Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
84302 Barraca de Regordosa https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-regordosa <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta <span><span>circular, amb un diàmetre interior de 2.90m, construïda amb la tècnica de pedra seca. S’hi accedeix per un portal de llinda orientat a l’est. La coberta és en forma de falsa cúpula amb la </span></span>llosa que tanca la coberta presenta una perforació de 15cm de diàmetre. Conserva el ràfec de la coberta. </span></span></span></p> 08059-1 Camps de Regordosa. Oest del nucli de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6628100,1.6516000 387740 4613218 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84302-img20200519171811.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84302-img20200519171832.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84302-img20200519171902.jpg Inexistent Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 98|119 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84303 Barraca de Regordosa 2 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-regordosa-2 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca formada per dos volums de planta quadrada de 6.10 x 4m construïda amb la tècnica de la pedra seca i adossada per la part posterior a un marge de pedra. La coberta és en forma de falsa cúpula. Al primer volum s’hi accedeix per un portal de llinda simple que correspon a l’estança de l’estable, on s’hi conserva una menjadora. Aquesta primera estança comunica amb el segon cos, l’habitacle, a través d’una porta amb llinda simple. A l’interior es conserva un foc a terra amb xemeneia just davant de la porta, una fornícula i una finestra d’espitllera.</span></span></span></p> 08059-2 Camps de Regordosa. Oest del nucli de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6588400,1.6512400 387703 4612777 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84303-img20200519174807.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84303-img20200519174921.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84304 Barraca Can Paleta 6 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-can-paleta-6 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Presenta enderrocs en el sector sud <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada construïda amb la tècnica de la pedra seca i adossada a un talús de marge. S’hi accedeix per un portal de llinda orinetat a l’est. La coberta és en forma de falsa cúpula amb una part enderrrocada. A l’interior conserva una fornícula. A 5 m davant de la porta es conserva un dipòsit d’aigua cobert amb lloses fent falsa cúpula.</span></span></span></p> 08059-3 Joncar de Regordosa. Oest del nucli de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6628400,1.6562700 388129 4613215 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84304-img20200519181748.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84304-img20200519181543.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84304-img20200519181730.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84366 Barraca Cal Paleta 2 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-cal-paleta-2 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada </span></span></span><span><span><span>construïda amb la tècnica de pedra seca. S’hi accedeix per un portal de llinda simple orientat al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula amb ràfec i conserva bona part de la terra que la cobreix. A l’interior disposa d’un </span></span></span><span><span><span>foc a terra amb xemeneia entrant a la dreta i d’una fornícula. </span></span></span></p> 08059-4 Plana de les Vaques. Oest del nucli de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6626100,1.6596500 388410 4613185 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84366-img20200519183342.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84366-img20200519183635.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84366-img20200519185918.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84367 Barraca de Cal Paleta https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-cal-paleta <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX S’observen perforacions a la coberta <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada </span></span></span><span><span><span>construïda amb la tècnica de pedra seca. S’hi accedeix per un portal de llinda simple orientat al sud-est. La coberta és en forma de falsa cúpula amb ràfec. A l’interior, a la banda dreta, conserva una llar </span></span></span><span><span><span>de foc i xemeneia. </span></span></span></p> 08059-5 Plana de les Vaques, al nord oest de Can Paleta <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6613800,1.6605000 388478 4613047 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84367-img20200519184720.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84367-img20200519184904.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84367-img20200519184956.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-10-05 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84368 Barraca Collet de les Forques https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-collet-de-les-forques <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Petit enderroc a la cantonada nord -oest <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada de 3,30 x 3,60 m construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’hi accedeix per un portal de llinda simple orientat al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula. A l’interior, a la banda dreta, disposa d’una llar de foc i xemeneia. Damunt la llinda de la porta hi ha una petita fornícula i al mur de llevant hi ha una petita finestra. </span></span></span></p> 08059-6 Camps de Can Paleta, sud del Bosc Rodó. Oest de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6628700,1.6627600 388669 4613210 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84368-img20200519191031.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84368-img20200519191041.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84368-img20200519191345.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-09-16 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84369 Barraca del Collet de les Forques 2 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-del-collet-de-les-forques-2 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Presenta enderrocs al sector nord i sud <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,30 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’hi accedeix per un portal de llinda simple orientat al sud-est. La coberta és en forma de falsa cúpula. A l’interior conserva </span></span></span><span><span><span>una fornícula.</span></span></span></p> 08059-7 Camí del Collet de les Forques. Oest de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6629000,1.6656600 388911 4613209 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84369-img20200519192426.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84369-img20200519192506.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84369-img20200519192608.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84370 Barraca Collet de les Forques 3 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-collet-de-les-forques-3 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,55 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’hi accedeix per un portal de llinda simple orientat al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula amb ràfec. </span></span></span></p> 08059-8 Camí del Collet de les Forques. Oest de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6628200,1.6641300 388783 4613203 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84370-img20200520162739.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84370-img20200520162759.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84370-img20200520162824.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84371 Barraca Collet de les Forques 4 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-collet-de-les-forques-4 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Presenta enderrocs al sector oest i nord -est <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,20 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’hi accedeix per un portal de llinda simple orientat al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula i a l’interior conserva </span></span></span><span><span><span>una fornícula.</span></span></span></p> 08059-9 Camí de les Forques. Oest de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6636800,1.6643200 388800 4613298 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84371-img202005201645490.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84371-img202005201646170.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84371-img202005201651310.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84372 Barraca Collet de les Forques 5 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-collet-de-les-forques-5 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Enderrocada. <p><span><span><span>Barraca de planta circular construïda amb la tècnica de la pedra seca i adossada al terreny geològic pel sector oest. S’hi accedeix per un portal de llinda simple orientat al sud-est. La coberta era en forma de falsa cúpula, tot i està enderrocada. </span></span></span></p> 08059-10 Collet de les Forques. Oest de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6638200,1.6704400 389310 4613305 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84372-img20200520170021.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84372-img20200520170030.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84372-img20200520170050.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84373 Barraca Collet de les Forques 6 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-collet-de-les-forques-6 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Una part enderrocada <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,10 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca i adossada per la banda nord al geològic. S’hi accedeix per un portal de llinda simple orientat al sud amb la coberta en forma de falsa cúpula i ràfec.</span></span></span></p> 08059-11 Collet de les Forques. Oest de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6611100,1.6716700 389408 4613003 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84373-img20200520171344.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84373-img20200520171448.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84373-img20200520171552.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84374 Barraca Cal Paleta 3 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-cal-paleta-3 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Enderroc al sector sud- oest <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 3,10 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca i adossada al geològic. S’hi accedeix per un portal de llinda simple orientat al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula. </span></span></span></p> 08059-12 Camps de Can Paleta. Oest de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6615400,1.6698000 389253 4613053 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84374-img20200520172302.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84374-img20200520172405.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84374-img20200520172921.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84375 Barraca de Cal Paleta 4 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-cal-paleta-4 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Part de la coberta enderrocada <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,80 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’hi accedeix per un portal de llinda simple orientat a l’est. La coberta és en forma de falsa cúpula. A la banda oest es conserva una finestra en espitllera.</span></span></span></p> <p> </p> <p> </p> 08059-13 Camps de Cal Paleta. Oest de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6607700,1.6660700 388941 4612972 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84375-img20200520174922.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84375-img20200520174948.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84375-img20200520175117.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84376 Barraca Cal Paleta 5 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-cal-paleta-5 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,70 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’hi accedeix per un portal de llinda simple orientat al sud-est. La coberta és en forma de falsa cúpula amb ràfec</span></span></span><span><span><span>. Al seu interior hi ha les restes d’una portadora de raïm.</span></span></span></p> 08059-14 Camps de Cal Paleta. Oest de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6595900,1.6686900 389157 4612838 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84376-img20200520181543.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84376-img20200520181159.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84376-img20200520181814.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84377 Barraca del Prat https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-del-prat <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Enderroc a la façana oest <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, de 4 x 4 m, construïda amb la tècnica de la pedra seca i adossada a un marge pel sector nord. S’hi accedeix per una porta de llinda simple amb la coberta en forma de falsa cúpula. </span></span></span></p> 08059-15 Pla del Prat. Sud-oest de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6547200,1.6631000 388683 4612305 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84377-img20200520184741.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84377-img20200520184825.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84377-img20200520185000.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84378 Barraca del Prat 2 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-del-prat-2 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Petits enderrocs <p><span><span><span>Barraca de planta de ferredura construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’hi accedeix per un portal de llinda planta orientat al sud-oest amb la coberta és en forma de falsa cúpula. </span></span></span></p> 08059-16 Pla del Prat. Sud-oest de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6539400,1.6668700 388996 4612213 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84378-img20200520190204.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84378-img20200520190052.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84378-img20200520190128.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84379 Barraca del Prat 3 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-del-prat-3 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, de 4,10 x 3,77m, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’hi accedeix per un portal de llinda simple orietat al sud-est amb la coberta en forma de falsa cúpula amb una doble filera de lloses en el ràfec. A l’interior disposa d’un foc a terra amb xemeneia entrant a l’esquerra, , una finestra tipus espitllera a la façana est i una fornícula damunt la llinda de la porta.</span></span></span></p> 08059-17 Pla del Prat. Sud-oest de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6507600,1.6710300 389337 4611855 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84379-img20200520191945.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84379-img20200520192000.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84379-img20200520192416.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84380 Barraca del Prat 4 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-del-prat-4 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Enderroc al sector oest <p><span><span><span>Barraca de planta de ferredura construïda amb la tècnica de la pedra seca i adossada a un marge entre feixes. S’hi accedeix per un portal de llinda simple orinetat al sud-oest. La coberta és en forma de falsa cúpula amb ràfec de pedres. A l’interior, a la banda nord, conserva una petita espitllera.</span></span></span></p> 08059-18 Pla del Prat. Sud-oest de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6527200,1.6721000 389429 4612071 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84380-img20200520193355.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84380-img20200520193333.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84380-img20200520193502.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84381 Barraca Cal Bernat https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-cal-bernat <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Coberta malmesa <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,60 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’hi accedeix per un portal de llinda simple orientat a l’est amb la coberta en forma de falsa cúpula amb ràfec.</span></span></span></p> 08059-19 Cal Bernat. Nord del nucli de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6746900,1.6799200 390118 4614500 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84381-img20200521160701.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84381-img20200521160717.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84381-img20200521160804.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84382 Barraca del Fuster https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-del-fuster <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,50 m de diàmetre interior, construït amb la tècnica de la pedra seca. S’hi accedeix per un portal de llinda simple orientat al sud-est i es conserva part de la porta de fusta. La coberta és en forma de falsa cúpula amb ràfec, coberta de terra i vegetació. A l’interior, a la banda dreta hi ha una petita fornícula. </span></span></span></p> 08059-20 Racó del Fuster. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6769400,1.6799700 390126 4614750 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84382-img20200521161258.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84382-img20200521161217.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84382-img20200521161247.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84383 Barraca de Cal Torra https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-cal-torra <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Enderroc al sector nord-esr <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,50 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’hi accedeix per una porta de llinda planta orientada al sud-est. La coberta és en forma de falsa cúpula amb ràfec amb terra al damunt. A l’interior disposa d’una finestra plana. </span></span></span></p> 08059-21 Damunt les Oliveres de Cal Torra. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6782800,1.6814900 390255 4614897 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84383-img20200521162129.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84383-img20200521162145.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84383-img20200521162238.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84384 Barraca la vinya https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-la-vinya <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Una part presenta un enderroc <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,20 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal de llinda simple orientat al suc. La coberta és en forma de falsa cúpula i amb ràfec. </span></span></span></p> 08059-22 La Vinya. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6782600,1.6793100 390073 4614897 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84384-img20200521163408.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84384-img20200521163434.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84384-img20200521163506.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84385 Barraca de l’obada de Cal Vidales https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-lobada-de-cal-vidales <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Enderroc al sector oest <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 3,20 m de diàmetre interior, construït amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal de llinda de pedra on hi ha gravada la data de 1882. A l’interior hi ha una fornícula, una finestra tipus espitllera i una biga de fusta. La coberta és en forma de falsa cúpula amb el ràfec de pedres. </span></span></span></p> <p> </p> 08059-23 Obaga de Can Vidales. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6817300,1.6736000 389604 4615290 1882 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84385-img20200521165045.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84385-img20200521165051.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84385-img20200521165306.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
84386 Barraca de l’obada de Cal Vidales 2 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-lobada-de-cal-vidales-2 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Enderroc al sector oest <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,50 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal de llinda de pedra. La coberta és en forma de falsa cúpula amb ràfec de pedres. </span></span></span></p> 08059-24 Obaga de Can Vidales. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6824300,1.6746000 389688 4615366 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84386-img20200521164346.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84386-img20200521164537.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/84386-img20200521164758.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-09-16 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86592 Barraca de la Pellanca https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-la-pellanca <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Enderroc de part de la coberta <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,20 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra reca. S’accedeix per un portal de llinda simple orientat al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula amb ràfec i li manca la pedra de tancament de la cúpula. </span></span></span></p> 08059-25 Solana de la Pellanca. Nord del nucli de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6855200,1.6779200 389970 4615705 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86592-img20200521171913-copia.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86592-img20200521171926-copia.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-09-16 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86593 Barraca del camí del Cogolló https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-del-cami-del-cogollo <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta rectangular amb forma absidial a l’est amb la coberta a una vessant amb pendent oest-est i construïda amb bigues i llantes de fusta amb teula àrab. Construïda amb pedra i fang. S’hi accediex per un portal de llinda simple orinetat al nord i conserva els golfos de la porta de fusta. A l’interior conserva una menjadora raconera i un penjador. </span></span></span></p> 08059-26 Feixes del camí del Cogulló. Nord del nucli de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6867100,1.6778200 389964 4615837 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86593-img20200521173946.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86593-img20200521174019.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86593-img20200521174152.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-09-16 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86595 Barraca de Cal Torra 2 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-cal-torra-2 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Enderroc a la façana posterior. Tres façanes inaccessibles per la gran quantitat de bardisses que hi creixen <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’hi accedeix per un portal de llinda simple situat al sud-est. La coberta tot i està malmesa és en forma de falsa cúpula.</span></span></span></p> 08059-27 Feixes obaga del camí del Cogulló de Cal Torra. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6883500,1.6798100 390132 4616017 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86595-img20200521182411.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86595-img20200521182519.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86595-img20200521182738.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-09-29 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86597 Barraca de la Solana de Cal Torra https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-la-solana-de-cal-torra <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,60 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal amb llinda simple amb l’any 1899 gravat i orientada al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula amb ràfec i conserva la terra de protecció al damunt. </span></span></span><span><span><span>En el seu interior hi ha una fornícula sobre la llinda i un suport per una postada o menjadora fet amb troncs.</span></span></span></p> 08059-28 Solana de Cal Torra. Nord del nucli de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6798700,1.6808400 390203 4615074 1899 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86597-img202005211927560.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86597-img202005211918190.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86597-img202005211915250.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86599 Barraca de Can Lleonard https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-can-lleonard <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Té un petit enderroc al sector nord que va ser consolidat amb ciment i algun maó ceràmic. <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,90m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal de llinda simple orinetat al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula amb ràfec. A l’interior, en una de les pedres del sector nord-oest de la paret hi ha una pedra gravada amb l’any 1892.</span></span></span></p> 08059-29 Plana del Gall. Sud de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6573700,1.6805100 390138 4612576 1892 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86599-img20200521193943.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86599-img20200521194051.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86599-img20200521194406.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86600 Barraca de Cal Torra 3 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-cal-torra-3 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,50 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca adossada a un marge de roca natural. S’accedeix per un portal de llinda simple orientada al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula amb ràfec. A l’interior es conserva una petita menjadora.</span></span></span></p> 08059-30 Les Oliveres de Cal Torra. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6774600,1.6830200 390381 4614804 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86600-img20200522163429.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86600-img20200522163542.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86600-img20200522170700.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 2484 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86601 Barraca de Cal Torra 4 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-cal-torra-4 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 1,85 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal de llinda simple orietat a l’est. La coberta és en forma de falsa cúpula i conserva una part del ràfec.</span></span></span></p> 08059-31 Les Oliveres de Cal Torra. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6777600,1.6842000 390479 4614836 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86601-img20200522164035.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86601-img20200522164016.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86601-img20200522164145.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86603 Barraca de Cal Torra 5 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-cal-torra-5 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Alguns trams de mur presenten enderrocs <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,70 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal de llinda simple situat al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula. A l’interior hi ha una petita finestra situada a la vessant nord. </span></span></span></p> 08059-32 Les Oliveres de Cal Torra. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6780400,1.6855400 390591 4614865 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86603-img20200522164504.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86603-img20200522164536.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86603-img20200522164621.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86606 Barraca del Pla del Bosc https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-del-pla-del-bosc <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta de ferredura, d’1,45 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal de llinda simple situat al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula amb ràfec. Pel sector sud des troba adossada al geològic.</span></span></span></p> 08059-33 Pla del Bosc. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6686200,1.6905800 390995 4613813 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86606-img20200522171815.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86606-img20200522171825.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86606-img20200522171835.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86607 Barraca de la Solana de Cal Torra 2 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-la-solana-de-cal-torra-2 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal de llinda simple situat al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula i amb el caramull caigut. </span></span></span></p> 08059-34 Solana de Cal Torra. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6836000,1.6874400 390759 4615480 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86607-img20200522173505.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86607-img20200522173526.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86607-img20200522173819.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86609 Barraca Cal Torra 6 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-cal-torra-6 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Presenta múltiples enderrocs exteriors a l’est i a l’oest <p><span><span><span>Barraca de planta circular, d’1,80 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal de llinda simple situat al sud. A la llinda s’observa una inscripció molt desgastada. La coberta és en forma de falsa cúpula.</span></span></span></p> 08059-35 Feixes de Ca l’Isidret. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6811900,1.6893500 390914 4615210 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86609-img20200522180053.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86609-img20200522180014.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86609-img20200522180103.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-09-29 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86610 Barraca del Pla del Pi Gros https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-del-pla-del-pi-gros <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,15 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal de llinda simple situat al sud amb la coberta és en forma de falsa cúpula. A l’interior, al nord-oest, es conserva una fornícula de reduïdes dimensions. </span></span></span></p> 08059-36 Pla del Pi Gros. Nord de Castellfolit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6834500,1.6944700 391344 4615454 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86610-img20200522180902.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86610-img20200522180933.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86610-img20200522181009.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86612 Barraca del Pla del Pi Gros 2 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-del-pla-del-pi-gros-2 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta circular, d’1,80 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal de llinda simple situat al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula i conserva part del ràfec.</span></span></span></p> 08059-37 Pla del Guilar. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6824400,1.6971100 391562 4615339 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86612-img20200522182315burst001cover.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86612-img20200522182330.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86612-img20200522182346.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-09-23 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86613 Barraca la Solana dels Corbs https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-la-solana-dels-corbs <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada, de 4m x 3,90m, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal de llinda simple situat a l’est. La coberta és en forma de falsa cúpula amb ràfec de lloses. A l’exterior conserva dos murs adossats emprats com a paravent a la façana posterior. </span></span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 08059-38 Pla del Guilar. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6814700,1.6985600 391681 4615229 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86613-img20200522183101.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86613-img20200522183150.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86613-img20200522183312.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86615 Barraca de la Feixa del Mariano https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-la-feixa-del-mariano <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Enderroc sector nord est <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,80 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal de llinda simple situat al sud-est. La coberta és en forma de falsa cúpula i conserva part de les pedres del ràfec. </span></span></span></p> 08059-39 A tocar de la Feixa del Mariano. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6865000,1.6954400 391430 4615792 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86615-img20200522184850.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86615-img20200522184907.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86615-img20200522185026.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86617 Barraca del Reguer https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-del-reguer <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX La coberta i part de les parets enderrocades <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,20 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal de llinda simple situat al sud-est. La coberta és en forma de falsa cúpula i conserva part de les pedres del ràfec. </span></span></span></p> 08059-40 Pla de Fontanellas. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6871900,1.6980700 391650 4615865 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86617-img20200522185733.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86617-img20200522185752.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86617-img20200522185826.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86618 Barraca el Pouet https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-el-pouet <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Enderroc de la coberta i del mur sud-est <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,30 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal de llinda simple situat al sud-est. La coberta és en forma de falsa cúpula. A l’interior conserva una fornícula. </span></span></span></p> 08059-41 El Pouet de Fontanellas. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6899000,1.7013400 391926 4616162 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86618-img20200522190836.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86618-img20200522190853.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86618-img20200522190932.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86619 Barraca del Pouet 2 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-del-pouet-2 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Llinda de la porta caiguda, tota la part frontal està malmesa <p><span><span><span>Barraca de planta circular, d’ 1,85 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal de llinda simple, caiguda, situat al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula amb part del ràfec de pedra conservat. </span></span></span></p> <p> </p> 08059-42 El Pouet de Fontanellas. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6903100,1.7023100 392008 4616206 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86619-img20200522191259.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86619-img20200522191329.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86619-img20200522191340.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86621 Barraca de l’Obegot https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-lobegot <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta circular, d’ 1,90 m de diàmetre interior, i amb forma lleugerament acampanada construïda amb la tècnica de la pedra seca. S’accedeix per un portal de llinda simple, situat a l’est. La coberta és en forma de falsa cúpula amb restes del ràfec de pedra conservat. </span></span></span></p> 08059-43 L’Obagot. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6950600,1.7053500 392269 4616730 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86621-img202005271605300.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86621-img202005271605490.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86621-img202005271605160.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86623 Barraca de les Tres Creus https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-les-tres-creus <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Enderrocada <p><span><span><span>Barraca de planta circular construïda amb la tècnica de la pedra seca amb la porta d’accés orientada a migjorn. Es troba totalment ensorrada.</span></span></span></p> 08059-44 Camí est de pujada a les Tres Creus. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6940500,1.7024800 392028 4616621 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86623-img20200527162615.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86623-img20200527162629.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86623-img20200527162644.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86624 Barraca del Portell https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-del-portell <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta circular, d’ 1,90 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca damunt una cinglera. S’accedeix per un portal de llinda simple situat al sud-est amb la coberta en forma de falsa cúpula.</span></span></span></p> 08059-45 Solana del Portell. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6905000,1.6956800 391456 4616236 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86624-img20200527171617.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86624-img20200527171658.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86624-img20200527171831.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86625 Barraca del Collet de les Tres Creus https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-del-collet-de-les-tres-creus <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Enderroc de part de la coberta <p><span><span><span>Barraca de planta circular, d’ 1,90 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra. S’accedeix per un portal de llinda simple situat al sud-est. Conserva part del ràfec de pedres amb la coberta enderrocada. </span></span></span></p> 08059-46 Solana de les Tres Creus. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6917200,1.6987500 391714 4616367 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86625-img20200527173315.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86625-img20200527173200.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86625-img20200527173332.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-29 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86626 Barraca del Collet de les Tres Creus 2 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-del-collet-de-les-tres-creus-2 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX Enderroc de la coberta i l'accés <p><span><span><span>Barraca de planta circular situada a pel de l’antic camí d’accés a les feixes de vinya i s tocar del corriol. Conserva part dels murs empeus. La coberta i la façana de llevant, on hi havia el portal d’accés totalment enderrocat. </span></span></span></p> 08059-47 Solana de les Tres Creus. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6918800,1.7015000 391943 4616381 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86626-img20200527175257.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86626-img20200527175304.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86626-img20200527175319.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86627 Barraca de Cal Celdoni https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-cal-celdoni <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> <p> </p> <p> </p> XIX Enderrocada <p><span><span><span>Barraca de planta circular situada a pel de l’antic camí d’accés a les feixes de vinya i s tocar del corriol. Conserva part dels murs empeus. La coberta i el portal d’accés, situat a l’est, totalment enderrocat. </span></span></span></p> <p> </p> 08059-48 Solana de les Tres Creus. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6923400,1.7054700 392274 4616428 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86627-img20200527180419.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86627-img20200527180433.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86627-img20200527180440.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-09-21 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86628 Barraca dels Camps de la Bassa https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-dels-camps-de-la-bassa <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XIX <p><span><span><span>Barraca de planta quadrada construïda amb la tècnica de la pedra. S’accedeix per un portal de llinda simple situat al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula amb el caramull caigut. Conserva part del ràfec de pedres amb la coberta enderrocada. </span></span></span></p> 08059-49 Camps de la Bassa. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6908600,1.7192000 393414 4616246 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86628-img20200528171904.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86628-img20200528171933.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86628-img20200528171954.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
86629 Barraca dels Camps de la Bassa 2 https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-dels-camps-de-la-bassa-2 <p><span><span><span>PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.</span></span></span></p> XX <p><span><span><span>Barraca de planta circular, de 2,70 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra. S’accedeix per un portal de llinda simple amb l’any 1915 inscrit, situat al cantó de llevant. La coberta és en forma de falsa cúpula amb el ràfec de pedres. A la banda de tramuntana disposa d’un mur emprat com a paravent. </span></span></span></p> 08059-50 Camps de la Bassa. Nord de Castellfollit del Boix <p>Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l’activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L’arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d’aquest tipus d’edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d’unió. La pedra s’obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d’edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l’espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d’accés que permet el pas d’una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l’altre per l’animal. La funció d’aquestes construccions era la d’aixoplugar, un espai on guardar l’utillatge agrícola i també com a zona d’emmagatzematge.</p> 41.6909100,1.7180200 393316 4616253 1915 08059 Castellfollit del Boix Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86629-img20200528172239.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86629-img20200528172317.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08059/86629-img20200528172348.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Altres 2021-06-22 00:00:00 Núria Cabañas. Web Cultura SCP. 119|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-04-14 09:42
Estadístiques 2024
Patrimoni cultural

Mitjana 2024: 163,38 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/