Sr. Josep M. Sebastià-EMD Sant Miquel de Balenyà</font></p> nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-03-04 09:52
agendadiba298605945 Reunió a l'Ajuntament de Torrelles de Foix 2020-02-11 20:00:00 2020-02-11 21:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-a-l-ajuntament-de-sant-marti-sarro-1 Ajuntament de Torrelles de Foix, Pl. Lluís Companys, 1, Torrelles de Foix   Ajuntament de Torrelles de Foix, Pl. Lluís Companys, 1, Torrelles de Foix   1 Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial; Forcadell Esteller, Francesc Xavier; Reunió; Arimany Manso, Josep; Alt Penedès innovacio_governs_locals_i_cohesio_territorial; forcadell_esteller_francesc_xavier; reunio; arimany_manso_josep; alt_penedes <p style='line-height: normal;'><span style='font-size: 12pt;'><span style='font-family: calibri;'>-Sr. Sergi Vallès Domingo- Alcalde de Torrelles de Foix</span></span></p> <p style='line-height: normal;'><span style='font-size: 12pt;'><span style='font-family: calibri;'>-Sra. Lidia Doblas Que-1a tinent d’alcalde i regidora de Benestar Socials, igualtat i Ensenyament de l’Ajuntament de Torrelles de Foix.</span></span></p> <p style='line-height: normal;'><span style='font-size: 12pt;'><span style='font-family: calibri;'>-Sra. Laura Morató Torrents- 2a tinent d’alcalde i regidora de Joventut, Festes i RRHH de l’Ajuntament de Torrelles de Foix.</span></span></p> <p style='line-height: normal;'><span style='font-size: 12pt;'><span style='font-family: calibri;'>-Sr. Joan Navarro Puertas-3r tinent d’alcalde i regidor de Cultura, Sanitat i Seguretat Ciutadana de l’ Ajuntament de Torrelles de Foix.</span></span></p> <p style='line-height: normal;'><span style='font-size: 12pt;'><span style='font-family: calibri;'>-Sr. Manel Arévalo Perez-regidor d’Urbanisme, Medi Rural i Turisme de l’Ajuntament de Torrelles de Foix.</span></span></p> <p style='line-height: normal;'><span style='font-size: 12pt;'><span style='font-family: calibri;'>-Sr. Ferran Carbó Rodriguez-regidor de Serveis Municipals i Esports de l’Ajuntament de Torrelles de Foix.</span></span></p> <p style='line-height: normal;'><span style='font-size: 12pt;'><span style='font-family: calibri;'>-Sr. Jordi Torné Solé-regidor de Serveis Externs, Equipaments Municipals, Gent Gran i Medi Ambient de l’ Ajuntament de Torrelles de Foix.</span></span></p> <p style='line-height: normal;'><span style='font-size: 12pt;'><span style='font-family: calibri;'>-Sr. Mart Orive Romero-regidor de Barris i Urbanitzacions de l’ Ajuntament de Torrelles de Foix.</span></span></p> <p style='line-height: normal;'><span style='font-size: 12pt;'><span style='font-family: calibri;'>-Sr. Albert Parellada Guxens-regidor de Patrimoni Cultural, Transparència i Comunicació de l’ Ajuntament de Torrelles de Foix.</span></span></p> <p style='line-height: normal;'><span style='font-size: 12pt;'><span style='font-family: calibri;'>-Dr. Josep Arimany-Diputat president de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona. </span></span></p> <p style='line-height: normal;'><span style='font-size: 12pt;'><span style='font-family: calibri;'>-Sr. Xavier Forcadell- Coordinador de l l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona.</span></span></p> <p style='line-height: normal;'><span style='font-size: 12pt;'><span style='font-family: calibri;'>-Sra. Mariona Subirana- Assessora de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona.</span></span></p> <p> </p> nominatim/ZERO_RESULTS Agenda electes 2020-03-04 09:52
Estadístiques 2020
acte

Mitjana 2020: 822,58 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc