ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Correu de contacte
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_219773_08093_4 Oriol Baños Dieste 2n. Tinent/a d'Alcalde 08093 103 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_971356_08233_24 Dolors Casellas Pons Regidora Festes i Promoció Econòmica 08233 108 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_996422_08063_23 José Manuel López Moreno Regidor 08063 106 Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_971219_08233_24 Alba Comas Molas Regidora Educació, Joventut i Infància 08233 107 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_971224_08233_23 Genís Garcia López Regidor Urbanisme i Medi Ambient 08233 109 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_971361_08233_23 Ermen Llobet Martí Regidor Transició energètica i Medi Ambient 08233 110 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_202631_08233_23 Josep Vilar Gumfaus Regidor 08233 111 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_735444_08093_271 Queralt Tor Guitart 1r. Tinent/a d'Alcalde 08093 102 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_847484_08093_5 Enrich Franch Martínez 3r. Tinent/a d'Alcalde 08093 104 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_1016709_08098_23 Daniel Camerino Rodulfo Regidor 08098 110 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_1017289_08147_23 Marc Serradó Mestres Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08147 119 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_968299_08010_286 Mariona Altimira Sallent 4t. Tinent/a d'Alcalde Joventut, Participació i Àrea de Dones Feminismes i LGTBI // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08010 105 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_954577_08223_23 Adrià Bayona Laborda Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08223 109 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_447117_08141_4 Jaume Casals Ció 2n. Tinent/a d'Alcalde Serveis Financers, Participació // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08141 103 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_704767_08014_23 Israel Calvache Masuet Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08014 111 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_953410_08144_4 Jordi Marmi Casals 2n. Tinent/a d'Alcalde Manteniment, Brigada, Serveis i Obres // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08144 103 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_953400_08144_24 Emma Bessa Castillo Regidora Serveis Socials, Igualtat, Medi Ambient // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08144 105 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_1002243_08010_23 Angel Camacho Perez Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08010 106 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_904284_08022_284 Roser Valverde Lojo 2n. Tinent/a d'Alcalde Cultura, Festes, Patum, Participació Popular i Feminisme, LGTBI i Societat Inclusiva // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08022 103 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_967121_08235_5 David Hernández Teixidó 3r. Tinent/a d'Alcalde Participació i Seguretat // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08235 104 Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_951837_08267_284 Queralt Casoliva Rocabruna 2n. Tinent/a d'Alcalde Festes, Participació Ciutadana, Patrimoni, Arxiu Històric i Benestar Animal // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08267 103 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_205095_08235_24 Anna Losantos Sistach Regidora Promoció Economica, Cultura i Equitat // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT anna.losantos@santpol.cat 08235 107 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_1029479_08140_271 Ylenia Morros 1r. Tinent/a d'Alcalde // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08140 102 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_992459_08123_23 Estefania Castillo Márquez Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08123 113 Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_966629_08205_288 Lourdes Llorente Martínez 6è. Tinent/a d'Alcalde Bon Govern, Transparència i Participació // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08205 107 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_996021_08221_23 Carles Garcia Salas Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08221 109 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_1017288_08147_23 Marc Guevara Monfort Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08147 120 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_989955_08054_23 Olga Mateo Martínez Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08054 117 Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_998031_08034_24 Tatiana Piza Ruiz Regidora // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08034 107 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_844466_08203_23 Daniel Trinidad Molins Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08203 109 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_686660_08046_23 Hug Lucchetti Barba Regidor Participació, Esports, Joventut, Igualtat, Formació i Ocupació // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08046 109 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_902664_08022_5 Ivan Sánchez Rodríguez 3r. Tinent/a d'Alcalde Comunicació, Drets Socials Bàsics, Dret a l¿Habitatge, Patrimoni Cultural i Museus // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT sanchezri@ajberga.cat 08022 104 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_692956_08240_23 Jordi Pujol Lizana Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08240 115 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_785524_08040_23 Marc Jimenez Torres Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08040 115 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_698468_08076_24 Raquel Montoya Campos Regidora // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT montoyacr@olesademontserrat.cat 08076 113 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_951173_08192_23 Pau Clusella Coberó Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08192 110 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_958035_08205_23 Marco Simarro Zanon Regidor Participació , Barris i Joventut // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08205 113 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_952263_08259_24 Ana Cristina Muñoz Cotoré Regidora // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08259 111 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_991590_08088_23 Josep Tarradas Dulcet Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08088 113 Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_683392_08141_3 Genís Rovira Barat 1r. Tinent/a d'Alcalde Cultura, Comunicació, Organització i Noves Tecnologies // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08141 102 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_953208_08158_24 Meritxell Aguilar Garcia Regidora // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08158 111 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_952306_08259_23 Lluís Morales Peix Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08259 110 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_953415_08144_271 Sílvia Subirana Parera 1r. Tinent/a d'Alcalde Educació, Cultura, Comunicació, Urbanisme // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08144 102 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_632323_08140_24 Nereida Berruezo Vega Regidora Cultura, Feminisme, Infància, Joventut, Gent Gran i Inclusió // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08140 106 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_989842_08051_23 Margarita Oncins Casanova Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08051 121 Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_989408_08007_23 Guiu Muns Roura Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT gmuns@ademunt.cat 08007 112 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_995618_08202_23 Roser Calvet Riera Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08202 115 Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_1003544_08033_23 Marta Barnils Uña Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08033 115 Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_217357_08144_1 Sebastià Prat Guilanyà Alcalde Hisenda, Promoció Econòmica, Activitats i Món Rural, Recursos Humans // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08144 101 H Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
electe_686662_08046_271 Laia Muñoz Casanovas 1r. Tinent/a d'Alcalde Desenvolupament de l'Organització, Salut, Habitatge i Acció Social // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT laiamc@cardedeu.cat 08046 102 D Càrrecs electes 2020-05-31 08:27
Estadístiques 2020
Càrrecs electes

Mitjana 2020: 386,18 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5