ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
196 Arxiu Històric i Municipal de Sitges. Servei d'arxiu administratiu i gestió documental Ca. Pruelles, 1. Bxs. Polígon Mas Alba, 08870, SITGES 08870 SITGES Garraf 41.2471350,1.8114240 http://www.sitges.cat/html/sitges_tema_a_tema/cultura/arxiu_municipal.html 938 109 116 arxiuadministratiu@sitges.cat 08270 17 3 De dilluns a divendres de 8 a 15:30 h. Central de Serveis Tècnics arxius196 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2024
Arxius municipals: detall

Mitjana 2024: 126,51 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/