Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
75390 Església Parroquial de Santa Maria https://patrimonicultural.diba.cat/element/esglesia-parroquial-de-santa-maria-1 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVII-XIX Són evidents els treballs de restauració, neteja i consolidació de l'estructura Església de planta de rectangular, amb torre, campanar de diversos nivells amb rellotge, espadanya i l'absis es poligonal. La façana és austera, d'estil neoclàssic i presenta porta arquitravada formada per muntants i llindar feta amb pedres escairades que semblen en alguns casos reaprofitades de fases anteriors. Les parets presenten pedra treballada a les cantonades i pedra de mida diversa lligada amb morter als diversos paraments de l'estructura. Té el sostre de teules i és a doble vessant. A sobre de la clau de la porta s'observa una mare de deu dins d'una petxina, i es documenten altres punts rellevants dins l'estructura: rosetó localitzat a la vertical de la porta, pedra amb inscripció IHS 1676 inscrita dins d'una cartela, porta lateral amb l' inscripció Sala Capitular, suposada pedra de fundació que es localitza amb mur de tancament de l'estructura amb data de 1620 i pedra circular de molí localitzada al lateral de l'estructura que possiblement s'hagi posat a títol decoratiu. L'estructura original, possiblement del segle XVII, tal com indiquen dos evidències epigràfiques va ser reformada al llarg del temps, tant per annexes de funció religiosa com succeeix a la part esquerra de la façana amb la nova rectoria que localitza un petit museu a la part superior, com l' esmentada torre que es clarament afegida en un moment posterior a la construcció primigènia. En aquest sentit, cal destacar l'estructura rectangular que s'associa la part dreta de l'església a la part posterior var servir com a presó fins ben entrat el segle XX. L'interior de l'església presenta una sola nau, capelles a banda i banda amb arcs cecs de mig punt a la banda de la nau i nervadures a l'interior, cor localitzat sobre la porta, i volta amb nervadures i claus tant a la nau, com a la part superior del altar on apareix el nom de Maria i l'escut de la Llacuna, el cérvol. Els tons de les parets i sostres es blau clar/grisos amb parts en gris i les claus de les voltes amb tonalitat blava més intensa. La data de 1987 que apareix en una de les claus marca els darrers treballs de restauració efectuats. Darrera l'altar es localitza el retaule que presenta un sòcol i tres nivells on es localitzen les escultures dedicades a: Puríssima Maria a la part central amb San Cristòfol i Sant Isidre a banda i banda i a la part superior Sant Sebastià A les capelles de la banda dreta de la nau es localitzen: la pila baptismal i les escultures de la Verge de Montserrat i Santa Teresa, la mare de Déu del Carme i Sant Antoni i Sant Joan. A la banda Esquerra de la nau es troba la Custodia, les imatges de Santa Llúcia i la mare de Déu del Roser. Altres escultures que es fan evidents dins la nau i els espais associats son: la Dolorosa (a l'entrada de l'església), el Sagrat Cor on s'adossa una petita capella prop de l'altar. Altres imatges es localitzen a l'espai privat del mossèn, sumant un total de 6 escultures mes a més d'una de les banderoles més importants a les processons. 08104-1 Plaça Major Construcció que s'inicia als voltants de 1620 segons es fa esment a la mostra epigràfica que es localitza al mur de tancament de l'església, i s'allarga fins el segle XVIII. L'altar major es de 1858. 41.4728000,1.5341500 377603 4592282 1620 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75390-foto-08104-1-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75390-foto-08104-1-2.jpg Inexistent Modern|Contemporani|Neoclàssic Patrimoni immoble Edifici Privada Religiós 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa No he trobat informació al respecte Tot i que la façana de la construcció és d'estil clarament neoclàssic, alguns elements epigràfics posen de manifest una cronologia de segle XVII com a base de les línies generals de la construcció. Formant part de l'estructura externa de l'edifici i de la distribució interna es poden associar tot un seguit de fitxes de detalls arquitectònics, elements epigràfics o mostres escultòriques rellevants. 94|98|99 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75391 Rosetó o ull de bou https://patrimonicultural.diba.cat/element/roseto-o-ull-de-bou Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVIII-XIX Ull de bou que es localitza per a la vertical de la porta de l'església i presenta un petit vitrall a la part interior. 08104-2 Plaça Major 41.4728000,1.5341500 377603 4592282 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75391-foto-08104-2-1.jpg Inexistent Contemporani|Neoclàssic Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Religiós 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 98|99 47 1.3 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75392 Placa de l'Església de Santa Maria https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-de-lesglesia-de-santa-maria Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú ;Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVII Placa de pedra de forma rectangular on figura l' inscripció IHS 1676, element reaprofitat d'una fase anterior i localitzat de forma referencial a la façana principal de l'edifici religiós. 08104-3 Plaça Major 41.4728000,1.5341500 377603 4592282 1676 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75392-foto-08104-3-1.jpg Inexistent Barroc Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Religiós 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 96 47 1.3 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75393 Escultura de la Mare de Déu https://patrimonicultural.diba.cat/element/escultura-de-la-mare-de-deu <p>Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna ; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991</p> XIX-XX <p>Petita escultura de pedra calcària de la mare de déu en posició orant sortint d'una petxina. Aquesta peça es localitza sobre la porta d'accés de l'església.</p> 08104-4 Plaça Major 41.4728000,1.5341500 377603 4592282 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75393-foto-08104-4-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni moble Objecte Privada accessible Religiós 2020-01-08 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 52 2.2 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75394 Rectoria https://patrimonicultural.diba.cat/element/rectoria-13 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XX Situat a la part esquerra de la façana principal es localitza una estructura que compleix una funció múltiple: 1) a la planta baixa i part del fons hi ha una capella annexa a l'església i a la que es pot accedir , 2) planta baixa més a prop de la línia de carrer on es troba el despatx del mossèn es zones de magatzem, 3) primera planta amb l'habitatge del mossèn pel seu us personal i per reunions de caràcter religiós i trobades diverses durant els períodes estivals i 4) sala de treball amb alguns documents de l'Arxiu Parroquial, documentació diversa i zona on s'han dut un total de sis exposicions en els darrers anys. La façana externa de l'estructura presenta un ull de bou similar al de la façana de l'església però de petit format i els paraments són de pedra mitjana lligada amb morter . A sobre es localitza una placa amb la data 1901, any d'una de les remodelacions d'aquesta estructura que es localitza sobre l'antic cementiri. 08104-5 Plaça Major 41.4728000,1.5341500 377603 4592282 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75394-foto-08104-5-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Religiós 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75395 Pedra de fundació de l'Església de Santa Maria https://patrimonicultural.diba.cat/element/pedra-de-fundacio-de-lesglesia-de-santa-maria Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVII Pedra de forma rectangular que es localitza al mur de tancament posterior de l'església i que presenta la que, se suposa que, és la data de fundació de la construcció, 1620 08104-6 Carrer de la Muralla 41.4728000,1.5341500 377603 4592282 1620 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75395-foto-08104-6-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75395-foto-08104-6-2.jpg Inexistent Barroc|Modern Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Altres 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 96|94 47 1.3 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75396 Inscripció https://patrimonicultural.diba.cat/element/inscripcio Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIX-XX Inscripció que es localitza a la clau d'un arc arquitravat format per dovelles al lateral de l'església de Santa Maria. A la inscripció es llegeix: 'Sala Capitular' 08104-7 Carrer de la Creu (lateral de l'església) 41.4728000,1.5341500 377603 4592282 XIX-XX 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75396-foto-08104-7-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Altres 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 47 1.3 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75397 Pedra de molí https://patrimonicultural.diba.cat/element/pedra-de-moli-0 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. XX Pedra rodona amb perforació central que serviria originàriament com a molí. Ha estat ubicada al lateral de l'església amb una finalitat ornamental 08104-8 Carrer de la Creu (lateral de l'església) 41.4728000,1.5341500 377603 4592282 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni moble Objecte Pública Ornamental 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 52 2.2 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75398 Pila baptismal https://patrimonicultural.diba.cat/element/pila-baptismal-1 <p>Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991</p> XVII-XVIII <p>Pila baptismal de pedra que es localitza a l'interior de l'església a la primera capella de la dreta de la nau. Peça massiva amb part central en forma de bol i peu. Es localitza dins d'un espai protegit per un reixat.</p> 08104-9 Plaça Major 41.4728000,1.5341500 377603 4592282 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75398-foto-08104-9-1.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni moble Objecte Privada accessible Religiós 2020-01-15 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 52 2.2 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75399 Capelles de l'església de Santa Maria amb escultures https://patrimonicultural.diba.cat/element/capelles-de-lesglesia-de-santa-maria-amb-escultures Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVIII-XX A esquerra i dreta de la nau central de l'església es documenten sis capelles on es localitzen petits retaules amb escultures. Són cobertes amb arc de mig punt i amb volta que presenta acabats ogivals amb nervadures i una tonalitat general blava i gris. 08104-10 Plaça Major 41.4728000,1.5341500 377603 4592282 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75399-foto-08104-10-1.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Religiós 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 47 1.3 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75400 Escultures que formen part de l'església de Santa Maria https://patrimonicultural.diba.cat/element/escultures-que-formen-part-de-lesglesia-de-santa-maria <p>Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991</p> XVII-XIX <p>A les capelles de la banda dreta de la nau es localitzen: la pila baptismal i les escultures de la Verge de Montserrat i Santa Teresa, la mare de Déu del Carme i Sant Antoni i Sant Joan. A la banda esquerra de la nau es troba la Custòdia, les imatges de Santa Llúcia i la Mare de Déu del Roser. Altres escultures dins la nau i els espais associats són: la Dolorosa (a l'entrada de l'església), el Sagrat Cor on s'adossa una petita capella prop de l'altar. Altres imatges es localitzen al refectori, sumant un total de 6 escultures més. Hem d'afegir un dels estendards importants a les processons. Les escultures són modestes, presenten un bon estat de conservació de la seva policromia o dels teixits fruit de d'interès d'un col·lectiu que ajuda en aquests treballs de neteja i manteniment. La imatge que presenta una major veneració és el bust de la verge que es localitzava al castell de Vilademager i que va ser traslladat a l'església per mesures de seguretat.</p> 08104-11 Plaça Major 41.4728000,1.5341500 377603 4592282 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75400-foto-08104-11-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75400-foto-08104-11-2.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni moble Objecte Privada accessible Religiós 2020-01-08 00:00:00 Juan Garcia Targa 98|94 52 2.2 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75401 Retaule de l'Església de Santa Maria https://patrimonicultural.diba.cat/element/retaule-de-lesglesia-de-santa-maria <p>Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991</p> XVIII-XIX <p>Retaule auster format per tres nivells: 1) sòcol o basament, 2) primer nivell tripartit amb l'escultura de la mare de Déu al centre i Sant Cristòfol i Sant Isidre als costats, separats per columnes corínties i 3) escultura de Sant Sebastià dins d'un arc de mig punt. Tot el conjunt presenta policromia en tons terra, daurat i verd.</p> 08104-12 Plaça Major 41.4728000,1.5341500 377603 4592282 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75401-foto-08104-12-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75401-foto-08104-12-2.jpg Inexistent Contemporani|Neoclàssic|Modern Patrimoni moble Objecte Privada accessible Religiós 2020-01-16 00:00:00 Juan Garcia Targa 98|99|94 52 2.2 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75402 Can Casanella https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-casanella Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIV-XV Casa tradicional de planta rectangular, dos pisos, golfes i sostre a dos aigües cobert amb teules corbes. Destaca les restes de l'arcada delimitada per un marc i decorada amb mig relleu on s'observa un cérvol, animal identitari del municipi de La Llacuna, present al l'escut de la població i a moltes representacions públiques i privades. Possiblement sigui gòtica, segles XIV-XV. Segons l'obra Cronologia històrica de la Llacuna possiblement procedent de la casa Gran del Papiol. 08104-13 Carrer Raval 11 41.4708600,1.5342700 377610 4592066 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75402-foto-08104-13-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75402-foto-08104-13-2.jpg Inexistent Gòtic|Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa Fitxa de la Generalitat feta octubre de 1993 93|85 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75403 Portal de Gavatx https://patrimonicultural.diba.cat/element/portal-de-gavatx Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVII Atès el pas del temps, l'erosió i la manca de manteniment. Porta d'accés al nucli de la població que actualment està encaixat entre dos construccions i presenta un sostre a un aigua i teules corbes per evitar el desgast de la pedra de l'arcada que es de mig punt, feta amb dovelles de pedra escairada. La clau de l'arcada presenta la data de 1606 i les restes malmeses d'un quadrat amb decoració lobulada on aniria inscrita una figura que segons l'obra Cronologia històrica de la Llacuna possiblement hi hauria una figura que actualment està esborrada. El nom popular de Gavatx sembla derivar de la denominació popular 'gavatxos' (francesos), segons comunicació personal. 08104-14 Plaça de la Vall 41.4721700,1.5334300 377542 4592213 1606 08104 La Llacuna Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75403-foto-08104-14-2.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Altres 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75404 Can Mallandrich https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-mallandrich Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVIII-XIX Façana restaurada i element arquitectònic tambè Casa tradicional de planta rectangular, amb portal de pedra, muntants i arc rebaixat format per dovelles. A la clau de l'arc figura la data 1799 i dins d'una cartela decorada amb el nom Joan Mallandric. S'ha pogut accedir a l'interior de la propietat on es documenten diverses arcades a la part inferior de la propietat. Aquests són fetes amb dovelles de mides uniformes algunes de les quals són tapiades i els espais són aprofitats com a magatzems. 08104-15 Carrer Raval 15 41.4722200,1.5341000 377598 4592217 1799 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75404-foto-08104-15-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75404-foto-08104-15-2.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75405 Cal Cristià https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-cristia Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XV-XVI propietat de es troba abandonada i aixó es fa palès a l'exterior. Casa tradicional de planta rectangular, de planta baixa, primer pis i golfes. Presenta el sostre a doble vessant amb teules corbes. Feta amb pedra, amb restes d'arrebossat de tonalitat blava. Les finestres són més amples de l'exterior i estretes a l'interior, donant-li un cert caràcter defensiu fet que es confirma per la seva proximitat a la línia de muralla perimetral del nucli de la població. La porta presenta una arcada i muntants fets amb pedres escairades Podria datar-se al voltant dels segles XV-XVI, segons la referència de la fitxa del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, 1993. Són evidents les reformes posteriors. 08104-16 Carrer de la Font, 3 41.4717900,1.5332500 377526 4592171 08104 La Llacuna Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75405-foto-08104-16-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75405-foto-08104-16-2.jpg Inexistent Modern|Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa No s'ha pogut accedir a l'interior 94|85 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75406 Torre Foratmicó https://patrimonicultural.diba.cat/element/torre-foratmico Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. XIV-XV Torre de planta rectangular que forma part de la línia de muralla que defineix el casc antic de La Llacuna. Està fet amb pedra de mides mitjanes, només escairades a les cantonades de l'estructura. El parament exterior és atalussat La construcció va ser restaurada i actualment són habitatges particulars. Presenta dos plantes i golfes. A banda dels finestrals delimitats per marcs de pedra, es documenten finestres espitlleres. Podria datar-se al voltant dels segles XV-XVI. 08104-17 Carrer de la Muralla 41.4723100,1.5322300 377442 4592230 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75406-foto-08104-17-2.jpg Inexistent Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 85 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75407 Creu del camí del Cementiri https://patrimonicultural.diba.cat/element/creu-del-cami-del-cementiri Frederic Herrero (comunicació personal) i http://www.lallacunaonline.cat/cultura/festa-de-la-creu-3/http://www.flickr.com/photos/lallacunaonline/5679868125/in/set-72157626506163793 XIX Creu de ferro ubicada sobre un bloc de pedra treballada que presenta la data 1886 gravada. Es celebra la festa de la Creu el dia 1 de maig, els veïns del carrer de la creu guarneixen amb flors aquesta i a continuació després de missa el mossèn la beneeix. 08104-18 Carrer del Castell/carrer del Castell 41.4728900,1.5357900 377740 4592289 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75407-foto-08104-18-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni moble Element urbà Pública Religiós 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 51 2.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75408 Font de la Creu https://patrimonicultural.diba.cat/element/font-de-la-creu-0 XX Font formada per una pedra vertical lleugerament condicionada, un receptacle quadrangular per recollir l'aigua i dos bancs a banda i banda de al sortida de l'aigua. Òbviament presenta una cronologia recent, de segona meitat de segle XX, però rellevant i associat a la Creu del Camí del Cementiri. 08104-19 Carrer del Castell 41.4728900,1.5358100 377742 4592289 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75408-foto-08104-19-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni moble Element urbà Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 51 2.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75409 Ca la Palmira https://patrimonicultural.diba.cat/element/ca-la-palmira Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVIII Casa tradicional de planta rectangular, dos pisos i golfes, coberta amb sostre de teules a dos vessants. Presenta una porta amb llindar fet amb dovelles de pedra uniforme, ben escairada que ha estat reduïda recentment en la seva amplada. La clau del llindar presenta un escut de forma vegetal molt deteriorat al seu interior i a banda i banda 'AÑ' i la data 1798. Tant l'escut com la data té restes de pigmentació vermella. Actualment és un establiment de restauració i forma part de la mateixa propietat un petit supermercat. La part de la propietat que correspon al restaurant ha estat recentment restaurada 08104-20 Carrer Major, 4 41.4721000,1.5333100 377532 4592205 1798 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75409-foto-08104-20-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75409-foto-08104-20-2.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75410 Can Busquets/ Cal Vall https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-busquets-cal-vall XVIII La façana presenta un cert grau de deteriorament i abandonament i a l'interior no hem pogut accedir. Casa tradicional de grans dimensions, planta rectangular, dos pisos i golfes, coberta amb sostre de teules a doble vessants. La part posterior de la casa dona a la plaça de la Vall. Presenta porta amb llindar fet amb dovelles de pedra uniforme, ben escairada i amb bisellat en alguns casos, i originàriament arrebossada. A la clau de la porta presenta cartela amb data inscrita de 1743. A banda i banda de la porta principal s'observen altres accessos, una tenda i un magatzem del bar localitzat davant. A l'interior queden les restes molt malmeses d'un forn i del celler. 08104-21 Carrer Major, 9 41.4720400,1.5331700 377520 4592199 1743 08104 La Llacuna Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75410-foto-08104-21-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75410-foto-08104-21-2.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75411 Carrer major, 11 https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-major-11-0 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVII-XVIII La façana presenta parts amb manteniment i parts sense cura Casa tradicional de grans dimensions, planta rectangular, dos pisos i golfes, coberta amb sostre de teules a dos vessants. La façana presenta una porta amb arc de mig punt rebaixat fet amb dovelles de mides uniformes i pedra ben escairada. Actualment la façana presenta diversos estats de conservació, amb presencia de restes d'arrebossats en alguns casos, esquerdes, parts amb totxanes i pedra vista en altres, Així mateix s'observa l'adeqüació del primer pis de l'habitatge amb vidres aïllants. A l'extrem nord de la façana s'observa part d'un altra porta feta amb dovelles de pedra calcària ben escairades. Actualment aquesta porta, igual que altres obertures de la façana principal i lateral de la propietat han estat tapiades. 08104-22 Carrer Major, 11 41.4720400,1.5332100 377523 4592198 08104 La Llacuna Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75411-foto-08104-22-2.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75412 Cal Jep Nin /Jennin (casa nº2) https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-jep-nin-jennin-casa-no2 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVIII Recentment s'han dut a terme rehabilitacions d'aquest espai. Casa tradicional de grans dimensions, planta rectangular, un pis i golfes, coberta sostre a dos vessants i cobertura de teules. La façana principal presenta una porta amb arc de mig punt fet amb dovelles de pedra escairada i mides uniformes. La clau de l'arcada té escut amb una cartela de disseny vegetal que porta la data 1790, acompanyada de la grafia 'ANY' i d'una creu de Malta. A sota es pot veure un motiu vegetal que acompanya la grafia de la clau de l'arcada. Segons l'obra Cronologia històrica de la Llacuna, sota la data es pot intuir el nom de Martí, molt esborrat i malmès. Segons la mateixa font, en aquest carrer es localitzava l'antiga Sinagoga de La Llacuna. 08104-23 Carrer d'Engranell, 2/cantonada carrer de la Muralla 41.4726000,1.5320000 377423 4592262 1790 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75412-foto-08104-23-2.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa Fitxa efectuada l'any 1993 pel Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75413 Cal Jep Nin/Jenin (casa nº4) https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-jep-ninjenin-casa-no4 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVIII Casa tradicional de grans dimensions, planta rectangular, un pis i golfes, coberta a dos vessants amb sostre de teules. Bigues de fusta interiors. La façana principal presenta una porta amb arc arquitravat fet amb dovelles de pedra escairada, mides uniformes. La clau de l'arcada té una cartela lobulada que porta la data 1770 i d'una creu de Malta. En el moment de fer el treball de camp, es trobava en procés de rehabilitació dels espais interiors i es va poder accedir per tal de visualitzar les habitacions, celler amb volta de canó amb totxanes i paviment de terra compactada, pati posterior, dependències d'ús domèstic i activitats associades a la vida rural (galliners, etc.). En una de les dependències interiors de la propietat s'observa una placa amb cartela lobulada amb el nom JOSEPH NIN MANOY, amb arrebossat blanquinós. Segons l'obra Cronologia històrica de la Llacuna, pàg. 145, sota la data es pot intuir el nom de Martí, molt esborrat i malmès. Segons la mateixa font, en aquest carrer es localitzava l'antiga Sinagoga de La Llacuna. 08104-24 Carrer d'Engranell, 4 41.4725300,1.5330500 377511 4592253 1770 08104 La Llacuna Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75413-foto-08104-24-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75413-foto-08104-24-3.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75414 Portal de la Banya https://patrimonicultural.diba.cat/element/portal-de-la-banya Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIV-XV Restaurat l'any 2000 Portal de la muralla que presenta arc de mig punt a la part exterior fet amb dovelles de pedra escairada dins de la trama de muralla de pedra de format mig. A la part interior de la porta i l'accés des de l'interior del recinte urbà són arcades ogivals, a l'interior amb nervadures. La clau de l'arcada exterior presenta un gravat amb motiu flora de sis fulles. Es pot enquadrar cronològicament al segle XIV. La porta va ser restaurada l'any 2000 pel propietari. Les nervadures són cobertes amb totxana. A la part superior de la porta hi ha habitatges que ha estat rehabilitades com a habitatges. 08104-25 Carrer Priorat de Santa Maria 41.4725800,1.5327900 377489 4592259 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75414-foto-08104-25-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75414-foto-08104-25-3.jpg Inexistent Medieval Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Altres 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa Fitxa efectuada l'any 1993 pel Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (Nº 5833) 85 47 1.3 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75415 Habitatge-torre de Cal Nin Vell https://patrimonicultural.diba.cat/element/habitatge-torre-de-cal-nin-vell Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIV-XV Tant a la part interior com a l'exterior es realitza manteniment esporàdic. Torre que formava part de la muralla rehabilitada d'antic com a habitatge amb finestres a dos nivells i golfes. Presenta mur corbat cap a la part interior de la muralla. Majoritàriament es feta amb pedra de format mig homogènia, rehabilitada i vista al tram inferior fins l'alçada de la porta, i arrebossada la resta de l'estructura amb una tonalitat rosàcia. La casa va ser ocupada fins 1925 i des d'aleshores no està habitada tot i que es fan treballs de manteniment Tot i la presència de diverses esquerdes a la façana de l'estructura, s'observen trams on s'ha dut a terme restauracions puntuals, com a la porta on s'alternen les muntants de pedra i l'arc de mig punt rebaixat amb totxana. També s'observa d'utilització de materials modern al sostre de la construcció, amb sustentació de bigues de fusta i sostre amb teules corbes. A l'interior s'observen les restes del trull, dipòsits de premsat i altres unitats productives que daten dels segles XVII-XVIII 08104-26 Carrer Badorch 41.4727200,1.5336000 377557 4592273 08104 La Llacuna Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75415-foto-08104-26-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75415-foto-08104-26-3.jpg Inexistent Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 85 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75416 Can Magí Farriol https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-magi-farriol Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIX Fruit de l'abandonament es troba desigualment conservada, parts amb ensorraments i altres en millor estat. Propietat de grans dimensions formada per una estructura principal de planta rectangular molt allargada, diverses portes i finestres i sostre a doble vessant. Els paraments són fets amb pedra de mides mitjanes, només ben escairades i mida uniforme a les cantonades. Presenta un acabat arrebossat de tonalitat vermellosa conservada desigualment. Es documenta un mur perimetral de tanca dins del que queda inclosa l'estructura principal i altres dependències vinculades a emmagatzematge, estabulació d'animals, maquinaria, etc. A la façana lateral (part de muntanya) s'observa en pintura la data 1915 acompanyada d'una línia de cercles com rellotge de sol. A la façana principal de la propietat es documenten dos portes arquitravades amb dos plaques: 1) 'MEMORIA DE JOSE GOMA ORRIACH Y MI ESPOSA YSABEL ALEGRET GOMÀ 1880' I 2) A L'ESTALVI DE JOSEPH GOMA ORRIACH Y DELS SEUS 1912'. Segons comunicació personal de regidores municipals, es pot observar les restes d'un Molí d'Oli. 08104-27 Carrer de la Cuitora 41.4718400,1.5357300 377733 4592173 1880 08104 La Llacuna Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75416-foto-08104-27-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75416-foto-08104-27-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 46 1.2 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75417 Can Magí Gomà i Canela https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-magi-goma-i-canela Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVIII Casa tradicional de planta rectangular, dos plantes i golfes amb sostre a doble vessant amb teules corbes. Presenta una porta arquitravada i amb muntants, formada per dovelles de pedra de gran format, escairades. A sobre la clau de la porta hi ha una placa que fa esment al 'FUNDADOR MAGI GOMÀ Y CANELA 1796'. El lateral i fons de la propietat presenten zona amb arcades al segon pis i espai central enjardinat. La major part de les parets de la propietat són arrebossats. 08104-28 Carrer de la Creu 41.4725100,1.5349000 377665 4592248 1796 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75417-foto-08104-28-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75417-foto-08104-28-3.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75418 Ca la Noia, 4 https://patrimonicultural.diba.cat/element/ca-la-noia-4 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVIII-XIX Casa tradicional de planta rectangular, dos pisos amb balcó, golfes i sostre a doble vessant. Paraments fets amb pedra (clarament restaurat),i sis petites arcades a la part superior de la construcció amb una acabat arrebossat de tonalitat rosàcia. Es documenten dos portes: 1) a la façana principal, amb arcada de mig punt formada per dovelles escairades i 2) amb els mateixos trets que l'anterior. Són evidents els canvis i remodelacions que ha patit la propietat al llarg del temps, fet que ens permet confirmar que la construcció original es pot remuntar a una cronologia anterior a l' esmentada a la casella específica. 08104-29 Carrer de la Font,4 41.4717900,1.5332500 377526 4592171 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75418-foto-08104-29-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75418-foto-08104-29-2.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75419 Hostal 'El Celler '/Cal Meta/ Cal Joan https://patrimonicultural.diba.cat/element/hostal-el-celler-cal-meta-cal-joan Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XV-XVI Casa tradicional,de planta rectangular, dos plantes i sostre a dos vessants i cobertura amb teules corbes. La porta es un arc de mig punt amb dovelles de pedra escairada. És l'únic element de la construcció antiga que es posa de manifest atès que la resta del parament de la construcció està arrebossat de tonalitat rosa. Aquesta unitat forma part de les construccions de la plaça major a la banda del carrer major. L'interior, condicionat com a establiment de restauració presenta diverses arcades restaurades, que semblen i així ens ho han confirmat que serien les originals de la propietat. 08104-30 Carrer Major 1 41.4723800,1.5336900 377564 4592236 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75419-foto-08104-30-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75419-foto-08104-30-2.jpg Inexistent Modern|Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 94|85 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75420 Casa de la carretera de la Llacuna-Igualada, 27 https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-de-la-carretera-de-la-llacuna-igualada-27 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XX Casa tradicional de dos pisos, golfes, terrat i sostre a dos vessant amb teula corba. Acabat de les parets amb arrebossat de tonalitat rosa. Presenten acabats a les finestres de les golfes amb petites arcades lobulades, i sanefes motllurades a l'entorn dels marcs dels finestrals dels dos nivells de balcons. El muret perimetral del terrat té pilastres culminades amb peces esfèriques. Per aquestes característiques pot integrar-se dins la tendència Noucentista de primer quart del segle XX. 08104-31 Carretera de la Llacuna-Igualada, 27 41.4709900,1.5325200 377464 4592083 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75420-foto-08104-31-1.jpg Inexistent Noucentisme Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 106 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75421 Fonda Mateu https://patrimonicultural.diba.cat/element/fonda-mateu XVIII Casa tradicional, planta rectangular amb dos blocs estructurals en angle, Presenta primera planta i golfes. A la darrera restauració només s'ha mantingut el llindar de la porta de pedra escairada formada per tres dovelles, mentre la resta de la façana va ser arrebossada de tonalita beix. La clau de la porta té un escut gravat amb motiu vegetal a banda i banda del qual figura ANY 1797 . L'interior de l'escut sembla que originàriament portaria decoració que no s'ha conservat. Actualment és un restaurant 08104-32 Carretera La Llacuna-Igualada, 47 41.4720700,1.5314400 377376 4592204 1797 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75421-foto-08104-32-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75421-foto-08104-32-2.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75423 Cal Nin Nou https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-nin-nou Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XX Casa de planta rectangular, amb un pis, sostre a doble vessant i cobertura amb teules corbes. Té adossada una torre poligonal a la part de davant, finestres d'arc de mig punt i terrat. La façana presenta quatre finestrals amb arc de mig punt. La propietat està envoltada per una reixa i la porta d'accés amb dos pilastres amb decoració de ceràmica vidrada verda. Per alguns d'aquests trets podria datar-se al anys vint del segle XX, art Decò. Sembla que la propietat està força abandonada com es fa palès al jardí. 08104-34 Carretera de Vilafranca 41.4704400,1.5332300 377522 4592021 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75423-foto-08104-34-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75423-foto-08104-34-2.jpg Inexistent Art Decó|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 110|98 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75424 Ca l'Americà https://patrimonicultural.diba.cat/element/ca-lamerica Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIX Actualment formen una mateixa unitat funcional, negoci de turisme rural amb restaurant, però originàriament són dos estructures rectangulars unificades fent un angle. La propietat ha estat recentment restaurada i presenta un parament uniforme de pedra vista de mides uniformes lligades amb morter i anul·lant diversos accessos a la propietat (portes i finestres per finalitats del nou ús). L'edifici del carrer Pedragosa es de planta rectangular, un petit nivell de finestres quadrades,segon nivell amb finestres i golfes. A l'edifici del carrer de la Cuitora es localitza la porta principal, amb arc de mig punt rebaixat fet amb dovelles de pedra escairada. Incrustada a la pedra clau de l'arcada s'observa una placa amb d'inscripció 'JUAN.GUMA. 1878'. El tram lateral de l'edifici que dona al carrer de la Cuitora presenta actualment una línia de finestrals baixos enreixats, una línea de primer pis amb balconada correguda amb cinc portes i cinc finestres a les golfes. 08104-35 Carrer de Pedragosa/Carrer de la Cuitora 41.4724300,1.5350900 377681 4592239 1878 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75424-foto-08104-35-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75424-foto-08104-35-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Productiu 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 46 1.2 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75425 Ex-convent de les Dominiques https://patrimonicultural.diba.cat/element/ex-convent-de-les-dominiques Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991. Agraïm la comunicació personal del Sr. Sr. Josep Segura. XIX-XX Estructura rectangular, dos nivells, golfes i sostre a doble vessant amb cobertura de teules corbes. A sobre la porta principal d'accés a la propietat figura una placa de pedra de forma lobulada decorada amb puntejat, creu amb puntes arrodonides i grafia 'HH.TD', escut de l'ordre de les Dominiques . Actualment resta part del mur perimetral corresponent al exconvent on destaquen dos trets fonamentals: 1) porta d'accés amb arc de mig punt rebaixat i arcada amb tres petits pinacles decoratius piramidals. 2) dins l'arcada esmentada es documenta una placa on figura la data 1908 amb petits gravats 08104-36 Carrer de la Pedragosa, 5 Les dominiques començaren a exercir l'ensenyament de nenes l'any 1866 al municipi. L'any 1908 s'estrena el nou edifici amb personal procedent de l'Ordre Terciària del convent del Rosari de Vic (Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991) Es van efectuar treballs de neteja de l'escut de les Dominiques a mitjans del anys setanta. Segons el propietari actual, l'escola va funcionar entre 1908-1932/33. Els anys posteriors a la Guerra Civil l'espai va servir com a refugi per gent diversa. Cap els anys 50 l'adquireix la família actual i es transforma en habitatge familiar, tot i que la part baixa es feia servir com a escola i la part superior com a habitatge. 41.4721700,1.5347100 377649 4592211 1908 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75425-foto-08104-36-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75426 Portal d'en Garreta https://patrimonicultural.diba.cat/element/portal-den-garreta Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIV-XV Porta d'accés a la muralla que presenta un trencament de la línia de muralla, arc de mig punt amb dovelles de pedra escairada amb restes d'una decoració a la clau que s'ha perdut. Com en el cas de la porta de la Banya s'observa a l'amplada de la porta la successió d'arcs de sustentació de mig punt i ogival amb dovelles de pedra de mides uniformes. A la part superior de la porta, entre la paret lateral de l'església i el parament d'una de les propietats de la plaça, té actualment habitatges privades. 08104-37 Carrer de la Creu/Plaça Major 41.4725800,1.5342400 377610 4592257 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Element arquitectònic Pública Estructural 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 47 1.3 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75427 Plaça Major https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-major-11 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIV-XV Plaça de forma poligonal a la que s'accedeix per la porta d'en Garreta i que està delimitada actualment per l'església de Santa Maria (sector est), tres laterals porxades (arcs orientades a la plaça i embigats a l'interior dels porxos, sectors sud,oest i nord) i l'accés al carrer Major fruit del trencament de les arcades en aquell punt i l'antiga rectoria (actual edifici de l'Ajuntament, sector nord) que tanca l'espai al carrer de Badorch. El paviment és enllosat amb pedra, presenta una lleugera pendent cap a l' esmentada porta i l'ús actual és d'habitatges particulars, establiments comercials (restaurants, tendes diverses i espais de turisme rural). Les cases localitzades al voltant de la plaça són tradicionals, fetes en pedra, arcades adovellades (en pedra o totxana) i acabats en la majoria dels casos amb arrebossats de tonalitat blanquinosa o rosàcia. La totalitat de les propietats localitzades a sobre de les arcades han estat restaurades amb acabats arrebossats de tonalitats grogues baixes. La construcció original es pot datar entre segles XIV-XV encara que evidentment s'han dut a terme un considerable quantitat de reformes, prova evident és la que es dur actualment al número 6. 08104-38 Plaça Major 41.4725700,1.5337300 377568 4592257 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75427-foto-08104-38-2.jpg Inexistent Medieval Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 85 46 1.2 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75428 Apotecari https://patrimonicultural.diba.cat/element/apotecari Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XX Casa tradicional de planta rectangular, que es localitza a la cantonada entre Plaça Major/carrer Badoch. Ocupa dos arcades d'aquesta banda porxada. Planta baixa, primer pis amb balcó, golfes i sostre a doble vessant. La planta baixa , els arcs de les portes, les pilastres que suporten les arcades i les arcades són fetes amb totxanes. La resta de la façana està arrebossada de tonalitat rosa. Presenta la decoració del marc de les portes de tipus noucentistes com la documentada a la propietat ubicada a la carretera d'Igualada, 25, és a dir de primer quart del segle XX. A la façana figura el nom Apotecari -farmacèutic- en una placa ceràmica entre les dues portes d'accés. 08104-39 Plaça Mayor 18/sector nord 41.4726600,1.5335000 377549 4592267 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75428-foto-08104-39-1.jpg Inexistent Noucentisme Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 106 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75429 Plaça Major 16 i 17 https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-major-16-i-17 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XX Casa tradicional de planta rectangular, formada per dues unitats estructurals: 1) més petita que llinda amb la casa del Apotecari, més baixa, arrebossada de tonalitat marró amb decoració als marcs de les finestres amb motius vegetals. Aquesta casa ocupa una arcada de la plaça porxada, feta amb totxanes 2) dos pisos, balcons i sostre a doble vessant. La propietat ocupa dos arcades de la part porxada, el parament de la façana amb pedra vista. Presenta la decoració del marc de les portes de tipus noucentistes com la documentada a la propietat ubicada a la carretera d'Igualada, 25 i la propietat adjacent, és a dir de primer quart del segle XX. Actualment és la casa de turisme rural dels Arcs que ha transformat l'interior de la propietat en petites unitats independents amb tots els serveis d'´ús familiar. 08104-40 Plaça Major/sector nord 41.4727000,1.5337900 377573 4592271 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75429-foto-08104-40-1.jpg Inexistent Noucentisme Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 106 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75430 Plaça Major ,15 https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-major-15 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIX-XX Casa tradicional de planta rectangular, amb un pis amb balcó, golfes i sostre a doble vessant amb cobertura de teules corbes. La propietat ocupa una arcada de la part porxada. La façana presenta acabat arrebossat amb pintura groguenca. La porta d'accés presenta un llindar adovellat fet amb pedra escairada i uniforme. 08104-41 Plaça Major/sector nord 41.4726900,1.5337700 377571 4592270 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75431 Plaça Major 14 https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-major-14 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XX Casa tradicional de planta rectangular, amb dos pisos amb balconades, quatre finestrals, golfes i sostre a doble vessant. La propietat ocupa una arcada més ampla de la part porxada. La façana presenta acabat arrebossat amb pintura groguenca. La porta d'accés presenta un llindar adovellat fet amb pedra escairada i uniforme. 08104-42 Plaça Major/sector nord 41.4726800,1.5338400 377577 4592269 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75432 Ajuntament de la Llacuna https://patrimonicultural.diba.cat/element/ajuntament-de-la-llacuna Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIX Casa tradicional de planta rectangular amb part de l'estructura arrodonida, primer pis, tres balcons, golfes amb tres finestrals i sostre a doble vessant. Actualment presenta una part de pedra vista, escairada i de mides uniformes a la cantonada, banc i porta principal i porta de servei. La porta presenta un arc de mig punt rebaixat amb dovelles uniformes de pedra retallada i la decoració de la clau de l'arcada amb un escut lobulat amb una corona i la data AÑY 1814 dins d'una cartela en forma de núvol. És l'actual ajuntament del municipi de la Llacuna amb totes les dependències municipals, espai per al jovent a la plata baixa, arxiu municipal al primer pis, oficines al segon pis i sales de reunions a la part superior de l'estructura. Al lateral (carrer Badoch) es localitza la Llar de Jubilats 08104-43 Plaça Major/Badoch/ /sector nord 41.4725500,1.5335400 377552 4592255 1814 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75432-foto-08104-43-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Pública Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75433 Plaça Major, 4 https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-major-4-0 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XX Casa de planta rectangular que es localitza sobre una arcada que abraça la propietat esmentada i la número 1 (El Celler/Can Joan). Presenta dos finestrals i sostre a doble vessant. La paret de la façana està arrebossada i pintada de grog. La porta duu llindar fet amb dovelles de pedra treballada i uniforme. 08104-44 Plaça Major/sector sud 41.4723700,1.5336800 377563 4592234 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75434 Plaça Major, 5 https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-major-5-0 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XX Casa de planta rectangular que es localitza sobre una arcada . Presenta primera planta amb balcó, golfes amb dos finestrals i sostre a doble vessant amb cobertura amb teules corbes. La paret de la façana està arrebossada i pintada de grog. La porta duu llindar fet amb dovelles de pedra treballada i uniforme. Comparteix amb el número 6 un contrafort. 08104-45 Plaça Major/sector sud 41.4724300,1.5338000 377573 4592241 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75435 Plaça Major, 6 https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-major-6-0 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIX-XX Actualment es troba en procès de restauració, sense sostre i amb els paraments protegits per una bastida Casa de planta rectangular, primer pis,i golfes . Presenta la façana amb pedra vista, l'estructura es localitza sobre un sòcol d'anivellament d'aquesta zona de la plaça. Actualment es troba en procés de restauració 08104-46 Plaça Major/sector sud 41.4724300,1.5338000 377573 4592241 08104 La Llacuna Fàcil Dolent Inexistent Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75436 Plaça Major, 7 https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-major-7-0 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIX-XX Construcció de planta rectangular, primera planta amb balcó,golfes i sostre a doble vessant. Acabat arrebossat i pintat de blanc a la paret de la façana. Es documenten escales d'accés als porxos. A la planta baixa hi ha una tenda de productes diversos. 08104-47 Plaça Major/sector sud 41.4724600,1.5338600 377578 4592244 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75437 Plaça Major, 8 https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-major-8-0 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIX-XX Casa tradicional de planta rectangular, primer i segon pis amb balcó i sostre a dos vessants. Presenta contrafort i en aquesta zona de la plaça porxada el sistema constructiu era arquitravat amb bigues de fusta 08104-48 Plaça Major/sector sud 41.4725000,1.5339500 377586 4592249 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75438 Plaça Major, 2 https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-major-2-0 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVII-XVIII Casa tradicional de planta rectangular, primera planta, golfes i sostre a doble vessant amb cobertura de teules corbes, que es disposa sobre una arcada de mig punt rebaixat feta amb totxanes. Comparteix amb la següent propietat un contrafort de sustentació del conjunt estructural en aquesta part de la plaça que tancaria recinte. 08104-49 Plaça Major/Sector de ponent 41.4724000,1.5335700 377554 4592238 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75439 Plaça Major, 3 https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-major-3-0 XVIII Casa tradicional de planta rectangular, primer pis, golfes i sostre a doble vessant amb cobertura de teules. Actualment es lloguen els apartaments a tres grups familiars. Té la façana de pedra vista, evidenciant treballs de restauració evidents. Les arcades en aquesta part de la plaça són ogivals, fetes amb pedra escairada i recolzen sobre pilastres. A la clau d'arcada més propera a la propietat 2, s'observa gravada la data 1706 08104-50 Plaça Major/sector de ponent Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 41.4725300,1.5334800 377547 4592253 1706 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75439-foto-08104-50-1.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
75440 Safareigs públics https://patrimonicultural.diba.cat/element/safareigs-publics XX Restaurat l'any 2000 Dues piscines rectangulars amb corredor central fetes amb pedra i lligades amb morter que servien pel rentat de la roba. Construït l'any 1911 i restaurat l'any 2000 08104-51 Carretera de Torrebusqueta Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú 41.4702900,1.5321300 377430 4592006 1911 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Element arquitectònic Pública Estructural 2023-08-02 00:00:00 Juan Garcia Targa 47 1.3 6 Patrimoni cultural 2024-05-24 06:33
Estadístiques 2024
Patrimoni cultural

Mitjana 2024: 164,33 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml