Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
72153 La Rubiola https://patrimonicultural.diba.cat/element/la-rubiola AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni cultural immoble. Patrimoni Arquitectònic. Barcelona. GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya: l'Anoia.. Barcelona, pàgs. 231-237. SERVITJE, Jordi (2010). Veciana, on el silenci se sent. Ajuntament de Veciana. XV-XX Moltes cases estan abandonades i en estat ruïnós. El petit nucli de La Rubiola es troba a l'oest del terme de Veciana, al límit amb La Segarra, dins l'antic terme de Montfalcó el Gros. La Rubiola amb l'estructura típica dels petits agrupaments humans d'aquesta zona, està formada per unes poques cases construïdes a redós de la casa noble dels Riera. Del poble en destaca la capella de Santa Llúcia, que s'ubica dins el recinte de l'antiga casa dels Riera. Conserva algun carrer empedrat. A 100 metres al nord-oest hi ha una era de batre amb varis coberts on els habitants de La Rubiola hi guardaven els estris per treballar el camp. Ell seu estat és ruïnós. 08297-1 Veïnat de Montfalcó Les entitats històriques el terme de Veciana, han estat tradicionalment els castells de Miralles, de Montfalcó, de Segur i de Veciana, amb les seves respectives parròquies i les quadres o entitats menors com les de Santa Maria del Camí, Castellnou del camí, Durban, Vilamajor, Sant Pere del Vim, La Rubiola, Balsareny, Secanella, la Clau de Miralles i el Còdol o la Calçada. Pertanyia a l'antiga demarcació de Montfalcó el Gros. Fou una quadra independent sense cap lligam amb Veciana fins que s'annexa al municipi l'any 1840. El 10 de setembre de 1394, el rei Joan I declara incorporats a la Corona diversos indrets, entre els quals es troba La Rubiola. El juliol de 1677, la Seu de Barcelona recordava la donació de totes les rendes de la 'Robiola' feta per Arnau Ballester. 41.6593300,1.4306800 369340 4613143 08297 Veciana Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72153-foto-08297-1-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72153-foto-08297-1-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72153-foto-08297-1-3.jpg Inexistent Medieval|Modern|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 85|94|98 46 1.2 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72154 Mas Garreta https://patrimonicultural.diba.cat/element/mas-garreta AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVII-XVIII Masia situada en un emplaçament enlairat des d'on es té molt bona visibilitat i envoltada de camps de conreu. L'edifici principal és de planta rectangular i consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teules àrabs a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a sud-est. La porta principal és amb llinda de fusta i les obertures són emmarcades amb carreus ben escairats amb una distribució asimètrica de les mateixes. A més de l'edifici principal, hi ha diversos annexes (coberts, pallisses), era, pedrís i bassa. 08297-2 Veïnat de Montfalcó 41.6556500,1.4639400 372102 4612684 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72154-foto-08297-2-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72154-foto-08297-2-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72154-foto-08297-2-3.jpg Legal Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart A la part posterior, hi ha una espectacular alzina centenària. 119|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72155 Mas Vilà https://patrimonicultural.diba.cat/element/mas-vila-0 AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni cultural immoble. Patrimoni Arquitectònic. Barcelona. GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya: l'Anoia.. Barcelona, pàgs. 231-237. XX Masia de factura contemporània situada en una plana a l'alçada de la carretera BV-1001 en el PK 11. És de planta rectangular i consta de planta baixa i pis. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. Aquesta presenta lleugeres reminiscències noucentistes i acaba amb volta. A partir del cos principal, l'edifici s'ha anat ampliant per un dels laterals. Al costat de ponent, s'aixequen dues grans naus destinades a magatzem i pallissa. 08297-3 Veïnat de Montfalcó La casa la va fer construir l'avi de l'actual propietari. 41.6668700,1.4477400 370775 4613954 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72155-foto-08297-3-2.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72156 Viure https://patrimonicultural.diba.cat/element/viure AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni cultural immoble. Patrimoni Arquitectònic. Barcelona. GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya: l'Anoia.. Barcelona, pàgs. 231-237. XVII-XX Masia situada enmig d'una plana (de Benviure) envoltada de camps de conreu, i a prop de La Rubiola. El volum principal ha estat ampliat i es troba envoltat d'altres edificacions. També hi ha adossada una capella i un pati tancat, que li dóna aspecte de mas fortificat. La masia consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a llevant. Aquesta s'estructura a partir de tres eixos de simetria delimitats per les diferents obertures:porta d'accés centrada i dues finestres laterals a la planta baixa i balconada centrada i finestres laterals a la planta pis. L'acabament extern dels paraments és de pedra vista amb restes d'arremolinat. Les obertures estan emmarcades amb pedra carejada. La porta és de llinda recta. El volum més antic sembla ser el de la part septentrional, amb l'entrada a la façana de llevant amb un portal adovellat i finestra a la part superior amb ampit, brancals i llinda de pedra carejada. En els paraments s'oberven diversos arcs cecs. Una escala de pedra exterior serveix per accedir a una mena d'estança, l'ús originari de la qual se n'ha perdut el rastre, però que podria tenir a veure amb magatzem pel blat, ja que a la part inferior, encara es conserva la boca de pedra de l'antic forn. Els fonaments d'aquesta part del mas són a la mateixa roca. 08297-4 Veïnat de Montfalcó És una de les masies amb referències documentals més antigues; l'any 1048 es produeix una venda d'un capellà de nom Raduls a favor del jutge Adalbert i a la seva dona de la quadra de Benviure. Més endavant Miró Martí i la seva esposa Ermeniarda venen als comtes de Barcelona unes propietats que tenien en el lloc anomenat Benviure. 41.6670300,1.4335200 369592 4613993 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72156-foto-08297-4-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72156-foto-08297-4-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72156-foto-08297-4-3.jpg Legal Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart En el portal adovellat s'han col·locat dues pedres a modus de pedrís o festejador, una de els quals sembla tenir inscripcions de difícil lectura i que van ser localitzades a la mateixa casa durant la darrera reforma. 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72157 Zona de nidificació d'orenetes https://patrimonicultural.diba.cat/element/zona-de-nidificacio-dorenetes-2 ANDINO, Héctor et alii (2005). Atles dels ocells nidificants del Maresme. Andino, H; Badosa, E; Clarabuch, O i Llebaria, C. editors. Barcelona. ARDLEY, Neil (1979). Las aves. Editorial Fontalba. Barcelona. BOSCH MARTÍNEZ, Laura (2005). Primer cens dels nius d'oreneta vulgar (Hirundo rustica), Cabrils (El Maresme). Inèdit. BOSCH MARTÍNEZ, Laura (2005). Primer cens dels nius d'oreneta cuablanca (Delichon urbica), Cabrils (El Maresme). Inèdit. La presència continuada d'oreneta en un territori reflexa la qualitat mediambiental d'un municipi. En el terme municipal de Veciana, format per diversos petits nuclis de població i masos aïllats, amb els seus coberts i pallisses, s'observen colònies d'orenetes. En concret, s'ha detectat la presència de dues espècies: l'oreneta cuablanca (Delichon urbica) i l'oreneta vulgar (Hirundo rustica), ambdues protegides. La primera d'elles, es diferencia de les altres orenetes europees pel seu carpó blanc. Les parts inferiors són blanques i el cap, l'esquena, les ales i la cua són d'un color negre blavós. Les potes i els peus són curts i emplomats de color blanc. Les orenetes més joves, poden tenir un color grisós pels costats del pit que es va tornant blanc a mida que esdevenen adultes. El niu té una forma hemisfèrica, amb una obertura circular normalment situada a la part superior. Aquesta obertura tan petita permet defensar el niu d'intrusos i evitar que l'ocupin altres ocells com els pardals. Tan el mascle com la femella s'esmeren en la seva construcció amb continus viatges a les rieres i camps on troben el fang necessari. Aquests nius es poden observar en els ràfecs de les teulades, en balconades, volanderes, bigues de fusta, i també en algun penya - segat. En el cas Veciana, aquesta espècie ha escollit els ràfecs de gairebé tots els nuclis històrics i, en gran nombre, a l'edifici del casal de La Salle. Pel que fa a l'oreneta vulgar la trobem nidificant sota coberts dels diferents annexes de les cases de pagès (pallisses, coberts, barraques i garatges oberts) És de color blau-negrós per sobre amb reflexes metàl·lics que contrasten amb el sota blanquinós i coll rogenc. La silueta d'aquest ocell és molt elegant amb una cua en forma de forca molt accentuada amb taques blanques a l'extrem. Els nius construïts, tenen forma de copa de 22 cm de diàmetre, i uns 11 a 15 cm de profunditat fets amb fang, palla i pèls de bestiar. Un punt de nidificació on es concentra una colònia molt extensa és el mas de Cal Brunet. 08297-5 Veciana Durant l' època de cria les podem trobar repartides per tot Europa, el nord-oest d'Àfrica , l'Àsia Central, la meitat nord d'Àsia amb l'excepció del nord de Sibèria. A la tardor emprenen el viatge cap a l'Àfrica sub-sahariana i la Península de Malàisia, les dues grans regions d'hivernada. A Catalunya nidifica al 95% del territori, i comença a arribar a la segona quinzena de març iniciant el seu retorn a finals d'agost, tot i que hom acostuma a veure'n fins a la primera quinzena de novembre. L'oreneta cuablanca s'alimenta d'insectes voladors: mosques, mosquits i pugons que a diferència de l'oreneta vulgar són caçats durant el vol a molt més alçada. El seu règim alimentari i els beneficis que comporten a l'home han desembocat en la protecció legal de l'espècie, tant a nivell nacional, com estatal i internacional. 41.6529200,1.4953200 374709 4612335 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72157-foto-08297-5-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72157-foto-08297-5-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart A l'hora d'intervenir per a solucionar conflictes de salubritat originats per aquestes espècies, sobretot per la cuablanca que és la que nidifica en els ràfecs de les cases del nucli urbà (la mateixa família acostuma a venir al niu generació darrera generació i construeix altres nius al voltant del primer), cal informar als propietaris que es poden posar planxes protectores per que no embrutin, que es poden netejar quan l'oreneta torna a l'Àfrica. En cas de voler retirar algun niu conflictiu tindrà l'obligació de sol·licitar un permís al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 2153 5.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72158 La Garriga https://patrimonicultural.diba.cat/element/la-garriga-1 AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XIX-XX abandonada Masia situada enmig d'una plana de camps de conreu. El camí de terra que hi portava des de la carretera principal ha estat igualat per la maquinària agrícola. És de planta rectangular i consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teules àrabs, a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. L'acabat exterior dels paraments és arrebossat, igual que les obertures, algunes tapiades amb maó. Al lateral de llevant s'hi adossat un cos, amb molt mal estat de conservació, que estava destinat al bestiar. Disposa d'aigua de pou. 08297-6 Veïnat de Montfalcó 41.6691700,1.4493400 370913 4614207 08297 Veciana Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72158-foto-08297-6-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72158-foto-08297-6-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72159 Cal Quiquet https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-quiquet AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVIII-XX abandonada i no conserva la coberta. Antiga masia situada arran de camí que des de Sant Pere de Montfalcó es dirigeix al nord. Està envoltada de camps de conreu. És de planta rectangular i segurament d'una única planta. La coberta s'ha esfondrat i la vegetació ha cobert gairebé en la seva totalitat les restes constructives. Tot i així encara es pot veure la boca del forn de pa, entrant a mà esquerra, la llinda de fusta de la porta d'entrada i un arc cec de mig punt al damunt; algunes obertures emmarcades amb pedra carejada. Els paraments són de pedra vista. 08297-7 Veïnat de Montfalcó 41.6596900,1.4570100 371533 4613143 08297 Veciana Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72159-foto-08297-7-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72159-foto-08297-7-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72159-foto-08297-7-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72160 Ca l'Andreu https://patrimonicultural.diba.cat/element/ca-landreu-10 AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVII-XX Masia ubicada en el pendent de migdia d'un petit turó al sud de Cal Gironella. És de planta rectangular i consta de planta baixa i pis. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. Els paraments tenen un acabat arrebossat. La façana principal es configura a partir de tres eixos de verticalitat delimitat per les diferents obertures, que a la planta baixa estan arrebossades però en la planta pis estan emmarcades amb carreus treballats. El cos originari s'ha anat ampliant i hi ha diversos annexes i coberts destinats al bestiar. En destaca l'adossat a la dreta de la façana amb escales de pedra treballada. També destaca el pou i una era, situada en una zona una mica allunyada de la casa, degut a la pròpia orografia del terreny. 08297-8 Veïnat de Sant Pere del Vim 41.6865700,1.5170200 376581 4616040 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72160-foto-08297-8-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72160-foto-08297-8-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72160-foto-08297-8-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72161 Cal Boladeras https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-boladeras AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVII-XX Masia situada a tocar del nucli de Sant Pere del Vim, al costat nord i envoltada de camps de conreu. L'aspecte inicial de la masia ha estat força modificat, amb ampliacions als laterals i també en alçada. Això es pot veure perfectament amb el canvi de tipologia dels paraments entre la planta baixa i la resta de pisos. Actualment és una construcció de planta rectangular que consta de planta baixa i dos pisos, amb la coberta a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. Aquesta es configura simètricament a partir de tres eixos de verticalitat, delimitats per les seves obertures. La porta principal ha estat alterada, tot i que està emmarcada amb pedra treballada i la llinda porta l'any de 1888 gravat. 08297-9 Veïnat de Sant Pere del Vim Sempre ha pertangut a la mateixa família. 41.6809500,1.5272100 377418 4615401 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72161-foto-08297-9-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72161-foto-08297-9-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72161-foto-08297-9-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart La finca disposa de dos pous, un d'extern de ciment, i un d'intern, fet de tova. També disposa de diversos coberts. N'hi ha un de força antic, tot i que modificat per fer-lo servir de garatge, però amb els paraments de carreus. Es coneix amb el nom de 'la botiga'. També destaca constructivament un altre cobert aïllat a pocs metres de la façana. Per informació dels propietaris també és força antic i conserva l'aspecte original. 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72162 Cal Garça https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-garca AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVIII-XIX Cal Garça és una edificació rural, humil que es troba annexat a Cal Figueres. És de planta rectangular i consta de planta baixa i pis. La coberta és de teules àrabs a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a sud-est. S'hi ha afegit un cos a la banda esquerra i els paraments s'han arrebossat. En una llinda d'una finestra del primer pis es conserven les inicial G. P i l'any 1899 gravats. A la llinda de pedra de la porta d'accés també hi ha una inscripció que diu: '1912 JOSEP PLANELL'. 08297-10 Veïnat de Sant Pere del Vim Antigament Cal Garça i Cal Figueres eren una mateixa propietat. 41.6642200,1.5201400 376798 4613554 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72162-foto-08297-10-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72162-foto-08297-10-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72162-foto-08297-10-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72163 Cal Gironella https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-gironella-0 AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVIII-XX De les tres cases que configuren el conjunt de La Clau, Cal Gironella és la més gran. Ha estat molt reformada i ampliada. En l'actualitat, la propietat es conforma a partir del nucli principal, que està dividit en dues unitats i un seguit de volums exempts, amb un pati. El volum originari, l'habitatge, és de planta rectangular i consta de planta baixa i pis. La coberta és a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal. A l'esquerra hi havien les dependències destinades al treball del camp. Una porta dóna accés al cup de vi i alguna premsa. Destaca l'accés interior del cup, a través d'una escala excavada a la roca, amb graons desiguals i d'alçada superior a la normal. S'observa com aquesta estança ha estat compartimentada, ja que a la paret hi ha enclastada una premsa. A la façana de ponent, s'aixeca un afegit amb la forma de masia basilical, que conté un apartament de turisme rural. A la cantonada d'aquest annex, hi ha una font feta amb pedra, on es llegeix el nom de La Clau. 08297-11 Veïnat de Sant Pere del Vim Cal Gironella, Cal Gínjol i Cal Masuc formen part d'un nucli antic de població situat a l'extrem nord-est del terme municipal de Veciana, a tocar amb els de Prats de Rei i Sant Martí de Sesgueioles. Per aquest motiu aquest conjunt es coneix com La Clau, en relació a la confluència dels termes municipals. 41.6908000,1.5190300 376756 4616507 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72163-foto-08297-11-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72163-foto-08297-11-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72163-foto-08297-11-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72164 Cal Planell https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-planell AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVIII-XX Actualment el mas del Planell presenta unes dimensions considerables, ja que el cos original s'ha anat ampliant fins a conformar un edifici de planta baixa, dos pisos i golfes. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a ponent. Disposa d'un ràfec de dues rengleres de rajols. Els paraments són de pedra vista i la façana es configura a partir de dos eixos de verticalitat asimètrics. Destaca en el segon pis un balcó corregut amb dues obertures, amb finestres de llibret. En una llinda d'una finestra es pot veure l'any 1704 gravat. 08297-12 Veïnat de Sant Pere del Vim El nom de Planell, tot i la coincidència, no ve dels actuals propietaris, sinó d'un primer propietari que la va vendre a un tal Ferrers i aquest la va vendre a un Planell rebesavis de l'actual propietària. 41.6714700,1.5286700 377522 4614347 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72164-foto-08297-12-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72164-foto-08297-12-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72164-foto-08297-12-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72165 Cal Puig https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-puig-0 AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVII-XX Masia situada al costat dret de la carretera 1412az, abans d'arribar al PK 47, a l'alçada de Cal Planell. És de planta rectangular i consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teules àrabs, a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a sud-est. La façana principal es configura simètricament a partir de tres eixos de verticalitat, delimitats per les obertures, que estan arrebossades, però en destaca el balcó del primer pis, amb la llinda de fusta. La llinda de la porta d'accés, de pedra, porta inscrit l'any 1884. En part ha estat excavada i fonamentada damunt la roca. Això encara es pot veure en el celler. A la part posterior, conserva el cup i una cisterna que recull l'aigua de la pluja. Davant la façana principal s'ha reformat un antic corral com habitatge suplementari, del que en destaca l'escala d'accés, de pedra. 08297-13 Veïnat de Sant Pere del Vim Antigament havia format part de la finca de Cal Planell 41.6715300,1.5238900 377124 4614360 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72165-foto-08297-13-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72165-foto-08297-13-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72165-foto-08297-13-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart A pocs metres a ponent hi ha una barraca de pedra seca amb la volta caiguda. 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72166 Cal Pallerols https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-pallerols AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. PALAU i RAFECAS, Salvador (1991). Els molins fariners de la conca de l' Anoia; dins Miscel·lània penedesenca, vol. XV,Institut d'Estudis Penedesencs; pàgs. 591 a 619. XVI-XX La casa es conserva be, però el molí no conserva cap element identificatiu si no és accedint a les voltes que hi ha sota la façana principal a través d'un registre. Cal Pallerols és una finca situada a migdia del nucli de Sant Pere del Vim, a tocar amb el terme municipal de Rubió. L'origen era un antic molí del que fins fa uns anys encara es conservava una immensa bassa, a la façana septentrional de l'actual masia. Les parets d'aquesta bassa, s'aixecaven gairebé uns tres metres i arribaven a l'alçada del primer pis de la casa, segons testimoni de l'actual propietari. Aquest decidí arranar la bassa per adequar l'espai a les noves necessitats de la granja. En els darrers anys, quan la bassa va quedar en desús es va utilitzar com a hort per a les necessitats de la casa. De la resta del molí, que estava en la part soterrada de la masia, es conserva la sala de moldre d'arc apuntat i una de les moles, on hi havia tres voltes, dues de les quals es van haver de reomplir per apuntalar les parets que havien fet moviment, posant en perill l'estabilitat del conjunt de l'edifici. La construcció primitiva conservada permet veure una planta rectangular, de planta baixa i pis, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a l'antiga façana principal, que estava orientada a llevant. Un afegit adossat a la façana de ponent s'ha convertit en l'actual entrada principal. De l'original destaca la porta d'accés amb portal rodó adovellat i una finestra a la planta baixa amb una inscripció gairebé il·legible amb l'any 1607. Tota la finestra està emmarcada amb ampit, brancals i llinda de pedra carejada. Al primer pis hi ha un balcó descentrat respecte al portal adovellat. Al voltant de la masia hi ha coberts agrícoles i algun habitatge modern. 08297-14 Veïnat de Sant Pere del Vim 41.6780500,1.5308900 377719 4615074 08297 Veciana Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72166-foto-08297-14-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72166-foto-08297-14-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72166-foto-08297-14-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart A l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic del departament de Cultura de la Generalitat, consta una fitxa pel Mas Pallerols i una altra pel molí, quan en realitat les dependències de l'antic molí estan sota la masia. És a dir en el mateix edifici. 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72167 Fons cartogràfic referent a Veciana de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya https://patrimonicultural.diba.cat/element/fons-cartografic-referent-a-veciana-de-linstitut-cartografic-i-geologic-de-catalunya XX Fons cartogràfic relacionat amb el municipi de Veciana digitalitzat i disponible a la Cartoteca Digital de l'Institut Geogràfic i Geològic de Catalunya. Els mapes més antics localitzats són el mapa planimètric i el topogràfic aixecats l'any 1914 per l' Instituto Geográfico y Estadístico (Espanya). La còpia disponible està feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. Es tracta de dues còpies manuscrites d'una de les minutes de més de quatre-cents municipis de Catalunya a escala 1:25 000 corresponents a l'aixecament del Mapa de España 1: 50.000. Les còpies a mà les va encarregar entre 1914 i 1936 el Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya, per a utilitzar-les com a base del Mapa Geogràfic de Catalunya a 1:100 000. Localitzables amb la referència, RM.129216 i RM.129217. L'ICGC també disposa en línia una col·lecció de mapes de l'any 1967 pertanyents al Servei de Cartografia i Fotogrametria de la Diputació de Barcelona (Sèrie Mapa topogràfic de la província de Barcelona), realitzats en còpia ozàlida en blanc i negre, amb toponímia. Mesuren cadascun d'ells, 60 x 85 cm, a escala 1:10.000. Les referències amb la qual es poden localitzar són les següents: RM.116567; RM. 116568; RM.116575; RM.116.576. Del mateix fons, hi ha una sèrie de fulls delineats en paper polièster, sense toponímia que mesuren cadascun d'ells 50 x 70 cm, a escala 1.5.000. Les referències amb la qual es poden localitzar són les següents: RM.97159; RM97160; RM97173; RM97174; RM.97191; RM.97193; RM.97216; RM.97217;RM.98935; Posteriorment, l'any 1983, l'ICC, va realitzar els ortofotomapa d'aquesta zona. Es traca de fulls impresos en blanc i negre. Els fulls d'aquesta sèrie corresponen a la divisió 12 x 8 de la malla de distribució del Mapa topográfico nacional de España 1:50 000. Es poden localitzar amb les següents referències: Institut Cartogràfic de Catalunya. Veciana. Anoia. Sèrie 390-12-1; 390-12-2; 391-1-1; 361-12-8; 362-2-8. De l'any 1999 existeix una sèrie classificada amb el nom, Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 [1a ed., versió 1.0]. Tenen unes dimensions 47 x 69 cm sobre fulls de 61 x 92 cm o menys. Pertanyen al grup de Projecció Universal Transversa Mercator (UTM), fus 31, sobre el·lipsoide internacional i datum europeu. - Equidistància de les corbes de nivell: 5 m Els fulls d'aquesta sèrie corresponen a la divisió 4 x 4 de la malla de distribució del Mapa topográfico nacional de España 1:50 000. Cada full inclou 2 finestres (Mapa índex de la sèrie; Mapa guia). Es poden localitzar amb les següents referències: Institut Cartogràfic de Catalunya. Veciana. Anoia. Sèrie 137-056; 136-057; 136-056; 137-057. 08297-15 Parc de Montjuic (08038 - Barcelona) L'ICGC és adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. Des de la seva creació l'any 1982, i reprenent la tasca iniciada pels serveis geogràfics de la Mancomunitat i de la Generalitat a l'època de la República, l'ICGC ha esmerçat els seus esforços en situar en uns nivells d'innovació i modernitat els estudis i la producció cartogràfica fets a Catalunya. Corresponen a l'ICGC, en l'exercici de les competències de la Generalitat sobre geodèsia i cartografia, les següents funcions: establir, gestionar, conservar i millorar la infraestructura física i els sistemes tecnològics necessaris per a construir i gestionar el Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya i el manteniment de les bases de dades topogràfiques que hi donen suport. 41.6560800,1.4885400 374151 4612696 08297 Veciana Restringit Bo Física Patrimoni documental Fons documental Pública Científic 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart També s'ha localitzat provinent del fons Cuyàs una fotografia de Santa Maria del Camí, disponible des de l'any 2009, que es pot localitzar amb la referència RF.13284. 56 3.2 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72168 Cal Patrocini II https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-patrocini-ii AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVIII-XX ruïnós Antiga masia o casalot situat a l'est del nucli de Santa Maria del Camí, en una zona elevada i envoltada de camps de conreu, adaptada al desnivell del sòl. Tot i els seu estat ruïnós provocat per l'abandonament de la casa, es pot veure la seva planta rectangular, que estava format per planta baixa i pis. Els acabats externs dels paraments són de pedra vista. 08297-16 Santa Maria del Camí 41.6324800,1.4893400 374172 4610074 08297 Veciana Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72168-foto-08297-16-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72168-foto-08297-16-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72168-foto-08297-16-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Conserva el cup en bon estat. 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72169 Troballa de la Mare de Déu del Puig del Ram https://patrimonicultural.diba.cat/element/troballa-de-la-mare-de-deu-del-puig-del-ram ANDREU CABALLERIA, Montserrat (2003). Segur, un poble amb passat i amb futur. Inèdit. XVI-XVII Característica llegenda clonada de les diferents Mares de Déus trobades a Catalunya, en una època similar. En aquest cas, la figura clau torna a ser un pastor que troba la imatge entre uns matolls i que a l' agafar-la per portar-la al poble, el pes és tan gran que ha de desistir i opta per anar a avisar el capellà. Aquest decideix sàviament construir una capella per resguardar la imatge ja que no se la pot emportar. 08297-17 Segur Es venerada a la capella de la Mare de Déu del Puig del Ram, on se li canten els goigs, amb devoció especial en èpoques de sequera. 41.6812200,1.4689200 372567 4615516 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72169-foto-08297-17-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72169-foto-08297-17-3.jpg Inexistent Modern Patrimoni immaterial Tradició oral Pública Científic 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Dins la capella hi ha unes pintures murals on es representa el moment de la troballa. 94 61 4.3 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72170 El Molí Nou https://patrimonicultural.diba.cat/element/el-moli-nou GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni cultural immoble. Patrimoni Arquitectònic. Barcelona. GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya: l'Anoia.. Barcelona, pàgs. 231-237. PALAU i RAFECAS, Salvador (1991). Els molins fariners de la conca de l' Anoia; dins Miscel·lània penedesenca, vol. XV,Institut d'Estudis Penedesencs; pàgs. 591 a 619. XVI-XIX Antic molí fariner en desús situat en la confluència de la Riera Gran i la Riera de Secanella. Es conserva l'obrador, el pou i la bassa d'una manera visible; i, segurament colgat de terra, es conserva el cacau o carcabà. L'obrador és de planta rectangular (6 x 4 m), d'una sola nau amb volta de canó. Els paraments són de pedra vista, regular i escairada a les cantonades, lleugerament atalussats. Destaca la façana principal amb la porta adovellada de punt rodó, amb un escut molt esborrat a la llinda principal. Conserva el pou, de secció circular i la major part de parets de la bassa. 08297-18 Riera Gran Salvador Palau (1991) explica que a cada bassada es molien 16 sacs de gra. 41.6684100,1.5011000 375221 4614046 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72170-foto-08297-18-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72170-foto-08297-18-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72170-foto-08297-18-3.jpg Inexistent Contemporani|Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98|119|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72171 Les Viudes https://patrimonicultural.diba.cat/element/les-viudes AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVII-XX Masia situada enmig d'una plana de camps de conreu, a ponent del Tossal de la portella i al costat de la carena de les Viudes. El cos primitiu de la construcció s'ha respectat estructuralment, però s'hi ha afegit, adossat a la façana de llevant un habitatge de construcció moderna. El cos original és de planta rectangular i consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a llevant, amb un lleuger ràfec de dues fileres de rajols. Els paraments són de pedra vista amb restes d'arremolinat. Destaquen les llindes de pedra carejada de la porta d'accés i d'una finestra del primer pis. La de la porta té la inscripció'ISIDROLLt / 1871' i la de la finestra té gravat l'any 1630. 08297-19 Veïnat de Sant Pere del Vim 41.6727000,1.5195200 376762 4614496 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72171-foto-08297-19-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72171-foto-08297-19-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72171-foto-08297-19-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72172 Ca la Munda https://patrimonicultural.diba.cat/element/ca-la-munda-0 AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVII-XVIII Ca la Munda és una masia situada al vessant meridional de la carena de la Munda, a ponent de Castellnou d'Albarenys. Consta de dos volums principals amb la preservació del cos originari. La coberta és de teules àrabs a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. Disposa de cossos afegits a l'edificació primigènia. La masia ha estat ampliada i reformada respectant i tenint en compte la tipologia arquitectònica tradicional. 08297-20 Santa Maria del Camí 41.6355500,1.4707300 372628 4610443 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72172-foto-08297-20-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72172-foto-08297-20-3.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72173 Cal Bermúdez; el Simó https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-bermudez-el-simo AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVI-XX a nivell patrimonial s'ha desfigurat l'arquitectura tradicional de la masia i s'han malmès algunes parts com l'antiga capella. Gran masia situada al peu de l'Anoia, dominant el pas per l'antic camí reial, actual N-II. És un edifici de planta rectangular, molt allargat, en el que s'hi ha afegit cossos o se n'han aprofitat, com el de la capella per reconvertir-ho a magatzem o fàbrica de sabates. La coberta és de teules àrabs a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Els paraments són de pedra vista i en algunes parts arrebossats. La porta principa, que és adovellada, i les obertures estan emmarcades amb pedra sense carejar i algunes arrebossades. 08297-21 Santa Maria del Camí L'antic nom de la casa és Cal Simó, però els darrers propietaris el volen reemplaçar pel seu cognom 'Bermúdez'. 41.6277800,1.4827000 373609 4609562 08297 Veciana Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72173-foto-08297-21-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72173-foto-08297-21-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72173-foto-08297-21-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Hi havia una capella que s'ha reconvertit en altres usos. 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72174 Cal Pep Galindaines https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-pep-galindaines AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVIII-XX Masia situada a prop del camí que uneix Santa Maria del Camí amb Veciana, a l'alçada de Castellnou, envoltada de camps de conreu. És de planta rectangular i consta de planta baixa i pis; la coberta de teules àrabs és a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. El cos originari ha estat ampliat pels laterals fins a convertir-la en una casa de tres cossos. S'està reformant seguint els criteris de l'arquitectura tradicinal i refent coberts per a nous usos amb els acabats externs dels paraments de pedra vista i amb les obertures amb llinda de pedra treballada, a excepció de la porta d'entrada que es conserva la llinda de fusta que ja tenia. 08297-22 Santa Maria del Camí 41.6306300,1.4821100 373566 4609880 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72174-foto-08297-22-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72174-foto-08297-22-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72174-foto-08297-22-3.jpg Inexistent Contemporani|Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart En algun document s'anomena erròniament com a Cal Bacinetes. 98|119|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72175 Cal Pont https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-pont AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVII-XX Masia situada als peus d'una riera que desemboca a l'Anoia, formada per dos cossos: el residencial i un annex lateral que fins i tot és més gran que el primer, on hi ha un pou, soterrani excavat a la roca i que antigament, tot i que no es coneixen notícies documentals, podria haver estat un molí. El cos de l'habitatge és de planta rectangular i consta de planta baixa i pis, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal,orientada a llevant. L'acabat exterior és de pedra vista i arrebossat. La porta d'accés és amb llinda recta de pedra, on hi havia una inscripció que no es pot llegir. Les altres obertures són arrebossades. 08297-23 Santa Maria del Camí 41.6297300,1.4725500 372768 4609794 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72175-foto-08297-23-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72175-foto-08297-23-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72175-foto-08297-23-3.jpg Inexistent Contemporani|Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98|119|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72176 Castellnou https://patrimonicultural.diba.cat/element/castellnou-0 AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVI-XVII L'incendi de fa uns anys juntament amb la disminució de les activitats relacionades amb el camp, ha comportat el deteriorament dels edificis per manca de manteniment. Castellnou d'Albarenys és una agrupació de cases de llarga tradició. Només es conserva la coneguda com a Cal Llorenç, que es una masia de gran presència, aixecada a la part més elevada de la zona i dominant tot el paisatge als quatre vents, però sobretot tenint una vista directa sobre l'antic camí reial. És de planta rectangular i consta de planta baixa, pis i golfes. Els paraments són de pedra vista amb restes d'arremolinat. Algunes obertures estan emmarcades amb pedra carejada i d'altres no. La façana de ponent és atalussada i de pedra, donant un aspecte de fortificació. 08297-24 Santa Maria del Camí Castellnou és un llogaret del municipi de Veciana¡, ubicat en un tossal, a l'esquerra de l'Anoia, damunt Santa Maria del Camí, poble amb el qual formà un municipi al segle XIX, A banda de la capella dedicada a Sant Jaume, es diu que antigament hi havia 18 cases habitades. 41.6335200,1.4758400 373049 4610210 08297 Veciana Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72176-foto-08297-24-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72176-foto-08297-24-3.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart També es coneix amb el nom de Castellnou del Camí, Castellnou d'Albarells o Castellnou de Santa Maria. 94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72177 Ca l'Andreu de Segur https://patrimonicultural.diba.cat/element/ca-landreu-de-segur AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVIII-XX Masia que forma part del grup de les casetes d'en Jordana. Fa mitgera amb una altra casa, Cal Ramon de la Maria. Està situada al nord de la Plana de Ca la Maria. És de planta rectangular i consta de planta baixa i dos pisos, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Està en procés de reforma i consolidació, deixant els paraments externs de pedra vista amb els escaires de pedra carejada. Les finestres i la porta d'accés adovellada, estan emmarcades també amb pedra carejada. 08297-25 Segur Actualment Ca l'Andreu de Segur i Cal Ramon de la Maria són de la mateixa propietat. 41.6752800,1.4716900 372786 4614852 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72177-foto-08297-25-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72177-foto-08297-25-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72177-foto-08297-25-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Al davant, s'alça un cobert en mal estat de conservació, sense coberta i amb la façana septentrional apuntalada. 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72178 Cal Bernic https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-bernic AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVII-XX Masia situada al capdamunt d'un petit torrent, en una zona enlairada i d'àmplia visibilitat. És de planta rectangular, de dos cossos i consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teules àrabs a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principal. Els paraments externs són arrebossats i té algunes obertures emmarcades amb carreus escairats. L'accés es fa per la façana septentrional, a la que se li ha afegit un annex que fa de rebedor. A la banda de migdia s'observen coberts i pallisses en estat ruïnós, que podrien correspondre a dependències de l'antiga mina de lignit que s'explotava a les seves finques. 08297-26 Segur 41.6818100,1.4805000 373532 4615564 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72178-foto-08297-26-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72178-foto-08297-26-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72178-foto-08297-26-3.jpg Inexistent Contemporani|Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98|119|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72179 Cal Codina https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-codina-0 AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVII-XX Ha estat restaurat fa poc. Masia situada en una zona privilegiada, a llevant del nucli de Segur, just darrera de Cal Malloat. És de planta rectangular i consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teules àrabs a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a sud-oest. Els paraments externs són de pedra vista. Les obertures són emmarcades amb carreus escairats i destaca el portal d'entrada adovellat de punt rodó i les llindes de les finestres de pedra d'una sola peça. 08297-27 Segur 41.6915900,1.4791900 373442 4616652 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72179-foto-08297-27-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72179-foto-08297-27-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72179-foto-08297-27-3.jpg Inexistent Contemporani|Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Abans de la darrera reforma, la coberta era a tres vessants i els paraments estaven arrebossats. Només s'observava la pedra vista quan s'havia perdut l'arremolinat. 98|119|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72180 Cal Daniel https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-daniel AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVIII-XX Masia situada en una zona envoltada de camps de conreu, molt transformada amb cossos afegits, tot i que conserva el volum primitiu. Aquest és de planta rectangular i consta de planta baixa i pis, amb la coberta a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principal. Actualment els paraments externs estan arrebossats i pintats, unificant el cos originari de l'ampliació feta a la banda esquerra. En forma d'angle hi ha un annex de pedra vista, de planta rectangular i coberta a un vessant, destinat a magatzem. 08297-28 Segur 41.6889400,1.4590700 371762 4616388 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72180-foto-08297-28-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72180-foto-08297-28-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72180-foto-08297-28-3.jpg Inexistent Contemporani|Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98|119|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72181 Cal Fredo; Ca n'Alfredo https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-fredo-ca-nalfredo AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVI-XVII Té adossat un cos de construcció gens respectuosa amb la construcció original. Cal Fredo o Ca n'Alfredo és una de les cases que conformen el grup de Secanella, que és el nom que rep un nucli de cases situades al sud de Segur, en el punt més meridional del Pla de Masot, en una zona privilegiada de gran domini sobre el territori, damunt la cinglera on neix la Riera de Secanella. Cal Fredo ha estat restaurada i transformada, tot i mantenint l'estructura externa a excepció de la coberta que originàriament era a dues aigües i ara ho és només a una. Per la façana de migdia s'hi ha afegit un cos de construcció moderna que no té res a veure amb l'arquitectura tradicional del cos primitiu. La part antiga és de planta rectangular i consta de planta baixa i pis,amb els paraments de pedra i les obertures emmarcades amb carreus carejats. En alguna llinda es conserven les traces il·legibles d'alguna data gravada. 08297-29 Segur El nucli de Secanella estava format per la gran masia que dóna nom al conjunt, Cal Corredó, actualment ensorrat, Cal Fredo o Ca n'Alfredo i més allunyat hi trobem Can Torrents. També hi havia una capella dedicada a Sant Cristòfol, actualment convertida en corral. L'antiga quadra de Sant Cristòfol de Secanella fou donada al monestir de Sant Llorenç del Munt abans de 1187. El 1201, Bernat de Miralles renuncià a tots els drets que hi tenia a favor del monestir. 41.6733500,1.4865700 374021 4614616 08297 Veciana Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72181-foto-08297-29-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72181-foto-08297-29-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72181-foto-08297-29-3.jpg Inexistent Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 119|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72182 Cal Guardià https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-guardia-0 AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVII-XVIII Masia situada a la Plana de Durban, en una zona elevada des d'on es domina una bona extensió de territori. Està configurada per diversos edificis que han estat rehabilitats. També destaca un interessant safareig amb coberta de teules àrabs, que els propietaris de la finca han preservat i mantingut la seva arquitectura tradicional, com en la resta de construccions. Originàriament hi havia un cos principal de planta rectangular amb planta baixa, pis i golfes, al que se li han afegit diverses ampliacions. Per la façana oriental s'hi ha adossat un altre edifici, destinat en un primer moment a pallissa o a cort. Un altra construcció, a llevant i separada de la masia, també havia estat corral, però ara s'ha rehabilitat com a residència. La masia primitiva era de planta rectangular i la coberta a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. Aquesta es configura simètricament a partir de tres eixos de verticalitat delimitats per les seves obertures: porta d'accés centrada a la planta baixa amb finestres a banda i banda. A la planta pis, en l'eix de la porta hi trobem un balcó i sengles finestres amb ampit de pedra treballada. Els paraments són de pedra vista arremolinada. 08297-30 Segur 41.6718900,1.4554200 371425 4614500 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72182-foto-08297-30-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72182-foto-08297-30-3.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72183 Cal Malloat vell https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-malloat-vell AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. ANDREU CABALLERIA, Montserrat (2003). Segur, un poble amb passat i amb futur. Inèdit. GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni cultural immoble. Patrimoni Arquitectònic. Barcelona. GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya: l'Anoia.. Barcelona, pàgs. 231-237. XVI-XVII Masia situada al costat de la carretera BV 1001 de Sant Martí Sesgueioles a Sant Guim de Freixenet, en el terme de Segur, en una petita elevació que li dóna una gran visibilitat. Consta de tres cossos i és de planta rectangular, amb planta baixa i pis, amb la coberta de teules àrabs, a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Els paraments externs són de pedra vista sense arrebossar. Destaca a la façana principal, el portal adovellat de punt rodó i les finestres emmarcades amb carreus ben escairats i llindes monolítiques. Una de les llindes porta la inscripció de 1739. A la planta baixa hi havia una cuina amb forn de pa, del que només es conserva la porta, amb una pedra gravada amb l'any 1808, rebedor amb escala de pedra per pujar a les estances, corrals i celler. Es conserven dos cups, una de secció quadrada i un altre de circular, en el cos de l'esquerra. Per fora es veu una antiga obertura per on es descarregava el raïm. A la part del darrera hi ha el pou i la cisterna per on es recull, encara ara, l'aigua de la pluja. 08297-31 Segur Els actuals propietaris, la família Raich, van comprar la casa l'any 1926. Fou l'avi Josep Raich Pintó. 41.6905900,1.4804000 373541 4616539 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72183-foto-08297-31-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72183-foto-08297-31-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72183-foto-08297-31-3.jpg Legal Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart També es coneix com a Can Mallobat o el Malloar. 119|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72184 Secanella https://patrimonicultural.diba.cat/element/secanella AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVI-XVII Està abandonada i té trams esfondrats Secanella és el nom que rep un nucli de cases situades al sud de Segur,en el punt més meridional del Pla de Masot, en una zona privilegiada de gran domini sobre el territori; damunt la cinglera on neix la Riera de Secanella. D'aquest grup de cases, la més gran és la que dóna nom al conjunt. Actualment està deshabitada i bona part dels coberts del voltant tenen la coberta esfondrada i es troben en mal estat de conservació. La casa també pateix les conseqüències del seu abandonament. La masia de Secanella és de planta rectangular de gran extensió i ha sofert ampliacions considerables, sobretot davant la façana principal, que està orientada a llevant. Hi destaca el portal rodó adovellat d'entrada. També destaca una finestra renaixentista a la façana de migdia. 08297-32 Segur El nucli de Secanella estava format per la gran masia que dóna nom al conjunt, cal Corredó, actualment ensorrat, Cal Fredo o Ca n'Alfredo i més allunya hi trobem Can Torrents. També hi havia una capella dedicada a Sant Cristòfol, actualment convertida en corral. L'antiga quadra de Sant Cristòfol de Secanella fou donada al monestir de Sant Llorenç del Munt abans de 1187. El 1201, Bernat de Miralles renuncià a tots els drets que hi tenia a favor del monestir. 41.6734200,1.4861900 373989 4614624 08297 Veciana Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72184-foto-08297-32-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72184-foto-08297-32-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72184-foto-08297-32-3.jpg Legal Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart A la part posterior, conserva una magnífica era enllosada i a l'esquerra del camí una bassa de planta circular construida amb carreus de pedra, completament abandonada. 119|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72185 Cal Torrents https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-torrents-1 AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVII-XVIII Masia situada prop de Secanella baixant per un camí que surt de Cal Corredó. És de planta rectangular i consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a sud-est. Els paraments externs són de pedra,amb traces d'arremolinat. Davant la porta d'accés hi ha un pati amb un barri clos. Per damunt de la volada que protegeix la porta principal hi ha un carreu amb un gravat incís que porta el nom de 'Juan Torrens', l'any 1889 i entre mig una creu clavada al damunt d'un cim. 08297-33 Segur 41.6754500,1.4861500 373990 4614850 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72185-foto-08297-33-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72185-foto-08297-33-3.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Té diversos coberts al seu voltant. 94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72186 Cal Vidal https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-vidal-0 AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVIII-XIX Abandonada. Masia situada en una zona elevada i envoltada de camps de conreu. És de planta rectangular i consta de planta baixa i pis. La coberta és de teules àrabs i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia Actualment els paraments externs estan arrebossats, però antigament era de pedra vista. El volum originari s'ha duplicat, s'ha alçat el sostre i s'hi a afegit un cos nou en un dels laterals. 08297-34 Segur 41.6888700,1.4731500 372934 4616359 08297 Veciana Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72186-foto-08297-34-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72186-foto-08297-34-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72186-foto-08297-34-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72187 El Lloret https://patrimonicultural.diba.cat/element/el-lloret AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni cultural immoble. Patrimoni Arquitectònic. Barcelona. GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya: l'Anoia.. Barcelona, pàgs. 231-237. PALAU i RAFECAS, Salvador (1991). Els molins fariners de la conca de l' Anoia; dins Miscel·lània penedesenca, vol. XV,Institut d'Estudis Penedesencs; pàgs. 591 a 619. XVI-XVIII Sostre esfondrat i façana principal a punt de caure. Gran masia, fruit de diverses ampliacions que venen determinades en diferents llindes de les obertures, situada en la llera de la Riera Gran, per sota Miralles, i envoltada de camps de conreu. És de planta rectangular i constava de planta baixa, pis i golfes, amb la coberta que era de teules àrabs, a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. A la façana principal, que és a punt de desplomar-se, destaquen les finestres emmarcades amb carreus i portes disposades asimètricament i el portal principal d'accés de punt rodó adovellat. Davant de la casa hi ha l'era de batre Els paraments externs són de pedra vista amb restes d'arrebossat en algunes parts. 08297-35 Segur Molt a prop, hi havia el molí de la casa. 41.6640400,1.5037000 375429 4613558 08297 Veciana Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72187-foto-08297-35-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72187-foto-08297-35-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72187-foto-08297-35-3.jpg Legal Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Fa uns anys van sostraure l'escut de la façana principal. 119|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72188 Cal Carló https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-carlo AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XIX-XX Masia que forma part del grup de les casetes d'en Jordana. És la situada més al sud i als quatre vents. És de planta rectangular i consta de planta baixa i pis, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Els paraments externs són arrebossats. Per la part posterior s'observa la rampa i l'espai del cup de vi que segurament es conserva. Té diversos volums i coberts al voltant i el pati davanter està delimitat per un annex adossat a la casa i una tanca amb la porta metàl·lica. 08297-36 Segur 41.6747000,1.4719100 372803 4614788 08297 Veciana Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72188-foto-08297-36-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72188-foto-08297-36-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72189 Els Corrals de Segur https://patrimonicultural.diba.cat/element/els-corrals-de-segur AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XX Casa rural als quatre vents situada a la cruïlla de la carretera d'accés al nucli de Segur amb la BV 1001, de Sant Guim de Freixenet a Sant Martí Sesgueioles. En una zona elevada on disposa d'un domini del territori. És de planta rectangular i consta de planta baixa i pis, la coberta és de teules àrabs a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a ponent. El ràfec és una renglera de tres rajols ceràmics. L'acabat exterior dels paraments és arremolinat i de pedra vista i les obertures són arrebossades. 08297-37 Segur El nom dels Corrals de Segur li ve, segons diuen, perquè era el lloc on el baró de Segur, tenia els corrals dels seus ramats, on tots els pagesos que estaven sota el seu domini portaven la seva part, el seu tribut quan corresponia. La casa antiga és la petita construcció de planta rectangular, orientada migdia, que ara fa les funcions de magatzem. La casa gran és una construcció que va començar l'avi de l'actual propietari, Jaume Casanovas Prats, que en fou el primer propietari, ja que abans eren els masovers del Masot. 41.6791700,1.4744600 373024 4615280 1937 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72189-foto-08297-37-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72189-foto-08297-37-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72190 El Masot https://patrimonicultural.diba.cat/element/el-masot-0 AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. ANDREU CABALLERIA, Montserrat (2003). Segur, un poble amb passat i amb futur. Inèdit. XVII-XVIII Masia situada a l'extrem meridional del Pla del Masot, a ponent de Secanella, on s'aprecia una bona extensió del territori. Està format per l'edifici principal, de residència i un antic cobert destinat a bestiar i tasques agrícoles. La masia és de planta rectangular i consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teules àrabs a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a ponent. Els paraments són de pedra vista, i en algun sector amb arremolinada. L'aspecte general és de molta solidesa. A la façana principal només hi ha tres obertures; la porta d'accés amb llinda plana, brancals i llindar de pedra carejada; i dues finestres a la planta pis, una amb ampit de pedra treballada i l'altra amb balcó. La masia està unida al cobert per un mur de pedra vista d'uns 4 o 5 metres d'alçada. Destaca un safareig de rentar roba amb pou al costat, protegit per una estructura amb bigam i teules àrabs a un sol vessant, orietat a sud-oest. 08297-38 Segur 41.6741000,1.4793800 373424 4614710 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72190-foto-08297-38-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72190-foto-08297-38-3.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart També es coneix com el Masot vell 94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72191 El Masot de Durban https://patrimonicultural.diba.cat/element/el-masot-de-durban AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVII-XVIII Masia situada a la Plana de Durban, en una zona elevada des d'on es domina una bona extensió de territori. Juntament amb Cal Guardià formen part de l'anomenat Grup o nucli de Durban. És una gran masia configurada per diversos cossos amb l'acabat exterior de pedra vista. Consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Tota la propietat està envoltada per un tancament de pedra seca, reforçat amb ciment al damunt del qual, per la part més alta que correspon amb la façana principal, s'ha aixecat, amb blocs de formigó, trencant amb l'harmonia del conjunt. 08297-39 Segur 41.6723400,1.4552300 371410 4614550 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72191-foto-08297-39-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72191-foto-08297-39-3.jpg Legal Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72192 Font de La Carota https://patrimonicultural.diba.cat/element/font-de-la-carota XX Font d'aigua de surgència situada al costat del camí que mena a La Torre Nova, des de la carretera BV- 1005. Es troba en el vessant dret de la Riera de Veciana, gairebé enfront el Molí de a Carota, situat a l'altre costat de la riera i de la carretera. Consisteix en un brollador amb broc metàl·lic clavat en el marge. L'aigua sortint fa una petita bassa i un reguerol que segueix paral·lel pel marge del camí i on creix abundant la vegetació. S'observa una gran quantitat de boixos, pi blanc i diferents espècies de sotabosc. Al damunt de la surgència mateix hi ha una alzina. Aprofitant l'aigua que es perd camí avall s'ha detectat una vegetació típica de zones humides, predominant clarament la boga de fulla estreta (T. Angustifolia), que és una gran herba que arrela dins l'aigua i que acostuma a créixer als tolls de rieres i basses o en els cursos més calmats d'aigua. Les fulles són de color verd clar i no passen d' un centímetre d'amplada. També hi ha en gran abundància el jonc boval (Scirpus holoschoenus), i herbassar propi de zones humides que han acabat per envair la totalitat de la font. 08297-40 Riera de Veciana Les fonts naturals són desguassos dels aqüífers. Aquestes reserves naturals d'aigua acostumen a trobar-se en una capa impermeable que no deixa passar l'aigua cap avall, però quan aquesta capa arriba a l'exterior, aquesta troba una sortida i brolla com una font. 41.6497900,1.5019000 375251 4611978 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72192-foto-08297-40-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72192-foto-08297-40-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni natural Zona d'interès Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart De la boga se'n poden utilitzar les fulles per a la fabricació de cistells i les inflorescències com a ornament. La base blanca de la boga i del jonc boval és comestible. 98 2153 5.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72193 Can Pareres; Noviciat de La Salle https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-pareres-noviciat-de-la-salle AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. http://www.casalstmarti.lasalle.cat/ca/index.htm ANDREU CABALLERIA, Montserrat (2003). Segur, un poble amb passat i amb futur. Inèdit. GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni cultural immoble. Patrimoni Arquitectònic. Barcelona. GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya: l'Anoia.. Barcelona, pàgs. 231-237. XI-XX La construcció del noviciat de La Salle, actual Casal Sant Martí, es va fer aprofitant l'edifici del mas de Pareres, del que encara se'n pot veure algunes estances a la part baixa, concretament a l'extrem de llevant d'un dels cossos principals de la nova construcció. Destaca de l'antic edifici la zona de celler, amb una doble nau dividida per columnes que suporten les voltes d'aresta romana. També en destaquen la façana de migdia, que actualment dóna al jardí i de la que se'n conserva l'accés, i un mur de ponent, que resta a l'interior de la nova construcció, i unes pintures murals al sostre. L'edifici modern, fet entre 1956 i 1959, està format per diversos cossos el principal dels quals forma una 'L'. L'espai és distribueix a partir de la seva funció: la capella a la dreta, orientada de nord a sud; els espais de serveis, cos orientat de ponent a llevant; i un cos annex on es reserva per a residència, oci i repòs, aixecat en angle amb el cos de la capella i paral·lel a una porxada que delimiten l'espai obert de pati de rebuda. Destaquen també dos campanars en forma de torre i coberta piramidal. 08297-41 Segur L'antic Mas Pareres, on s'alça l'actual casal, formava part de la baronia de Segur. Està documentat des del segle XII, concretament en una donació de l'any 1136 de la família Segur al monestir de Santa Maria de l'Estany. Més tard, l'any 1172, Berenguer de Boixadors i la seva muller Dolça, confirmen al monestir de l'Estany la donació del mas de Pareres. 41.6869500,1.4862800 374023 4616126 1956 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72193-foto-08297-41-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72193-foto-08297-41-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72193-foto-08297-41-3.jpg Legal Contemporani|Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart La finca fou adquirida pels Germans de La Salle l'any 1956 i destinada a noviciat fins l'any 1970. En el santuari hi ha les restes dels germans màrtirs de la guerra civil espanyola (1936-39). Té 140 Ha d'extensió entre boscos i conreus. 98|85 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72194 Pallissa del pesseta https://patrimonicultural.diba.cat/element/pallissa-del-pesseta XIX-XX Ensorrada, sense coberta ni façana principal. Antiga pallissa situada en el camí, de recent obertura, per adreçar-se a la capella de Sant Gabriel, al costat d'un dipòsit d'aigua per incendis. És de planta rectangular i no conserva la coberta, que per l'estructura de les restes visible podria ser d'un sol vessant amb les aigües desguassant a la façana posterior. Els murs són de pedra sense arrebossar. No conserva la façana principal, orientada a migdia; però sí un pilar central de secció quadrada. 08297-42 Veciana Cal Pesseta era una casa del nucli de Veciana, de la que no hem pogut esbrinar l'origen i perquè conserva aquest nom. 41.6563000,1.4856900 373914 4612724 08297 Veciana Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72194-foto-08297-42-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72194-foto-08297-42-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Les pallisses, com els coberts i alguns corrals o barraques formen part del paisatge agrícola d'aquest territori i aquest tipus de construccions mantenen uns formats inalterables al llarg del segles, mantenint la seva integració en el paisatge. 98 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72195 Pultera https://patrimonicultural.diba.cat/element/pultera AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVII Tot i que en algun moment es va reformar algun sector, està abandonada Masia ubicada dalt d'un turó a la part meridional d'una franja elevada del terreny que proporciona un domini visual de la zona força considerable, al nord de Can Daniel. És de planta rectangular i consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teules àrabs a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. Al cos principal, s'hi han afegit altres construccions annexes, algunes de les quals semblen reformades recentment. Un barri amb porta de ferro tanca l'accés a la casa, gran part de la qual sembla en mal estat de conservació. Els paraments són arrebossats i algunes de les obertures tenen llinda de fusta i d'altres de pedra. Al davant hi ha l'era de batre, totalment colgada per la vegetació. 08297-43 Segur 41.6927500,1.4570300 371600 4616814 08297 Veciana Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72195-foto-08297-43-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72195-foto-08297-43-3.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72196 Cal Brunet; Molí de Cal Brunet https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-brunet-moli-de-cal-brunet AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. PALAU i RAFECAS, Salvador (1991). Els molins fariners de la conca de l' Anoia; dins Miscel·lània penedesenca, vol. XV,Institut d'Estudis Penedesencs; pàgs. 591 a 619. XV-XXI Masia situada a la llera de la riera de Veciana que havia estat un molí fariner. Les diferents ampliacions oculten el volum originari. Es compon de tres cossos d'habitatge, amb planta baixa, pis i golfes; amb la coberta de teules àrabs a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principal. Els paraments externs són arrebossats i de pedra vista. També s'hi observen dos volums destinats a la cria de bestiar, ara en desús, i magatzem d'eines. En un cos adossat davant la casa hi ha la inscripció en el brancal 'Joan Puiggros 1865 obra' 08297-44 Veciana El molí de Can Brunet fou confirmat l'any 1441 per Ramon de Calders a favor de Jaume Brunet. En el capbreu de l'any 1556 fou declarat per Pere Brunet. Era gravat amb una quartera d'ordi pel baró Ramon Felip de Calders i dues quarteres per a la senyoria de la parròquia. En el capbreu de 1605, l'amo és Simó Brunet. L'any 1739, Antoni Brunet fa el pagament d'una pensió anual de 3 lliures i 10 sous a favor de la rectoria, per la revenda dels drets del molí. Durant el segle XIX hi treballaren Ramon Roca i Joan Puiggròs 41.6529700,1.4952100 374700 4612341 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72196-foto-08297-44-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72196-foto-08297-44-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72196-foto-08297-44-3.jpg Legal Modern|Contemporani|Popular|Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Anteriorment havia estat un molí fariner, del que només se'n conserva el record. Precisament, on ara hi ha un hortet amb arbres fruiters i un cobert, davant la façana septentrional de la casa, i arran de la carretera, en diuen la bassa, perquè sembla que era el lloc on estava aquesta. 94|98|119|85 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72197 Cal Missó; Molí de Cal Missó https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-misso-moli-de-cal-misso AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni cultural immoble. Patrimoni Arquitectònic. Barcelona. GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya: l'Anoia.. Barcelona, pàgs. 231-237. PALAU i RAFECAS, Salvador (1991). Els molins fariners de la conca de l' Anoia; dins Miscel·lània penedesenca, vol. XV,Institut d'Estudis Penedesencs; pàgs. 591 a 619. XVI-XX Cal Missó és un antic molí amb una masia annexa, antigues dependències del moliner que es van convertir en l'eix d'una explotació agrícola i masia. Està situat als peus del turó de Veciana, on s'aixecava l'antic castell. Actualment, el molí i la masia tot i estar adossats físicament, tenen propietats diferenciades. Del molí es conserva la gran bassa, el pou, la sala de molta amb una mola i el carcabà. La masia ha patit lleugeres transformacions i alguna ampliació que per la data d'una llinda es podria datar del 1876. La coberta és a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana principal. L'acabat extern dels paraments és de pedra vista i arremolinat. La porta d'entrada és amb llinda de pedra i hi ha alguna obertura emmarcada amb pedra carejada. Destaquen alguns contraforts i algunes parets atalussades i la consistència del conjunt que li confereixen l'aspecte d'una casa fortificada. 08297-45 Veciana Existeix documentació des del segle XIII. Durant els segles XVI i XVII era propietat de la família Soler i durant els segles XVIII, XIX i part del XX, ho fou de la família Rovira 41.6555400,1.4907100 374331 4612633 08297 Veciana Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72197-foto-08297-45-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72197-foto-08297-45-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72197-foto-08297-45-3.jpg Legal Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Conserva el forn de pa i vàries rodes de molí disperses pel jardí utilitzades amb finalitats ornamentals. 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72198 Cal Padó; Cal Pedó https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-pado-cal-pedo AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVIII-XX Cal Padó o Pedó és una masia situada en una zona elevada a pocs metres a llevant de l'església parroquial de Santa Maria de Veciana; a la llera dreta del Clot de Cal Pedó. És de planta quadrangular i consta de planta baixa i pis. La coberta és a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. És asimètrica pel lateral dret, com si hagués patit un esfondrament d'un dels cossos. L'acabament extern dels paraments és arremolinat. Posteriorment ha patit ampliacions per altres costats. Al voltant hi té corts, coberts i un garatge. 08297-46 Veciana 41.6596900,1.4872900 374054 4613098 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72198-foto-08297-46-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72198-foto-08297-46-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72198-foto-08297-46-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72199 Cal Turull https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-turull-0 AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVIII-XX Cal Turull és una masia situada al sud de Secanella, en una zona enclotada amb un aspecte de casa forta. Al volum primitiu se li han anat afegint elements tot donant-li la fisonomia d'un conjunt tancat, que per les llindes de les dues portes que tanquen el pati, a llevant i a ponent, (1799) s'acabaria de construir en el segle XVIII. L'edifici primitiu té la coberta a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Posteriorment se li va afegir un cos de dues galeries per banda i per planta. Adossat a aquests dos volums hi ha un edifici de planta rectangular amb una de les parets atalussades que li confereix un aspecte de torre. 08297-47 Veciana 41.6664400,1.4902400 374313 4613844 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72199-foto-08297-47-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72199-foto-08297-47-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72199-foto-08297-47-3.jpg Legal Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Destaca la pallissa amb l'era de terra trepitjada al davant. 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72200 El Fiterol; Molí del Fiterol https://patrimonicultural.diba.cat/element/el-fiterol-moli-del-fiterol AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVI-XVII Antic molí fariner reconvertit en habitatge situat a la llera de la Riera Gran a tocar amb la Plana de La Vinya. El volum original a estat lleugerament adaptat als nous usos; s'ha alçat el sostre i s'ha ampliat per un dels laterals. És de planta rectangular i es compon de planta baixa i dos pisos, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües que fan el desaiguat a les façanes laterals. L'acabat dels paraments exteriors és de pedra vista i arrebossat a la part superior que toca a la coberta. Conserva la bassa a la part posterior de la casa. 08297-48 Veciana El nom del molí li ve de la família de moliners durant els segles XVI i XVII. L'any 1620, en Jaume Fiterol era retingut al castell de Copons i fou alliberat a la força pel seu amic Francesc de Vilaplana i Agulló, matant el veguer i el batlle de Copons. Com a represàlia, el castell de Copons fou enderrocat per ordre del virrei de Catalunya, Fernando de Afán de Ribera - Enriquez, duc d'Alcalá de los Gazules. 41.6563400,1.5017300 375250 4612705 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72200-foto-08297-48-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72200-foto-08297-48-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72200-foto-08297-48-3.jpg Legal Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Va estar en funcionament fins l'any 1950 com a molí fariner. No s'ha pogut accedir al seu interior, però segons fonts orals, el molí ha restat intacte. 119|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72201 Cal Sala https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-sala-3 AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVIII-XX S'està fent una reforma per habilitar-la Masia situada al vessant occidental de la Riera Gran, però situada una mica a l'abric del vent i orientada a ponent. És de planta rectangular i consta de planta baixa, pis i golfes. La reforma actual ha allargat la façana pel costat dret, trencant la simetria del cos primitiu. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal. La llinda de la porta d'entrada és de fusta i la de la finestra de la planta pis, de pedra amb una creu gravada. Disposa d'una cisterna de recollida d'aigua de la teulada que du la data de la última reforma on s'hi va posar una porteta, amb l'any 1952 i conserva l'antic cup del vi. L'annex de l'esquerra, que eren els antics corrals estan gairebé esfondrats en la seva totalitat, però la seva superfície és tan gran com la del mateix habitatge. Tot i que s'observen diverses reparacions en els paraments, els primitius eren de pedra vista i restes d'arremolinat. Els paraments refets en la reforma seran arrebossats. 08297-49 Veciana Era una antiga masoveria del Lloret. 41.6619100,1.4991900 375049 4613328 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72201-foto-08297-49-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72201-foto-08297-49-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72201-foto-08297-49-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart A la part posterior hi ha dos coberts, que no conserven la teulada. Un d'ells també té una cisterna de planta rectangular amb volta de maó. 98|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
72202 La Torre Nova https://patrimonicultural.diba.cat/element/la-torre-nova-1 AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació. XVIII Reformada l'any 1978 Masia situada en una petita elevació, al costat del camí que puja a Sant Gabriel des del Brunet. És de planta rectangular i consta de planta baixa i pis. La coberta és de teules àrabs a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a sud-oest. Tot i que pateix una profunda reforma l'any 1978, es conserva l'estructura bàsica de tres cossos. Els paraments exteriors es deixen de pedra vista sense arrebossar i les obertures de la façana principal es distribueixen asimètricament. La majoria són de llinda recta, una d'elles, de fusta. 08297-50 Veciana 41.6516500,1.4964000 374797 4612192 08297 Veciana Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72202-foto-08297-50-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72202-foto-08297-50-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08297/72202-foto-08297-50-3.jpg Legal Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 119|94 45 1.1 6 Patrimoni cultural 2024-03-03 08:13
Estadístiques 2024
Patrimoni cultural

Mitjana 2024: 161,18 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/