ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Correu de contacte
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_219363_08006_285 Isabel Roig Casas 3r. Tinent/a d'Alcalde Cultura, Acció Social, Drets Civils i Seguretat Ciutadana 08006 104 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_204236_08263_23 VICTOR PUNTAS ALVARADO Regidor Assessor 08263 121 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_923436_08236_23 Maria Angels Mata Quintana Regidor Gent Gran i Participació 08236 108 Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_838214_08902_23 Jaume Folch Fusté Regidor 08902 108 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_798333_08136_287 Helena Ollé Julià 5è. Tinent/a d'Alcalde Ciutadania i Cooperació Internacional 08136 106 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_798329_08136_6 Abel Navarro Cardenal 4t. Tinent/a d'Alcalde 08136 105 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_750824_08123_292 Silvia Sanchez Castejón Tinent/a d'alcalde/essa Educació, Infància i Joventut, Comunicació i Transparència, Noves Tecnologies 08123 102 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_847484_08093_5 Enrique Franch Martínez 3r. Tinent/a d'Alcalde 08093 104 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_844284_08268_23 Daniel Garcia Regues Regidor 08268 107 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_682636_08062_24 Carme Llorens Concustell Regidora Serveis Socials, Gent Gran, Sanitat i Dona 08062 106 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_682447_08113_7 Jaume Torras Oliveras 5è. Tinent/a d'Alcalde Recursos Humans, Transparència i Protecció Civil 08113 106 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_679147_08079_23 Àlex Casals i Sansolí Regidor EDUCACIÓ 08079 105 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_682638_08062_285 Imma Torralba Valenciano 3r. Tinent/a d'Alcalde Ensenyament, Infància,Consell Escolar, Xarxa educativa Santpedor, Biblioteca, Entitats 08062 104 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_693254_08302_24 Meritxell Humbert Figueras Regidora 08302 117 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_444810_08205_286 Joana M. Barbany Freixa 4t. Tinent/a d'Alcalde Promoció Econòmica, Innovació, Govern Obert 08205 105 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_425280_08222_23 Vicenç Martínez Ruíz Regidor 08222 111 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_425308_08294_24 Ana Maria Sanchez Maximiano Regidora 08294 100 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_882424_08262_24 Miriam Rubio Molina Regidora 08262 113 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_447459_08268_23 Xavier Serra Solé Regidor Cultura, Ensenyament, Obres i Serveis 08268 106 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_769884_08292_3 Pere Masagué Esteve 1r. Tinent/a d'Alcalde Governació, Emergència i Seguretat ciutadana, Participació ciutadana i Comunicació i Noves Tecnolog. 08292 102 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_769924_08292_24 Patricia Badia Delgado Regidora Joventut, Cultura i Festes 08292 105 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_209399_08136_5 Juan José Fernández Martín 3r. Tinent/a d'Alcalde Territori, Organització, RRHH, Esports, Seguretat ciutadana 08136 104 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_219773_08093_4 Oriol Baños Dieste 2n. Tinent/a d'Alcalde 08093 103 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_971356_08233_24 Dolors Casellas Pons Regidora Festes i Promoció Econòmica 08233 108 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_996422_08063_23 José Manuel López Moreno Regidor 08063 106 Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_971219_08233_24 Alba Comas Molas Regidora Educació, Joventut i Infància 08233 107 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_971224_08233_23 Genís Garcia López Regidor Urbanisme i Medi Ambient 08233 109 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_971361_08233_23 Ermen Llobet Martí Regidor Transició energètica i Medi Ambient 08233 110 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_202631_08233_23 Josep Vilar Gumfaus Regidor 08233 111 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_735444_08093_271 Queralt Tor Guitart 1r. Tinent/a d'Alcalde 08093 102 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_847484_08093_5 Enrich Franch Martínez 3r. Tinent/a d'Alcalde 08093 104 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_1016709_08098_23 Daniel Camerino Rodulfo Regidor 08098 110 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_1017289_08147_23 Marc Serradó Mestres Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08147 119 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_968299_08010_286 Mariona Altimira Sallent 4t. Tinent/a d'Alcalde Joventut, Participació i Àrea de Dones Feminismes i LGTBI // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08010 105 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_954577_08223_23 Adrià Bayona Laborda Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08223 109 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_447117_08141_4 Jaume Casals Ció 2n. Tinent/a d'Alcalde Serveis Financers, Participació // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08141 103 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_704767_08014_23 Israel Calvache Masuet Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08014 111 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_953410_08144_4 Jordi Marmi Casals 2n. Tinent/a d'Alcalde Manteniment, Brigada, Serveis i Obres // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08144 103 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_953400_08144_24 Emma Bessa Castillo Regidora Serveis Socials, Igualtat, Medi Ambient // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08144 105 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_1002243_08010_23 Angel Camacho Perez Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08010 106 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_904284_08022_284 Roser Valverde Lojo 2n. Tinent/a d'Alcalde Cultura, Festes, Patum, Participació Popular i Feminisme, LGTBI i Societat Inclusiva // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08022 103 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_967121_08235_5 David Hernández Teixidó 3r. Tinent/a d'Alcalde Participació i Seguretat // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08235 104 Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_951837_08267_284 Queralt Casoliva Rocabruna 2n. Tinent/a d'Alcalde Festes, Participació Ciutadana, Patrimoni, Arxiu Històric i Benestar Animal // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08267 103 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_205095_08235_24 Anna Losantos Sistach Regidora Promoció Economica, Cultura i Equitat // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT anna.losantos@santpol.cat 08235 107 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_1029479_08140_271 Ylenia Morros 1r. Tinent/a d'Alcalde // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08140 102 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_992459_08123_23 Estefania Castillo Márquez Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08123 113 Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_966629_08205_288 Lourdes Llorente Martínez 6è. Tinent/a d'Alcalde Bon Govern, Transparència i Participació // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08205 107 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_996021_08221_23 Carles Garcia Salas Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08221 109 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_1017288_08147_23 Marc Guevara Monfort Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08147 120 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_989955_08054_23 Olga Mateo Martínez Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08054 117 Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
Estadístiques 2020
electe

Mitjana 2020: 206,40 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/