ID
Títol
Data d'inici
Data de finalització
Descripció
Imatge
Organitzadors
Enllaç web
Telèfon
Correu de contacte
Nom del lloc
Adreça
Codi postal
Nom del municipi
Localització
Web
Col·laboradors
Municipi
Temes
Etiquetes
Categoria
Relació amb el punt
Preu
Peu Imatge
Durada
Observacions d'horari
Dies
Tipus
Públic
Observacions
Comarca
Documentació
Assistents
Aforament
Inscripció
Cos
Cercador/Codi
Conjunt de dades
Últim canvi
agendadiba291677101 76 Premi Nadal narrativa castellà i 52 Premi Josep Pla narrativa català 2020-01-06 00:00:00 2020-01-06 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/consell-d-alcaldies-del-consell-comarcal-del-garr-1 Hotel Palace. Gran Via, 668. Barcelona Hotel Palace. Gran Via, 668. Barcelona 41.3916420,2.1716270 1 Marín Martínez, Núria; Collboni Cuadrado, Jaume; diputat/diputada; Presidència marin_martinez_nuria; collboni_cuadrado_jaume; diputatdiputada; presidencia 21.20 h <p>Núria Marín, presidenta</p> <p>Jaume Collboni, vicepresident primer</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba288165141 Programa de Crèdit Local 2019-12-20 12:00:00 2019-12-20 13:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/plantilla-carles-ruiz Rambla Catalunya, 126, 5a. planta Rambla Catalunya, 126, 5a. planta 41.3956150,2.1575980 1 Turisme; Diputació de Barcelona; Agenda; Ruíz Novella, Carlos; diputat/diputada; Desenvolupament Econòmic Local turisme; diputacio_de_barcelona; agenda; ruiz_novella_carlos; diputatdiputada; desenvolupament_economic_local A les 12:00 <p>Carles Ruiz, diputat delegat de Turisme</p> <p>Alejandro Pastor López - Alcalde de l'Ajuntament de Badalona</p> <p>Remei Hijano - Secretària accidental de l'Ajuntmaent de Badalona</p> <p>Pere Xirau - Alcalde accidental de l'Ajuntament de Canet de Mar</p> <p>Cristina Cabruja - Secretària accidental de l'Ajuntament de Canet de Mar</p> <p><span style='font-size: 9pt;'><span style='font-family: verdana,sans-serif;'>Joana Sánchez Morillo - <span style='font-size: 9pt;'><span style='font-family: verdana,sans-serif;'>Tinenta d’alcalde delegada de l'Ajuntament de Viladecans</span></span></span></span></p> <p><span style='font-size: 9pt;'><span style='font-family: verdana,sans-serif;'>Miguel Ángel García Gómez - Secretàri de l'Ajuntament de Viladecans</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba288181940 Liurament “ Estudi de millora dels talussos del centre cívic el faig centenari 2019-12-18 11:00:00 2019-12-18 12:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/liurament-estudi-de-millora-dels-talussos-del-centre-civic-el-faig-centenari Carrer Barcelona, 2 de Sant Quirze de Safaja Carrer Barcelona, 2 de Sant Quirze de Safaja Sant Quirze Safaja 41.717904,2.169895 1 Infraestructures i Espais Naturals; Activitats organitzades per la Diputació de Barcelona; Reunió; Fortuny Camarena, Carmela; diputat/diputada infraestructures_i_espais_naturals; activitats_organitzades_per_la_diputacio_de_barcelona; reunio; fortuny_camarena_carmela; diputatdiputada <p>Carmela Fortuny, vicepresidenta segona.</p> <p>Anna Guixà, alcaldessa.</p> <p>Joan Closa, gerent equipament, infraestructures urbanes i patrimoni arquitectònic.</p> Lliurament 'Estudi de millora dels talussos del centre civic del faig centenari' google/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba238626657 Taller d’elaboració de plans de verificació d’activitats 2019-05-08 09:00:00 2019-05-29 13:00:00 La Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’Àrea de Territori de la Diputació de Barcelona presenta aquesta acció formativa específica, destinada a personal tècnic dels ens locals, sobre l’àmbit de les activitats. https://www.diba.cat/web/agenda/-/taller-d-elaboracio-de-plans-de-verificacio-d-activita-1 Edifici 25 - Aula S7 i Edifici 14 - Aula 1. Recinte Escola Industrial. C/ Comte d'Urgell 187. 08036 Barcelona Edifici 25 - Aula S7 i Edifici 14 - Aula 1. Recinte Escola Industrial. C/ Comte d'Urgell 187. 08036 Barcelona Barcelona 41.3882415,2.1497028 1 Presentació La normativa d’activitats estableix la necessitat de disposar de plans de verificació d’activitats comunicades. Aquesta formació pretén donar les eines perquè cada municipi pugui elaborar el seu Pla de Verificació d’activitats comunicades, seguint les pautes de la Guia per a l’elaboració de plans de verificació d’activitats comunicades i usant la informació del cens d’activitats i el GIA (Gestor d’Informació d’Activitats) de manera preferent. Objectiu Adquirir coneixements sobre la Llei 16/2015 de simplificació administrativa (LSA) i la normativa de plans de verificació d’activitats i sobre el cens d’activitats, la classificació d’acord amb la normativa en vigor. Adquirir coneixements per a l’elaboració del Pla i Programa de Verificació d’activitats comunicades. Destinataris Personal tècnic de gestió d’activitats. Avaluació i Certificació Cada assistent haurà d’acreditar l’assistència al 100% de les sessions presencials i haurà de lliurar un Pla de Verificació d’Activitats comunicades del municipi dins del termini que s’estableixi en el taller. Inscripcions i programa El període d'inscripció es tancarà un cop s'hagin assolit les places ofertades, o en tot cas, 10 dies abans de l'inici del curs. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat; les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds. Podeu fer efectives les vostres inscripcions al següent enllaç.   1a sessió (8 de maig): Conceptes generals. Recursos. 2a sessió (15 de maig):  Informació necessària per a la redacció del pla de verificació. Cas pràctic. 3a sessió (29 de maig): L'execució del pla de verificació. L'activitat inspectora. google/OK Agenda electes 2020-01-18 20:27
agendadiba293955101 Cimera Catalana d'Acció Climàtica 2020-01-17 11:00:00 2020-01-17 13:00:00 Cimera Catalana d'Acció Climàtica https://www.diba.cat/web/agenda/-/cimera-catalana-d-accio-climatica Teatre Nacional de Catalunya, Plaça de les Arts, 1 de Barcelona Teatre Nacional de Catalunya, Plaça de les Arts, 1 de Barcelona Barcelona 41.3999431,2.1857706 1 Jornada; Fortuny Camarena, Carmela; diputat/diputada jornada; fortuny_camarena_carmela; diputatdiputada <p>Il.lma.Carmela Fortuny, vicepresidenta segona.</p> <p>M. Hble. Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya.</p> <p>Il.lm. Josep Tarin, diputat delegat mobilitat, espais naturals.</p> google/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba289485119 Reunió amb l'Ajuntament de Badia del Vallès 2019-12-19 09:00:00 2019-12-19 10:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-amb-l-ajuntament-de-badia-del-valles Rambla Catalunya, 126, 2a planta- Barcelona Rambla Catalunya, 126, 2a planta- Barcelona 41.3956150,2.1575980 1 Cohesió Social, Ciutadania i Benestar; Llorens Carbonell, Teresa; Reunió; Moret Sabidó, Lluïsa; diputat/diputada; Personal directiu professional cohesio_social_ciutadania_i_benestar; llorens_carbonell_teresa; reunio; moret_sabido_lluisa; diputatdiputada; personal_directiu_professional A les 09:00 hores <p><span style='color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;'>Lluïsa Moret- Diputada Presidenta de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar</span></p> <p><span style='color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;'>Teresa Llorens- Coordinadora de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar</span></p> <p><span lang='ES' style='font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-language: ES; mso-ansi-language: ES;'><font color='#000000' size='3'>Pilar Argibay Gamero- Tècnica de Ciutadania, LGTBIQ+, Participació, Cooperació, Convivència i Civisme</font></span></p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba292261688 Reunió amb l'alcalde de Malgrat de Mar 2020-01-09 00:00:00 2020-01-09 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/76-premi-nadal-narrativa-castella-i-52-premi-josep-pla-narrativa-catala Can Serra. Rambla Catalunya, 126. Barcelona Can Serra. Rambla Catalunya, 126. Barcelona 41.3956310,2.1576090 1 Presidència; Reunió; Marín Martínez, Núria; diputat/diputada presidencia; reunio; marin_martinez_nuria; diputatdiputada 09.50 h <p>Núria Marín, presidenta</p> <p>Joan Mercader, alcalde de Malgrat de Mar</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293229052 Lliurament estudi línies de transport d'electricitat 2020-01-15 13:00:00 2020-01-15 13:00:00 Lliurament estudi línies de transport electricitat. https://www.diba.cat/web/agenda/-/lliurament-estudi-linies-de-transport-d-electricit-1 Ajuntament de Rajadell, carrer Major, 3 Rajadell Ajuntament de Rajadell, carrer Major, 3 Rajadell 41.7276340,1.7061140 1 Infraestructures i Espais Naturals; Reunió; Fortuny Camarena, Carmela; diputat/diputada infraestructures_i_espais_naturals; reunio; fortuny_camarena_carmela; diputatdiputada <p>Carmela Fortuny, vicepresidenta segona</p> <p>Joan Carles Lluch, alcalde</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293691255 La igualdad de las mujeres en el puesto de trabajo 2020-01-16 10:00:00 2020-01-16 13:00:00 Jornada, Numintec Forum 'La igualdad de la mujeres en el puesto de trabajo' https://www.diba.cat/web/agenda/-/la-igualdad-de-las-mujeres-en-el-puesto-de-trabajo Cinez Filmax Gran Via - Centre Comercial Gran Via 2. Avda de la Gran Via, 75 de l'Hospitalet de Llobregat. Cinez Filmax Gran Via - Centre Comercial Gran Via 2. Avda de la Gran Via, 75 de l'Hospitalet de Llobregat. 41.3591500,2.1297480 1 Esdeveniments; Activitats organitzades per la Diputació de Barcelona; Jornada; Fortuny Camarena, Carmela; diputat/diputada esdeveniments; activitats_organitzades_per_la_diputacio_de_barcelona; jornada; fortuny_camarena_carmela; diputatdiputada <p>Carmela Fortuny, vicepresidenta segona</p> <p>Cristina Gallach, alta comissionada para la Agenda 2030</p> <p>Albino Campo, director general del Grupo Numintec</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba288789122 Reunió amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2019-12-20 00:00:00 2019-12-20 23:59:59 Reunió per tractar diferents temes de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç  https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-amb-l-ajuntament-de-vilanova-i-la-geltru Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú 41.2241130,1.7259260 1 Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç; Villamayor Caamaño, Javier; Reunió; Sierra Gaona, Òscar; Menor Cantador, Eva; Ruiz López, Juan Luis; diputat/diputada; Personal directiu professional desenvolupament_economic_turisme_i_comerc; villamayor_caamano_javier; reunio; sierra_gaona_oscar; menor_cantador_eva; ruiz_lopez_juan_luis; diputatdiputada; personal_directiu_professional A les 12h <p>Sra. Olga Arnau, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú</p> <p>i membres de l'equip de govern de l'Ajuntament</p> <p>Sra. Eva Menor, diputada presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç</p> <p>Sr. Juan Luir Ruiz, diputat delegat de Turisme</p> <p>Sr. Òscar Sierra, diputat delegat de Comerç</p> <p>Sr. Javier Villamayor, coordinador de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba284419238 Reunió amb el Rector de la Universitat de Barcelona 2019-12-02 00:00:00 2019-12-02 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-amb-la-fundacio-ernest-lluch Depatx de la Presidenta, Can Serra, Rambla Catalunya, 126 de Barcelona Depatx de la Presidenta, Can Serra, Rambla Catalunya, 126 de Barcelona Barcelona 41.3956150,2.1575980 1 Marín Martínez, Núria; diputat/diputada; Presidència marin_martinez_nuria; diputatdiputada; presidencia A les 13.30h <p>Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona</p> <p>Joan Elias, rector de la Universitat de Barcelona</p> <p> </p> google/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293743101 Reunió amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2020-01-16 13:00:00 2020-01-16 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-amb-l-ajuntament-de-castell-de-l-are-2 Edifici del Rellotge. C/ Compte d'Urgell, 187 (Barcelona) Edifici del Rellotge. C/ Compte d'Urgell, 187 (Barcelona) 41.3882970,2.1497350 1 Infraestructures i Espais Naturals; Reunió; Pons i Vendrell, Pere infraestructures_i_espais_naturals; reunio; pons_i_vendrell_pere <p>President delegat de l'Àrea d'Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, Pere Pons.</p> <p>President FGC, Ricard Font</p> <p>Director FGC Turisme i Muntanya</p> <p>Director de l'estació de La Molina</p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;'> </p> <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;'> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293741169 Reunió amb l'Ajuntament de Castell de l'Areny 2020-01-16 12:00:00 2020-01-16 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-amb-l-ajuntament-d-olesa-de-montserr-1 Edifici del Rellotge. C/ Compte d'Urgell, 187 (Barcelona) Edifici del Rellotge. C/ Compte d'Urgell, 187 (Barcelona) 41.3882970,2.1497350 1 Infraestructures i Espais Naturals; Reunió; Pons i Vendrell, Pere infraestructures_i_espais_naturals; reunio; pons_i_vendrell_pere <p>President delegat de l'Àrea d'Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, Pere Pons.</p> <p>Alcalde de Castell de l'Areny, Pedro Raja.</p> <p> </p> <p> </p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293928659 CIS Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica (gener) 2020-01-23 00:00:00 2020-01-23 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/cis-infraestructures-espais-naturals-i-accio-climatica-desembre- Sala Prat de la Riba. 3a planta de Can Serra. Rambla Catalunya, 126. Barcelona Sala Prat de la Riba. 3a planta de Can Serra. Rambla Catalunya, 126. Barcelona 41.3958580,2.1575980 https://www.diba.cat/web/ladiputacio/comissions-informatives-i-de-seguiment 1 Administració local; Medi ambient; Territori i parcs naturals; Barcelona; Infraestructures i Espais Naturals; Acció Climàtica; Diputació de Barcelona; Agenda; Reunió; Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals; Àrea d'Acció Climàtica; diputat/diputada; Guiteras i Rubio, Dionís; Fàbrega i Colomer, Jordi; Pons i Vendrell, Pere; Fortuny Camarena, Carmela; Gomar Martín, Francesc Xavier; Sierra Gaona, Òscar; Tarin Canales, Josep; Ruiz López, Juan Luis; Escudé Rodríguez, David; Silva Pérez, Javier; Besora i Sans, Mireia; Baró i Ramos, Eva; Teixidó i Pont, Francesc; Fornés Martínez, Jonatan; Tarafa Orpinell, Gemma; Hernández Moyano, Adrián; Gracia Álvarez, Daniel; Melgares i Aguirre, Lluïsa administracio_local; medi_ambient; territori_i_parcs_naturals; barcelona; infraestructures_i_espais_naturals; accio_climatica; diputacio_de_barcelona; agenda; reunio; area_dinfraestructures_i_espais_naturals; area_daccio_climatica; diputatdiputada; guiteras_i_rubio_dionis; fabrega_i_colomer_jordi; pons_i_vendrell_pere; fortuny_camarena_carmela; gomar_martin_francesc_xavier; sierra_gaona_oscar; tarin_canales_josep; ruiz_lopez_juan_luis; escude_rodriguez_david; silva_perez_javier; besora_i_sans_mireia; baro_i_ramos_eva; teixido_i_pont_francesc; fornes_martinez_jonatan; tarafa_orpinell_gemma; hernandez_moyano_adrian; gracia_alvarez_daniel; melgares_i_aguirre_lluisa Inici a les 10:00 hores <p>Presidència: Sra. Carmela Fortuny i Camarena</p> <p>Vocalies:</p> <p>Sr. Xesco Gomar Martín</p> <p>Sr. Javier silva Pérez</p> <p>Sr. Juan Luis Ruiz López</p> <p>Sr. David Escudé Rodríguez</p> <p>Sr. Óscar Sierra Gaona</p> <p>Sra. Eva Baró i Ramos</p> <p>Sra. Mireia Besora i Sans</p> <p>Sr. Francesc Teixidó i Pont</p> <p>Sr. Dionís Guiteras i Rubio</p> <p>Sr. Jordi Fàbrega i Colomer</p> <p>Sr. Pere Pons i Vendrell</p> <p>Sr. Josep Tarin i Canales</p> <p>Sra. Gemma Tarafa Orpinell</p> <p>Sr. Jonatan Fornés Martínez</p> <p>Sr. Adrián Hernández Moyano</p> <p>Sr. Daniel Gracia Álvarez</p> <p>Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293928592 CIS Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç (gener) 2020-01-23 00:00:00 2020-01-23 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/cis-desenvolupament-economic-turisme-i-comerc-desembre- Sala Prat de la Riba. 3ª planta de Can Serra. Rambla Catalunya, 126. Barcelona Sala Prat de la Riba. 3ª planta de Can Serra. Rambla Catalunya, 126. Barcelona 41.3958580,2.1575980 https://www.diba.cat/web/ladiputacio/comissions-informatives-i-de-seguiment 1 Comerç i consum; Economia i treball; Turisme; Barcelona; Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç; Diputació de Barcelona; Ciutadania; Agenda; Reunió; Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç; Lladó i Esteller, Oriol; Collboni Cuadrado, Jaume; Fortuny Camarena, Carmela; Mascarell Canalda, Ferran; Menor Cantador, Eva; Ruiz López, Juan Luis; Llorca Ibáñez, Enric; Barnusell Ortuño, Alba; Arenas i Garcia, Rubèn; Moreno i Nogué, Annabel; Serra i Luque, Olga; Fornés Martínez, Jonatan; Duarte Molina, Rafael; Tejedor Fabregat, Lluís; Garcia Albiol, Xavier; Melgares i Aguirre, Lluïsa; diputat/diputada comerc_i_consum; economia_i_treball; turisme; barcelona; desenvolupament_economic_turisme_i_comerc; diputacio_de_barcelona; ciutadania; agenda; reunio; area_de_desenvolupament_economic_turisme_i_comerc; llado_i_esteller_oriol; collboni_cuadrado_jaume; fortuny_camarena_carmela; mascarell_canalda_ferran; menor_cantador_eva; ruiz_lopez_juan_luis; llorca_ibanez_enric; barnusell_ortuno_alba; arenas_i_garcia_ruben; moreno_i_nogue_annabel; serra_i_luque_olga; fornes_martinez_jonatan; duarte_molina_rafael; tejedor_fabregat_lluis; garcia_albiol_xavier; melgares_i_aguirre_lluisa; diputatdiputada Inici a les 12:00 hores <p>Presidència: Sr. Jaume Collboni Cuadrado</p> <p>Vocalies:</p> <p>Sr. Enric Llorca Ibáñez</p> <p>Sra. Eva Menor Cantador </p> <p>Sr. Juan Luis Ruiz López</p> <p>Sra. Alba Barnusell Ortuño</p> <p>Sr. Oriol Lladó i Esteller</p> <p>Sra. Annabel Moreno i Nogué</p> <p>Sra. Olga Serra i Lique</p> <p>Sr. Rubèn Arenas i Garcia</p> <p>Sra. Rosa Funtané i Luque</p> <p>Sra. Carmela Fortuny i Camarena</p> <p>Sr. Ferran Mascarell i Canalda</p> <p>Sr. Rafel Duarte Molina</p> <p>Sr. Jonatan Fornés Martínez</p> <p>Sr. Lluís Tejedor Fabregat</p> <p>Sr. Xavier García Albiol</p> <p>Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293721105 Reunió amb l´alcalde de Centelles 2020-01-16 10:00:00 2020-01-16 11:00:00 Reunió amb l'alcalde de Centelles per temes de participació https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-amb-alcalde-de-centelles Rambla de Catalunya, 126 2a planta Rambla de Catalunya, 126 2a planta 41.3956150,2.1575980 1 Reunió; Parlon Gil, Núria; diputat/diputada reunio; parlon_gil_nuria; diputatdiputada <p>Núria Parlon Gil - Vicepresidenta 4a i diputada per a les polítiques de Participació, l'Agenda 2030 i els ODS</p> <p>Josep Paré Aregall - Alcalde de Centelles</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293732595 Pregó Festa Major Sant Pere de Ribes 2020-01-18 18:00:00 2020-01-18 19:00:00 Invitació a assistir al Pregó de Festa Major a càrrec de Magí Mestre. https://www.diba.cat/web/agenda/-/prego-festa-major-sant-pere-de-ribes Saló de Plens. Plaça la Vila, 1. Sant Pere de Ribes Saló de Plens. Plaça la Vila, 1. Sant Pere de Ribes 41.2626420,1.7719330 1 Sant Pere de Ribes; Inauguració i/o cloenda; Ruiz López, Juan Luis; Garraf; diputat/diputada; Desenvolupament Econòmic Local sant_pere_de_ribes; inauguracio_io_cloenda; ruiz_lopez_juan_luis; garraf; diputatdiputada; desenvolupament_economic_local <p>Juan Luis Ruiz López, diputat delegat de Turisme de la Diputació de Barcelona.</p> <p>Abigail Garrido Tinta, alcaldessa de Sant Pere de Ribes.</p> <p>Josep Moya Ibáñez, regidor de Cultura de Sant Pere de Ribes.</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba153341128 XL edició del Lliurament del Premi per la Pau 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/commemoracio-dels-50-anys-de-l-associacio-de-pares-de-nens-i-adolescents-subdotats-de-l-escola-apinas Can Serra, Saló de Plens, Rambla Catalunya, 126 de Barcelona Can Serra, Saló de Plens, Rambla Catalunya, 126 de Barcelona 41.3956230,2.1576200 1 Presidència; diputat/diputada; Garcia i Acero, Antoni; Díaz Romero, Pilar; Marín Martínez, Núria; Fortuny Camarena, Carmela; Vega López, Alfredo; Arenas i Garcia, Rubèn; Teixidó i Pont, Francesc; Serra i Luque, Olga; Hernández Moyano, Adrián presidencia; diputatdiputada; garcia_i_acero_antoni; diaz_romero_pilar; marin_martinez_nuria; fortuny_camarena_carmela; vega_lopez_alfredo; arenas_i_garcia_ruben; teixido_i_pont_francesc; serra_i_luque_olga; hernandez_moyano_adrian a les 18.00h <p>Núria Marín, presidenta de la Diputació</p> <p>Carmela Fortuny, vicepresidenta 2a</p> <p>Pilar Díaz, diputada adjunta de l’Àrea de Presidència i delegada per les Relacions Internacionals</p> <p>Daniel Gracia, diputat portaveu del grup PP</p> <p>Alfredo Vega, diputat president de l‘Àrea d’Educació, Esports i Joventut</p> <p>Ruben Arenas, diputat del grup ERC</p> <p>Antoni Garcia, diputat del grup ERC</p> <p>Olga Serra, diputada del grup ERC</p> <p>Francesc Teixidó, diputat del grup ERC</p> <p>Adrián Hernández, diputat del grup C’s</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba285177056 Reunió amb el Consell d'Alcaldies del Garraf 2019-12-09 00:00:00 2019-12-09 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-amb-el-president-de-l-ateneu-barcelon-2 Masia d'en Cabanyes, Camí Ral, 3.  Vilanova i la Geltrú Masia d'en Cabanyes, Camí Ral, 3.  Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú 41.2406780,1.7153850 1 Marín Martínez, Núria; diputat/diputada; Presidència marin_martinez_nuria; diputatdiputada; presidencia Migdia <ul> <li>Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona</li> <li>Juan Luís Ruiz López, diputat delegat de Turisme</li> <li>Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges</li> <li>Marta Verdejo, alcaldessa d'Olivella</li> <li>Rosa M. Fonoll, alcaldessa de Cubelles</li> <li>Rosa M. Huguet, alcaldessa de Canyelles</li> <li>Jordi Medina, tercer tinent d'alcaldia de vilanova i la Geltrú</li> </ul> <p> </p> <p> </p> <p> </p> google/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293741129 Reunió amb l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat 2020-01-16 11:00:00 2020-01-16 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-amb-l-ajuntament-de-malgrat-de-m-2 Edifici del Rellotge. C/ Compte d'Urgell, 187 (Barcelona) Edifici del Rellotge. C/ Compte d'Urgell, 187 (Barcelona) 41.3882970,2.1497350 1 Infraestructures i Espais Naturals; Reunió; Pons i Vendrell, Pere infraestructures_i_espais_naturals; reunio; pons_i_vendrell_pere <p>President delegat de l'Àrea d'Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, Pere Pons.</p> <p>Alcalde d'Olesa de Montserrat, Miquel Riera Boy.</p> <p> </p> <p> </p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293928687 Junta de Govern de l'Institut del Teatre 2020-01-21 00:00:00 2020-01-21 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/junta-de-govern-de-l-institut-del-tea-43 Sala de Juntes 1ª planta de l'Institut del Teatre Plaça Margarida Xirgu, s/n (Barcelona) Sala de Juntes 1ª planta de l'Institut del Teatre Plaça Margarida Xirgu, s/n (Barcelona) 41.3717450,2.1571960 1 Cultura; Educació; Cultura; Educació, Esports i Joventut; Reunió; Institut del Teatre; Àrea de Cultura; Àrea d'Educació, Esports i Joventut; diputat/diputada; Garcia i Cañizares, Joan Carles; Lladó i Esteller, Oriol; Marín Martínez, Núria; Mascarell Canalda, Ferran cultura; educacio; cultura; educacio_esports_i_joventut; reunio; institut_del_teatre; area_de_cultura; area_deducacio_esports_i_joventut; diputatdiputada; garcia_i_canizares_joan_carles; llado_i_esteller_oriol; marin_martinez_nuria; mascarell_canalda_ferran Inici a les 11:30 <p>Presidenta, Núria Marín Martínez</p> <p>Vicepresident, Joan Carles Garcia i Cañizares</p> <p>Vocal, Ferran Mascarell i Canalda</p> <p>Vocal, Joan F. Marco Conchillo</p> <p>Vocal, Francesc X. Marcé Carol</p> <p>Vocal, Josep Altayó i Morral</p> <p>Vocal, Oriol Lladó i Esteller</p> <p>Directora General de l'Institut del Teatre, Magda Puyo Bové</p> <p>Gerent de l'Institut del Teatre, Jordi Roig Viñals</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba292261786 Reunió amb l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts 2020-01-09 00:00:00 2020-01-09 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-amb-l-alcalde-de-malgrat-de-m-1 Can Serra. Rambla Catalunya, 126. Barcelona Can Serra. Rambla Catalunya, 126. Barcelona 41.3956310,2.1576090 1 Presidència; Reunió; Marín Martínez, Núria; diputat/diputada presidencia; reunio; marin_martinez_nuria; diputatdiputada 16.30 h <p>Núria Marín, presidenta</p> <p>Miguel Comino, alcalde de Sant Vicenç dels Horts </p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba292261853 Reunió amb el Banc dels Aliments 2020-01-09 00:00:00 2020-01-09 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-amb-l-alcalde-de-malgrat-de-m-2 Can Serra. Rambla Catalunya, 126. Barcelona Can Serra. Rambla Catalunya, 126. Barcelona 41.3956310,2.1576090 1 Presidència; Reunió; Marín Martínez, Núria; diputat/diputada presidencia; reunio; marin_martinez_nuria; diputatdiputada 17.00 h <p>Núria Marín, presidenta</p> <p>Roser Brutau, presidenta del Banc dels Aliments</p> <p>Ramon Guardia, vicepresident del Banc dels Aliments</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba288027301 Reunió de treball amb la regidora de Joventut de Calella 2020-01-09 12:00:00 2020-01-09 13:00:00 Reunió de treball https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-de-treball-amb-la-regidora-de-joventut-de-calella Llars Mundet  Edifici Migjorn, Pl. 4 08035 Barcelona Llars Mundet  Edifici Migjorn, Pl. 4 08035 Barcelona 41.4346950,2.1415990 1 Educació, Esports i Joventut; Reunió; Silva Pérez, Javier; diputat/diputada educacio_esports_i_joventut; reunio; silva_perez_javier; diputatdiputada <p>Sr. Javier Silva, diputat delegat de Joventut</p> <p>Sr. Oriol Fernandez, cap de l'Oficina del Pla Jove</p> <p>Sra. Cindy Rando Radaelli, regidora de Joventut , Igualtat , Drets Civils i Participació i una tècnica de Joventut de l'Ajuntament de Calella </p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba287750372 Les administracions culturals municipals i la gestió comunitària: un estat de la qüestió 2020-02-21 10:00:00 2020-02-21 14:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/les-administracions-culturals-municipals-i-la-gestio-comunitaria-un-estat-de-la-quest-1 oerc.formacio@diba.cat Centre d'Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning) - C/ Montalegre núm 7 - 08001 Barcelona Centre d'Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning) - C/ Montalegre núm 7 - 08001 Barcelona 41.3841690,2.1662720 1 Tècnics de cultura La gestió comunitària es troba des de fa anys al centre de la gestió cultural, tot implicant una nova manera de concebre i d’entendre la relació amb la ciutadania. Gestionar la cultura des de la comunitat implica trencar determinades jerarquies i passar d’un model vertical a un d’horitzontal, en què els ciutadans decideixin quin ha de ser el present i el futur de les polítiques culturals. Això afecta la relació amb els agents culturals i el mateix paper dels ajuntaments, els quals com més va més esdevenen catalitzadors i facilitadors de les iniciatives ciutadanes. Des d’aquest plantejament la gestió cultural hauria de recaure, de manera preferent, en la mateixa societat. Aquest curs serà impartit per tres especialistes en aquest àmbit: Xavier Urbano, Judit Font i Helena Ojeda. Tots tres han treballat en molts projectes de gestió comunitària i ens presentaran nombrosos exemples de relació entre projectes de gestió comunitària i administració pública, posant l’èmfasi en qüestions pràctiques que afecten el triangle format entre ciutadania, ajuntaments i gestió cultural. Aquest curs està estretament vinculat amb el que duu per títol Les entitats i els nous agents de la cultura, impartit pels mateixos docents i que tindrà lloc el 17 de març. De fet tots dos formen part d’un itinerari únic i compartit, amb nombrosos lligams i connexions.  Trobareu el formulari d'inscripció en el següent enllaç:  Inscripció  Aquesta sessió, pel seu caràcter especialitzat, basat en el treball en grup i també en la tasca individualitzada, es limitarà a 20 places. La inscripció es farà, com ja és habitual, a través de l’aplicatiu Gestforma de la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona.   Xavier Urbano, treballador en cultura des de la cooperativa Quesoni (quesoni.cat), de la qual n’és soci. Ha participat a diversos centres culturals com l'Ateneu Popular 9 Barris (ateneu9b.net) o la Farinera del Clot i de festivals com el Say it Loud (sayitloud.cat) o el BAM Cultura Viva, sempre amb la voluntat de conjugar els projectes culturals amb els valors i les pràctiques de l'economia social.   Judit Font Redolad és sociòloga. Ha treballat en projectes comunitaris relacionats amb migracions, joves, polítiques d'ocupació, i cultura a Barcelona, Salt i Girona. Ha combinat l’activitat professional amb la recerca, la docència i l’associacionisme. És professora associada a la UdG en participació i acció comunitària. Fa l’activisme social i cultural a Salt, des de l’Ateneu Popular de la Coma Cros. En l'àmbit de la gestió comunitària, ha treballat com a coordinadora de l'Ateneu Popular 9 Barris. Actualment, treballa a l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona. Helena Ojeda és actualment coordinadora de l'Ateneu L'Harmonia de Sant Andreu de Palomar, un equipament municipal de gestió comunitària a càrrec de la Federació d'Entitats Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu. Va dedicar més de 15 anys a l'educació social i la docència a àmbits molt diversos (formació d'adults, joves en risc d'exclusió social, diversitat funcional, penitenciari...) per la seva formació en pedagogia social i, en paral·lel, mantenia la seva militància en espais de moviments socials, sobretot emmarcats en projectes de caire veïnal com els Ateneus. Va coordinar el Casal de Barri Prosperitat durant 7 anys, amb un alt grau d'implicació en el teixit associatiu de Nou Barris. Va cursar els estudis de màster en Gestió i resolució de conflictes -mediació, per la qual cosa combina (encara en l'actualitat) la seva tasca professional en l'àmbit de la gestió comunitària amb la intervenció i formació en gestió de conflictes i acompanyament de grups. En aquest vídeo Helena Ojeda ens parla de gestió comunitària tot contraposant-la a la visió de la cultura de consum. nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293659101 Sessió informativa Presentació del Catàleg de serveis 2020. Oficina del Pla Jove Barcelona, 15 i 16 de gener de 2020. Recinte Mundet. Sala d’Actes Edifici Migjorn 2020-01-15 00:00:00 2020-01-16 23:59:59 Sessió informativa  Presentació del Catàleg de serveis 2020. Oficina del Pla Jove Barcelona  https://www.diba.cat/web/agenda/-/sessio-informativa-presentacio-del-cataleg-de-serveis-2020-oficina-del-pla-jove-barcelona-15-i-16-de-gener-de-2020-recinte-mundet-sala-d-actes-edifici 934022557 o.plaj@diba.cat  Recinte Mundet. Sala d’Actes Edifici Migjorn Carrer de l'Harmonia, 24 08035 Barcelona  Recinte Mundet. Sala d’Actes Edifici Migjorn Carrer de l'Harmonia, 24 08035 Barcelona 41.4347030,2.1415990 1 Educació, Esports i Joventut; Jornada; Silva Pérez, Javier; diputat/diputada educacio_esports_i_joventut; jornada; silva_perez_javier; diputatdiputada dia 15 de 9:30 a 12:00 i el dia 16 de 16:30 a 19:00 <p>Sr. <span style='font-size: 11pt; font-family: arial, sans-serif; color: black; text-indent: -49.6pt;'>Javier Silva Pérez,</span><span style='font-size: 11pt; font-family: arial, sans-serif; color: black; text-indent: -49.6pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;'> Diputat delegat de Joventut</span></p> <p>Sr. <span style='font-family:arial,sans-serif;'><span style='font-size:11.0pt;'>Oriol Fernández i Saltor, cap de l’Oficina del Pla Jove</span></span></p> <p>Sra. <span style='font-family:arial,sans-serif;'><span style='font-size:11.0pt;'>Sara Torres Fernández, Unitat Tècnica de Serveis al Territori</span></span></p> <p>Sra. <span style='font-family:arial,sans-serif;'><span style='font-size:11.0pt;'>M. Teresa Clotet Masana, Unitat Tècnica de Gestió de recursos </span></span></p> dia 15: 10:00h      Presentació institucional Javier Silva Pérez, Diputat delegat de Joventut 10:15h     L’Oficina del Pla Jove en el nou Mandat 2020-2023                  Oriol Fernández i Saltor, cap de l’Oficina del Pla Jove 10:30h      Els recursos del Catàleg de serveis 2020                 Sara Torres Fernández, Unitat Tècnica de Serveis al Territori 11:00h      Altres recursos a disposició dels ens locals                  M. Teresa Clotet Masana, Unitat Tècnica de Gestió de recursos 11:15h     Torn de preguntes 12:00h      Fi de la sessió   Dia 16: 17:00h      Presentació institucional Javier Silva Pérez, Diputat delegat de Joventut 17:15h     L’Oficina del Pla Jove en el nou Mandat 2020-2023                  Oriol Fernández i Saltor, cap de l’Oficina del Pla Jove 17:30h      Els recursos del Catàleg de serveis 2020                 Sara Torres Fernández, Unitat Tècnica de Serveis al Territori 18:00h      Altres recursos a disposició dels ens locals                  M. Teresa Clotet Masana, Unitat Tècnica de Gestió de recursos 18:15h     Torn de preguntes 19:00h      Fi de la sessió nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba268199274 Diada Nacional de Catalunya. Ofrena Floral al Monument de Rafael Casanova. 2019-09-11 09:15:15 2019-09-11 09:30:30 https://www.diba.cat/web/agenda/-/diada-nacional-de-catalunya-ofrena-floral-al-monument-de-rafael-casanova- Carrer Alí-Bei, 5.  Barcelona Carrer Alí-Bei, 5.  Barcelona Barcelona 41.3910200,2.1772010 1 Presidència; Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns; Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial; Infraestructures i Espais Naturals; Acció Climàtica; Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç; Cultura; Educació, Esports i Joventut; Cohesió Social, Ciutadania i Benestar; diputat/diputada; Garcia i Cañizares, Joan Carles; Parlon Gil, Núria; Díaz Romero, Pilar; Marín Martínez, Núria; Ruíz Novella, Carlos; Pons i Vendrell, Pere; Collboni Cuadrado, Jaume; Mascarell Canalda, Ferran; Arimany Manso, Josep; Gomar Martín, Francesc Xavier; Sierra Gaona, Òscar; Tarin Canales, Josep; Menor Cantador, Eva; Vega López, Alfredo; Barnusell Ortuño, Alba; Presidència presidencia; recursos_humans_hisenda_i_serveis_interns; innovacio_governs_locals_i_cohesio_territorial; infraestructures_i_espais_naturals; accio_climatica; desenvolupament_economic_turisme_i_comerc; cultura; educacio_esports_i_joventut; cohesio_social_ciutadania_i_benestar; diputatdiputada; garcia_i_canizares_joan_carles; parlon_gil_nuria; diaz_romero_pilar; marin_martinez_nuria; ruiz_novella_carlos; pons_i_vendrell_pere; collboni_cuadrado_jaume; mascarell_canalda_ferran; arimany_manso_josep; gomar_martin_francesc_xavier; sierra_gaona_oscar; tarin_canales_josep; menor_cantador_eva; vega_lopez_alfredo; barnusell_ortuno_alba; presidencia a les 09.15 h <p>Presidenta, Núria Marín.</p> <p>Vicepresident primer, Jaume Collboni.</p> <p>Vicepresident tercer, Ferran Mascarell.</p> <p>Vicepresidenta quarta, Núria Parlon.</p> <p>Diputada presidenta del Grup Junts, Neus Munté.</p> <p>Diputada presidenta del Grup ECG, Laura Pérez.</p> <p>Diputada presidenta del Grup TxT, Lluïsa Melgares.</p> <p>Diputada adjunta a l'Àrea de presidencia, Pilar Díaz</p> <p>Diputat president delegat de l'Àrea de RR.HH., Hisenda i Serveis Interns, Carles Ruiz.</p> <p>Diputat president delegat de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Social, Josep Arimany.</p> <p>Diputat president delegat de l'Àrea d'Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, Pere Pons.</p> <p>Diputat president de l'Àrea de Medi Ambient, Francesc Xavier Gomar.</p> <p>Diputada presidenta delegada de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, Eva Menor.</p> <p>Diputat president delegat de l'Àrea de Cultura, Joan Carles Garcia Cañizares.</p> <p>Diputat president de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut, Alfredo Vega.</p> <p>Diputat delegat d'Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals, Josep Tarin.</p> <p>Diputat delegat de Comerç i adjunt de Serveis Interns, Òscar Sierra.</p> <p>Diputada delegada per a les Polítiques d'Igualtat, Alba Barnusell.</p> <p>Diputat portaveu del Grup ECG, Jonatan Fornés</p> <p>Diputada portaveu adjunta del Grup ERC-AM, Montserrat Benedí.</p> <p>Diputat del Grup ERC-AM, Ruben Arenas.</p> <p>Diputat del Grup ERC-AM, Eva Baró.</p> <p>Diputat del Grup ECG, Joan Subirats.</p> <p>Diputada del Grup ECG, Gemma Tarafa.</p> <p>Coordinador general, Juan Echániz.</p> <p>Interventor, Josep Abella.</p> <p>Director del Gabinet de la Presidència, Manuel Brinquis.</p> <p> </p> google/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293173159 Festa de l’Esport Català de la UFEC 2020-01-14 00:00:00 2020-01-14 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/festa-de-l-esport-cata-2 CaixaForum Av. Francesc Ferrer i Guardia 6-8 08038 Barcelona CaixaForum Av. Francesc Ferrer i Guardia 6-8 08038 Barcelona 41.3713480,2.1495750 1 Educació, Esports i Joventut; Escudé Rodríguez, David; diputat/diputada educacio_esports_i_joventut; escude_rodriguez_david; diputatdiputada A les 19:20 hores David Escudé, diputat delegat d'Esports nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba287865806 Visita al personal i a les instal·lacions de l'SPOTT 2019-12-17 00:00:00 2019-12-17 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/visita-al-personal-i-a-les-instal-lacions-del-recinte-de-l-escola-industri-1 SPOTT, C/ Sant Honorat, 5 de Barcelona SPOTT, C/ Sant Honorat, 5 de Barcelona 41.3829320,2.1761180 1 Àrea de Presidència; Marín Martínez, Núria; Moret Sabidó, Lluïsa; diputat/diputada area_de_presidencia; marin_martinez_nuria; moret_sabido_lluisa; diputatdiputada A les 11.00h <p>Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona</p> <p>Lluïsa Moret, diputada presidenta delegada de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba287357253 La Marató de TV3 2019-12-15 00:00:00 2019-12-15 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-amb-el-president-de-l-ateneu-barcelon-3 Fira Barcelona Montjuïc. Pavelló 1 de Barcelona Fira Barcelona Montjuïc. Pavelló 1 de Barcelona 41.3739390,2.1523970 1 Presidència; Marín Martínez, Núria; diputat/diputada presidencia; marin_martinez_nuria; diputatdiputada A les 18.00h <p>Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba287121935 Visita al personal i a les instal·lacions de l'edifici de Francesca Bonnemaison 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/visita-al-personal-i-a-les-instal-lacions-del-recinte-de-l-escola-industrial Edifici Francesca Bonnemaison. C/ Sant Pere Més Baix, 7 de Barcelona Edifici Francesca Bonnemaison. C/ Sant Pere Més Baix, 7 de Barcelona 41.3865880,2.1762080 1 Àrea de Presidència; Marín Martínez, Núria; Moret Sabidó, Lluïsa; diputat/diputada area_de_presidencia; marin_martinez_nuria; moret_sabido_lluisa; diputatdiputada A les 10.30 h <p>Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona</p> <p>Lluïsa Moret, diputada presidenta delegada de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293682243 Reunió Aj. Calella 2020-01-16 11:00:00 2020-01-16 12:00:00 Reunió amb l'Ajuntament de Calella per tractar els temes de : - Temes relacionats amb el Turisme - Temes de Finançament Local - Ironman https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-aj-calella Rambla de Catalunya n. 126 1 Pl. Can Serra Rambla de Catalunya n. 126 1 Pl. Can Serra Barcelona 41.395588,2.1575982 1 Presidència; Echániz Sans, Juan; Díaz Romero, Pilar presidencia; echaniz_sans_juan; diaz_romero_pilar <p>Sra. Pilar Díaz Romero - Diputada Adjunta a l'Àrea de Presidència i delegada per a les Relacions Internacionals.</p> <p>Sra. Montserrat Candini - Alcaldessa Aj. Calella.</p> <p>Sr. Josep Torres - 2 Tinent Alcalde de l'Ajuntament de Calella</p> <p>Sr. Juan Echaniz - Coordinador General Diputació</p> <p>Sra. Marina Espinosa - Coordinadora d'Estrategia Corporativa i Concertació Local</p> google/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba119592145 Signatura Programa de Crèdit Local amb Ajuntaments 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/signatura-programa-de-credit-local-amb-ajuntaments Despatx de la Presidenta, Can Serra, Rambla Catalunya, 126 Despatx de la Presidenta, Can Serra, Rambla Catalunya, 126 41.3956230,2.1576200 1 Marín Martínez, Núria; diputat/diputada marin_martinez_nuria; diputatdiputada A les 16.00h. <p>Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona</p> <p>Àlex Garrido, alcalde de Manlleu</p> <p>Eudald Calvo, alcalde d'Argentona</p> <p>Jordi Mir, alcalde de Cabrera de Mar</p> <p>Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbuí</p> <p>Yolanda Ribera, regidora d'Economia i Serveis Generals de Castellar del Vallès</p> <p>Ignasi Simón, alcalde de lliçà d'Amunt</p> <p>Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei</p> <p>José Antonio Montero, alcalde de Montornès del Vallès</p> <p>Josep M. Feliu, alcalde de Navarcles</p> <p>Oriol Ribalta, alcalde de Sallent</p> <p>Joan C. Batanés, alcalde de Sant Fruitós de Bages</p> <p>Josep Perpiñà, alcalde de Sant Just Desvern</p> <p>N. Marín Garcia, Tinenta d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert de Terrassa</p> <p>Jaume Riba, alcalde de Torre de Claramunt</p> <p>Noemí Trucharte, alcalde de Vilanova del Camí</p> <p> </p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba285176947 Primera Comissió Política de treball del PAM 2019-12-05 00:00:00 2019-12-05 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-amb-el-president-de-l-ateneu-barcelon-1 Depatx de la Presidenta, Can Serra, Rambla Catalunya, 126 de Barcelona Depatx de la Presidenta, Can Serra, Rambla Catalunya, 126 de Barcelona Barcelona 41.3956400,2.1575980 1 Marín Martínez, Núria; diputat/diputada; Presidència marin_martinez_nuria; diputatdiputada; presidencia A les 09.30h <ul> <li>Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona</li> <li>Mª Carmen Fortuny Camarena, vicepresidenta segona</li> <li>Ferran Mascarell Canalda, vicepresident tercer</li> <li>Núria Parlón Gil, vicepresidenta quarta i diputada delegada de les Polítiques de Participació, l'Agenda 2030 i els ODS</li> <li>Mª Lluïsa Moret, diputada presidenta de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar</li> <li>Pilar Díaz Romero, diputada adjunta a l'Àrea de Presidència i delegada per a les Relacions Internacioals</li> <li>Carles Ruiz Novella, diputat president de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns</li> <li>Pere Pons Vendrell, diputat president de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals</li> <li>Xesco Gomar Martín, diputat president de l'Àrea d'Acció Climàtica</li> <li>Juan Echániz Sanz, coordinador general</li> <li>Manel Brinquis Pérez, director del Gabinet de la Presidència</li> <li>M. José Palacio, cap de Servei de Secretaria</li> </ul> <p> </p> google/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba269937619 GIA. Gestor d’Informació d’Activitats. Trobada anual GIA 2019-12-04 09:00:00 2019-12-04 14:00:00 Us convidem a la III edició del TAG #GIAdiba organitzada per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta trobada anual està adreçada als 240 municipis usuaris del GIA. https://www.diba.cat/web/agenda/-/gia-gestor-d-informacio-d-activitats-trobada-anual-gia Auditori del Museu Marítim Barcelona. Av. De les Drassanes s/n Barcelona Auditori del Museu Marítim Barcelona. Av. De les Drassanes s/n Barcelona 41.3753020,2.1762500 1 Què us oferim en el TAG #GIAdiba 2019? Tendències i novetats relacionades amb el sector de les activitats Avançar els canvis normatius que es preveuen en matèria d’activitats Identificar les novetats i evolutius del GIA Servir com a punt de trobada i d’intercanvi dels usuaris Per últim, volem reconèixer la tasca desenvolupada pel personal dels ajuntaments, per això, us hem preparat alguna sorpresa. Us hi esperem ! Destinataris Personal tècnic i administratiu usuari del GIA i que du a terme tasques en matèria d’activitats. Inscripcions i programa El període d'inscripció es tancarà un cop s'hagin assolit les places ofertades, o en tot cas, 10 dies abans de l'inici del curs. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat; les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds. Podeu fer efectives les vostres inscripcions al següent enllaç. Galeria d'imatges   1. Presentació 2. Ponència marc: Nova Llei d’impuls de l’activitat econòmica en un entorn digital 3. Sessions: Novetats GIA 2019-2020 Directori d’empreses en les webs municipals Integració del GIA amb el SITMUN. Informació cartogràfica de les activitats. Inspire 4. Cloenda nominatim/OK Agenda electes 2020-01-18 12:37
agendadiba293971146 Inauguració de l'exposició Transitar a Viladecans 2020-01-28 00:00:00 2020-01-28 23:59:59 L'exposició es podrà visitar fins al 13 de febrer. https://diba.cat/documents/113226/293971189/Imatge+promocional+Transitar/3e00097b-cbec-46df-847e-373b13ef7784?t=1579268566937 https://www.diba.cat/web/agenda/-/inauguracio-de-l-exposicio-transitar-a-viladecans Centre de recursos per a joves Can Xic. Parc de Can Xic, 1 Viladecans Centre de recursos per a joves Can Xic. Parc de Can Xic, 1 Viladecans 41.3155080,2.0142160 https://www.diba.cat/web/transitar/exposicions-detall 1 Entrada lliure a les 10:30 nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba287750406 Racionalització d’usos i espais en els equipaments culturals (1a edició) 2020-02-27 09:00:00 2020-03-11 14:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/racionalitzacio-d-usos-i-espais-en-els-equipaments-culturals oerc.formacio@diba.cat Centre d'Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning) - C/ Montalegre núm 7 - 08001 Barcelona Centre d'Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning) - C/ Montalegre núm 7 - 08001 Barcelona 41.3841690,2.1662720 1 Els espais són un bé molt preuat en el món cultural. Introduir elements de racionalització i de bona gestió pel que fa a l’ús que els donem permet treure profit d’una manera eficaç a les demandes de la ciutadania. El curs relacionarà els principals problemes d’utilització dels espais en els equipaments culturals i plantejarà solucions de racionalització en l’ús i el repartiment dels diferents recintes, amb una especial atenció a les periodicitats i els horaris. També s’abordarà com distribuir un mateix espai per a usos i programacions diferents i s’avançaran elements per tal de compartir superfícies i anar cap a la co-responsabilitat pel que fa a la gestió. Igualment s’exposaran casos i exemples concrets i es treballaran diverses situacions amb els participants. Si voleu una gestió integral i racional dels espais del vostre municipi aquest curs és totalment idoni i us proporcionarà, a més, molts elements d’aplicació immediata. Les sessions seran impartides per David Roselló, gestor cultural i director de Nexe Cultural. Roselló ha participat en nombrosos cursos del CERC i té una llarguíssima experiència en el món de la gestió cultural, essent-ne un dels noms de referència. I per Patrícia Julià, advocada a l’empresa SelnProDat i advocada de la Federació d’Ateneus de Catalunya. La sessió impartida per Patrícia Julià serà presentada, al seu torn, per Eugènia Argimon, tècnica del Programa d’Assessoraments del Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona. Trobareu tota la informació, el programa i el formulari d'inscripció en el següent enllaç:  Inscripció   David Roselló i Cerezuela és màster en gestió cultural per la Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en la gestió, l’acció, la docència i la consultoria, sempre en el camp cultural. Des de 1988 desenvolupa estudis de consultoria, en especial Plans Estratègics de Cultura i és professor invitat arreu de Catalunya, l’Estat espanyol, Europa, Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. Fou cofundador de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, el 1993. És autor de l’obra de referència Diseño y evaluación de proyectos culturales (ed. Ariel, 2004, 10 edicions) i coautor de Gestión cultural. Estudios de caso (Ariel, 2008).   Patrícia Julià és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Màster en Dret de la Societat de la Informació. Especialització en dret digital i en auditories en protecció de dades i entorns tecnològics. És sòcia i responsable de l’Àrea Jurídica de l’empresa Seinprodat Asesores, S.L. Fa més de 15 anys que exerceix com advocada en la branca del Dret Mercantil, i el Dret d’associacions i fundacions. I és advocada de la Federació d’Ateneus de Catalunya des de fa 10 anys. Col·labora fent formacions per ajuntaments en matèria de Protecció de Dades, formació a les entitats sense ànim de lucre, i assessorament legal d’entitats (associacions i fundacions). nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293682491 Reunió Ajuntament Igualada 2020-01-16 09:00:00 2020-01-16 10:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-ajuntament-igualada Edifici Ig-Nova. C/ de Lleida, 78. Igualada Edifici Ig-Nova. C/ de Lleida, 78. Igualada 41.5843120,1.6277100 1 Igualada; Reunió; Ruiz López, Juan Luis; Anoia; diputat/diputada; Desenvolupament Econòmic Local igualada; reunio; ruiz_lopez_juan_luis; anoia; diputatdiputada; desenvolupament_economic_local <p>Juan Luis Ruiz López, diputat delegat de Turisme de la Diputació de Barcelona.</p> <p>Francesc Vila Albet, gerent dels Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.</p> <p>Jordi Marcé, regidor de Turisme de l'Ajuntament d'Igualada.</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba289315397 110a Copa Nadal de Natació 2019-12-25 00:00:00 2019-12-25 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/110a-copa-nadal-de-natacio Moll de la Fusta, 08002 Barcelona Moll de la Fusta, 08002 Barcelona 41.3791610,2.1804050 1 Educació, Esports i Joventut; Escudé Rodríguez, David; diputat/diputada educacio_esports_i_joventut; escude_rodriguez_david; diputatdiputada A les 12:00 hores David Escudé, diputat delegat d'Esports nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba292669125 Presentació del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020 de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 2020-01-14 00:00:00 2020-01-14 23:59:59 Jornada informativa amb l'objectiu de facilitar la informació essencial sobre els recursos de la Gerència de Promoció Econòmica i Ocupació i d’aconseguir una millora de la qualitat tant dels projectes i serveis que presten els ens locals com del suport que obtenen per part de la Diputació de Barcelona. La sessió s'estructurarà en dues parts. La primera consistirà en una explicació en plenari de les prioritats i dels aspectes generals a tenir presents pel que fa al suport de la Gerència als projectes i serveis dels ens locals, oferint una visió panoràmica suficient respecte els tipus de suport disponibles. A la segona part es realitzaran tres trobades simultànies on es podrà aprofundir amb els referents tècnics de cada Oficina/Servei en el coneixement de la finalitat, els requisits i els criteris específics de cada un dels recursos catalogables.  https://www.diba.cat/web/agenda/-/presentacio-del-cataleg-de-la-xarxa-de-governs-locals-2020-de-la-gerencia-de-serveis-de-promocio-economica-i-ocupacio Espai Francesca Bonnemaison – C. Sant Pere més baix 7, Barcelona  Espai Francesca Bonnemaison – C. Sant Pere més baix 7, Barcelona  41.3865880,2.1762080 1 Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç; Villamayor Caamaño, Javier; Jornada; Menor Cantador, Eva; diputat/diputada desenvolupament_economic_turisme_i_comerc; villamayor_caamano_javier; jornada; menor_cantador_eva; diputatdiputada De 9.30h a 13.30h <p>Electes, responsables i tècnics locals vinculats a l’àmbit de la Promoció Econòmica i Ocupació</p> <p>Sra. Eva Menor, diputada presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç </p> <p>Sr. Javier Villamayor, coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç </p> <p>Sr. Leandre Mayola, gerent de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació </p> <p>Sr. Roger Pumares, cap del Servei de Teixit Productiu</p> <p>Sra. Maria Sol Lage, cap de l’Oficina Tècnica d’Estratègies de Desenvolupament Econòmic </p> <p>Sra. Encarna Peran, cap de la Secció de Gestió, Avaluació i Recursos </p> <p>Sra. Cristina Pardo, cap de la Secció de Coordinació de Polítiques del Servei de Mercat de Treball </p> <p> </p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293228870 Lliurament actualització cartografia topogràfica urbana digital 2020-01-15 09:00:00 2020-01-15 09:00:00 Lliurament actualització cartogràfica topogràfica urbana digital. https://www.diba.cat/web/agenda/-/lliurament-actualitzacio-cartografia-topografica-urbana-digital Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, carrer de Dalt, 19 Sant Salvador de Guardiola Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, carrer de Dalt, 19 Sant Salvador de Guardiola 41.6787330,1.7670390 1 Infraestructures i Espais Naturals; Reunió; Fortuny Camarena, Carmela; diputat/diputada infraestructures_i_espais_naturals; reunio; fortuny_camarena_carmela; diputatdiputada <p>Carmela Fortuny, vicepresidenta segona.</p> <p>Georgina Mercadal, alcaldessa</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293229037 Lliurament pla director Poble Vell 2020-01-15 12:00:00 2020-01-15 12:00:00 Lliurament pla director Poble Vell. https://www.diba.cat/web/agenda/-/lliurament-pla-director-poble-vell Ajuntament de Súria, carrer d'Ernest Solvay, 13 Súria Ajuntament de Súria, carrer d'Ernest Solvay, 13 Súria 41.8310060,1.7541640 1 Infraestructures i Espais Naturals; Reunió; Fortuny Camarena, Carmela; diputat/diputada infraestructures_i_espais_naturals; reunio; fortuny_camarena_carmela; diputatdiputada <p>Carmela Fortuny, vicepresidenta segona</p> <p>Albert Coberó, alcalde</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba285176683 Presentació programa Invulnerables de lluita contra la pobresa infantil Km. 0 2019-12-04 11:00:00 2019-12-04 12:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/presentacio-programa-invulnerables-de-lluita-contra-la-pobresa-infantil-km-0 Museu Maritim, Av. de les Drassanes, s/n de Barcelona Museu Maritim, Av. de les Drassanes, s/n de Barcelona 1 Fortuny Camarena, Carmela; diputat/diputada fortuny_camarena_carmela; diputatdiputada <p>Carmela Fortuny, vicepresidenta segona.</p> <p>Elviara Mata, diretora Museu Maritim.</p> Presentació videoclip per la Infancia: Programa Invulnerables de lliuta contra la pobresa infantil. Km. 0 nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba286805159 Jornades: Introducció a l'habitatge, l'urbanisme, les activitats i la protecció civil: Formació nous electes 2019-12-11 09:00:00 2019-12-11 10:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/jornades-introduccio-a-l-habitatge-l-urbanisme-les-activitats-i-la-proteccio-civil-formacio-nous-electes Edifici del Vagó, Recinte Escola Industrial Edifici del Vagó, Recinte Escola Industrial Barcelona 41.387218,2.1491817 1 Fortuny Camarena, Carmela; diputat/diputada fortuny_camarena_carmela; diputatdiputada Carmela Fortuny, vicepresidenta segona Jornades: Introducció a l'habitatge, l'urbanisme, les activitats i la protecció civil. Formació a nous electes. google/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293928623 CIS Cultura, Educació i Atenció a les Persones (gener) 2020-01-23 00:00:00 2020-01-23 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/cis-cultura-educacio-i-atencio-a-les-persones-desembre- Sala Prat de la Riba. 3ª planta de Can Serra. Rambla Catalunya, 126. Barcelona Sala Prat de la Riba. 3ª planta de Can Serra. Rambla Catalunya, 126. Barcelona 41.3958580,2.1575980 https://www.diba.cat/web/ladiputacio/comissions-informatives-i-de-seguiment 1 Benestar i ciutadania; Cultura; Educació; Esports; Administració local; Salut pública; Barcelona; Cultura; Educació, Esports i Joventut; Diputació de Barcelona; Abella Albiñana, Josep; Agenda; Reunió; Àrea de Cultura; Àrea d'Educació, Esports i Joventut; diputat/diputada; Garcia i Cañizares, Joan Carles; Funtané i Vilà, Rosa; Garcia i Acero, Antoni; Lladó i Esteller, Oriol; Parlon Gil, Núria; Pérez Castaño, Laura; Vega López, Alfredo; Moret Sabidó, Lluïsa; Escudé Rodríguez, David; Llorca Ibáñez, Enric; Munté i Fernandez, Neus; Benedí i Altés, Montserrat; Teixidó i Pont, Francesc; Subirats Humet, Joan; Hernández Moyano, Adrián; Gracia Álvarez, Daniel; Melgares i Aguirre, Lluïsa benestar_i_ciutadania; cultura; educacio; esports; administracio_local; salut_publica; barcelona; cultura; educacio_esports_i_joventut; diputacio_de_barcelona; abella_albinana_josep; agenda; reunio; area_de_cultura; area_deducacio_esports_i_joventut; diputatdiputada; garcia_i_canizares_joan_carles; funtane_i_vila_rosa; garcia_i_acero_antoni; llado_i_esteller_oriol; parlon_gil_nuria; perez_castano_laura; vega_lopez_alfredo; moret_sabido_lluisa; escude_rodriguez_david; llorca_ibanez_enric; munte_i_fernandez_neus; benedi_i_altes_montserrat; teixido_i_pont_francesc; subirats_humet_joan; hernandez_moyano_adrian; gracia_alvarez_daniel; melgares_i_aguirre_lluisa Inici a les 9:00 hores <p>Presidència: Sra. Núria Parlón Gil</p> <p>Vocalies:</p> <p>Sra. Lluïsa Moret Sabidó</p> <p>Sr. Alfredo Vega López</p> <p>Sr. Enric Llorca Ibáñez</p> <p>Sr. David Escudé Rodríguez</p> <p>Sra. Montserrat Benedí i Altés</p> <p>Sra. Rosa Funtané i Vilà</p> <p>Sr. Oriol Lladó i Esteller</p> <p>Sr. Francesc Teixidó i Pont</p> <p>Sr. Antoni Garcia i Acero</p> <p>Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares</p> <p>Sra. Neus Munté i Fernández</p> <p>Sra. Laura Pérez Castaño</p> <p>Sr. Joan Subirats Humet</p> <p>Sr. Adrián Hernández Moyano</p> <p>Sr. Daniel Gracia Álvarez</p> <p>Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293928502 CIS Presidència, Serveis Interns i Innovació (gener) 2020-01-23 00:00:00 2020-01-23 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/cis-presidencia-serveis-interns-i-innovacio-desembre- Sala Prat de la Riba. 3ª planta de Can Serra. Rambla Catalunya, 126. Barcelona Sala Prat de la Riba. 3ª planta de Can Serra. Rambla Catalunya, 126. Barcelona 41.3958580,2.1575980 https://www.diba.cat/web/ladiputacio/comissions-informatives-i-de-seguiment 1 Administració local; Barcelona; Presidència; Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns; Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial; Diputació de Barcelona; Agenda; Reunió; Àrea de Presidència; Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns; Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial; diputat/diputada; Guiteras i Rubio, Dionís; Mut i Bosque, Josep Ramon; Fàbrega i Colomer, Jordi; Parlon Gil, Núria; Díaz Romero, Pilar; Ruíz Novella, Carlos; Collboni Cuadrado, Jaume; Mascarell Canalda, Ferran; Arimany Manso, Josep; Guijarro Palma, Rubén; Fernàndez i Diaz, Gabriel; Fornés Martínez, Jonatan; Duarte Molina, Rafael; Tejedor Fabregat, Lluís; Gracia Álvarez, Daniel; Melgares i Aguirre, Lluïsa administracio_local; barcelona; presidencia; recursos_humans_hisenda_i_serveis_interns; innovacio_governs_locals_i_cohesio_territorial; diputacio_de_barcelona; agenda; reunio; area_de_presidencia; area_de_recursos_humans_hisenda_i_serveis_interns; area_dinnovacio_governs_locals_i_cohesio_territorial; diputatdiputada; guiteras_i_rubio_dionis; mut_i_bosque_josep_ramon; fabrega_i_colomer_jordi; parlon_gil_nuria; diaz_romero_pilar; ruiz_novella_carlos; collboni_cuadrado_jaume; mascarell_canalda_ferran; arimany_manso_josep; guijarro_palma_ruben; fernandez_i_diaz_gabriel; fornes_martinez_jonatan; duarte_molina_rafael; tejedor_fabregat_lluis; gracia_alvarez_daniel; melgares_i_aguirre_lluisa Inici a les 11:00 hores <p>Presidència: Sra. Pilar Díaz Romero</p> <p>Vocalies:</p> <p>Sra. Núria Parlón Gil</p> <p>Sr. Jaume Collboni Cuadrado</p> <p>Sr. Carles Ruiz Novella</p> <p>Sr. Rubén Guijarro Palma</p> <p>Sr. Gabriel Fernández i Díaz</p> <p>Sr. Dionís Guiteras i Rubio</p> <p>Sr. Martí Pujol i Casals</p> <p>Sr. Jordi Fàbrega i Colomer</p> <p>Sr. Josep Ramon Mut i Bosque</p> <p>Sr. Josep Arimany i Manso</p> <p>Sr. Ferran Mascarell i Canalda</p> <p>Sr. Rafel Duarte Molina</p> <p>Sr. Jonatan Fornés Martínez</p> <p>Sr. Lluís Tejedor Fabregat</p> <p>Sr. Daniel Gracia Álvarez</p> <p>Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba293228934 Lliurament actualització cartografia topogràfica urbana digital 2020-01-15 10:00:00 2020-01-15 10:00:00 Lliurament actualització topogràfrica urbana digital https://www.diba.cat/web/agenda/-/lliurament-actualitzacio-cartografia-topografica-urbana-digit-1 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ctra. de Vic, 35-37 Sant Fruitós de Bages Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ctra. de Vic, 35-37 Sant Fruitós de Bages 41.7508050,1.8735230 1 Infraestructures i Espais Naturals; Reunió; Fortuny Camarena, Carmela; diputat/diputada infraestructures_i_espais_naturals; reunio; fortuny_camarena_carmela; diputatdiputada <p>Carmela Fortuny, vicepresidenta segona</p> <p>Joan Carles Batanés, alcalde</p> nominatim/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba285271106 Reunió amb el President de l'Ateneu Barcelonès 2019-12-05 00:00:00 2019-12-05 23:59:59 https://www.diba.cat/web/agenda/-/reunio-amb-el-director-de-la-cova-de-sant-ignasi Depatx de la Presidenta, Can Serra, Rambla Catalunya, 126 de Barcelona Depatx de la Presidenta, Can Serra, Rambla Catalunya, 126 de Barcelona Barcelona 41.3956400,2.1575980 1 Marín Martínez, Núria; diputat/diputada; Presidència marin_martinez_nuria; diputatdiputada; presidencia A les 09.00h <p>Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona</p> <p>Jordi Casassas, president de l'Ateneu Barcelonès</p> <p>Carles Llorens, vicepresident de l'Ateneu Barcelonès</p> google/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba284852952 Assistència a la 15a edició lliurament Premis Patronat Barcelona Comerç 2019-11-26 20:00:00 2019-11-26 01:00:00 https://diba.cat/documents/890286/275434425/Fundaci%C3%B3+Barcelona+Comer%C3%A7.JPG/28e57f19-1d5e-4a49-b0da-2470723be39f?t=1580802656781 https://www.diba.cat/web/agenda/-/assistencia-a-la-15a-edicio-lliurament-premis-patronat-barcelona-comerc Hotel Sofia Barcelona. Pl. Pius XII, 4 (Barcelona) Hotel Sofia Barcelona. Pl. Pius XII, 4 (Barcelona) Barcelona 41.3859890,2.1233120 1 Comerç i consum; Barcelona; Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç; Esdeveniments; Inauguració i/o cloenda; Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç; Sierra Gaona, Òscar; Barcelonès; diputat/diputada comerc_i_consum; barcelona; desenvolupament_economic_turisme_i_comerc; esdeveniments; inauguracio_io_cloenda; area_de_desenvolupament_economic_turisme_i_comerc; sierra_gaona_oscar; barcelones; diputatdiputada <p>Óscar Sierra Gaona, diputat delegat de Comerç</p> <p>Salva Vendrell, president del Patronat Barcelona Comerç.</p> google/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
agendadiba288181999 Pla de mobilitat urbana sostenible a La Garriga. 2019-12-18 13:00:00 2019-12-18 13:00:00 https://www.diba.cat/web/agenda/-/pla-de-mobilitat-urbana-sostenible-a-la-garriga- Plaça Esglesia, 2 La Garriga Plaça Esglesia, 2 La Garriga La Garriga 41.6850549,2.285864 1 Infraestructures i Espais Naturals; Activitats organitzades per la Diputació de Barcelona; Reunió; Fortuny Camarena, Carmela; diputat/diputada infraestructures_i_espais_naturals; activitats_organitzades_per_la_diputacio_de_barcelona; reunio; fortuny_camarena_carmela; diputatdiputada <p>Carmela Fortuny, vicepresidenta segona.</p> <p>Dolors Castellà, alcaldessa</p> <p>Joan Closa, gerent Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic.</p> Lliurament dels treballs; Pla de mobilitat urbana sostenible a la Garriga. PEPP i catàleg béns Arquitectònic Històric Ambiental. google/OK Agenda electes 2020-07-09 15:12
Estadístiques 2020
acte

Mitjana 2020: 822,58 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/