Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
92034 Barraca 21837 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-21837 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2020). Web Wikipedra (codi 21837)</span></span></span></p> XIX-XX <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, amb porta de llinda plana i coberta de falsa cúpula. Té tres finestres i un voladís perimetral de pedres planes a unes 25 cm abans d’arribar a dalt de les parets exteriors.</span></span></span></p> 08018-1 Sector nord-est del terme municipal 41.8791300,1.8489300 404490 4636997 08018 Balsareny Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92034-barraca-21837-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92034-barraca-21837-b.jpg Inexistent Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 98|119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92035 Barraca 21838 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-21838 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2020). Web Wikipedra (codi 21838</span></span></span></p> XIX-XX Esfondrada <p><span><span><span>Barraca de planta bessona-composta, amb una doble estança, orientada al sud-est. Es troba molt esfondrada, tot i que encara se’n pot veure una finestra.</span></span></span></p> 08018-2 Sector nord-oest del terme municipal 41.8783200,1.8471500 404341 4636909 08018 Balsareny Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92035-barraca-21838-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92035-barraca-21838-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92036 Barraca 21839 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-21839 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2020). Web Wikipedra (codi 21839)</span></span></span></p> XIX-XX Esfondrada <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada al sud, que es troba esfondrada. Encara s’hi pot veure una espitllera.</span></span></span></p> 08018-3 Sector nord-oest del terme municipal 41.8785100,1.8452400 404183 4636932 08018 Balsareny Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92036-barraca-21839-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92036-barraca-21839-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92037 Barraca 21818 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-21818 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2020). Web Wikipedra (codi 21818)</span></span></span></p> XIX-XX <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada a l’est. Té porta amb llinda plana i coberta de falsa cúpula. Té un voladís de pedres planes i, per sobre, una filada de pedres de reforç.</span></span></span></p> 08018-4 Sector nord-oest del terme municipal 41.8773400,1.8450300 404164 4636802 08018 Balsareny Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92037-barraca-21818-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92037-barraca-21818-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92038 Barraca 21817 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-21817 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2020). Web Wikipedra (codi 21817)</span></span></span></p> XIX-XX Barraca esfondrada <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada a l’est i actualment esfondrada. Està situada en un lloc on han tallat tots els arbres del voltant.</span></span></span></p> 08018-5 Sector nord-oest del terme municipal 41.8779600,1.8443600 404109 4636872 08018 Balsareny Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92038-barraca-21817-a.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92039 Barraca 21840 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-21840 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2020). Web Wikipedra (codi 21840)</span></span></span></p> XIX-XX Parcialment esfondrada <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada a l’est, que es troba en bona part esfondrada. </span></span></span></p> 08018-6 Sector nord-oest del terme municipal 41.8775600,1.8434100 404030 4636829 08018 Balsareny Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92039-barraca-21840-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92039-barraca-21840-aa.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92040 Barraca 21836 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-21836 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2020). Web Wikipedra (codi 21836)</span></span></span></p> XIX-XX <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada al sud-est. Té porta de llinda plana i coberta de falsa cúpula. Al costat hi ha una petita bassa de planta circular i revestida interiorment amb pedra.</span></span></span></p> 08018-7 Sector nord-oest del terme municipal 41.8775100,1.8425700 403960 4636824 08018 Balsareny Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92040-barraca-21836-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92040-barraca-21836-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92041 Barraca 21841 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-21841 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2020). Web Wikipedra (codi 21841)</span></span></span></p> XIX-XX Coberta esfondrada <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada a l’est, que té la coberta esfondrada.</span></span></span></p> 08018-8 Sector nord-oest del terme municipal 41.8785400,1.8423900 403947 4636939 08018 Balsareny Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92041-barraca-21841.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92042 Barraca del Clot de la Seuva https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-del-clot-de-la-seuva <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2016). Web Wikipedra (codi 13736)</span></span></span></p> XIX-XX Barraca parcialment esfondrada <p><span><span><span>Barraca de planta bessona-composta, orientada cap al nord-est, que es troba parcialment esfondrada. Té la porta amb llinda plana i coberta de falsa cúpula. Té una construcció adossada, molt malmesa. A l’interior té tres fornícules.</span></span></span></p> 08018-9 Sector nord-oest del terme municipal 41.8765300,1.8325600 403128 4636726 08018 Balsareny Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92042-barraca-13736-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92042-barraca-13736-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92043 Barraca 4575 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-4575 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2017). Web Wikipedra (codi 4575)</span></span></span></p> XIX-XX Coberta esfondrada <p><span><span><span>Barraca de planta circular, orientada al sud-oest. Té la porta amb llinda plana i la coberta de falsa cúpula, que es troba esfondrada.</span></span></span></p> 08018-10 Sector nord-oest del terme municipal. 41.8727600,1.8171200 401841 4636325 08018 Balsareny Difícil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92043-barraca-4575-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92043-barraca-4575-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92044 Barraca 5839 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-5839 <p><span><span><span>PLANS MAESTRA, Jaume (2005). Web Wikipedra (codi 5839)</span></span></span></p> XIX-XX <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada al sud-est. Té la porta amb llinda plana de fusta i la coberta amb bigues de fusta i lloses de pedra. Té lleugers esfondraments.</span></span></span></p> 08018-11 Sector nord-oest del terme municipal 41.8751800,1.8571300 405165 4636549 08018 Balsareny Difícil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92044-barraca-5839-a.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92045 Barraca 5840 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-5840 <p><span><span><span>PLANS MAESTRA, Jaume (2005). Web Wikipedra (codi 5840)</span></span></span></p> XIX-XX Petit esfondrament <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada a l’est. Té la porta de llinda plana i la coberta de falsa cúpula. A l’interior té tres fornícules raconeres i, en un lateral, una sortida de fums.</span></span></span></p> 08018-12 Sector nord-oest del terme municipal 41.8740400,1.8553800 405018 4636425 08018 Balsareny Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92045-barraca-5840-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92045-barraca-5840-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92046 Barraca 5841 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-5841 <p><span><span><span>PLANS MAESTRA, Jaume (2005). Web Wikipedra (codi 5841)</span></span></span></p> XIX-XX Esfondrament important <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada a l’est. Té porta de llinda plana i coberta de falsa cúpula.</span></span></span></p> 08018-13 Sector nord-oest del terme municipal 41.8734300,1.8538600 404891 4636358 08018 Balsareny Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92046-barraca-5841.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92047 Barraca 5842 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-5842 <p><span><span><span>PLANS MAESTRA, Jaume (2005). Web Wikipedra (codi 5842)</span></span></span></p> XIX-XX Petit esfondrament <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada a l’est. Té la porta amb llinda plana de pedra i coberta de falsa cúpula.</span></span></span></p> 08018-14 Sector nord-oest del terme municipal 41.8734700,1.8528900 404810 4636364 08018 Balsareny Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92047-barraca-5842.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92048 Barraca 5843 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-5843 <p><span><span><span>PLANS MAESTRA, Jaume (2005). Web Wikipedra (codi 5843)</span></span></span></p> XX Esfondrament del sostre <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada a l’est/nord-est. Té la porta amb llinda de fusta que consisteix en una biga de secció circular. La coberta era amb bigues de fusta i lloses de pedra i es troba parcialment esfondrada.</span></span></span></p> 08018-15 Sector nord-oest del terme municipal 41.8745400,1.8502900 404596 4636486 08018 Balsareny Difícil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92048-barraca-5843-a.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92049 Barraca 14244 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-14244 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2016). Web Wikipedra (codi 14244)</span></span></span></p> XIX-XX Esllavissada a la paret exterior <p><span><span><span>Barraca de planta rectangular, orientada al sud. Té la porta amb llinda plana i coberta de falsa cúpula. A l’interior hi ha un banc de pedra.</span></span></span></p> 08018-16 Sector nord-oest del terme municipal 41.8756100,1.8494600 404529 4636605 08018 Balsareny Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92049-barraca-14244-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92049-barraca-14244-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92050 Barraca 15514 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-15514 <p><span><span><span>DRAC VERD DE SITGES (2017). <span>Web Wikipedra (codi 15514)</span></span></span></span></p> XIX-XX <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada a l’est. Té porta de llinda plana i coberta de falsa cúpula. Té una fornícula i un ràfec de pedres volades.</span></span></span></p> 08018-17 Sector nord-oest del terme municipal 41.8735600,1.8491200 404498 4636378 08018 Balsareny Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92050-barraca-15514.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92051 Barraca 13249 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-13249 <p><span><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2017). Web Wikipedra (codi 13249)</span></span></span></span></p> XIX-XX Sostre esfondrat <p><span><span><span>Barraca de planta rectangular, orientada al sud-est. Té la porta amb llinda plana i la coberta és amb bigues de fusta i lloses de pedra. Té un tancat descobert al lateral esquerre.</span></span></span></p> 08018-18 Sector nord-oest del terme municipal 41.8744100,1.8463000 404265 4636476 08018 Balsareny Difícil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92051-barraca-13249-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92051-barraca-13249-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92052 Barraca 14507 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-14507 <p><span><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2017). Web Wikipedra (codi 14507)</span></span></span></span></p> XIX-XX Esfondrament important <p><span><span><span>Barraca de planta circular, orientada a l’est, que es troba força esfondrada. Tenia la coberta de falsa cúpula. Té la particularitat que està feta amb petites pedres planes.</span></span></span></p> 08018-19 Sector nord-oest del terme municipal 41.8733600,1.8446100 404123 4636361 08018 Balsareny Difícil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92052-barraca-14507.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92053 Barraca 14508 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-14508 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2017). Web Wikipedra (codi 14508)</span></span></span></p> XIX-XX Esfondrament important <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada a l’est, que es troba pràcticament esfondrada. Té la porta amb llinda plana i la coberta és amb bigues de fusta i lloses de pedra.</span></span></span></p> 08018-20 Sector nord-oest del terme municipal 41.8737600,1.8439300 404067 4636406 08018 Balsareny Difícil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92053-barraca-14508.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92054 Barraca 25461 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-25461 <p><span><span><span>PLANES VILÀ, Josep (2022). Web Wikipedra (codi 25461)</span></span></span></p> XIX-XX Sostre esfondrat <p><span><span><span>Barraca de planta rectangular, orientada al sud-est, parcialment esfondrada. La porta era més ample i es va enxiquir amb posterioritat. Possiblement la coberta era lleugera, amb bigues de fusta. Té un dipòsit exterior a terra que recollia l’escorrentia del pendent. </span></span></span></p> 08018-21 Sector nord-oest del terme municipal 41.8737400,1.8364100 403443 4636412 08018 Balsareny Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92054-barraca-25461-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92054-barraca-25461-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92055 Barraca 23868 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-23868 <p><span><span><span>PLANES VILÀ, Josep (2021). Web Wikipedra (codi 23868)</span></span></span></p> XIX-XX Sostre esfondrat <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada irregular, orientada al sud-est. Té la porta amb llinda plana i la coberta és de falsa cúpula, molt plana i parcialment ensorrada. A l’interior té una fornícula i dues finestres.</span></span></span></p> 08018-22 Sector nord-oest del terme municipal 41.8714900,1.8385100 403614 4636160 08018 Balsareny Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92055-barraca-23868-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92055-barraca-23868-b.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92055-barraca-23868-c.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92056 Barraca 23261 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-23261 <p><span><span><span>PLANES VILÀ, Josep (2020). Web Wikipedra (codi 23261)</span></span></span></p> XIX-XX Esfondrament important <p><span><span><span>Barraca amb planta irregular, més o menys en forma de ferradura, de factura poc acurada i orientada al sud-est. Té la porta amb llinda plana de pedra i la coberta és de falsa cúpula.</span></span></span></p> 08018-23 Sector oest del terme municipal 41.8692700,1.8394800 403691 4635913 08018 Balsareny Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92056-barraca-23261-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92056-barraca-23261-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92057 Barraca 3812 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-3812 <p><span><span><span><span>DRAC VERD DE SITGES (2008). Web Wikipedra (codi 3812)</span></span></span></span></p> XIX-XX <p><span><span><span>Barraca de planta irregular, orientada al sud-oest. Té la porta amb llinda plana i la coberta és de falsa cúpula.</span></span></span></p> 08018-24 Sector oest del terme municipal 41.8685500,1.8334200 403187 4635840 08018 Balsareny Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92057-barraca-3813.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92058 Barraca 3814 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-3814 <p><span><span><span><span>DRAC VERD DE SITGES (2008). Web Wikipedra (codi 3814)</span></span></span></span></p> XIX-XX <p><span><span><span>Barraca de planta circular, orientada al sud-oest. Té la porta amb llinda plana i la coberta és de falsa cúpula. Conserva restes d’un ràfec de pedres planes volades.</span></span></span></p> 08018-25 Sector oest del terme municipal 41.8655700,1.8315800 403030 4635511 08018 Balsareny Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92058-barraca-3814.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92059 Barraca 23220 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-23220 XIX-XX Sostre esfondrat <p><span><span><span>Barraca de planta circular, orientada al sud. Té la porta amb llinda planta i la coberta de falsa cúpula. A l’interior té una fornícula.</span></span></span></p> 08018-26 Sector oest del terme municipal 41.8647600,1.8323000 403089 4635420 08018 Balsareny Difícil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92059-barraca-23220.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92060 Barraca 23221 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-23221 <p><span><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2021). Web Wikipedra (codi 23221)</span></span></span></span></p> XIX-XX <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada al sud. Té la porta amb llinda plana i la coberta de falsa cúpula. Té un voladís de pedres planes a la coberta.</span></span></span></p> 08018-27 Sector oest del terme municipal 41.8642200,1.8345700 403276 4635357 08018 Balsareny Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92060-barraca-23221.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92060-barraca-23221-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92061 Barraca 3813 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-3813 <p><span><span><span><span>DRAC VERD DE SITGES (2008). Web Wikipedra (codi 3813)</span></span></span></span></p> XIX-XX <p><span><span><span>Barraca de planta rectangular, orientada al nord. Té porta amb llinda plana i coberta de falsa cúpula, amb restes d’un ràfec de pedres planes volades.</span></span></span></p> 08018-28 Sector oest del terme municipal 41.8635400,1.8311900 402995 4635286 08018 Balsareny Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92061-barraca-3813.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92062 Barraca 21896 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-21896 <p><span><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2020). Web Wikipedra (codi 21896)</span></span></span></span></p> XIX-XX Sostre esfondra <p><span><span><span>Barraca de planta circular, orientada al sud. Té la porta amb llinda plana i la coberta de falsa cúpula, amb restes d’un voladís. Els muntants del portal són fets amb pedres molt grosses i planes. </span></span></span></p> 08018-29 Sector oest del terme municipal 41.8574100,1.8237200 402365 4634614 08018 Balsareny Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92062-barraca-21896-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92062-barraca-21896-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92065 Barraca 10125 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-10125 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2021). Web Wikipedra (codi 10125)</span></span></span></p> XIX-XX Petit esfondrament al sostre <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada al sud. Té la porta amb llinda plana i coberta de falsa cúpula. Té una fornícula i una finestra.</span></span></span></p> 08018-30 Sector oest del terme municipal 41.8612800,1.8380800 403563 4635027 08018 Balsareny Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92065-barraca-10125-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92065-barraca-10125-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92066 Barraca 23182 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-23182 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2021). Web Wikipedra (codi 23182)</span></span></span></p> XIX-XX Sostre esfondrat <p><span><span><span>Barraca de planta rectangular, orientada al sud. Té la porta amb llinda plana i el sostre esfondrat.</span></span></span></p> 08018-31 Sector oest del terme municipal 41.8601700,1.8381200 403565 4634904 08018 Balsareny Difícil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92066-barraca-23182-a.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92067 Barraca 23183 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-23183 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2021). Web Wikipedra (codi 23183)</span></span></span></p> XIX-XX Sostre esfondrat <p><span><span><span>Barraca de planta circular, orientada al sud. Té la porta amb llinda plana i la coberta és de falsa cúpula. Té un ràfec de pedres volades a la coberta. A un costat hi ha un abeurador.</span></span></span></p> 08018-32 Sector oest del terme municipal 41.8600900,1.8370900 403479 4634896 08018 Balsareny Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92067-barraca-23183-a.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92068 Barraca 23998 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-23998 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2021). Web Wikipedra (codi 23998)</span></span></span></p> XIX-XX Lleuger esfondrament <p><span><span><span>Barraca de planta circular, orientada al sud-est. Té la porta amb llinda plana i la coberta és de falsa cúpula. Té un ràfec de pedres volades a la coberta.</span></span></span></p> 08018-33 Sector oest del terme municipal 41.8577800,1.8291500 402817 4634649 08018 Balsareny Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92068-barraca-23998-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92068-barraca-23998-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92070 Barraca 23997 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-23997 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2021). Web Wikipedra (codi 23997)</span></span></span></p> XIX-XX <p><span><span><span>Barraca de planta circular, orientada al sud-est. Té la porta amb llinda plana i la coberta de falsa cúpula.</span></span></span></p> 08018-34 Sector oest del terme municipal 41.8567800,1.8284600 402758 4634538 08018 Balsareny Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92070-barraca-23997-a.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92071 Barraca 19536 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-19536 <p><span><span><span><span>PLANES VILÀ, Josep (2019). Web Wikipedra (codi 19536)</span></span></span></span></p> XIX-XX Petit esllavissament; llosa de la cúpula parcialment desfalcada <p><span><span><span>Barraca de planta circular, orientada al sud. Té la porta amb llinda plana i la coberta de falsa cúpula.</span></span></span></p> 08018-35 Sector oest del terme municipal 41.8505200,1.8389800 403622 4633831 08018 Balsareny Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92071-barraca-19536-aa.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92071-barraca-19536-a.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92072 Barraca 23625 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-23625 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2021). Web Wikipedra (codi 23625)</span></span></span></p> XIX-XX <p><span><span><span>Barraca de planta rectangular, de dimensions força grans i orientada al sud. Té la porta amb llinda plana i la coberta és amb bigues de fusta i lloses de pedra. El sostre ha estat restaurat amb uralita. </span></span></span></p> 08018-36 Sector central del terme municipal 41.8673900,1.8609800 405473 4635680 08018 Balsareny Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92072-barraca-23625-a.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92073 Barraca 23628 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-23628 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2021). Web Wikipedra (codi 23628)</span></span></span></p> XIX-XX Sostre esfondrat i cobert amb plàstics i uralita <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada a l’est. Està situada als Solells de Fucimanya. Té la porta amb llinda plana i la coberta de falsa cúpula.</span></span></span></p> 08018-37 Sector central del terme municipal 41.8678800,1.8594400 405346 4635736 08018 Balsareny Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92073-barraca-23628-a.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92074 Barraca 23626 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-23626 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2021). Web Wikipedra (codi 23626)</span></span></span></p> XIX-XX Sostre esfondrat <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada al sud-est. Té la porta de llinda plana i la coberta és amb bigues de fusta i lloses de pedra.</span></span></span></p> 08018-38 Sector central del terme municipal 41.8674600,1.8580500 405230 4635691 08018 Balsareny Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92074-barraca-23626-a.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92075 Barraca 23627 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-23627 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2021). Web Wikipedra (codi 23626)</span></span></span></p> XIX-XX Sostre esfondrat <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, adossada a un marge i orientada al sud. Està situada als Solells de Fucimanya. A l’interior s’hi conserven quatre fornícules.</span></span></span></p> 08018-39 Sector central del terme municipal 41.8678100,1.8575000 405185 4635730 08018 Balsareny Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92075-barraca-23627-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92075-barraca-23627-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92076 Barraca 22777 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-22777 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2020). Web Wikipedra (codi 22777)</span></span></span></p> XIX-XX Esfondrament important <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, adossada a un marge i orientada al sud-oest. Es troba parcialment esfondrada.</span></span></span></p> 08018-40 Sector central del terme municipal 41.8656700,1.8641500 405733 4635486 08018 Balsareny Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92076-barraca-22777-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92076-barraca-22777-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92077 Barraca 22778 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-22778 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2020). Web Wikipedra (codi 22778)</span></span></span></p> XIX-XX <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, adossada a un marge i orientada a l’est. Té la porta amb llinda plana i coberta de falsa cúpula. Té un ràfec de pedres volades a la coberta i una espitllera.</span></span></span></p> 08018-41 Sector central del terme municipal 41.8627000,1.8653800 405831 4635154 08018 Balsareny Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92077-barraca-22778-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92077-barraca-22778-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92078 Barraca 22779 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-22779 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2020). Web Wikipedra (codi 22779)</span></span></span></p> XIX-XX Esfondrament important <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada al nord i amb coberta de falsa cúpula.</span></span></span></p> 08018-42 Sector central del terme municipal 41.8620500,1.8641600 405729 4635084 08018 Balsareny Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92078-barraca-22779.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana És de difícil accés perquè es troba envoltada d’esbarzers. 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92079 Barraca 22781 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-22781 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2020). Web Wikipedra (codi 22781)</span></span></span></p> XIX-XX Restaurada <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, força gran i orientada al sud. Té la porta amb llinda plana i la coberta de falsa cúpula. En una recent intervenció d’arranjament li han fet una finestra amb barrots a la part davantera i han arrebossat i pintat l’interior.</span></span></span></p> 08018-43 Sector central del terme municipal 41.8630100,1.8626100 405602 4635192 08018 Balsareny Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92079-barraca-22781-a.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92080 Barraca 22780 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-22780 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2020). Web Wikipedra (codi 22780)</span></span></span></p> XIX-XX <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada al sud-oest. Té la porta amb llinda plana i la coberta de falsa cúpula. Les parets exteriors són rematades amb un ràfec de pedres volades.</span></span></span></p> 08018-44 Sector central del terme municipal 41.8626300,1.8623700 405581 4635150 08018 Balsareny Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92080-barraca-22780-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92080-barraca-22780-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92081 Barraca 22782 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-22782 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2020). Web Wikipedra (codi 22782)</span></span></span></p> XIX-XX Molt esfondrada <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada cap al sud. Es troba esfondrada gairebé del tot.</span></span></span></p> 08018-45 Sector central del terme municipal 41.8612900,1.8612000 405482 4635002 08018 Balsareny Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92081-barraca-22782.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92125 Barraca 22783 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-22783 <p><span><span><span>ROBLES GARCÍA, Pascual (2020). Web Wikipedra (codi 22783)</span></span></span></p> XIX-XX Sostre esfondrat <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada al sud-est. Té la porta amb llinda plana.</span></span></span></p> 08018-46 Sector central del terme municipal 41.8622300,1.8597000 405359 4635108 08018 Balsareny Difícil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92125-barraca-22783-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92125-barraca-22783-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92127 Barraca 14461 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-14461 <p><span><span><span>MATEO FONT, Miquel (2017). Web Wikipedra (codi 14461)</span></span></span></p> XIX-XX Petit enderroc. No té esllavissades però en algunes parts del sostre i mur del fons hi falten pedres. <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, orientada al sud-est. Té la porta amb llinda plana i la coberta de falsa cúpula. Les mides exteriors són 310 x 310 cm i les interiors 170 x170 cm. Els murs fan uns 70 cm de gruix.</span></span></span></p> 08018-47 Sector central del terme municipal 41.8643800,1.8565400 405100 4635351 08018 Balsareny Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92127-barraca-14461.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92129 Barraca 19541 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-19541 <p><span><span><span>PLANES VILÀ, Josep (2019). Web Wikipedra (codi 19541)</span></span></span></p> XIX-XX Barraca molt esfondrada <p><span><span><span>Barraca de planta rectangular, orientada al sud-est, que es troba força esfondrada. Té la porta amb llinda plana i probablement la coberta ara amb bigues de fusta i lloses de pedra. Té un voladís de pedres. Forma part d'un nucli de tres barraques en una distància d’uns 100 m, les quals estan situades al Serrat dels Olivers del Solà.</span></span></span></p> 08018-48 Sector central del terme municipal 41.8623000,1.8527100 404779 4635124 08018 Balsareny Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92129-barraca-19541-a.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92129-barraca-19541-b.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92133 Barraca 19540 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-19540 <p><span><span><span>PLANES VILÀ, Josep (2019). Web Wikipedra (codi 19540)</span></span></span></p> XIX-XX Esfondrament important <p><span><span><span>Barraca de planta irregular, orientada al sud-est, que es troba força esfondrada. Té la porta amb llinda plana i la coberta probablement era amb bigues de fusta i lloses de pedra. Les parets són de factura poc acurada i amb pedres cantoneres poc expresses. Forma part d'un nucli de tres barraques en una distància d’uns 100 m, les quals estan situades al Serrat dels Olivers del Solà.</span></span></span></p> 08018-49 Sector central del terme municipal 41.8620800,1.8524100 404754 4635100 08018 Balsareny Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92133-barraca-19540-a.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
92134 Barraca 19539 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-19539 <p><span><span><span>PLANES VILÀ, Josep (2019). Web Wikipedra (codi 19539)</span></span></span></p> XIX-XX Esfondrament gairebé total. Entre la runa s'entreveu la llosa de coronació del sostre. <p><span><span><span>Barraca de planta rectangular, orientada al sud-oest, que es troba força esfondrada. Té la porta amb llinda plana i la coberta devia ser de falsa cúpula. La paret posterior queda mig enterrada en el pendent. Forma part d'un nucli de tres barraques en una distància d’uns 100 m, les quals estan situades al Serrat dels Olivers del Solà.</span></span></span></p> 08018-50 Sector central del terme municipal 41.8614300,1.8522100 404736 4635028 08018 Balsareny Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08018/92134-barraca-19539.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-02-23 00:00:00 Jordi Piñero Subirana 119 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2023-10-01 09:47
Estadístiques 2023
Patrimoni cultural

Mitjana 2023: 177,41 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml