Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
51490 Capella de Serratosa https://patrimonicultural.diba.cat/element/capella-de-serratosa <p>TORRENTS, C. (1982): 'Capella de Serratosa', Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006].</p> XIX-XX estat deficient de les estructures portants <p>S'adossa pel nord a la Masia Serratosa. Es tracta d'una petita capella de nau única sense absis i amb murs de pedra arrebossats. La coberta és a dues vessants de teula aràbiga i amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per la façana est a través d'un atri amb arcs de mig punt. Culmina la façana un campanar petit d'espadanya, de pedra arrebossada, d'una sola nau sense absis amb sagristia a tramuntana, entrada a llevant i atri a migdia amb arcs de mig punt. La coberta està culminada al seu vèrtex sud per un campaneret d'espadanya.</p> 08117-36 Mas Serratosa, Quintanes. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>Segons les llindes conservades la primera construcció data del 1877. Posteriorment fou devastada i reconstruïda el 1929. Dedicada a la Mare de Déu del Roser.</p> 42.0210800,2.2176200 435226 4652413 1877 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51490-foto-08117-36-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51490-foto-08117-36-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51490-foto-08117-36-3.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|98 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51494 Capella de Quintanes https://patrimonicultural.diba.cat/element/capella-de-quintanes <p>TORRENTS, C. (1982): 'Capella de Quintanes', Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006].</p> XVIII <p>Capella de nau única amb coberta a dues vessants de teula aràbiga i amb el carener perpendicular a la façana. Els murs són de pedra lligada amb morter de calç i estan parcialment arrebossats i pintats. Les obertures i les cantonades estan reforçades amb pedra aristada. A aquesta s'obre una porta d'obertura rectangular llindada amb pedra aristada i un òcul a sobre. Culmina la façana un campaneret d'espadanya. L'interior és cobert amb volta i està decorat amb pintures; a les parets de la nau s'hi distribueixen els passos d'un viacrucis de ceràmica.</p> 08117-40 Mas Quintanes, Quintanes. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>Lligada a la història del Mas de Quintanes, fou construïda al segle XVIII (1776), en el moment en que s'amplià el mas.</p> 42.0348500,2.2065400 434323 4653950 1776 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51494-foto-08117-40-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51494-foto-08117-40-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51494-foto-08117-40-3.jpg Inexistent Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Religiós 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51498 El Soley https://patrimonicultural.diba.cat/element/el-soley <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp.50-55.</p> XVIII estat deficient de les estructures portants <p>Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants de teula aràbiga amb el carener perpendicular a la façana. Els murs són de tàpia arrebossada i estan assentats sobre un sòcol de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç). Les obertures estan encintades amb maó i tenen llinda de fusta. L'habitatge té dues plantes: baixa i pis.</p> 08117-44 Mas El Soley, Gallifa. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>Apareix al cens agrícola de l'any 1860, dins del districte de la Gleva i de l'entitat de Gallifa. Arquitectònicament es correspon amb el tipus de masia típica dels segles XVII- XVIII.</p> 42.0207300,2.2463600 437605 4652353 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51498-foto-08117-44-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51498-foto-08117-44-2.jpg Inexistent Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51500 El Despujol https://patrimonicultural.diba.cat/element/el-despujol <p>Catàleg de Monuments i Conjunts històrico-artístics (1990). Les Masies de Voltregà. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 394-395. TORRENTS, C. (1982): 'El Despujol'. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006].</p> XVII-XIX <p>Casa residencial de planta quadrada amb façana cap a llevant, amb portal de llinda rectangular. Els murs són de palet de riu lligats amb argamassa. Planta baixa, dos pisos i golfes. La coberta és a dues vessants i amb el carener paral·lel a la façana. A la part de migdia de la casa s'hi adossa una torre de planta quadrada que consta de planta baixa i dos pisos i un gran escut d'armes a nivell del segon pis. La torre és coberta a quatre vessants. Al centre de l'edificació, a nivell del primer pis s'hi obren dos balcons d'arc de mig punt amb un escut de la família al centre. A la façana oest destaquen quatre finestrals de mig punt, un altre escut d'armes i unes finestres geminades amb una columneta. L'escut presenta: un pujol, la flor de lis i un casc. Pel nord s'hi adossa un cos més baix, cobert a tres vessants, amb una eixida a tramuntana que devia ubicar una antiga cisterna. El portal d'aquest cos és d'arc rebaixat amb llinda adovellada. Les obertures de tots els cossos estan allindades amb pedra aristada, així com les cantonades.</p> 08117-46 El Poble-Sec. 08508 Les Masies de Voltregà. <p>Antic mas que conserva el mateix llinatge d'ençà del 1180. Els seus habitants han estat ciutadans honrats i ennoblits al llarg dels segles. Títols acumulats: Marquès de Palmerola, Marquès de Callús, comte de Fonollar, baró de Montclar, comte de Villalba. El propietari, Ignasi Despujol, ha recuperat i microfilmat documents que s'havien extraviat durant la guerra civil; conserva per tant gran quantitat de documents. Reedificat i ampliat del segle XVII al XIX.</p> 42.0089900,2.2471100 437656 4651049 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51500-foto-08117-46-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51500-foto-08117-46-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51500-foto-08117-46-3.jpg Legal Contemporani|Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial BCIN National Monument Record Defensa 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- Els propietaris conserven documentació antiga. 98|119|94 45 1.1 1771 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51515 Les Basses https://patrimonicultural.diba.cat/element/les-basses <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp.50-55.</p> XVIII estat deficient de les estructures portants <p>Masia de planta rectangular amb coberta a tres vessants de teula aràbiga amb el carener paral·lel a la façana. Els murs són de tàpia arrebossada i estan assentats sobre un sòcol de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç). Les obertures estan reforçades amb pedra aristada. L'habitatge té tres plantes: baixa, pis i golfes. Actualment s'està reformant.</p> 08117-61 Mas Les Basses, La Gleva. 08508 Les Masies de Voltregà. <p>Segons informació oral del propietari, al mas Ventallola de Santa Eulàlia de Riuprimer conserven documents que fan referència a les Basses, l'any 1333. Arquitectònicament es correspon amb el tipus de masia típica dels segles XVII- XVIII. Apareix al cens agrícola de l'any 1860, dins del districte de la Gleva i de l'entitat de La Gleva.</p> 41.9974700,2.2388200 436958 4649776 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51515-foto-08117-61-1.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51535 Festa dels Tonis del Voltreganès https://patrimonicultural.diba.cat/element/festa-dels-tonis-del-voltreganes <p>AMADES, Joan (1950): Costumari Català. El curs de l'any, Vol. I., Salvat Editores, Barcelona, pp. 467-476.</p> XX <p>Festa de llarga tradició que té com a patró a Sant Antoni Abat. Aquesta festivitat s'havia estat celebrant durant molt de temps a la zona del voltreganès. Després d'un temps en que es va abandonar aquesta tradició, fa set anys s'ha reprès el costum de fer beneir el bestiar. Tot i que el dia de la festivitat de Sant Antoni Abat tradicionalment és el 15 de gener, aquest any 2006 s'ha celebrat el 26 de febrer. La festivitat se celebra conjuntament pels municipis que engloben el Voltreganès. Així, doncs, una caravana de carruatges es donen cita a la població de Sant Hipòlit i Les Masies amb el concurs de Santa Cecília de Voltregà. Se celebra un esmorzar, una missa major, la benedicció del bestiar i dels carruatges i un dinar de germanor. Hi participen, sobretot, aficionats als cavalls, a l'esport i també treballadors de la terra i ramaders de la zona.</p> 08117-81 Les Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Santa Cecília de Voltregà. <p>Segons el 'Costumari Català', Sant Antoni Abat és conegut amb les designacions populars de 'Sant Antoni del porquet' i 'Sant Antoni dels ases'. Segons una vella tradició, ratificada per diversos hagiògrafs i biògrafs, el sant va realitzar dos miracles mitjançant els quals va curar un porquet i un ase. El més conegut és l'episodi que explica com, una vegada arribat el sant a Barcelona, se li va presentar una truja que portava un garrinet a la boca que no podia caminar perquè era camatort. La mare va deixar el porquet als peus del sant, qui el va beneir guarint-lo. La truja, agraïda al sant, no va deixar-lo mai més seguint a Sant Antoni pertot arreu. Com que el sant va morir abans que la bèstia, la llegenda diu que la truja el va enterrar. Des de llavors a la iconografia que caracteritza al sant sempre hi figura al seu costat un porquet. Sant Antoni és tingut, per tant, com a patró dels animals, especialment dels domèstics. Les gents que tenien bestiar celebraven llur festa portant els animals a beneir i celebrant un àpat extraordinari. Era un costum arrelat de no fer treballar el bestiar, donar-los un pinso extraordinari i fer-los objecte d'un tractament respectuós. Al segle XV celebraven la festivitat de Sant Antoni els gremis de llogaters de mules i bastaixos de ribera.</p> 42.0225400,2.2348200 436652 4652562 08117 Les Masies de Voltregà Obert Bo Inexistent Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pública Científic 2020-10-07 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL 2116 4.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51546 Sender d'Orís https://patrimonicultural.diba.cat/element/sender-doris <p>Opuscle editat pel Grup de Senders de Voltregà i patrocinat per l'Ajuntament de Masies de Voltregà i per l'Ajuntament d'Orís.</p> XX <p>P.R. C-54 o 'Sender d'Orís', elaborat pel Grup de Senders de Voltregà i patrocinat, en part, per l'Ajuntament de Masies. El sender comença i acaba el seu recorregut al nucli de Vinyoles, tot travessant el municipi de Masies de Voltregà només en el seu primer tram fins a Sant Miquel d'Ordeig, per endinsar-se després al municipi d'Orís.</p> 08117-92 Vinyoles, 08059 Masies de Voltregà. 42.0419700,2.2302300 436291 4654723 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Obra civil Privada Social 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 49 1.5 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51459 Església nova de Sant Esteve de Vinyoles https://patrimonicultural.diba.cat/element/esglesia-nova-de-sant-esteve-de-vinyoles <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp. 41-47. TORRENTS, C. (1982) 'Església de Sant Esteve de Vinyoles', Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006].</p> XX <p>Edifici d'una sola nau amb la façana principal amb porxo orientada vers el sud. La seva estructura general és de pla concèntric i arcs parabòlics. La nau es divideix en tres trams que estan coberts per una estructura reticular sobre la qual es recolzen les voltes i la coberta a dues vessants de teula aràbiga. Els dos primers trams són iguals i el tercer forma el cimbori que serveix de campanar. En el segon tram s'obren la cantoria i la sagristia. La il·luminació de l'església es resol per mitjà de les finestres de la nau i la clau del cimbori, la qual és de vidre. En el tercer tram de la nau s'obren dues petites capelles laterals. La decoració interior consisteix en pintures murals de l'artista de Torelló, Rifà. L'aparell constructiu està compost per materials del país com són còdols de riu lligats amb ciment. Les cantoneres són de carreus ben treballats procedents de Folgueroles, els arcs estan fets de maons i rajoles i les voltes de calç i ciment.</p> 08117-5 Passatge Marià Biadiu, Vinyoles. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>El promotor de l'obra va ser el capellà, i més tard rector de la parròquia de Sant Esteve de Vinyoles, Mossèn Biadiu i Quadrenchs. El projecte va ser encarregat a l'arquitecte barceloní Jordi Bonet i Amengol, qui va actualitzar les teories d'Antoni Gaudí en les seves obres. L'església nova de Sant Esteve fou construïda a partir de l'any 1952, i inaugurada el 19 de juny de 1955. El temple fou construït per donar cabuda a l'augment de població experimentat per la parròquia durant l'època i la impossibilitat urbanística d'ampliar la vella església romànica.</p> 42.0407100,2.2306200 436322 4654583 1955 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51459-foto-08117-5-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51459-foto-08117-5-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51459-foto-08117-5-3.jpg Inexistent Modernisme|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Religiós 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- Jordi Bonet i Armengol 105|98 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51484 La Sala de Sant Miquel https://patrimonicultural.diba.cat/element/la-sala-de-sant-miquel <p>TORRENTS, C. (1982): 'La Sala', Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006].</p> XVI Rehabilitada fa poc <p>Masia de planta rectangular, de dos cossos i un tercer cos afegit recentment pel sud. Els dos cossos principals tenen una coberta a dues vessants de teula aràbiga amb el carener paral·lel a la façana. Els murs són de pedra lligada amb morter de calç. Presenta cantoneres i obertures de pedra aristada. El cos central té tres plantes: baixa, pis i golfes.</p> 08117-30 Mas La Sala de Sant Miquel, Sant Miquel d'Ordeig. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>Antiga casa que forma part de la tradició històrica de la quadra de Sant Miquel d'Ordeig, la qual al fogatge de 1553 constava de quatre masos. Es troba registrat a Miguel Sala, àlies Collell; és a dir, que habitava el mas Collell, nom que avui no es troba entre els masos d'aquest sector, tractant-se segurament de l'actual Mas Sala.</p> 42.0354300,2.2212700 435543 4654003 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51484-foto-08117-30-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51484-foto-08117-30-2.jpg Legal Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51508 Nucli de la Gleva https://patrimonicultural.diba.cat/element/nucli-de-la-gleva <p>PLADEVALL, Antoni (1988). 'Santa Maria de la Gleva. Patrona de la Plana de Vic. Història, art i tradició d'un vell santuari marià'. Barcelona, Ed. Montblanc-Martin, pp. 18-19. TORRENTS, C. (1982) 'Nucli de la Gleva', Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006].</p> XVII-XVIII <p>El nucli de població format entorn el santuari forma part del terme municipal de Masies de Voltregà, i es troba a la part sud del mateix. A l'est limita amb el terme municipal de Manlleu i amb Santa Cecília de Voltregà a l'oest. Les cases que el formen són edificis, en general, de tres pisos, de murs de pedra. A la planta baixa s'hi sol obrir un portal recte, amb brancals de pedra aristada amb una llinda de pedra d'un sol carreu en la qual hi ha gravada la data de construcció de la casa (la més antiga és de 1735). Les finestres presenten les mateixes característiques que la porta, amb brancals de pedra aristada i llinda de pedra. La façana sol acabar amb una barbacana sostinguda per un embigat de fusta.</p> 08117-54 La Gleva. 08508 Les Masies de Voltregà. <p>Les primeres notícies que tenim del santuari de la Gleva daten del 1280. Cap als anys 1320-27 el santuari fou reedificat i al 1763-67 fou refet per l'arquitecte Josep Morató en estil barroc. Es tenen notícies de que al 1670 existien cases a redós del monestir i al segle XVIII es construí el nucli actual. Destaca el carrer del Marquès de Palmerola (antic camí ral), on es conserven la major part de cases del segle XVIII. Aquest carrer, abans conegut com a 'carrer de dalt', comença al peu del Santuari i s'enfila fins un petit turó, el Puig de les Tres Creus. Al llarg del carrer, i durant el segle XVIII i principis del XIX, s'hi van construir una sèrie de cases, la majoria habitatges unifamiliars o petits comerços, d'estructura molt homogènia i totalment vinculats al santuari i al camí ral que anava de Barcelona a Puigcerdà (actual C-17).</p> 42.0034900,2.2405200 437105 4650443 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51508-foto-08117-54-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51508-foto-08117-54-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51508-foto-08117-54-3.jpg Legal Popular|Modern Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Productiu 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|94 46 1.2 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51511 Rectoria del santuari de la Gleva https://patrimonicultural.diba.cat/element/rectoria-del-santuari-de-la-gleva <p>PLADEVALL, Antoni (1988). 'Santa Maria de la Gleva. Patrona de la Plana de Vic. Història, art i tradició d'un vell santuari marià'. Barcelona, Ed. Montblanc-Martin, pp. 99-100. ERRA, A.; FARRÉS, A. (1992) 'Rectoria del Santuari de la Gleva', Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006].</p> XVII-XIX <p>Edifici annex al santuari. Té dos pisos i està fet de murs de pedra arrebossada. De la façana principal destaca el portal adovellat i un balcó, que gairebé se li sobreposa, amb brancals de carreus de pedra motllurats. La majoria d'obertures són finestres quadrades, amb els brancals de carreus de pedra ben tallada i uniformes. Les façanes acaben amb una barbacana sostinguda per colls de fusta. La porta adovellada comunica amb una sala que distribueix les dues parts interiors de l'edifici: la rectoria i el seminari. La porta de la rectoria té una llinda on hi ha gravada una data (1820), segurament corresponent a una reforma. Destaquen també una font que consta d'un gran mosaic de rajola vidriada policroma i de tres piques sobre les que hi ha una representació de la Mare de Déu (segles XIX-XX), i un pou de secció circular de parets bombades. L'estructura de ferro forjat que aguanta la politja sosté un marc de ferro que conté un relleu de pedra de la Mare de Déu amb el bou i la pastoreta. Volem destacar l'habitació de la rectoria on s'hi va estar Mossèn Cinto entre el 26 de maig de 1893 i el 10 de maig de 1895. Aquesta habitació constitueix un espai museitzat de clar valor rememoratiu i està obert al públic.</p> 08117-57 Plaça del Santuari, La Gleva. 08508 Les Masies de Voltregà. <p>Aquest edifici fou unit a l'església i remodelat entre els anys 1815-1820. Conserva encara un sector del segle XVII, que consta d'un gran portal adovellat en arc de mig punt que comunica amb la gran entrada coberta amb volta que formava l'antiga hostatgeria del santuari.</p> 42.0033800,2.2412300 437164 4650430 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51511-foto-08117-57-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51511-foto-08117-57-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51511-foto-08117-57-3.jpg Legal Contemporani|Eclecticisme|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Altres 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 98|102|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51514 Pont de la Gleva https://patrimonicultural.diba.cat/element/pont-de-la-gleva <p>PLADEVALL, Antoni (1988). 'Santa Maria de la Gleva. Patrona de la Plana de Vic. Història, art i tradició d'un vell santuari marià'. Barcelona, Ed. Montblanc-Martin, p. 18. ERRA, A.; FARRÉS, A. (1992) 'Pont de la Gleva', Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006].</p> XX <p>És un pont de sis arcades, quatre amb trams de volta més amples (centrals), i dues de tram més curt (als extrems). Les arcades estan sostingudes per pilars recoberts per una filada de carreus de pedra regular i polida. Els pilars, al seu torn, estan recolzats sobre unes bases de formigó que s'assenten a la roca del fons del riu. La calçada és asfaltada i de dos carrils i delimitada per una barana de formigó.</p> 08117-60 Carretera BV- 4608, La Gleva. 08508 Les Masies de Voltregà. <p>El Santuari de la Gleva està situat davant del riu Ter, prop d'una important cruïlla de carreteres que porten a Vic, Manlleu, Sant Hipòlit de Voltregà i Torelló. El Ter es travessava amb barca fins que el 1894 succeí un greu accident en que van morir el barquer i sis persones. Llavors es construí un pont que comunicava per carretera La Gleva i Sant Hipòlit amb Manlleu. Aquest primer pont es destruí el 1939 i es va substituir per una passarel·la provisional que es va endur un aiguat l'any 1940. L'any següent es construí el pont actual.</p> 42.0026100,2.2433400 437338 4650343 1941 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51514-foto-08117-60-1.jpg Inexistent Racionalisme Patrimoni immoble Obra civil Pública Altres 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 120 49 1.5 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51548 GR-3 https://patrimonicultural.diba.cat/element/gr-3 XX Un petit tram d'aquest sender de gran recorregut passa per la finca de Quintanes (fitxa núm. 39), a l'alçada del Conjunt Troglodític abans citat (fitxa núm. 70) i per Sant Martí Xic (fitxa núm. 49)i el Castell de Voltregà (fitxa núm. 48). 08117-94 El Pou, 08058 Masies de Voltregà. 42.0317300,2.1919200 433110 4653615 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immoble Obra civil Privada Social 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 49 1.5 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51486 La Baga https://patrimonicultural.diba.cat/element/la-baga-0 <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp.50-55.</p> XVIII Rehabilitada. <p>Masia de planta rectangular que ha estat reformada totalment i ampliada amb un porxo per l'est. L'edifici principal i originari té una coberta a dues vessants de teula aràbiga amb el carener perpendicular a la façana. Els murs són de tàpia i estan assentats sobre un sòcol de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç), tot plegat ha estat arrebossat i pintat. Les obertures estan encintades amb maó i la porta és d'arc rebaixat. Aquesta porta ha conservat l'agafador de ferro en forma d'anella de la porta original amb una inscripció de difícil lectura, tot i que s'aprecia la data '1781'. El cos principal té dues plantes: baixa i pis.</p> 08117-32 Mas La Baga, Sant Miquel d'Ordeig. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>Apareix al cens agrícola de l'any 1860, dins del districte de Vinyoles i de l'entitat de Sant Miquel. La casa ha de ser anterior, ja que a l'agafador de ferro de la porta hi ha inscrita la data de 1781.</p> 42.0313400,2.2223300 435627 4653548 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51486-foto-08117-32-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51486-foto-08117-32-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51486-foto-08117-32-3.jpg Inexistent Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51493 Escola Agrària Quintanes https://patrimonicultural.diba.cat/element/escola-agraria-quintanes <p>TORRENTS, C. (1982): 'Quintanes', Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006].</p> XVIII-XX Rehabilitada fa poc. <p>Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants de teula aràbiga i amb el carener paral·lel a la façana. Els murs són de pedra lligada amb morter de calç. Presenten arrebossat i pintura externa. Les obertures i les cantonades estan reforçades amb pedra aristada. La porta principal amb llinda recta de pedra aristada s'obre a la façana oest, i al damunt hi ha un medalló de pedra, on en altrelleu hi figuren els sants màrtirs Llucià i Marcià. A aquesta façana se li adossa un segon cos amb les mateixes característiques constructives que el primer. Destaca per mostrar una porxada de doble pis. Per les dates inscrites a les llindes de les finestres sembla que aquest cos es construí al segle XVIII. Té tres plantes: baixa, pis i golfes.</p> 08117-39 Mas Quintanes, Quintanes. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>El lloc és esmentat ja el 1116. Va ser ampliat al segle XVIII com indiquen les llindes de portes i finestres. El mas apareix vinculat a la llegenda dels sants màrtirs de Vic, Llucià i Marcià. Ha estat adquirida recentment per la Caixa de Manlleu que l'ha convertit en una escola agrària. L'any 1940 el pintor Joan Miró va passar l'estiu al mas, propietat d'una germana seva.</p> 42.0346500,2.2064700 434317 4653928 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51493-foto-08117-39-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51493-foto-08117-39-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51493-foto-08117-39-3.jpg Inexistent Contemporani|Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Social 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- El mas conserva documentació històrica. 98|119|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51540 Arxiu Municipal https://patrimonicultural.diba.cat/element/arxiu-municipal-14 XIX-XX <p>Inclou la documentació generada per l'Ajuntament des de finals del segle XIX fins l'actualitat. El fons està organitzat en els següents blocs: Administració General, Hisenda, Proveïments, Beneficència i assistència social, Sanitat, Obres i urbanisme, Seguretat Pública, Serveis militars, Població, Eleccions, Ensenyament, Cultura, Serveis agropecuaris i Medi Ambient, Col·leccions factícies. A més compta amb una part de fons aliens no catalogats, que són: Fons del jutjat de pau, Hermandad Sindical Agrària, Falange Española Tradicionalista y de las Jons, Associació de Defensa Forestal, Mancomunitat voluntària de municipis de Voltregà. L'any 2004 la Diputació de Barcelona finança l'inventari d'aquest fons documental. Es van inventariar un total de 1352 caixes de documentació. L'any 2005 l'Arxiu es va veure enriquit amb l'adquisició d'uns pergamins medievals (segle XII) que s'havien trobat a la deixalleria.</p> 08117-86 Ajuntament de Les Masies de Voltregà. Can Bondia s/n. 08509 Les Masies de Voltregà. 42.0224200,2.2348400 436653 4652549 08117 Les Masies de Voltregà Restringit Bo Física Patrimoni documental Fons documental Pública Científic 2020-10-07 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 56 3.2 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51542 Llegenda dels Sants màrtirs Llucià i Marcià https://patrimonicultural.diba.cat/element/llegenda-dels-sants-martirs-llucia-i-marcia <p>AMADES, Joan (1950): Costumari Català. El curs de l'any, Vol. V., Salvat Editores, Barcelona, p. 522. RÉAU, Louis (1997). Iconografía del arte cristiano, Ediciones del Serbal, Barcelona.</p> <p>Es tracta d'una llegenda popular coneguda entre els vilatans de Masies de Voltregà que està directament relacionada amb els eremitoris de Quintanes. La gent de la contrada explica que els sants patrons de Vic, Llucià i Marcià, perseguits pels romans van venir a refugiar-se a unes coves de la muntanya de Santa Llúcia. Aquestes coves avui dia han quedat englobades dins del perímetre de la finca de Quintanes, i per tant del terme municipal de Les Masies de Voltregà. Aquesta llegenda, segurament d'origen tardoantic o altmedieval, s'ha transmès al llarg dels segles per transmissió oral, fins que en Mossèn Jacint Verdaguer la va recollir i immortalitzar en la seva obra 'Dos màrtirs de ma pàtria, o sia Llucià i Marcià' (1865). Els eremitoris que hem trobat al costat de l'oratori dedicat als sants màrtirs a la finca de Quintanes, venen a confirmar la cronologia de l'origen de la llegenda. Recordem que en temps del cristianisme més primitiu era freqüent que homes sants es retiressin a viure a petites coves enmig de l'entorn rural per evangelitzar la pagesia encara pagana. La representació iconogràfica dels sants més estesa és la del moment del seu martiri: lligats nus a una columna, cremant-se vius a la foguera i amb un angelet que sosté sobre els seus caps la palma i la corona de màrtirs.</p> 08117-88 Mas Quintanes, Quintanes. 08509 Les Masies de Voltregà <p>No hem trobat cap rastre d'aquests sants als diccionaris hagiogràfics més coneguts, motiu pel qual creiem que aquesta llegenda pot ser una de les moltes fabulacions d'origen medieval sobre sants que han perdurat popularment fins els nostres dies. On si hem trobat la llegenda recollida és al 'Costumari Català', segons el qual el dia 26 d'octubre se celebrava la festivitat d'aquests màrtirs. Sembla ser, que en Llucià i en Marcià, eren fills de Vic, i bruixots que, amb les seves arts i amb l'ajut del diable, que els era gran aliat, assolien tot allò que volien. Però, un bon dia, van voler fer-se seva una donzella cristiana, de manera que tot el poder dels bruixots va estavellar-se contra la força d'una creueta que aquella donzella portava penjada al coll. Els bruixots van comprendre que podia més la creu que no pas tots els seus enginys i l'ajut del diable, i van decidir servir Déu. Per purgar els seus errors vana anar a fer penitència a una cova de la muntanya de Santa Llúcia, del terme de Sant Hipòlit de Voltregà, la qual cova la tradició encara assenyala i és anomenada 'cova dels sants màrtirs'. Havent tornat a Vic després de molts anys de penitència, la gent els anava a trobar i els demanava maleficis propis de la bruixeria que havien practicat, i en dir ells que ja no feien de bruixots, la gent va descobrir que eren cristians i els van denunciar. Foren convidats a adorar els déus pagans i a practicar una altra vegada la bruixeria, i com que s'hi van negar, els van cremar enmig de la plaça de Vic. La festa d'aquests sants màrtirs també s'havia celebrat el primer dia d'abril, dia en què es rememora el descobriment per revelació celestial dels seus sepulcres, que havien restat perduts i ignorats durant molts segles.</p> 42.0317300,2.1919200 433110 4653615 08117 Les Masies de Voltregà Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51542-foto-08117-88-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51542-foto-08117-88-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51542-foto-08117-88-3.jpg Inexistent Medieval|Antic Patrimoni immaterial Tradició oral Pública Simbòlic 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 85|80 61 4.3 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51503 Sant Martí Xic https://patrimonicultural.diba.cat/element/sant-marti-xic <p>ARUMÍ, Dolors; PLADEVALL, Antoni; BENET, Albert; VIGUÉ, Jordi (1986). 'Sant Martí Xic', Catalunya Romànica III. Osona II, Barcelona, pp. 418-420. CATALÀ, Pere (1982) 'Sant Martí Xic', Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006].</p> XI Restaurada l'any 1987. <p>L'edifici és de nau única, de planta rectangular capçada a llevant per un absis semicircular. És coberta amb una volta de canó, reforçada per un únic arc toral. Les cobertes eren inexistents; la de la nau ha estat resolta amb teules àrabs, mentre que la de l'absis ho és amb lloses de pedra, molt ben tallades i rejuntades. Per sota aquesta coberta hi ha una filada de pedres rectangulars, molt regulars, col·locades en la restauració a manera de cornisa. El mur de tancament de la nau pel cantó de llevant s'aixeca per damunt del nivell de la teulada. L'aparell de l'edifici ha estat fet amb carreus de pedra calcària, simplement escairats i de mides molt irregulars, dipositats en filades també irregulars, agafats amb morter de calç. La porta d'entrada al temple s'obre al mur de migjorn i consta d'un arc de mig punt i una altra d'igual al cantó de ponent, la qual, juntament amb la que hi ha al fons de l'absis, completa la il·luminació de l'església.</p> 08117-49 El Pou. 08508 Les Masies de Voltregà. <p>Fou des dels seus inicis una capella i després tingué funcions parroquials i depengué dels senyors del castell, fins que passà a domini episcopal. Es conegué primerament com a Sant Martí de Voltregà o Sant Martí del Castell, fins que la creença popular de la seva petitesa li donà el nom de Sant Martí Xic. El castell de Voltregà apareix documentat a partir de l'any 902, però les primeres notícies sobre l'església es remunten a l'any 1097. A partir del 1110 hi ha constància del seu funcionament com a parròquia. Al mateix temps comencen a documentar-se abundoses deixes de terres i diners, en les quals destaquen les dels senyors del castell, patrons de l'església. Els Cabrera, de la línia dels castlans del castell, continuaren fent importants donacions a l'església de Sant Martí. La funció parroquial perdurà fins mitjan segle XV. Mentrestant els bisbes de Vic havien esdevingut patrons de l'església pel fet d'haver comprat el 1370 el castell de Voltregà al vescomte de Cabrera. Els bisbes hi van tenir un sacerdot beneficiat que tenia cura de l'església; els habitants de tres masos tenien el dret d'enterrar-se en el cementiri de l'església. Al mateix segle XV li fou llevada la parroquialitat, atès que la majoria dels habitants de l'indret deixaven la muntanya i anaven a viure a la plana, cosa que motivà el creixement de Sant Hipòlit. A partir de 1656 Sant Martí es fusionà totalment amb la parròquia de Sant Hipòlit de Voltregà. La manca de culte fou la causa de la decadència de l'edifici. L'any 1984 fou restaurada gràcies a l'esforç del col·lectiu Amics de Sant Martí Xic, la parròquia, l'Ajuntament de Masies de Voltregà i el Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat.</p> 42.0107300,2.2061600 434267 4651272 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51503-foto-08117-49-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51503-foto-08117-49-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51503-foto-08117-49-3.jpg Legal Romànic|Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Religiós 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- De 1984 a 1986 el Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat efectuà obres de restauració que motivaren l'excavació arqueològica de necròpolis medieval associada a l'ermita (veure fitxa 73). 92|85 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51526 Enterraments de cal Ferrer https://patrimonicultural.diba.cat/element/enterraments-de-cal-ferrer <p>MOLERA, Santi (2000): 'Cal Ferrer'. Carta Arqueològica Osona: Masies de Voltregà. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. [Consulta: 1 març 2006].</p> XIII-XV Desapareguts <p>Durant les obres de construcció d'un garatge al costat sud de la casa de Cal Ferrer, l'any 1999, va aparèixer una tomba a la rasa de fonamentació que havia estat excavada. També es van detectar tres tombes més al tall de la rasa, però no es van excavar. La tomba era de fossa simple i no contenia aixovar; les restes humanes apareixien en posició de decúbit supí i l'estudi antropològic va determinar que les restes exhumades corresponien a una dona de mitjana edat.</p> 08117-72 Carrer General Galceran, núm. 23, Vinyoles. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>Sembla que els enterraments formarien part de la sagrera de l'església romànica de Sant Esteve de Vinyoles, situada molt a prop de la troballa. Aquesta església està documentada des de principis del segle X. Les tombes no tindrien, per tant, res a veure amb la casa de Cal Ferrer, de cronologia més moderna (segle XVIII).</p> 42.0419500,2.2298300 436258 4654721 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Dolent Legal Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Residencial 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 1754 1.4 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51549 Camí vora Ter https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-vora-ter <p>www.paisatgesdelter.com</p> XX <p>Un dels trams del GR-210 segueix el riu Ter dins del terme municipal de les Masies de Voltregà, passant per Conanglell, la Farga Lacambra, el Mas Ordeig, Gallifa i Indústries Rivas.</p> 08117-95 Conanglell 08059 Masies de Voltregà. 42.0467000,2.2379300 436933 4655242 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51549-foto-08117-95-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Obra civil Privada Social 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 98 49 1.5 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51457 Molí de Conanglell https://patrimonicultural.diba.cat/element/moli-de-conanglell <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp. 50-55.</p> XIX enrunat <p>Edifici de planta rectangular en ruïnes, bastit amb murs que presenten un parament exterior de còdol de riu lligat amb morter de calç i un parament interior de grans carreus de pedra. Es conserven les entrades als carcabans.</p> 08117-3 Carretera de Torelló, Conanglell, 08509 Les Masies de Voltregà. <p>Apareix al cens agrícola de l'any 1860, dins del districte de Vinyoles i de l'entitat de Conanglell.</p> 42.0467600,2.2381200 436949 4655249 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51457-foto-08117-3-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51457-foto-08117-3-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51457-foto-08117-3-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- Les fonamentacions podrien ser anteriors al segle XIX. 119|98 1754 1.4 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51462 Molí de Casanovas https://patrimonicultural.diba.cat/element/moli-de-casanovas <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp. 50-55.</p> XVII estat deficient de les estructures portants <p>Edifici de planta rectangular amb coberta a dues vessants de teula aràbiga i carener paral·lel a la façana. Els murs són de tàpia i estan assentats sobre un sòcol de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç). Presenta cantoneres i obertures reforçades amb maó. Té tres plantes: baixa, pis i golfes.</p> 08117-8 Molí de Casanovas, Vinyoles. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>Apareix al cens agrícola de l'any 1860, dins del districte de Vinyoles i de l'entitat de Vinyoles.</p> 42.0361400,2.2308900 436340 4654075 08117 Les Masies de Voltregà Restringit Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51462-foto-08117-8-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51462-foto-08117-8-2.jpg Inexistent Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51466 Pou de gel de la Teularia de Casanovas https://patrimonicultural.diba.cat/element/pou-de-gel-de-la-teularia-de-casanovas <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp.50-55.</p> XIX enrunat <p>Estructura de planta circular, excavada sota terra i feta amb un parament de còdol de riu lligat amb morter de calç. A la part superior, la que es veu des de l'exterior, està tancada amb una volta semiesfèrica feta amb el mateix material i que presenta una obertura rectangular de petites dimensions, per on es devia treure el gel amb una politja. Té un altre accés obert a la seva part inferior, de dimensions més grans, segurament per poder accedir-hi una persona. Té un diàmetre aproximat de 10m i una fondària, també aproximada, d'uns 10-15m.</p> 08117-12 Mas Teularia de Casanovas, Vinyoles. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>Apareix al cens agrícola de l'any 1860, dins del districte de Vinyoles i de l'entitat de Vinyoles.</p> 42.0358800,2.2297200 436243 4654047 08117 Les Masies de Voltregà Restringit Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51466-foto-08117-12-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51466-foto-08117-12-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51466-foto-08117-12-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- La imatge núm. 3 ha estat extreta de PERARNAU, Jaume (1992): Els pous de glaç de la comarca del Bages, Quaderns del Centre d'Estudis del Bages, núm. 5, p. 36. 119|98 47 1.3 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51482 Soler Vell https://patrimonicultural.diba.cat/element/soler-vell <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp.24-25.</p> XVIII estat deficient de les estructures portants <p>Masia de planta irregular, formada per tres cossos contigus (al sud s'hi adossà un cos d'edificació que enllaça el mas amb l'església de Sant Miquel d'Ordeig, quan aquesta es reformà l'any 1618), amb coberta a dues vessants de teula aràbiga i amb el carener perpendicular a la façana. Els murs són de tàpia arrebossada i estan assentats sobre un sòcol de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç). Les obertures estan encintades amb maó i tenen llinda de fusta. Les cantonades són de blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Té dues plantes: baixa i pis.</p> 08117-28 Mas Soler Vell, Sant Miquel d'Ordeig. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>És un dels masos que apareix als censos pagats a la parròquia de Sant Hipòlit de Voltregà, de voltants del 1750, on consten les famílies que s'havien repartit la baronia de Voltregà segons l'Acta de Concòrdia de 1701.</p> 42.0352600,2.2218500 435591 4653984 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51482-foto-08117-28-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51482-foto-08117-28-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51482-foto-08117-28-3.jpg Legal Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51510 Imatge de la Mare de Déu de la Gleva https://patrimonicultural.diba.cat/element/imatge-de-la-mare-de-deu-de-la-gleva <p>PLADEVALL, Antoni (1988). 'Santa Maria de la Gleva. Patrona de la Plana de Vic. Història, art i tradició d'un vell santuari marià'. Barcelona, Ed. Montblanc-Martin, pp. 44-48. ERRA, A.; FARRÉS, A. (1992) 'Imatge de la Mare de Déu de la Gleva', Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006].</p> XX <p>Imatge situada al cambril del santuari, sobre l'altar principal, i en un tron construït l'any 1952. L'escultura de la Mare de Déu, amb el nen a la falda, segueix els cànons de la imatgeria romànica, excepte en la corona que envolta el seu cap, de factura més aviat barroca. El tron en el que està ubicada la imatge és de fusta policromada i segueix les pautes escultòriques del barroc salomònic. Es tracta d'una gran base, de parets bombades i línies corbes, decorada amb angelets i infinitat de motllures, que sosté quatre columnes salomòniques, les quals aguanten uns arcs de mig punt amb l'intradós decorat. Aquests arcs, a la vegada, sostenen una gran corona, envoltada d'angelets. Es troba sobre l'altar major.</p> 08117-56 Santuari de La Gleva, Plaça del Santuari, La Gleva. 08508 Les Masies de Voltregà. <p>La imatge és una reproducció de l'antiga imatge que datava aproximadament del segle XIII (1280), destruïda el 1936. L'autor d'aquesta reproducció és l'escultor barceloní Josep Maria Camps i Arnau, qui estudià a l'escola de la Llotja amb Agapit Vallmitjana com a mestre, i treballà a l'estudi de Pere Carbonell i Huguet.</p> 42.0035200,2.2411700 437159 4650446 1939 08117 Les Masies de Voltregà Restringit Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51510-foto-08117-56-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51510-foto-08117-56-2.jpg Inexistent Historicista|Contemporani Patrimoni moble Objecte Privada accessible Religiós 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- Josep Maria Camps i Arnau (1879-1968) 116|98 52 2.2 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51524 Conjunt troglodític de Quintanes https://patrimonicultural.diba.cat/element/conjunt-trogloditic-de-quintanes <p>ENRICH, Jordi; ENRICH, Joan; SALES, Jordina (2000). 'Eremitoris rupestres alt-medievals a la Catalunya central: una recerca sobre el cristianisme rural', dins d'Actes del Primer Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Ed. Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM), pp. 260-281. AMADES, Joan (1950): Costumari Català. El curs de l'any, Vol. V., Salvat Editores, Barcelona, pp. 522.</p> IX-X <p>Aprofitant uns antics eremitoris excavats al cingle rocós, s'hi va construir als anys 70 una petita capella dedicada als sants màrtirs Llucià i Marcià, qui, segons la llegenda popular, van venir a aquestes coves a amagar-se durant la seva persecució pels romans. El petit oratori (denominat popularment 'cova dels sants màrtirs') està fet de formigó estucat i pintat, amb una teulada a doble vessant. A l'interior presenta una volta de mig punt i al mur que s'adossa a la roca es va obrir una fornícula, on trobem una petita talla de fusta policromada dels sants martiritzats a les flames. Al costat es conserven dos receptacles excavats de manera artificial a la roca que presenten les característiques més comunes que defineixen un eremitori: estan ubicats en llocs alts (molts paral·lels estan entre els 500 i els 700m sobre el nivell del mar); solen estar orientats cap al sud o cap a sol ixent; estan excavats en una roca de tipus arenós; els habitacles o fornícules són de caràcter individual i no presenten cap mena de diferenciació interior, sent del tipus més simple; l'accés consisteix en uns quants esglaons buidats artificialment a la roca; a la part superior presenten una lleugera visera.</p> 08117-70 Mas Quintanes, Quintanes. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>Pel que respecta als eremitoris, les fonts escrites tardoantigues parlen ja d'eremites que s'instal·laven, en el marc del cristianisme primitiu i des de la mateixa Antiguitat Tardana, en aquests habitacles en plena natura per contribuir a l'evangelització del medi rural i també al fenomen de la repoblació a la Catalunya de l'Alta Edat Mitjana. Segons la llegenda popular, en Llucià i en Marcià, eren fills de Vic, i bruixots que, amb les seves arts i amb l'ajut del diable, que els era gran aliat, assolien tot allò que volien. Però, un bon dia, van voler fer-se seva una donzella cristiana, de manera que tot el poder dels bruixots va estavellar-se contra la força d'una creueta que aquella donzella portava penjada al coll. Els bruixots van comprendre que podia més la creu que no pas tots els seus enginys i l'ajut del diable, i van decidir servir Déu. Per purgar els seus errors vana anar a fer penitència a una cova de la muntanya de Santa Llúcia, del terme de Sant Hipòlit de Voltregà, la qual cova la tradició encara assenyala i és anomenada 'cova dels sants màrtirs'. Havent tornat a Vic després de molts anys de penitència, la gent els anava a trobar i els demanava maleficis propis de la bruixeria que havien practicat, i en dir ells que ja no feien de bruixots, la gent va descobrir que eren cristians i els van denunciar. Foren convidats a adorar els déus pagans i a practicar una altra vegada la bruixeria, i com que s'hi van negar, els van cremar enmig de la plaça de Vic.</p> 42.0317300,2.1919200 433110 4653615 08117 Les Masies de Voltregà Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51524-foto-08117-70-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51524-foto-08117-70-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51524-foto-08117-70-3.jpg Inexistent Contemporani|Medieval Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Religiós 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 98|85 1754 1.4 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51465 Casanova d'Ordeig https://patrimonicultural.diba.cat/element/casanova-dordeig <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp.12-13.</p> XVIII Reconstruïda fa uns anys. <p>Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants de teula aràbiga i amb el carener perpendicular a la façana. Els murs són de tàpia arrebossada i estan assentats sobre un sòcol de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç). Presenta cantoneres de maó i les obertures estan reforçades amb maó i alguna llinda de fusta. Té tres plantes: baixa, pis i golfes.</p> 08117-11 Mas Casanova d'Ordeig, Vinyoles. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>Masoveria del Mas d'Ordeig. El lloc de 'villa ordege' existia el 976 i el 1104 fou consagrada l'església de Sant Miquel d'Ordeig. En un fogatge de l'any 1553 quatre famílies apareixen englobades dins de la parròquia de Sant Miquel: Pere Cornellas (batlle), Miquel Sala (àlies Colell), Gabriel Santaneres (mas Soler) i Jaume Quintanes (paraire, rectoria). El 1686 tenia sis masies.</p> 42.0379400,2.2377100 436906 4654270 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51465-foto-08117-11-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51465-foto-08117-11-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51465-foto-08117-11-3.jpg Inexistent Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51473 Residència dels comtes de Lacambra https://patrimonicultural.diba.cat/element/residencia-dels-comtes-de-lacambra <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp.47-48. http://www.la-farga-lacambra.com/2005/es/</p> XX <p>Antiga residència dels propietaris de la Colònia Lacambra. Es tracta d'un edifici de planta rectangular amb coberta a quatre vessants de teula aràbiga. Els murs són de pedra lligada amb morter de calç. Presenten arrebossat i pintura externa. Les obertures i les cantonades estan ressaltades amb una llinda d'estuc blanc. Té tres plantes: baixa, pis i golfes. Al centre de la teulada existeix un cimbori de planta octogonal. Destaca la reixa de la porta d'entrada a la finca, d'estil modernista, que és de ferro forjat i conté les inicials de la família 'F L'.</p> 08117-19 La Farga, Vinyoles. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>L'any 1808 té lloc la creació de la Farga Lacambra, fundació de la família del mateix nom (foren ennoblits amb el títol de comtes per Alfons XIII, l'any 1927), en unes naus de la ja existent empresa de filats dels germans Saladrigues a la finca Ordeig, aprofitant la força hidràulica del seu canal. La fundició d'aram, va anar ocupant totes les instal·lacions, ampliant-les en el decurs del temps fins a constituir una de les principals indústries metal·lúrgiques del país. A mesura que anava creixent l'empresa, s'anava edificant la colònia d'habitatges al seu voltant, acabada l'any 1863 amb la construcció de l'església dedicada a sant Francesc de Paula, constituïda en sufragània de la parròquia de Sant Esteve de Vinyoles. Finalment s'hi va construir un barri fabril modern l'any 1950 per als treballadors de la fundició al nucli de Vinyoles, que s'estengué entre l'antic poblet i el carrer Major.</p> 42.0371300,2.2378900 436920 4654180 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51473-foto-08117-19-1.jpg Inexistent Modernisme Patrimoni immoble Edifici Privada Altres 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- L'any 2008 es commemora el bicentenari de l'empresa i per això la pròpia empresa està projectant el Museu del Coure, el qual quedarà ubicat en aquest edifici, i un llibre que recull la història de l'empresa des dels seus orígens. 105 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51483 El Soler Nou https://patrimonicultural.diba.cat/element/el-soler-nou <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp.50-55.</p> XIX estat deficient de les estructures portants <p>Masia de planta rectangular, executada en dos temps, amb coberta a dues vessants de teula aràbiga i amb el carener paral·lel a la façana. Els murs de l'edifici principal són de tàpia arrebossada i estan assentats sobre un sòcol de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç). Les obertures estan encintades amb maó. L'edifici principal té tres plantes: baixa, pis i golfes. L'altre edifici té murs de pedra de riu lligada amb morter de calç sense arrebossar, cantoneres de maó i dues plantes.</p> 08117-29 Mas El Soler Nou, Sant Miquel d'Ordeig. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>Apareix al cens agrícola de l'any 1860, dins del districte de Vinyoles i de l'entitat de Sant Miquel.</p> 42.0352000,2.2229400 435681 4653977 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51483-foto-08117-29-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51483-foto-08117-29-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51483-foto-08117-29-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|98 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51495 Casanova Quintanes https://patrimonicultural.diba.cat/element/casanova-quintanes <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp.50-55.</p> XIX-XX En procés de rehabilitació. <p>Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants de teula aràbiga i amb el carener perpendicular a la façana. Els murs són de pedra lligada amb morter de calç. Les obertures estan allindades amb maó i les cantonades estan reforçades amb pedra aristada. Té dues plantes: baixa i pis.</p> 08117-41 Mas Casanova Quintanes, Quintanes. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>Apareix al cens agrícola de l'any 1960, dins del districte de Vinyoles i de l'entitat de Quintanes. Durant les obres de rehabilitació s'han trobat teules amb la signatura de l'obrador; la més antiga data del 1895.</p> 42.0284400,2.2094400 434557 4653236 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51495-foto-08117-41-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51495-foto-08117-41-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51495-foto-08117-41-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|98 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51544 Boscos de Quintanes-El Pou https://patrimonicultural.diba.cat/element/boscos-de-quintanes-el-pou XX Els boscos s'han de netejar i desbrossar i són poc accessibles. L'Escola Agrària Quintanes ha endegat el procés d'acondicionament d'aquesta àrea. <p>La zona és constituïda bàsicament per clapes de roures martinencs que s'han reduït força i a llocs molt concrets a causa de la implantació humana. La vegetació es distribueix de manera irregular: els roures se situen al fons de la vall i les alzines a zones altes i perifèriques. Així, només trobem alzines a la vessant nord, camí de l'altiplà al Lluçanès. Juntament amb el roure martinenc també hi trobem boix, auró negre i auró blanc. A ponent i a mesura que ens enlairem trobem extensions de pi roig i alguns alzinars. Vora ales zones humides i torrenteres trobem la vegetació típica de salzes, pollancres, verns, avellaners i boix grèvol. L'estat herbori és reclòs sobretot a zones poc humides i cedeix el terreny a zones de bardisses, garrigues, i altres mates i arbusts.</p> 08117-90 Quintanes-El Pou, 08059-08058 Masies de Voltregà. 42.0316600,2.2005900 433827 4653600 08117 Les Masies de Voltregà Difícil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51544-foto-08117-90-3.jpg Inexistent Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 2153 5.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51461 Ordeig https://patrimonicultural.diba.cat/element/ordeig <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp.12-13. TORRENTS, C. (1982) 'Mas Ordeig', Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006].</p> XVII-XX <p>Masia de planta rectangular amb murs de mamposteria composta de còdol de riu lligat amb ciment i parets de càrrega de maó massís. Els forjats estan compostos per biguetes de fusta i la coberta és a dues vessants de teula aràbiga. S'hi accedeix mitjançant una galeria coberta i presenta una torre d'uns 15m d'alçada que domina tota la propietat adossant-se a la façana oest. Consta de planta semisoterrani, baixa, pis i segona amb dos conjunts annexes ocupats per granges i l'habitatge del masover.</p> 08117-7 Mas ordeig, Vinyoles. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>El lloc de 'villa ordege' existia el 976 i el 1104 fou consagrada l'església de Sant Miquel d'Ordeig. En un fogatge de l'any 1553 quatre famílies apareixen englobades dins de la parròquia de Sant Miquel: Pere Cornellas (batlle), Miquel Sala (àlies Colell), Gabriel Santaneres (mas Soler) i Jaume Quintanes (paraire, rectoria). El 1686 tenia sis masies.</p> 42.0372900,2.2366500 436818 4654198 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51461-foto-08117-7-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51461-foto-08117-7-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51461-foto-08117-7-3.jpg Inexistent Contemporani|Neoclàssic|Modernisme|Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- Reformada i ampliada per l'arquitecte Josep Maria Pericas (1881-1965) 98|99|105|119|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51474 Casanovas https://patrimonicultural.diba.cat/element/casanovas <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp.24-25.</p> XVII <p>Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants de teula aràbiga i amb el carener paral·lel a la façana. Els murs són de pedra lligada amb morter de calç. Presenten arrebossat i pintura externa. Les obertures i les cantonades estan reforçades amb pedra aristada. La porta principal s'obre en forma d'arc de mig punt a la façana sud. Al primer pis trobem una galeria formada per arcs d'un quart de punt. Té tres plantes: baixa, pis i golfes. A la façana est se li adossa una petita capella de nau única i amb les mateixes característiques constructives, que queda integrada arquitectònicament a la casa pairal. La coberta també és a dues vessants de teula aràbiga i amb el carener perpendicular a la façana. A aquesta s'obre una porta d'obertura rectangular llindada amb pedra aristada i un òcul. Culmina la façana un campaneret d'espadanya.</p> 08117-20 Mas Casanovas, Can Bondia. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>És un dels masos que apareix als censos pagats a la parròquia de Sant Esteve de Vinyoles, de voltants del 1750, on consten les famílies que s'havien repartit la baronia de Voltregà segons l'Acta de Concòrdia de 1701.</p> 42.0279100,2.2375100 436880 4653156 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51474-foto-08117-20-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51474-foto-08117-20-2.jpg Inexistent Popular|Modern Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Altres 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|94 46 1.2 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51481 Sant Miquel d'Ordeig https://patrimonicultural.diba.cat/element/sant-miquel-dordeig <p>PLADEVALL, Antoni; BENET, Albert; VIGUÉ, Jordi; ADELL, Joan-Albert (1986). 'Sant Miquel d'Ordeig', Catalunya Romànica III. Osona II, Barcelona, pp.420-421. TORRENTS, C. (1982) 'Sant Miquel d'Ordeig', Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006].</p> XII-XVII Reformada l'any 1638. <p>Església de nau única de planta rectangular, molt llarga, capçada a l'est per un absis semicircular. La nau està coberta per una volta de canó de perfil apuntat, reforçada per una arc toral menys apuntat. La coberta és a dues vessants de teula aràbiga. La porta original se substituí l'any 1618 per una de nova al refer-se la façana oest. Sobre aquesta fou bastit llavors un campanar d'espadanya de dos ulls. La porta és d'obertura rectangular amb brancals i llinda de pedra aristada i rematada amb un frontó circular; també s'hi obre un òcul. A l'absis hi ha una petita finestra de doble esqueixada, la qual per la cara exterior forma una arquivolta. Exteriorment l'edifici presenta arrebossada i pintada només la façana barroca. L'església és orfe de qualsevol ornamentació, llevat de la porta barroca i un senzill ràfec a l'absis. L'interior fou repicat arran d'unes obres de restauració l'any 1978. Presenta un aparell de carreuons simplement escairats, lligats amb morter de calç i disposats en filades uniformes i regulars.</p> 08117-27 Sant Miquel d'Ordeig. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>L'església es trobava dins l'antic terme del castell de Voltregà, al lloc d'Ordeig ('villa Ordege'), ja documentat l'any 975. L'existència del temple es constata l'any 1059, quan el noble Miró Foguet, més tard senyor del castell de Voltregà, dóna l'església amb el domini de la quadra d'Ordeig al monestir de Santa Maria d'Amer, al qual esdevingué vinculada fins a l'exclaustració del 1835. Els monjos de Santa Maria d'Amer van fer reedificar l'església, que fou consagrada l'any 1104 pel bisbe de Vic, Arnau de Malla, qui havia estat abat del monestir anys abans. No sabem des de quan, però sí que anteriorment al 1154 l'església de Sant Miquel d'Ordeig tenia funcions parroquials. Segurament a causa del despoblament de la pesta negra del 1348 perdé aquestes prerrogatives, quedant vinculada com a sufragània de Sant Esteve de Vinyoles. L'any 1618 es construí un portal nou d'estil barroc al mur oest suprimint l'antiga porta situada al sud, on s'hi adossà un cos d'edificació que enllaça l'església amb el Mas Soler Vell. El 1654 incendiaren l'església i fou cremat un retaule gòtic que el 1460 havia pintat el mestre barceloní Jaume Mesquerò. El 1724 el bisbe manà enlluir-la i fer un altar nou, que va ser destruït el 1936 en ser profanada l'església. El 1978 fou restaurada traient un retaule que tapava la conca de l'absis i es va netejar l'interior del guix que cobria els murs romànics.</p> 42.0353500,2.2218600 435592 4653994 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51481-foto-08117-27-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51481-foto-08117-27-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51481-foto-08117-27-3.jpg Legal Romànic|Modern|Barroc|Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 92|94|96|85 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51504 Baulenes https://patrimonicultural.diba.cat/element/baulenes <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp.24-25.</p> XVII-XVIII estat deficient de les estructures portants <p>Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants de teula aràbiga amb el carener perpendicular a la façana. Els murs són de tàpia arrebossada i estan assentats sobre un sòcol de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç). Les obertures i les cantonades estan reforçades amb pedra aristada i cal ressaltar la porta d'accés amb arc de mig punt. L'habitatge té tres plantes: baixa, pis i golfes.</p> 08117-50 Mas Baulenes, El Pou. 08508 Les Masies de Voltregà. <p>Un dels masos que apareix als censos pagats a la parròquia de Sant Hipòlit de Voltregà, de voltants del 1750, on consten les famílies que s'havien repartit la baronia de Voltregà segons l'Acta de Concòrdia de 1701.</p> 42.0216100,2.2006400 433821 4652485 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51504-foto-08117-50-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51504-foto-08117-50-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51504-foto-08117-50-3.jpg Inexistent Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51507 El Pou https://patrimonicultural.diba.cat/element/el-pou-0 <p>TORRENTS, C. (1982): 'El Pou'. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006].</p> XVII estat deficient de les estructures portants <p>Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants de teula aràbiga amb el carener perpendicular a la façana. El portal està orientat a migdia i té una llinda de roure sostinguda per un arc deprimit convex de pedra. Els murs són de tàpia arrebossada i estan assentats sobre un sòcol de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç). El cos més enlairat té unes galeries sostingudes per pilars. Les obertures estan reforçades amb pedra aristada i maons. L'habitatge té tres plantes: baixa, pis i golfes.</p> 08117-53 Mas El Pou, El Pou. 08508 Les Masies de Voltregà. <p>Antiga masia que es troba registrada en el fogatge de 1553 de la parròquia i terme de Sant Hipòlit. El mas fou reformat al segle XVII com mostren les dates inscrites a algunes finestres (1613 i 1672).</p> 42.0141800,2.2178200 435236 4651647 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51507-foto-08117-53-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51507-foto-08117-53-2.jpg Inexistent Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51538 Fòssils del camí a Sant Martí Xic https://patrimonicultural.diba.cat/element/fossils-del-cami-a-sant-marti-xic <p>PINNA, Giovanni (1990): Enciclopedia ilustrada de los fósiles, Ed. Pirámide, Madrid, pp.163-180.</p> Els fòssils es troben molt erosionats. <p>A l'últim tram del sender P.R. C-49-1, arribant a Sant Martí Xic, es detecta la presència concentrada a nivell superficial de fòssils d'invertebrats del tipus equinoderm. Els equinoderms són animals marins, bàsicament estels i eriçons de mar. Es caracteritzen per tenir un esquelet dèrmic compost per plaques de carbonat càlcic que presenta una simetria pentarradial marcada per cinc extremitats o braços que segueixen exteriorment un sistema de canals aqüífers interns.</p> 08117-84 El Pou, 08508 Les Masies de Voltregà. <p>Els equinoderms van aparèixer als mars del període Cambrià inferior (fa 570 milions d'anys) i es van extingir abans del final del Paleozoic( 248 milions d'anys).</p> 42.0085800,2.2054200 434203 4651034 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51538-foto-08117-84-2.jpg Inexistent Paleozoic Patrimoni natural Zona d'interès Privada Sense ús 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 121 2153 5.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51477 Rispau https://patrimonicultural.diba.cat/element/rispau <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp.24-25.</p> XVII <p>Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants de teula aràbiga i amb el carener perpendicular a la façana. Els murs eren de tàpia arrebossada i pintada, i estaven assentats sobre un sòcol de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç). Com a conseqüència de la rehabilitació han estat substituïts per murs totalment de pedra. La porta s'obre en forma d'arc de mig punt amb llinda adovellada. Les finestres estan encintades amb pedra aristada. Té quatre plantes: semisoterrani, baixa, pis i golfes. Amb coberts i granja annexats.</p> 08117-23 Mas Rispau, Can Bondia. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>La referència més antiga que es té és que des de 1495 era, per una deixa, del santuari de la Gleva. A finals del segle XVII fou reformat, segons les dates constructives a les llindes de finestres i portes (1691, 1698).</p> 42.0222000,2.2344600 436622 4652525 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51477-foto-08117-23-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51477-foto-08117-23-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51477-foto-08117-23-3.jpg Inexistent Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- Conserva a la façana est, sobre la porta d'entrada, un relleu de pedra, d'època moderna, que representa la Mare de Déu de la Gleva amb la pastoreta i el bou. S'aprecien restes de pintura policromada. 119|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51491 Masferrer https://patrimonicultural.diba.cat/element/masferrer <p>SERRA, Assumpta (2001). Memòria de la campanya d'excavacions a la 'domus' de Todonyà (Masies de Voltregà, Osona), campanya de 2001. Inèdita, pp. 11-12.</p> XVIII Reconstruïda fa uns anys. <p>Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants de teula aràbiga i carener paral·lel a la façana. Els murs són de tàpia i pedra de riu arrebossats. L'habitatge té tres plantes: baixa, pis i golfes. A la façana oest té adossat un petit cos en forma de torre on es conserva una finestra amb llinda de pedra amb data constructiva (1734). A la façana sud se li ha adossat recentment una porxada d'arcs rebaixats de dos pisos. A l'interior de la planta baixa es conserva la volta escarsera.</p> 08117-37 Masia Masferrer, Quintanes. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>Els seus orígens es remunten, com la majoria de masos d'aquesta àrea, a època medieval. Segons la documentació existent, abans de l'any 1415 les terres de la domus de Todonyà foren conreades pels pagesos del Mas Ferrer. En aquest any consta com algunes terres d'aquest mas han estat arrendades pels propietaris del mas Serratosa. El mas va ser reformat i ampliat al segle XVIII, segons les dates inscrites a algunes llindes de finestres.</p> 42.0256500,2.2196400 435398 4652919 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51491-foto-08117-37-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51491-foto-08117-37-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51491-foto-08117-37-3.jpg Legal Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51496 Gallifa https://patrimonicultural.diba.cat/element/gallifa-0 <p>TORRENTS, C. (1982): 'Gallifa', Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006].</p> XVII-XX estat deficient de les estructures portants <p>Masia de planta rectangular amb teulada a quatre vessants de teula aràbiga. Els murs són de tàpia arrebossada i estan assentats sobre un sòcol de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç). Les obertures estan encintades amb maó i pedra aristada. L'habitatge té tres plantes: baixa, pis i golfes. Destaca la façana sud on trobem a la planta baixa un porxo d'arcs rebaixats fet d'obra, culminat a la planta pis per una galeria amb vitralls modernistes.</p> 08117-42 Mas Gallifa, Gallifa. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>Antic mas que es troba registrat al fogatge de 1553 de la parròquia i terme de Sant Hipòlit. Habitava el mas en aquella època Pere Gallifa. Es conserva, no obstant, documentació que en fa referència des del segle XII. El mas Gallifa comprenia un gran nombre de masies, la majoria de les quals foren venudes als masovers durant les darreres dècades. Destaquen: el Mas el Puig i el Mas Colomer.</p> 42.0255200,2.2466000 437630 4652884 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51496-foto-08117-42-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51496-foto-08117-42-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51496-foto-08117-42-3.jpg Legal Contemporani|Modernisme|Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- Els propietaris conserven documentació antiga. 98|105|119|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51539 Camí Vell de Sant Martí Xic https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-vell-de-sant-marti-xic <p>BOLÒS, Jordi (2004): Els orígens medievals del paisatge català. L'arqueologia del paisatge com a font per a conèixer la història de Catalunya. Ed. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, pp.391-396.</p> Ha estat escapçat per l'obertura d'u gran pista rural. L'empedrat s'ha perdut en la seva major part. <p>Es tracta de l'antic camí que passava per Sant Martí Xic i el Castell de Voltregà. Es troba escapçat perpendicularment per la gran pista rural que va de Serratosa a Sant Martí Xic, motiu pel qual es fa difícil seguir-lo. El tram final conserva l'empedrat original de pedra seca, el qual sembla construït 'in situ' amb els rocs de la mateixa tartera que travessa el camí. A determinats indrets la roca ha estat picada i rebaixada per fer-hi passar el camí.</p> 08117-85 El Pou. 08508 Les Masies de Voltregà. <p>En alguns camins vells, els trams més abruptes eren empedrats. La datació d'aquests empedrats planteja problemes donat que, segurament, malmesos pel trànsit intens de cavalleria han estat refets moltes vegades. Malgrat això, molts d'aquests camins, com a mínim, són de tradició medieval. Aquest tipus de vies també es coneixen com a 'camins de ferradura' o 'camins de bast', ja que va ser construïts per tal que poguessin circular-hi animals de càrrega amb alforges. Són molt freqüents en zones de muntanya, allí on cal superar importants desnivells, com és el cas d'aquest. L'element més característic dels camins de ferradura o de bast són, precisament, els paviments de pedra. Per fer un empedrat primer calia anivellar el terreny, i després es col·locaven les pedres rectes, una al costat de l'altra. De tant en tant es podia fer una línia transversal amb pedres més allargades, per tal de desviar l'aigua i sobretot, per tal de donar més solidesa a l'empedrat.</p> 42.0178800,2.2117100 434734 4652062 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Regular Inexistent Patrimoni immoble Obra civil Privada Social 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 49 1.5 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51458 Sant Esteve de Vinyoles https://patrimonicultural.diba.cat/element/sant-esteve-de-vinyoles <p>PLADEVALL, Antoni; BENET, Albert; VIGUÉ, Jordi; ADELL, Joan-Albert (1986). 'Sant Esteve de Vinyoles', Catalunya Romànica III. Osona II, Barcelona, pp.421-423.</p> X-XII/XVII Restaurada l'any 1975. <p>Edifici d'una nau encapçalada a l'est per un absis semicircular, que és precedit per un presbiteri curt, assenyalat per un parell de fornícules, una per banda, obertes al gruix del mur. Presenta coberta a dues vessants de teula aràbiga. La nau és coberta amb una volta de canó, de perfil apuntat i reforçada per dos arcs torals, també apuntats, que la divideixen en tres trams, dels quals el més proper a l'absis és cobert amb una volta de canó, de mig punt. Aquesta té en la seva base quatre trompes i dos arcs que l'escurcen, en una solució que sembla pensada per a construir-hi una cúpula sobre trompes, que no s'arribà a realitzar. La porta s'obre a la façana oest, on també hi ha un òcul que, juntament amb unes finestres de doble esqueixada, situades a l'absis i a la nau, i un petit òcul que s'obre en el tram de la volta transversal, constitueixen la il·luminació del temple. Exteriorment l'absis apareix ornamentat amb un fris d'arcuacions llombardes, dividit en dues sèries de nou arcs i una central de sis, per dues lesenes. L'església fou reformada en època barroca amb la construcció de capelles als murs nord i sud. L'aparell és de petits carreus irregulars, simplement escairats, lligats amb morter de calç i ciment, disposats en filades uniformes i irregulars. En les ampliacions de la nau l'aparell és molt irregular, sense formar filades, i amb les cantoneres de carreus ben tallats.</p> 08117-4 Plaça Mossèn Jacint Verdaguer, Vinyoles. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>L'església de Sant Esteve apareix citada l'any 957 en una venda de béns situats al castell d'Orís, a la vila de Vinyoles. La funció parroquial d'aquesta església no es documenta fins el 1060, i no la deixà fins fa pocs anys. El temple primitiu fou renovat i entorn el 1106 es consagrà la nova església, que tenia a més de l'absis central, dedicat a Sant Esteve, dos altars laterals sota les advocacions de Santa Maria i Sant Jaume, segons un document de l'any 1174. Els anys 1619 i 1685 es construïren sengles capelles laterals, i més tard, l'any 1892, Josep Galzeran erigí una rotonda com a capella del Santíssim que deformà l'aspecte estètic de l'edifici. L'any 1936 fou aterrat un campanar de torre que s'erigia sobre el mur de ponent, obra segurament del segle XVII i posteriorment retocat, que devia ésser construït quan fou canviada la porta primitiva, al mateix temps que era modificat el cimbori, on hi hagué possiblement el campanar primitiu. Aquestes obres eren possibles en una bona part gràcies a la col·laboració de la noble casa de Conanglell, l'escut de la qual hom féu gravar en una de les parets del presbiteri. El creixement urbà recent va fer necessària la creació d'un nou temple dedicat a Sant Esteve que ha substituït l'anterior que va quedar abandonat el 1955 quan es va beneir el nou edifici. Després l'església romànica ha estat motiu de restauració pels 'Amics de Verdaguer', en record a l'exercici del ministeri sacerdotal que Mossèn Cinto Verdaguer exercí en aquesta parròquia, on fou vicari entre els anys 1871 i 1873. L'edifici ha estat dignificat i s'ha suprimit l'esmentada capella del Santíssim, bé que s'han conservat les capelles construïdes el segle XVII.</p> 42.0421900,2.2304200 436307 4654747 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51458-foto-08117-4-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51458-foto-08117-4-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51458-foto-08117-4-3.jpg Legal Romànic|Modern|Barroc|Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Científic 2020-10-07 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 92|94|96|85 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51463 Can Font https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-font-3 <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp. 24-25.</p> XVII-XX Restaurada. <p>Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants de teula aràbiga i amb el carener paral·lel a la façana. Els murs són de tàpia i estan assentats sobre un sòcol de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç). L'obertura de la porta està reforçada amb pedra aristada i a la llinda trobem una data constructiva (1686). Té tres plantes: baixa, pis i golfes.</p> 08117-9 Mas Can Font, Vinyoles. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>És un dels masos que apareix als censos pagats a la parròquia de Sant Esteve de Vinyoles, de voltants del 1750, on consten les famílies que s'havien repartit la baronia de Voltregà segons l'Acta de Concòrdia de 1701. Fou reformat i ampliat a finals del segle XVII, com consta a la llinda d'una de les finestres (1686).</p> 42.0408200,2.2296700 436244 4654595 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51463-foto-08117-9-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51463-foto-08117-9-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51463-foto-08117-9-3.jpg Inexistent Contemporani|Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 98|119|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51470 Can Sidroy https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-sidroy <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp.50-55.</p> XVIII Reconstruïda fa uns anys. <p>Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants de teula aràbiga i amb el carener paral·lel a la façana. Els murs són de tàpia arrebossada i estan assentats sobre un sòcol de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç).Presenta cantoneres i dos finestres reforçades amb pedra aristada. A la llinda d'una de les dues finestres hi ha inscrita la data constructiva de 1798.Té dues plantes: baixa i pis.</p> 08117-16 Can Sidroy, Vinyoles. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>Apareix al cens agrícola de l'any 1860, dins del districte de Vinyoles i de l'entitat de Vinyoles. El seu origen ha de ser anterior, car a alguna llinda de les finestres hi ha inscrit l'any 1798.</p> 42.0439700,2.2286400 436162 4654946 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51470-foto-08117-16-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51470-foto-08117-16-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51470-foto-08117-16-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|98 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51478 El Camps https://patrimonicultural.diba.cat/element/el-camps <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp.24-25.</p> XVII estat deficient de les estructures portants <p>Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants de teula aràbiga i amb el carener perpendicular a la façana. Els murs són de tàpia arrebossada i pintada, i estan assentats sobre un sòcol de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç). Les obertures estan encintades amb pedra aristada. Té tres plantes: baixa, pis i golfes. Amb coberts annexats.</p> 08117-24 Mas El Camps, Can Bondia. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>És un dels masos que apareix als censos pagats a la parròquia de Sant Hipòlit de Voltregà, de voltants del 1750, on consten les famílies que s'havien repartit la baronia de Voltregà segons l'Acta de Concòrdia de 1701.</p> 42.0200500,2.2412300 437180 4652281 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51478-foto-08117-24-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51478-foto-08117-24-2.jpg Inexistent Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51492 Domus de Todonyà https://patrimonicultural.diba.cat/element/domus-de-todonya <p>CRUELLS, W. (1984): 'Domus de Todonyà'. Carta Arqueològica Osona: Masies de Voltregà. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Revisada pel mateix autor l'any 1990. [Consulta: 1 març 2006]. SERRA, Assumpta (2001). Memòria de la campanya d'excavacions a la 'domus' de Todonyà (Masies de Voltregà, Osona), campanya de 2001. Inèdita. SERRA, Assumpta (2002). Memòria de la campanya d'excavacions a la 'domus' de Todonyà (Masies de Voltregà, Osona), campanya de 2002. Inèdita.</p> X-XV <p>Es tracta d'un jaciment a l'aire lliure, en concret un lloc d'habitació o casa amb estructures conservades. Vil·la de poblament del segles X reconvertit en mas durant el segle XI. Es tracta d'un edifici de dos pisos amb una planta baixa construïda entre els segles XI i XII i un segon pis aixecat al segle XIII. En la primera etapa sembla que el recinte estava destinat a la defensa. El segon pis és de caire residencial i la construcció és de tipus senyorial. Durant les dues primeres campanyes d'excavació arqueològica dirigides per Assumpta Serra (2001 i 2002) es van documentar diverses etapes: en un primer moment el recinte era format únicament per una sola planta i tenia una funció defensiva. Posteriorment es coneix l'existència d'un segon pis a partir de la documentació d'una escala. La defensa s'aconseguia gràcies a la torre i les espitlleres que rodejaven el recinte en la part exterior oest, sud i est. Les restes documentades són els murs, la torre, l'escala, l'espitllera i les portes. S'ha documentat en els murs de la primera planta un aparell constructiu en 'opus spicatum', comú al segle X i inicis del XI. En el pis superior es troba un aparell constructiu diferent, de pedra seca, pedres de grans dimensions tendint a la forma quadrada, sense argamassa. La torre conserva una alçada de 3m, amb un bon estat de conservació de la façana (1,90m). Aquesta construcció és molt diferent dels murs del recinte. Per la tipologia de la torre i els paraments de la part posterior, aquesta es pot considerar dels segles XI-XIII. Al llarg de tot el perímetre dels murs exteriors s'observen les espitlleres. L'escala fou construïda posteriorment al tancat d'espitlleres; la seva orientació és contrària a la torre i està pensada per accedir a la part gran de l'edifici; no tant de caire defensiu, sinó d'habitatge. La forma constructiva de l'escala és pròpia d'escales anteriors al segle XII, quan es comença a treballar amb espais buits aconseguits a partir d'arcs. S'han localitzat dues portes: la d'entrada a la paret est i la de la torre. Destaca l'abundant i variat material arqueològic recollit fins ara (segles XI-XV): gran varietat de ceràmica (bescuit, marró, taronja o vidrada). Molt interessant la ceràmica musulmana del segle XI. Quantitat important de ferros i poc vidre.</p> 08117-38 Mas Serratosa, Quintanes. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>El lloc apareix a la documentació com a vila de Todonyà ('villa Todenani') ja l'any 1094. Les referències documentals es mantenen fins l'any 1655. Segons aquestes, abans de l'any 1415 les terres de la domus foren conreades pels pagesos del Mas Ferrer. En aquest any consta com algunes terres d'aquest mas han estat arrendades pels propietaris del mas Serratosa. Aquest mas, que en principi apareix citat al segle XIV, consta com a part de la domus de Todonyà, però aviat la situació es comença a invertir donat que la domus fou abandonada quan els seus propietaris passaren a viure al poble.</p> 42.0248600,2.2213000 435535 4652830 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51492-foto-08117-38-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51492-foto-08117-38-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51492-foto-08117-38-3.jpg Legal Romànic|Medieval Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Científic 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 92|85 1754 1.4 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51499 Filatures Gallifa (General Marquet o Fàbrica Casacuberta) https://patrimonicultural.diba.cat/element/filatures-gallifa-general-marquet-o-fabrica-casacuberta <p>ERRA, Alba (1990): 'Fàbrica Casacuberta', Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006].</p> XIX-XX mig enrunat <p>La nau original està coberta a doble vessant de teula aràbiga i amb finestres obertes regularment als dos pisos d'alçada. Els murs estan construïts amb còdols de riu i morter de calç, amb pedres tallades a les cantonades i ornaments de totxo.</p> 08117-45 Gallifa. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>És una de les indústries que s'instal·laren a les vores del Ter durant el segle XIX i que avui dia han estat tancades i abandonades. El fet de que estigui allunyada dels nuclis habitats de la zona fa pensar que devien existir habitatges per als obrers que hi treballaven, seguint el model de colònia industrial de l'època. Avui només es conserva la nau descrita.</p> 42.0203400,2.2508700 437978 4652306 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51499-foto-08117-45-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51499-foto-08117-45-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51499-foto-08117-45-3.jpg Inexistent Racionalisme|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 120|98 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51543 Llegenda de la Mare de Déu de la Gleva https://patrimonicultural.diba.cat/element/llegenda-de-la-mare-de-deu-de-la-gleva <p>PLADEVALL, Antoni (1988). 'Santa Maria de la Gleva. Patrona de la Plana de Vic. Història, art i tradició d'un vell santuari marià'. Barcelona, Ed. Montblanc-Martin, pp. 21-29.</p> XVII <p>Aquesta llegenda és la font iconogràfica de la majoria de representacions de la Mare de Déu de la Gleva, present en nombroses ocasions al Santuari i fa al·lusió a la llegenda popular segons la qual una pastoreta acompanyada d'un bou va trobar la imatge de la Mare de Déu amb el Nen a una cova o fornícula flanquejada per unes columnes que sostenien una gleva o tros de terra amb herba.</p> 08117-89 La Gleva. 08508 Les Masies de Voltregà. <p>És gairebé impossible datar l'origen de la llegenda, però la primera relació escrita la trobem en unes cobles de 1635 que va recollir i divulgar el religiós dominicà de Girona el pare Narcís Camós, el 1650.</p> 42.0035200,2.2411700 437159 4650446 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immaterial Tradició oral Pública Simbòlic 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 61 4.3 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51469 Costarroja https://patrimonicultural.diba.cat/element/costarroja <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp.12-13.</p> XIX estat deficient de les estructures portants <p>Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants de teula aràbiga i amb el carener perpendicular a la façana. Els murs són de tàpia arrebossada i estan assentats sobre un sòcol de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç). Presenta cantoneres de maó i les obertures estan reforçades amb pedra aristada i alguna llinda de fusta. Té dues plantes: baixa i pis.</p> 08117-15 Masia Costarroja, Vinyoles. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>Masoveria del Mas d'Ordeig. El lloc de 'villa ordege' existia el 976 i el 1104 fou consagrada l'església de Sant Miquel d'Ordeig. En un fogatge de l'any 1553 quatre famílies apareixen englobades dins de la parròquia de Sant Miquel: Pere Cornellas (batlle), Miquel Sala (àlies Colell), Gabriel Santaneres (mas Soler) i Jaume Quintanes (paraire, rectoria). El 1686 tenia sis masies.</p> 42.0402000,2.2365300 436811 4654522 08117 Les Masies de Voltregà Restringit Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51469-foto-08117-15-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51469-foto-08117-15-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51469-foto-08117-15-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- 119|98 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
51479 Can Vernis https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-vernis <p>MOLAS, Núria; PUIGVÍ, Montse; SANITJAS, Joaquim (2004). Vint-i-cinc anys d'ajuntaments democràtics (1979-2004), Ajuntament de les Masies de Voltregà, pp.24-25.</p> XVIII estat deficient de les estructures portants <p>Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants de teula aràbiga i amb el carener perpendicular a la façana. Els murs són de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç) i estan arrebossats. Les obertures estan encintades amb maó. Presenta cantoneres de pedra treballada. La porta s'obre en forma d'arc de mig punt amb llinda adovellada. Té tres plantes: baixa, pis i golfes. S'aprecien trams refets amb maó. Té un cobert annexat pel sud.</p> 08117-25 Can Vernis, Can Bondia. 08509 Les Masies de Voltregà. <p>És un dels masos que apareix als censos pagats a la parròquia de Sant Hipòlit de Voltregà, de voltants del 1750, on consten les famílies que s'havien repartit la baronia de Voltregà segons l'Acta de Concòrdia de 1701.</p> 42.0269300,2.2380900 436927 4653047 08117 Les Masies de Voltregà Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51479-foto-08117-25-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51479-foto-08117-25-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08117/51479-foto-08117-25-3.jpg Inexistent Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2020-09-25 00:00:00 Natalia Salazar -ArqueoCat SL- A la façana oest del cobert es troba inserida una placa de pedra amb la inscripció: 'Visens Vernis ordines 1729' i unes tisores en baix relleu. 119|94 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2023-03-22 05:07
Estadístiques 2023
Patrimoni cultural

Mitjana 2023: 180,02 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml