Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
75418 Ca la Noia, 4 https://patrimonicultural.diba.cat/element/ca-la-noia-4 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVIII-XIX Casa tradicional de planta rectangular, dos pisos amb balcó, golfes i sostre a doble vessant. Paraments fets amb pedra (clarament restaurat),i sis petites arcades a la part superior de la construcció amb una acabat arrebossat de tonalitat rosàcia. Es documenten dos portes: 1) a la façana principal, amb arcada de mig punt formada per dovelles escairades i 2) amb els mateixos trets que l'anterior. Són evidents els canvis i remodelacions que ha patit la propietat al llarg del temps, fet que ens permet confirmar que la construcció original es pot remuntar a una cronologia anterior a l' esmentada a la casella específica. 08104-29 Carrer de la Font,4 41.4717900,1.5332500 377526 4592171 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75418-foto-08104-29-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75418-foto-08104-29-2.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75427 Plaça Major https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-major-11 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIV-XV Plaça de forma poligonal a la que s'accedeix per la porta d'en Garreta i que està delimitada actualment per l'església de Santa Maria (sector est), tres laterals porxades (arcs orientades a la plaça i embigats a l'interior dels porxos, sectors sud,oest i nord) i l'accés al carrer Major fruit del trencament de les arcades en aquell punt i l'antiga rectoria (actual edifici de l'Ajuntament, sector nord) que tanca l'espai al carrer de Badorch. El paviment és enllosat amb pedra, presenta una lleugera pendent cap a l' esmentada porta i l'ús actual és d'habitatges particulars, establiments comercials (restaurants, tendes diverses i espais de turisme rural). Les cases localitzades al voltant de la plaça són tradicionals, fetes en pedra, arcades adovellades (en pedra o totxana) i acabats en la majoria dels casos amb arrebossats de tonalitat blanquinosa o rosàcia. La totalitat de les propietats localitzades a sobre de les arcades han estat restaurades amb acabats arrebossats de tonalitats grogues baixes. La construcció original es pot datar entre segles XIV-XV encara que evidentment s'han dut a terme un considerable quantitat de reformes, prova evident és la que es dur actualment al número 6. 08104-38 Plaça Major 41.4725700,1.5337300 377568 4592257 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75427-foto-08104-38-2.jpg Inexistent Medieval Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Pública Social 2020-06-20 00:00:00 Juan Garcia Targa 85 46 1.2 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75436 Plaça Major, 7 https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-major-7-0 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIX-XX Construcció de planta rectangular, primera planta amb balcó,golfes i sostre a doble vessant. Acabat arrebossat i pintat de blanc a la paret de la façana. Es documenten escales d'accés als porxos. A la planta baixa hi ha una tenda de productes diversos. 08104-47 Plaça Major/sector sud 41.4724600,1.5338600 377578 4592244 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75458 Can Casanelles https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-casanelles Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVIII-XIX Construcció abandonada Construcció tradicional de grans dimensions, formada per diverses unitats estructurals: habitatge, espais de treball i emmagatzematge, etc. Actualment estan enfonsats els sostres i abandonat per complet. Es documenten construccions modernes al costat de l'antiga que no han estat finalitzades. 08104-75 Prop les Cases Noves del Pardo 41.4556400,1.5818400 381554 4590310 08104 La Llacuna Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75458-foto-08104-75-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75458-foto-08104-75-2.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa Segon l'obra de Ramon Llenas (pàg.160) es disposa de documentació de la propietat des de 1417. 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75464 Cal Martinet/ Castellots o la Salada https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-martinet-castellots-o-la-salada Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú. XIII-XIV Conjunt d'estructures que es localitzen sobre una petita elevació envoltades per un mur perimetral que cobreix part de la propietat. Presenta tres unitats constructives de diverses alçades, fetes amb pedra homogènia, amb teulades a una vessant i cobertes amb teula corba. A la construcció original del segle XIV se li han anat afegint altres estructures que conformen un conjunt amb un pati centra en una de les bandes i petits carrerons que donen accés a altres espais. Es va poder accedir a l'interior d'algunes de les estructures no reformades de la propietat com es el celler, que el propietari vol anar rehabilitant per projectes a mig o llarg plac. 08104-81 Carretera La Llacuna-Sant Joan de Mediona, banda dreta Segons es fa esment a l'obra de Ramon Llenes, pàg. 141, es disposa de documentació de la construcció d'abans del XV. També es fa palès els diversos noms que ha rebut la propietat a llarg de la seva història: Quadra del Bosc, els Castellots, el mas del bosc. S'associa la propietat i les famílies a importants personatges de la noblesa i de l'església. 41.4842700,1.5587500 379679 4593520 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75464-foto-08104-81-2.jpg Inexistent Medieval Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa Vull agrair la visita efectuada pel Sr. Antoni Prat amb els comentaris sobre la seva propietat. 85 46 1.2 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75465 Cal Pujador/Cal Nou https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-pujadorcal-nou XIX-XX Actualment es troba en procés de rehabilitació Casa tradicional de planta rectangular, primera planta i golfes, amb sostre a doble vessant i cobertura de teules corbes. Davant la banda dreta de la façana es localitza un pou delimitat per una estructura rectangular feta amb pedra homogènia. La propietat es localitza sobre una petita elevació amb un mur perimetral ubicat amb posterioritat a treballs d'anivellament en aquesta zona per generar un espai per funcionalitats diverses de caràcter agrícola. En el moment de la visita la casa es troba en obres de remodelació, la façana ha estat rehabilitada amb diverses capes de morter per cobrir les esquerdes i altre problemes estructurals. 08104-82 Carretera La Llacuna-Sant Joan de Mediona, banda dreta 41.4850100,1.5565100 379493 4593606 08104 La Llacuna Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75465-foto-08104-82-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75477 Clot de les Barraques https://patrimonicultural.diba.cat/element/clot-de-les-barraques Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIX-XX Conjunt de set construccions tradicionals de plantes rectangulars, d'una planta amb balconada, golfes, sostre a doble vessant i cobertura amb teules corbes. són arrenglerades paral·leles a la riera de Mediona. Actualment són cases restaurades, emblanquinades en la majoria dels casos, amb preservació de mostres de parament de pedra escairada a les cantonades i en el cas de la propietat més propera al pont de cal Matoses. La primera casa presenta decoració estucada amb restes de pigmentació vermella i blava amb motius vegetals. Les construccions presenten estructures annexes a l'edifici principal amb àrees de treball transformades en dependències que donen resposta a les noves funcions. 08104-94 Carretera La Llacuna-Sant Joan de Mediona (BV 2136) banda dreta L'origen del veïnat de les Barraques es relacionat amb l'aprofitament de l'aigua per moure les rodes dels molins fariners des de finals del segle XIX. 41.4934500,1.5756300 381105 4594516 1883 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75477-foto-08104-94-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75477-foto-08104-94-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa S'ha fet una fitxa conjunta atesa la unitat històrica de les diverses construccions, prenent una mitjana de cotes sobre nivell del mar entre 499 i 501 i unes referències utm mitjanes al centre de la zona. La cronologia de referència ve marcada per una data 1883 presenta a la porta de la segona construcció. 98 46 1.2 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75494 Alzina de la Masia de Solanes https://patrimonicultural.diba.cat/element/alzina-de-la-masia-de-solanes Agraïm les fotografies cedides pel Sr. Joan Alegret (CELL. Centre d'Estudis Llacunencs) L'alzina (Quercus ilex L. o Quercus ilex ssp. ilex L.), també és coneguda com aglaner, aulinao bellotera. Es tracta d'un arbre de fulla perenne de la família de les fagàcies. Aquest espècimen presenta un perímetre. 2,60 m. 08104-111 Masia Solanes 41.4362100,1.5051900 375115 4588261 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Simbòlic 2021-05-26 00:00:00 Juan Garcia Targa 2151 5.2 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75512 Castell de la Llena https://patrimonicultural.diba.cat/element/castell-de-la-llena <p>Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya.</p> XIII-XIV Fruit de l'abandonament <p>Restes de construcció fortificada molt malmesa. Encara es poden veure alguns dels paraments fets de pedra homogènia i ben tallada, destacant part de la torre.</p> 08104-130 Bosc de la Llena 41.4764000,1.5165300 376139 4592706 08104 La Llacuna Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75512-foto-08104-130-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75512-foto-08104-130-3.jpg Legal Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús BCIN National Monument Record Defensa 2019-12-30 00:00:00 Juan Garcia Targa 85 45 1.1 1771 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75397 Pedra de molí https://patrimonicultural.diba.cat/element/pedra-de-moli-0 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. XX Pedra rodona amb perforació central que serviria originàriament com a molí. Ha estat ubicada al lateral de l'església amb una finalitat ornamental 08104-8 Carrer de la Creu (lateral de l'església) 41.4728000,1.5341500 377603 4592282 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni moble Objecte Pública Ornamental 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 52 2.2 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75419 Hostal 'El Celler '/Cal Meta/ Cal Joan https://patrimonicultural.diba.cat/element/hostal-el-celler-cal-meta-cal-joan Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XV-XVI Casa tradicional,de planta rectangular, dos plantes i sostre a dos vessants i cobertura amb teules corbes. La porta es un arc de mig punt amb dovelles de pedra escairada. És l'únic element de la construcció antiga que es posa de manifest atès que la resta del parament de la construcció està arrebossat de tonalitat rosa. Aquesta unitat forma part de les construccions de la plaça major a la banda del carrer major. L'interior, condicionat com a establiment de restauració presenta diverses arcades restaurades, que semblen i així ens ho han confirmat que serien les originals de la propietat. 08104-30 Carrer Major 1 41.4723800,1.5336900 377564 4592236 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75419-foto-08104-30-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75419-foto-08104-30-2.jpg Inexistent Modern|Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 94|85 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75444 Festa dels Tres Tombs https://patrimonicultural.diba.cat/element/festa-dels-tres-tombs-4 Llenas i Costa, Ramón. 1980. Apunts per l'historia de La Llacuna i Comunicació personal de Frederic Herrero S'ha recuperat aquesta festa fa uns anys, amb la celebració dels tres tombs com es feia antigament. Es fa la benedicció de la bandera amb l'abanderat que li toca aquell any. Les cavalleries anaven ben guarnides. Alguns anys es celebraven curses de cavalls al costat de la Creu del Pla 08104-57 41.4725500,1.5335400 377552 4592255 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pública Lúdic 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 2116 4.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75468 Les Vilates https://patrimonicultural.diba.cat/element/les-vilates Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVIII Es troba molt malmesa fruit de l'abandonament. Construcció tradicional de grans dimensions format per dos blocs. El principal presenta dos pisos, golfes, les obertures definides per pedra escairada i llindars molt elaborats, així com les cantonades amb pedres escairades. El sostre, molt malmès es a doble vessant amb bigues de fusta a l'interior i cobertura de teules corbes a l'exterior. Amb posterioritat a la construcció d'aquest primer bloc se li va annexar una estructura més petita amb sostre a doble vessant fet que determina que l'entrada principal a 'immoble sigui al segon bloc del conjunt. El segon bloc presenta una construcció més petita amb dos trams de sostre a una vessant cobertes per teules corbes, porta d'accés amb arcada de mig punt rebaixada feta amb totxo, finestres delimitades per pedra treballada i estructura annexa a la banda dreta que presenta un avançat estat de deteriorament. 08104-85 Carretera La Llacuna-Sant Joan de Mediona (banda esquerra) veïnat de les Vilates Es fa esment a la propietat al capbreu de 1522 vinculat al Priorat de Santa Maria. Així mateix l'estructura original va ser dividida en dos parts a les darreries del segle XVIII. 41.4874100,1.5460400 378623 4593887 08104 La Llacuna Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75468-foto-08104-85-2.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75526 Font dels Igols https://patrimonicultural.diba.cat/element/font-dels-igols XX Fruit de l'abandonament Font abandonada. S'observa un petit tot d'aigua sota on seria el broc i l'espai adjacent amb una taula (roda de moli gran) i unes cadires fetes també amb pedra 08104-144 Serralada dels Igols 41.4385000,1.5220200 376525 4588491 08104 La Llacuna Fàcil Dolent Inexistent Patrimoni moble Element urbà Pública Sense ús 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 51 2.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75535 Plaça Major, 10 https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-major-10-0 XIX-XX Casa tradicional de planta baixa, dos pisos, golfes, sostre a doble vessant i cobertura amb teules corbes. Presenta parament de pedra homogènia, balconades i finestres amb ferradura. 08104-154 Plaça Major/sector sud 41.4725300,1.5331100 377516 4592253 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75535-foto-08104-154-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa Les obres efectuades l'any 1989 van mantenir l'estructura original i una de les arcades de la casa, de mig punt lleugerament apuntada feta amb dovelles. 98 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75537 Ca la Pullina https://patrimonicultural.diba.cat/element/ca-la-pullina Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIX-XX Abandonat i ensorrat en moltes de les seves parts Estructura tradicional feta amb pedra, força reformada, amb annexos diversos sobre l'estructura inicial. Presenta la planta rectangular, amb planta baixa, primer pis i golfes, sostre a doble vessant i cobertura amb teules corbes. 08104-156 Carretera La Llacuna-Pontons, prop del km 25 41.4432000,1.5243600 376730 4589009 08104 La Llacuna Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75537-foto-08104-156-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75400 Escultures que formen part de l'església de Santa Maria https://patrimonicultural.diba.cat/element/escultures-que-formen-part-de-lesglesia-de-santa-maria <p>Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991</p> XVII-XIX <p>A les capelles de la banda dreta de la nau es localitzen: la pila baptismal i les escultures de la Verge de Montserrat i Santa Teresa, la mare de Déu del Carme i Sant Antoni i Sant Joan. A la banda esquerra de la nau es troba la Custòdia, les imatges de Santa Llúcia i la Mare de Déu del Roser. Altres escultures dins la nau i els espais associats són: la Dolorosa (a l'entrada de l'església), el Sagrat Cor on s'adossa una petita capella prop de l'altar. Altres imatges es localitzen al refectori, sumant un total de 6 escultures més. Hem d'afegir un dels estendards importants a les processons. Les escultures són modestes, presenten un bon estat de conservació de la seva policromia o dels teixits fruit de d'interès d'un col·lectiu que ajuda en aquests treballs de neteja i manteniment. La imatge que presenta una major veneració és el bust de la verge que es localitzava al castell de Vilademager i que va ser traslladat a l'església per mesures de seguretat.</p> 08104-11 Plaça Major 41.4728000,1.5341500 377603 4592282 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75400-foto-08104-11-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75400-foto-08104-11-2.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni moble Objecte Privada accessible Religiós 2020-01-08 00:00:00 Juan Garcia Targa 98|94 52 2.2 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75462 Ca la Paulina/ Cal Pau de l'Esca https://patrimonicultural.diba.cat/element/ca-la-paulina-cal-pau-de-lesca XIX-XX Es documenta el tapiat de portes i l'arreglo de les esquerdes de la façana Construcció tradicional de planta rectangular, planta baixa, primera planta i golfes, sostre a doble vessant i cobertura amb teules corbes. A la part posterior de l'estructura s'adosa un pou se planta semicircular molt malmès. Propietat recentment restaurada, reparant les esquerdes, tapiant les portes i algunes finestres. Es documenta en un espai terrassat al costat de la Riera de la Molinada. 08104-79 Carretera La Llacuna-Torrebusqueta, banda dreta 41.4663600,1.5194700 376365 4591587 08104 La Llacuna Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75462-foto-08104-79-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75463 Molí del Nin https://patrimonicultural.diba.cat/element/moli-del-nin-0 Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú. XIX-XX Construcció tradicional de planta rectangular, feta amb pedra de mides petites i homogènies als paraments i més treballades a les cantonades. Té el sostre a doble vessant amb cobertura de teules corbes. Actualment ha estat molt restaurada, presenta una tanca perimetral que envolta la construcció i la bassa. 08104-80 Carretera La Llacuna-Torrebusqueta, banda dreta Segons s'esmenta a l'obra de Ramon Llenes, la construcció del molí seria de finals del segle XIX 41.4654900,1.5191000 376333 4591491 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75504 Barraca de Pedra seca a Can Cuguls https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-pedra-seca-a-can-cuguls El CELL (Centre d'Estudis Llacunencs) està finalitzant l'elaboració de l'inventari exhaustiu d'aquetes estructures. Per aquest fet, en aquest treball només presentem una mostra del conjunt. En aquest cas volem agrair molt sincerament la cessió de les fotografies i dades al Sr. Joan Alegret ( nº91 Inventari) Fruit de l'abandonament i l'acció natural Estructura tradicional, de planta irregular, possiblement seria una fresquera. Presenta les següents mides: diàmetre interior 270; alçada 210./ gruix: 100 cm /Portal:150 x 90 m. Presenta cobertura de la porta amb llindar. 08104-122 Can Cuguls, aprop del Camp de l'Isidre 41.4518400,1.5445200 378430 4589940 08104 La Llacuna Fàcil Regular Inexistent Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75521 Cisterna de l'Ancosa https://patrimonicultural.diba.cat/element/cisterna-de-lancosa XI Ha estat parcialment restaurada Cisterna d'aigua feta amb pedra de mides homogènies formada per tres cossos, el primer amb una arcada de mig punt amb dovelles, volta de canó i dos cosos complementaris que defineixen una estructura de planta rectangular. 08104-139 Prop del Convent 41.4503200,1.4967100 374434 4589839 08104 La Llacuna Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75521-foto-08104-139-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75521-foto-08104-139-3.jpg Inexistent Medieval Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 85 47 1.3 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75524 Cova de la Llosa https://patrimonicultural.diba.cat/element/cova-de-la-llosa Espai natural conformat per pedres de gran format caigudes que formen una cavitat interior que es pot reaprofitar per ús humà. 08104-142 Serralada de Puigfred 41.4842100,1.5760800 381125 4593490 08104 La Llacuna Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75524-foto-08104-142-2.jpg Inexistent Patrimoni natural Zona d'interès Privada Social 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 2153 5.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75529 Pintures de Roca Roja https://patrimonicultural.diba.cat/element/pintures-de-roca-roja 1983. Navarro Farré, F. 1983. 'Valldecebres'. Historia 16, any 8 (nº85): pàg. 125-128. 1984. Carta Arqueològica de Catalunya. Anoia. Arxiu d'Inventari de Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Vinyes, Ramón, Elsa Sarrià i Anna Alonso. 1983. Corpus de la Pintura rupestre en Catalunya. Giró, Pere. s/f. 'La Cueva de Vall de Cerves'. Ampúries (sense número) Acció antròpica i inclemències atmosfèriques Dins de l'entorn de coves del municipi, destaca la zona de Valldecerves per la troballa de restes de pintura. A destacar la 'Roca Roja' on es documenten restes de pintures distribuïdes en dos abrics. La més rellevant es la que va descobrir Francesc Navarro i que representa un cérvol. Dins aquest mateix espai es documenten altres evidencies d'animals i el que s'interpreta com a escena de caça amb caçadors 08104-147 Coves de Valldecerves 41.4645800,1.4878000 373717 4591436 08104 La Llacuna Difícil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75529-foto-08104-147-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75529-foto-08104-147-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75529-foto-08104-147-3.jpg Inexistent Paleolític|Prehistòric Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa No s'ha visitat aquest indret i la fitxa s'ha elaborat amb el material bibliogràfic facilitat pel Sr. Lluis Mormeneo. 77|76 1754 1.4 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75546 Avenc de l'Ancosa https://patrimonicultural.diba.cat/element/avenc-de-lancosa Avenc que presenta evidències d'estalictites i estalacmites, per tant un clar interés espeleològic i forma part de caminades populars S'arriba amb dificultat 08104-165 Plana de l'Ancosa 41.4508100,1.4877000 373682 4589907 08104 La Llacuna Difícil Bo Inexistent Patrimoni natural Zona d'interès Privada Social 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 2153 5.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75409 Ca la Palmira https://patrimonicultural.diba.cat/element/ca-la-palmira Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVIII Casa tradicional de planta rectangular, dos pisos i golfes, coberta amb sostre de teules a dos vessants. Presenta una porta amb llindar fet amb dovelles de pedra uniforme, ben escairada que ha estat reduïda recentment en la seva amplada. La clau del llindar presenta un escut de forma vegetal molt deteriorat al seu interior i a banda i banda 'AÑ' i la data 1798. Tant l'escut com la data té restes de pigmentació vermella. Actualment és un establiment de restauració i forma part de la mateixa propietat un petit supermercat. La part de la propietat que correspon al restaurant ha estat recentment restaurada 08104-20 Carrer Major, 4 41.4721000,1.5333100 377532 4592205 1798 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75409-foto-08104-20-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75409-foto-08104-20-2.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75434 Plaça Major, 5 https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-major-5-0 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XX Casa de planta rectangular que es localitza sobre una arcada . Presenta primera planta amb balcó, golfes amb dos finestrals i sostre a doble vessant amb cobertura amb teules corbes. La paret de la façana està arrebossada i pintada de grog. La porta duu llindar fet amb dovelles de pedra treballada i uniforme. Comparteix amb el número 6 un contrafort. 08104-45 Plaça Major/sector sud 41.4724300,1.5338000 377573 4592241 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75442 Missa Camperola https://patrimonicultural.diba.cat/element/missa-camperola Comunicació personal Sr. Frederic Herrero i Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú La nit del 24 durant la celebració de la Missa del Gall, es canta la Missa camperola, aquesta és en llatí, molt antiga, fins i tot ha estat enregistrada ja que és molt difícil trobar-ne a Catalunya, .A la Llacuna es va continuar amb aquesta pràctica fins l'actualitat amb una foguera a la Plaça Major. 08104-54 41.4728000,1.5341500 377603 4592282 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pública Religiós 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 2116 4.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75457 Cases associades a Baltà https://patrimonicultural.diba.cat/element/cases-associades-a-balta XX Conjunt de cases a una banda de carrer que van ser construïdes cap a mitjans de segle XX . a Can Baltà. Des de fa uns anys han estat adquirides i rehabilitades per diversos propietaris. Construccions tradicionals, de planta baixa amb porta d'arc de mig punt, primera planta i golfes en alguns casos. Sostre a doble vessant amb teules corbes. Han estat arrebossades i presenten pintura blanca exterior. En una de les portes d'aquestes propietats figura gravat sobre la porta la data 1953. 08104-74 Situada a 50 metres de Can Baltà, al sector E del municipi 41.4579400,1.5679600 380399 4590584 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75457-foto-08104-74-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75457-foto-08104-74-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa S'ha inclòs com a fitxa de patrimoni atès que juntament amb la casa formen una unitat històrica rellevant del municipi, tot i els seus vincles més estrets amb Sant Joan de Mediona, molt més proper geogràficament. 98 46 1.2 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75466 Mas d'en Torrents https://patrimonicultural.diba.cat/element/mas-den-torrents XIX-XX Construcció tradicional feta amb pedra, mes acurada a les cantonades i homogènia a la resta del parament. Presenta primera planta, golfes i espai d'emmagatzematge amb els marcs de les obertures fetes amb pedra ben treballada. El sostre és a doble vessant amb cobertura de teules corbes. S'aprecien clarament diverses remodelacions a la façana amb entrants respecte de la línia original, així com recreixements de la línia de façana, cobriment d'obertures antigues, etc. La propietat es localitza en un turó que permet clara visibilitat de l'entorn i davant la porta principal de la propietat es van dur a terme treballs d'anivellament per generar un espai previ a l'entrada. A banda de l'estructura principal, actualment s'observen altres construccions annexes que responen a necessitats de l'explotació agrícola de l'entorn, així com una teuleria que dona resposta a les necessitats de manteniment de la propietat. Espai per protegir vehicles, etc, forma part d'aquest conjunt. 08104-83 Carretera La Llacuna-Sant Joan de Mediona, banda esquerra creuament Rofes 41.4983500,1.5564200 379510 4595087 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75466-foto-08104-83-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75473 Restes tomba de Can Sanahuja https://patrimonicultural.diba.cat/element/restes-tomba-de-can-sanahuja 2000-700aC Només s'observa una llosa que forma part del tall del camí. Es possible que la tomba sigui dins del camp o bé que fos tallada al fer el camí. La construcció d'un camí d'accés a la propietat de Can Sanahuja va posar al descobert part de les lloses d'una tomba seccionada per la màquina. Actualment s'observa una de les lloses a la vertical del tall del camí. Datada a l'edat del Bronze 08104-90 Carrer de Can Sanahuja 41.4955300,1.5674500 380426 4594759 08104 La Llacuna Sense accés Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75473-foto-08104-90-1.jpg Inexistent Edats dels Metalls Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa En cas d' ampliar-se aquest camí d'accés a la propietat seria adient fer el seguiment amb l'objectiu de documentar la resta de l'estructura funerària que tal com succeeix en el cas de la necròpoli de la Rovira, són espais d'enterrament fets amb pedres clavades al terra i altres que cobreixen les restes humanes del difunt. 79 1754 1.4 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75500 Barraca de pedra seca (a Ancosa) https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-pedra-seca-a-ancosa El CELL (Centre d'Estudis Llacunencs) està finalitzant l'elaboració de l' inventari exhaustiu d'aquetes estructures. Per aquest fet, en aquest treball només presentem una mostra del conjunt. En aquest cas volem agrair molt sincerament la cessió de les fotografies i dades al Sr. Joan Alegret ( nº46 Inventari) Estructura tradicional que presenta la planta oval, dos plataformes amb la superior de forma cònica. Presenta la porta tapiada i no es disposa de les mides 08104-118 darrera dels corralots que hi ha aprop de casa d'Ancosa 41.4487600,1.4903600 373900 4589675 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75511 Barraca de pedra seca (Zona Carbons) https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-pedra-seca-zona-carbons El CELL (Centre d'Estudis Llacunencs) està finalitzant l'elaboració de l'inventari exhaustiu d'aquetes estructures. Per aquest fet, en aquest treball només presentem una mostra del conjunt. En aquest cas volem agrair molt sincerament la cessió de les fotografies i dades al Sr. Joan Alegret ( nº415 Inventari) Estructura tradicional. Presenta les següents mides: diàmetre interior 115 alçada 135./ gruix: 90 cm /Portal:110 x 39 m. Presenta cobertura de la porta amb falsa arcada. Associada a un marge 08104-129 Zona carbons/ Solanes 41.4321900,1.5062300 375194 4587813 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75531 Església de Sant Pere de Vilademàger https://patrimonicultural.diba.cat/element/esglesia-de-sant-pere-de-vilademager <p>Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni. Dalmau, Ed. Els Castells Catalans, vol V: pàg. 249-258.Buron, Vicenç 1977. Esglésies romàniques catalanes. Barcelona, Artesstudi edicions. Iglesias, Josep i Sanahuja, Joaquim 1934. 'Les valls de Gaià, del Foix i de Miralles'. Reus. Mas, Josep, 1914. 'Notes històriques del bisbat de Barcelona'. IX (Barcelona). Pladevall, Antoni. 1973. treball inèdit 'La Llacuna'. Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 199. Es disposa de fotografies antigues a l'Arxiu Fotogràfic Municipal d'Igualada (fitxa 1206), a l'Arxiu Gavin.</p> XI Restaurada a finals dels seixanta. <p>Església de planta de creu llatina, una nau i absis poligonal, espadanya i sostre a doble vessant amb cobertura de teules corbes. Té elements de diverses èpoques: façana de finals del romànic, part de la nau amb arcs de nervadures pertanyents al gòtic de segles XIII-XIV, i reformes estructurals del segle XVII. Presenta claus de nervadures amb l'anyell de Deu. Els paraments són de carreus de pedra tallada i lligada amb morter. Presenta una capella lateral dedicada a l'advocació del Sant Crist. L'interior de l'església presenta una nau amb arcades apuntades i volta de canó. Els arrencaments de les arcades presenten petits capitells. A la part enfront l'entrada es conserven restes de pintura de tonalitat vermella mentre que la volta es actualment de color blau. El paviment és de rajoles i l'altar d'una sola peça monolítica. La pila baptismal, romànica, de gran format i amb restes de pigmentació vermella a la base.</p> 08104-149 Serralada de la Llacuna (Dins del recinte del castell de Vilademàger) <p>Segons document de 1059 del Monestir de Sant Llorenç de Munt en el que es mencionen les despeses necessàries per reconstruir l'església de Magre, punt que testimonia l'existència anterior de l'enclau religiós. A partir del segle XIV forma part del poble de la Llacuna. Es documenten diverses visites pastorals des de 1396 fins 1682. Durant la Guerra Civil l'església es crema i es perd el crist i el retaule existent.</p> 41.4726600,1.5507800 378992 4592243 1059 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75531-foto-08104-149-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75531-foto-08104-149-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75531-foto-08104-149-3.jpg Legal Romànic|Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Religiós BCIN National Monument Record Religiós i/o funerari 2020-06-20 00:00:00 Juan Garcia Targa Va ser restaurada per tècnics del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, concretament per Eduard Calafell i Joan Pascual. 92|85 45 1.1 1781 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75532 Font de Dalt https://patrimonicultural.diba.cat/element/font-de-dalt-0 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; XX Estructura senzilla amb pedra vertical, broc i receptacle. Actualment alimenta la piscina municipal actualment. 08104-151 Carretera La Llacuna-Torrebusqueta, al NE 41.4708700,1.5293900 377202 4592074 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni moble Element urbà Pública Social 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 51 2.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75541 Lloses del cami de la Cuitora https://patrimonicultural.diba.cat/element/lloses-del-cami-de-la-cuitora Informació facilitada per l'arquitecte Camil Caraltó Presenta abandonament Alineament de dotze lloses calcàries de procedència local que podrien formar part d'un corredor de sepulcre megalitic. 08104-160 Camí de la Cuitora 41.4683800,1.5344700 377622 4591790 08104 La Llacuna Fàcil Regular Inexistent Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 1754 1.4 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75392 Placa de l'Església de Santa Maria https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-de-lesglesia-de-santa-maria Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú ;Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVII Placa de pedra de forma rectangular on figura l' inscripció IHS 1676, element reaprofitat d'una fase anterior i localitzat de forma referencial a la façana principal de l'edifici religiós. 08104-3 Plaça Major 41.4728000,1.5341500 377603 4592282 1676 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75392-foto-08104-3-1.jpg Inexistent Barroc Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Religiós 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 96 47 1.3 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75407 Creu del camí del Cementiri https://patrimonicultural.diba.cat/element/creu-del-cami-del-cementiri Frederic Herrero (comunicació personal) i http://www.lallacunaonline.cat/cultura/festa-de-la-creu-3/http://www.flickr.com/photos/lallacunaonline/5679868125/in/set-72157626506163793 XIX Creu de ferro ubicada sobre un bloc de pedra treballada que presenta la data 1886 gravada. Es celebra la festa de la Creu el dia 1 de maig, els veïns del carrer de la creu guarneixen amb flors aquesta i a continuació després de missa el mossèn la beneeix. 08104-18 Carrer del Castell/carrer del Castell 41.4728900,1.5357900 377740 4592289 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75407-foto-08104-18-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni moble Element urbà Pública Religiós 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 51 2.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75413 Cal Jep Nin/Jenin (casa nº4) https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-jep-ninjenin-casa-no4 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XVIII Casa tradicional de grans dimensions, planta rectangular, un pis i golfes, coberta a dos vessants amb sostre de teules. Bigues de fusta interiors. La façana principal presenta una porta amb arc arquitravat fet amb dovelles de pedra escairada, mides uniformes. La clau de l'arcada té una cartela lobulada que porta la data 1770 i d'una creu de Malta. En el moment de fer el treball de camp, es trobava en procés de rehabilitació dels espais interiors i es va poder accedir per tal de visualitzar les habitacions, celler amb volta de canó amb totxanes i paviment de terra compactada, pati posterior, dependències d'ús domèstic i activitats associades a la vida rural (galliners, etc.). En una de les dependències interiors de la propietat s'observa una placa amb cartela lobulada amb el nom JOSEPH NIN MANOY, amb arrebossat blanquinós. Segons l'obra Cronologia històrica de la Llacuna, pàg. 145, sota la data es pot intuir el nom de Martí, molt esborrat i malmès. Segons la mateixa font, en aquest carrer es localitzava l'antiga Sinagoga de La Llacuna. 08104-24 Carrer d'Engranell, 4 41.4725300,1.5330500 377511 4592253 1770 08104 La Llacuna Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75413-foto-08104-24-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75413-foto-08104-24-3.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75420 Casa de la carretera de la Llacuna-Igualada, 27 https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-de-la-carretera-de-la-llacuna-igualada-27 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XX Casa tradicional de dos pisos, golfes, terrat i sostre a dos vessant amb teula corba. Acabat de les parets amb arrebossat de tonalitat rosa. Presenten acabats a les finestres de les golfes amb petites arcades lobulades, i sanefes motllurades a l'entorn dels marcs dels finestrals dels dos nivells de balcons. El muret perimetral del terrat té pilastres culminades amb peces esfèriques. Per aquestes característiques pot integrar-se dins la tendència Noucentista de primer quart del segle XX. 08104-31 Carretera de la Llacuna-Igualada, 27 41.4709900,1.5325200 377464 4592083 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75420-foto-08104-31-1.jpg Inexistent Noucentisme Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 106 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75423 Cal Nin Nou https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-nin-nou Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XX Casa de planta rectangular, amb un pis, sostre a doble vessant i cobertura amb teules corbes. Té adossada una torre poligonal a la part de davant, finestres d'arc de mig punt i terrat. La façana presenta quatre finestrals amb arc de mig punt. La propietat està envoltada per una reixa i la porta d'accés amb dos pilastres amb decoració de ceràmica vidrada verda. Per alguns d'aquests trets podria datar-se al anys vint del segle XX, art Decò. Sembla que la propietat està força abandonada com es fa palès al jardí. 08104-34 Carretera de Vilafranca 41.4704400,1.5332300 377522 4592021 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75423-foto-08104-34-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75423-foto-08104-34-2.jpg Inexistent Art Decó|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 110|98 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75435 Plaça Major, 6 https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-major-6-0 Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991 XIX-XX Actualment es troba en procès de restauració, sense sostre i amb els paraments protegits per una bastida Casa de planta rectangular, primer pis,i golfes . Presenta la façana amb pedra vista, l'estructura es localitza sobre un sòcol d'anivellament d'aquesta zona de la plaça. Actualment es troba en procés de restauració 08104-46 Plaça Major/sector sud 41.4724300,1.5338000 377573 4592241 08104 La Llacuna Fàcil Dolent Inexistent Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75446 Aplec del Castell (antigament Aplec del St. Crist) https://patrimonicultural.diba.cat/element/aplec-del-castell-antigament-aplec-del-st-crist Comunicació personal Frederic Herrero i Valls i Prat, Marcel·lí. Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú. Es celebra l'últim diumenge de maig en honor al Sant Crist o Majestat de Vilademàger. Es celebra des de temps llunyans, Es cantaven els goigs del Sant. Crist. aquesta figura va ser cremada el juliol de 1936. Actualment es fa missa a l'església de St. Pere de Vilademàger, ballada de sardanes i a continuació a l'esplanada que hi ha sota l'espadat del castell es fa un arròs. al voltant de mig miler de persones celebra en germanor aquesta diada. Existeix un important repertori dels Goigs del Sant Crist. El Centre d'Estudis Llacunencs disposa de còpies dels Goigs del Sant Crist dins del seu fons documental. 08104-63 Castell de Vilademàger 41.4728400,1.5507300 378988 4592263 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pública Científic 2020-10-07 00:00:00 Juan Garcia Targa 2116 4.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75449 Fira de Sant Andreu https://patrimonicultural.diba.cat/element/fira-de-sant-andreu Comunicació personal Frederic Herrero i Valls i Prat, Marcel·lí. Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú. XVI Festa molt antiga, segle XVI. Ara es celebra la fira del sant i la matança del porc que atrau molts visitants per menjar entrepà de botifarra a la brasa amb allioli i vi barat servit en porró. Es una festa que barreja la vessant popular i la religiosa. 08104-66 41.4725500,1.5335400 377552 4592255 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pública Social 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 2116 4.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75460 Les Clotes https://patrimonicultural.diba.cat/element/les-clotes-1 XIX Construcció tradicional formada per dos unitats de planta rectangular, sostre a doble vessant i cobertura de teules corbes. La façana principal que dona al camí rural d'accés presenta planta baixa, primera planta i golfes. Les parets són enblanquinades de morter recentment. La part posterior de la construcció principal presenta una estructura absidal de caire defensiu, fet que s'accentua pels sòcols que corren a tot el perímetre de la construcció. A la construcció matriu se li han anat annexant petites unitats que responen de funcions d'aixopluc per eines, magatzems, etc. Davant la façana principal de la casa es documenta una nau feta amb pedra de mides mitjanes, escairades i més grans a les cantonades i totxanes a les arcades de les portes i finestres i al sostre a doble vessant amb teules corbes. Aquesta darrera construcció s'adapta a les sinuositats de la roca i els desnivells evidents. 08104-77 Carretera La Llacuna-Torrebusqueta, banda dreta 41.4662800,1.5149800 375990 4591585 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75460-foto-08104-77-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75460-foto-08104-77-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75483 Cova Gran o Perdigones III https://patrimonicultural.diba.cat/element/cova-gran-o-perdigones-iii Extranet eGIPCI del Departament de Cultura Fruit de l'acció antròpica i de la densitat dels boscos Cova ubicada en una cinglera, amb dos accessos. A l'interior es van documentar restes d'ossos humans i animals a banda d'altres, elements lítics de sílex, calcària, quars. 08104-100 Riera de Mediona, a prop de la Font de Teix i del veïnat de Rofes Segons la fitxa del Extranet eGIPCI del Departament de Cultura, es fa esment a Cova natural d'enterrament, i els materials que es van recuperar eren dipositats al Museu de l'Anoia. 41.4879600,1.5635500 380086 4593923 08104 La Llacuna Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75483-foto-08104-100-1.jpg Inexistent Edats dels Metalls Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa La darrera visita ha estat efectuada durant l'elaboració de la Carta Arqueològica de la Comarca 1985 79 1754 1.4 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75499 Barraques de pedra seca del Dido https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraques-de-pedra-seca-del-dido El CELL (Centre d'Estudis Llacunencs) està finalitzant l'elaboració de l 'inventari exhaustiu d'aquetes estructures. Per aquest fet, en aquest treball només presentem una mostra del conjunt. En aquest cas volem agrair molt sincerament la cessió de les fotografies i dades al Sr. Joan Alegret ( nº33 Inventari) Estructura tradicional que presenta la planta oval, està inserit en un marge té les següents mides: alçada interior 200./ gruix: 90 cm /Portal:145 x 60 m. Presenta cobertura de la porta amb llindar 08104-117 Les Costes 41.4798400,1.5276000 377070 4593072 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Edifici Pública Sense ús 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75505 Barraca de pedra seca a l'Hostal Nou https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-pedra-seca-a-lhostal-nou El CELL (Centre d'Estudis Llacunencs) està finalitzant l'elaboració de l'inventari exhaustiu d'aquetes estructures. Per aquest fet, en aquest treball només presentem una mostra del conjunt. En aquest cas volem agrair molt sincerament la cessió de les fotografies i dades al Sr. Joan Alegret ( nº117 Inventari) Estructura tradicional amb dos estructures bessones. Presenta les següents mides: diàmetre interior 230; alçada 210./ gruix: 85 cm /Portal:150 x 95 m. Presenta cobertura de la porta amb llindar. 08104-123 carrerada Fontrubí-Llacuna 41.4514600,1.5615400 379851 4589874 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75514 Font de Torrebusqueta https://patrimonicultural.diba.cat/element/font-de-torrebusqueta Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona XX Font formada per pedra vertical amb inscripció J. y J. BALCELLS 1936 i broc d'aigua i pedra horitzontal per la recollida. 08104-132 41.4611200,1.5170700 376155 4591009 1936 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni moble Element urbà Pública Social 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 51 2.1 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75542 Desprès del sol i de la lluna, neix el poble de la Llacuna https://patrimonicultural.diba.cat/element/despres-del-sol-i-de-la-lluna-neix-el-poble-de-la-llacuna 'Desprès del sol i de la lluna, neix el poble de la Llacuna', apareix en l'habanera de Pere Martínez 08104-161 41.4725500,1.5335400 377552 4592255 08104 La Llacuna Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immaterial Costumari Pública Simbòlic 2019-12-12 00:00:00 Juan Garcia Targa 63 4.5 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
75393 Escultura de la Mare de Déu https://patrimonicultural.diba.cat/element/escultura-de-la-mare-de-deu <p>Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna ; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991</p> XIX-XX <p>Petita escultura de pedra calcària de la mare de déu en posició orant sortint d'una petxina. Aquesta peça es localitza sobre la porta d'accés de l'església.</p> 08104-4 Plaça Major 41.4728000,1.5341500 377603 4592282 08104 La Llacuna Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08104/75393-foto-08104-4-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni moble Objecte Privada accessible Religiós 2020-01-08 00:00:00 Juan Garcia Targa 98 52 2.2 6 Patrimoni cultural 2023-03-26 08:38
Estadístiques 2023
Patrimoni cultural

Mitjana 2023: 178,90 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/